Hangi meslek veya bölüm neden tercih edilmeli?

Hangi meslek veya bölüm neden tercih edilmeli?

Reklamlar
Kendi yeteneklerinin farkında olan ve tam olarak ne istediğini bilen gençler kendi geleceğini daha iyi planlayabilir. Tercih yaparken dikkat etmeniz gerekenlere kulak verin…

Faruk Ardıç’ın yazısı*

Tercih edilecek meslek alanının diğer meslek alanlarıyla ilişkisi, istihdam imkânı, gelişim ve teknolojiye açıklığı, ülke ve dünyadaki geçerliliği gibi ölçütler meslek alanı seçiminde üzerinde önemle durulması gereken diğer hususlardır.

Ayrıca, seçilecek mesleğin kariyer şartlarının iyi bilinmesi gerekir.

Gelecekte tıp ve tıbbi bilimlerin yıldızı parlamaya devam edecek. Nöroşirurji (beyin cerrahisi) geleceğin ilgi gören mesleklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun gerekçesi ise stres, depresyon, melankoli gibi rahatsızlıkların kaynağının beyin kaynaklı olmasıdır.

Aynı zamanda kanserin nedenini araştıracak olan onkologlar, hastalıkların kaynağını araştıracak olan genetikçiler gelecekte aranan meslek gruplarından olacaktır.

Öğretmenlik tıpla yarışıyor: Öğretmenlik mesleğini yapmak kadar bu bölüme girmek de kolay değil. Sınavlarda 320 puan ve üzeri alan öğrenciler programları tercih edebiliyor.

Bölüm puanları, tıp fakültesi puanlarıyla karşılaştırılınca arada çok da fark yok. ÖSYS kılavuzuna göre, Türkiye genelindeki tıp fakültelerinin puanları 2009 verilerine göre 350-370 arasında değişirken, öğretmenlik programları 300 ila 360 arasında değişiyor.

Puanların yüksek olması, bölüme ilgiyi daha da artırırken, en çok öğretmen anne-babalar çocuklarının aynı mesleği yapmasını istiyor.

133 bin öğretmene ihtiyaç var. Şubat 2010 verilerine göre Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi, okulöncesi, ilk ve ortaöğretim için toplam 717 bin 824 öğretmene ihtiyaç olduğunu tespit etti.

Bakanlık bünyesinde görev yapan öğretmen sayısı 584 bin 507 olarak açıklanırken 133 bin 317 açık bulunduğu kaydedildi.

Kimler mühendis olabilir? Mühendislik; bilimsel ve matematiksel prensipleri, tecrübeleri, ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır.

Mühendisler; köprüler, tıbbi teçhizatlar, zehirli atıkları temizleme yolları ve toplu taşıma sistemleri tasarlar.

Bir başka deyişle mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir. Mühendislikte çeşitli seçenekler mevcuttur.

Okulöncesi ve rehber öğretmen açığı var. 2006 yılından bu yana, her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması yapıldı.

Önümüzdeki 5 yılda 200 bin atama daha yapılması planlanıyor. Bir yandan atamalar yapılırken, bir yandan da emeklilik ya da başka nedenlerden her yıl ortalama 19 bin öğretmen görevden ayrılıyor.

Sayının değişmesi ve belli branşların (okulöncesi öğretmenliği gibi) mezun vermemesi, öğretmen açığına sebep oluyor.

İlk ve ortaöğretimde en çok rehber öğretmen ve okulöncesi öğretmenine ihtiyaç duyuluyor.

Aynı zamanda İngilizce öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, matematik öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, tarih öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği özel ve tüzel eğitim kurumlarında eleman açığı bulunan branşlardan.

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Bu bölümde, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye’nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Diplomatlık, mezuniyetin sonrasında kişinin elde edeceği kariyerdir. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet kurumları ile uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında çalışma imkânına sahip olunmaktadır.

Fiziksel tedavi ve rehabilitasyon. Bu bölüm, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle sakat olan ve hekim tarafından tanısı konulup tedavi edilmesi gereken kimselere çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmasıyla ilgilenir.

Hastayı mümkün olduğu kadar bağımsız ve toplumda kendi işini görür duruma getirme konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, pediatri, nöroloji, kardiyoloji ve kadın doğum kliniklerinde fizyoterapist olarak görev alabilirler.

Ayrıca özel klinik açabilir, rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Hukukun alanı geniştir. Hukuk fakülteleri, meslek kazandıran fakültelerdir. Hukuk fakültesinden mezun olursanız, pek çok mesleğe girebilirsiniz.

Bir kere avukatlık, hâkimlik ve benzeri meslekler sadece hukuk fakültesi mezunlarına açık mesleklerdir.

Diğer yandan, hukuk fakültesi mezunları arzu ederlerse kaymakamlık, dışişleri meslek memurluğu gibi başka mesleklere de girebilirler.

Keza hukuk fakültesi mezunları gerek devlet kurumlarında, gerekse özel sektör kuruluşlarında hukuk danışmanı (müşaviri) olarak çalışabilirler.

Hukuk fakültesi diploması, otomatik olarak bu mesleklere girme hakkını vermez. Diploma sadece başvuru hakkını verir. Her mesleğe kabul konusunda çeşitli şartlar ve bu arada çeşitli sınavlar olabilir.

Bununla birlikte avukatlık mesleğine girişte bir sınav yoktur. Hukuk fakültesi mezunları arzu ederlerse, ayrı bir sınava girmeksizin baroya kayıt ve staj gibi diğer şartları yerine getirerek avukat olabilirler.

Hukuk eğitimi; yoğun bir genel kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, iktisat, tarih, siyaset bilimi eğitimiyle desteklenir.

Meslek seçiminde kişilik, karakter ve meslek uyumu olmalı

Meslek seçiminde öne çıkan faktörlerden biri nedir? Böyle bir soruya verilecek cevap: Gençlerin kendisini ve hayattan beklentilerini çok iyi tanımlamasıdır. Bir diğeri de ilgi alanlarına uygun mesleklere yönelmiş olmasıdır. Bu iki faktör arasında uyum ne kadar üst düzey olursa sonuçlar da o kadar tutarlı olur. İnsanın doğuştan getirdiği özellikleri ile çocukluk döneminde kazandığı bilinçaltının tesiriyle kişilikler ortaya çıkar. Kişiliklerin meslekle uyumlu olması, bireylerin yaptıkları işlerde daha verimli olmaları sonucunu doğuracaktır.

Kişilik meslek uyumu iyi örtüştürülürse kazanılan bölümlerin değiştirilmesi, okunan mesleklerin yapılmaması sorununa bir anlamda önceden çözüm bulunmuş olur.

Bireylerin kişilik, karakter ve potansiyelleri sağlıklı bir şekilde zamanında tespit edilebilinirse, meslek hatta alan seçimi ile alakalı ciddi mesafeler ve doğru kararlar alınmış olur. Bu konuda rehber öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Bu konuda meslek testleri kullanılabilir. www.meslektesti.com adresi bu çalışmaları paylaşmak için hazırlanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde yapılan psikolojik araştırmalarda mizaç ve karakterin kişiliğin oluşumunda etkisi ortaya konulmuştur. Kişilik doğuştan getirilen özellikler, karakter sosyal çevrenin kazandırdıkları olarak açıklanabilinir. Bu iki önemli unsurla mesleki istek ve tatmin bir arada düşünülürse uyum sağlanmış olur. Bir öğrencinin iş yapma tarzı, potansiyelleri bir mesleğin yapılış şekli ile paralellik arz etmesi, mesleki başarıyı öne çıkaracaktır. Buradaki esas mesleki başarının yanı sıra mesleki doygunluk ve duygusal tatmindir. Kendisi ile barışık, mesleğin beklentilerine uygun hareket eden kişiler, yaptığı işi iyi yapar.

Öğrenciler kendilerinin iş yapma tarzlarını veya hangi ortamda verimli çalışabileceklerini tespit edebilmişlerse bu, onların doğru meslekleri seçmeleri sonucunu doğurur. Birkaç örnek verecek olursak; yazılım mühendisi olmak isteyen bir öğrencinin odaklanma kabiliyetinin yüksek olması gerekir. Endüstri mühendisliği okumak isteyen bir öğrenci ile aynı özelliklerde olmaması gerekir.

Öğretmen olmak isteyen bir gencin, ikili ilişkilerde başarılı ve öncelikli insan odaklı düşünmesi gerekmektedir. Ama aynı şeyleri makine mühendisi için söylememiz doğru olmayacaktır.

Sağlık bilimlerinde okumak isteyen bir gencin yardımseverlik özelliği öne çıkmalı, insan unsurunu merkeze koymalıdır. İstatistik okumak isteyende aynı özelliklerin olması gerekliliğinden bahsedemeyiz.

ABDURREZZAK ÇİL – Fatih Üniversitesi Rehberlik Uzmanı

SORULAR-CEVAPLAR

Sınavsız geçiş yerleştirme işlemleri hangi önceliklere göre yapılmaktadır?

Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.

Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre;

Anadolu Teknik Lisesi,

Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi,

Meslek Lisesi,

Çok eski yıllarda enstitü adı altında meslek lisesi sırasında verilir.

Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.

Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir.

Tercih listesinde yer almayan ama adayın puanı yettiği programa yerleşmesi mümkün müdür?

Yerleşme işleminin yapılabilmesi için tercihte bulunması gereklidir, puanı yetse de tercih yapmazsa aday yerleşemez.

Tercih yaparken öğrencinin aldığı puanla tercih etmek istediği bölümün puanı arasındaki fark ne olmalı?

İlk tercihlerde idealist davranılabilir, bu sebeple kendi puanının üstünde yerler yazılabilir (ilk birkaç tercihe), sonra ortadaki tercihlerde realist olmalı, son tercihlere doğrudan mütevazı davranmalı, tercihlerin tamamı öğrencinin kazanırsam giderim diyebileceği bölümler ve yerler olmalı.

2010 YGS’de ilk tercih döneminde merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek kontenjana başvurabilir mi?

Kontenjansız açık öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler hariç, ilk yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek kontenjanlara başvuramazlar.

Yurtdışındaki bir üniversite tercih edilirken nelere dikkat etmeli?

ÖSYM kılavuzunda bulunan üniversiteler denklik açısından önemlidir.

Lisans programları için 180.000, ön lisans programları için 140.000 puanın alınması gerekir.

Kılavuzun dışında bir üniversite tercih edilecekse denklik için YÖK’ten araştırma yapılmalı. Denklik kanunu okunmalıdır.

Merkezi yerleştirmeyle kesin kayıt hakkı kazanan bir aday isterse özel yetenek sınavına başvurabilir mi?

Bir programa yerleşen aday, isterse özel yetenek sınavlarına girebilir. Üniversitelerin özel yetenek sınavları genel olarak ağustos ayında farklı tarihlerde uygulanır. Her iki programı kazanan aday aynı anda ikisine kayıt yaptıramaz. Birini seçmek zorunda kalır. Özel yetenek sınavlarıyla ÖSYM’nin bir ilgisi yoktur. Üniversitelerin özel yetenek sınavları ile ilgili bilgiler web sayfalarından takip edilebilir. Sadece özel yetenekle yerleşmek isteyen adaylar, merkezi yerleştirme için başvuruda bulunamazlar.

Sınav sonucunda oluşan Y-YGS-1, Y-YGS-2, Y-YGS-3, Y-YGS-4, Y-YGS-5, Y-YGS-6 puanları hangi programları tercih etmek için kullanılır?

MYO programları (Sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlar)

AÖF ön lisans programları

AÖF lisans programları (İngilizce öğretmenliği hariç)

Özel yetenekle girilen programlar

Meslek liselerinin kendi alanları (Ek puanla girilen yerler)

Sadece özel yetenek sınavına başvuracak olan öğrencilerin tercih yapmasına gerek var mıdır?

Hayır, gerek yoktur çünkü bu adaylar merkezi yerleştirme ile değil tercih edecekleri okulun özel koşullarına göre yerleştirileceklerdir. YGS’de 180.000 barajını geçmeleri yeterli olacaktır.

Aday, alan dışı tercih yaptığında ne kadar puan kaybına uğrar?

2010 ÖSYS’de AOBP, en düşük 100 ve en yüksek 500 olacak. Bu durumda alan dışı tercih yapılınca aday eğer okul birincisi ise kendi alanında tercih yaptığında 500×0,15=75 ek puan alacak, alan dışı tercih yaptığında ise 500×0,12=60 ek puan alacak. Bu durumda adayın kaybı 75-60=15 puan olacak.

ÖSYS’nin verdiği internet erişim şifresi ne işe yarar?

Başvuru işlemi sonrası size verilen şifre, TC kimlik numaranız ile birlikte ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresini kullanarak bilgilerinizi görmenizi, yükseköğretim programları tercihlerinizi girmenizi ve bazı bilgilerinizi değiştirmenizi sağlar.

Şifre, hem 2010-ÖSYS’nin bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır.

Yeni şifre edinmek isteyen adayların, nüfus cüzdanları ile şahsen ÖSYM Sınav Merkezi yöneticilikleri ile ÖSYM bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

YARIN: lys sonucu nasıl okunmalı / ÜNİVERSİTE ve bölümü hangi kritere göre seçelim / YENİ ÜNİVERSİTELER, YENİ UMUTLAR

*Rehberlik uzmanı

20 Temmuz Salı 2010  ~ Eğitim

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: diploma puanı ile girilen liseler,sosyal bilimler lisesinden ne olunur,anadolu liselerinden hangi meslekler olunur,bankacı olmak için hangi okulları okumak gerekir,en çok atanan meslekler,kpss de en çok atanan bölümler,meslek liselerinde hangi bölümler var,yazar olmak için hangi bölüm okunmalı,Anadolu lisesinden hangi meslekler olunur,meslek liselerinden ne olunur,hukuk fakültesi hangi bölümden öğrenci alıyor,diploma puanıyla girilen liseler,meslek lisesi bölümleri nelerdir,diploma puanı ile girilen üniversiteler,bankacı olmak için hangi liseyi okumak gerekir,ceo olmak için hangi bölüm okunmalı,en çok atanan bölümler,açıköğretim lise bölümleri nelerdir,aöl sosyal bilimler bölümü meslekleri,anadolu lisesinden ne olunur,kpss en çok atanan bölümler,açıköğretim meslek lisesi bölümleri nelerdir,aöl genel kültür bölümü meslekleri,meslek lisesinde hangi meslekler var,ceo olmak için ne okumak lazım,meslek lisesinde hangi bölümler var,suna ilgin,açık lise meslek seçimi,teknik lise ile meslek lisesi arasındaki fark,hangi liseden ne olunur,açık öğretim lisesinde hangi bölümler var,anadolu liselerinden ne olunur,polislik hangi bölümde,okul öncesi öğretmenliği hangi bölümden alıyor,açıköğretim lisesinde hangi bölümler var,açıköğretim lise bölümleri,okul öncesi öğretmenliğinin geleceği,ingilizce öğretmeni olmak için hangi liseye gitmek gerekir,açıköğretim lisesi ts bölümünde hangi meslekler var,anadolu liselerinde hangi bölümler var,meslek lisesinden ne olunur,kpss de hangi meslekler var,ortaöğretim kpss hangi meslekler var,diploma puanı ile girilen liseler kayseri,meteb içi,avukat olmak için hangi okulları okumak gerekir,kpss hangi meslekler var,cerrahlık bölümleri,açık öğretim lisesinde hangi meslekler var,bankacı olmak için hangi bölüm okunmalı,meslek lisesinden matematik öğretmeni olmak için hangi liseye geçiş yapabilirim,meslek liselerinde hangi meslekler var,avukat olmak için hangi liseyi okumak gerekir,üniversitede hangi bölüme gitmeliyim,meslekler ve okunması gereken okullar,milletvekili olmak için hangi bölüm okunmalı,fizyoterapist olmak için hangi liseye gitmeliyim,devlet memuru olmak için hangi bölüm okunmalı,polis hangi bölümden olunur,hangi liseye gitmeliyim 2015,sağlık memuru olmak için hangi bölüm okunmalı,açıköğretimden hangi meslekler olunur,hangi liseye gitmeliyim testi,kriminolog olmak için hangi bölüm okunmalı,nikah memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir,atanabilen meslekler,hangi meslek kaç puan istiyor,avukat hangi bölümden olunur,üniversitede hangi bölümü seçmeliyim,teknoloji tasarım öğretmeni olmak için hangi bölüm okunmalı,kriminolog olmak için,siyaset bilimkac puan,üniversitenin spor bölümlerini bitirince ne olur,kriminoloji bölümü olan üniversiteler,aöf hangi bölüm okunmalı 2015,Orta okulda kaç puanla sağlık lisesi okunur,rehberlik öğretmeni olmak için hangi liseye gitmek gerekir,siyasetçi olmak için hangi bölüm okunmalı,memur olmak için hangi bölüm okunmalı,üniversitede hangi bölümü seçmeliyim testi,meslek lisesi oğrencisiyim hukuk okumak istiyorum,meslekler ve gidilmesi gereken okullar,milletvekili olmak için hangi bölüm,üniversite hangi bölüme gitmeliyim,en iyi atanan meslekler,şirkette çalışmak için hangi bölüm okunmalı,okurken hangi mesleyi secmeliyiz,polislik için hangi bölüm okunmalı,bankacı hangi bölümden olunur,bankaci olmak icin ne okumali,bir devlet dairesinde calismak istesem hangi bolumu secerim,en çok atanan meslekler 2015,rehber öğretmen olmak için hangi bölüm okunmalı,siyasete girmek için okunacak bölüm,hukuk okumak için hangi liseye gitmeliyim,avukat olmak için hangi lise,çabuk atanan meslekler,en düşük acikogretim lisesinde hangi puan meslektir,geleceğim için hangi bölümü seçmeliyim,ortaokuldan sonra hangi liseler var

YORUM YAP

 1. meslek liseli diyor ki:

  meslek lisesine gitmeyin kardeşim bunu acık ve net sekilde söylüyorum sakın gitmeyin hayatınızın en büyük yanlışını yaparsınız bütün meslek lisesi okuyanlar gibi (teknik ve anadolu teknikde dahil önünden bile gecmeyin ) kacın uzaklasın takii yök ve diğerleri meslek liselileri görüp hakettiği değeri verene kadar gitmeyin uzak durun meslek liselilerin meslek lisesini bitirdikten sonra hiç bir üniversite şansı yok meslek liseliler herzaman köle buda biline

 2. gülşah diyor ki:

  bn meslek lisesine gidiyorum hukuk okumam mümkün mü? acaba mümkün ise hangi bölümü seçmeliyim en kısa zamanda cvplarınızı bklyorum lütfen çabuk:(

 3. mustafa yasak diyor ki:

  merhaba benim hayalimdeki meslek rehber öğretmeni rehber öğretmeni olmak için neler yapılır lütfen bana mesaj gönderin

 4. nur diyor ki:

  ben ortaokul ögrencisiyim fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü istiyorum lisede hangi bölüme gitmeliyim bu mesleğin lisede bir bölümü war mı mesela sağlık mes. lisesinde hangi liselere gidebilirim yardımcı olur musunuz lütfen fazla zamanım kalmadı

 5. eylul diyor ki:

  Ben meslek lisesi okuyorum bu son Senem ben kriminoloji okumak istiyorum meslek lisesi oldugum için bu bölümü ünv de okumam mumkun mu ?


Eğitim    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,hava durumu 1 aylık,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,timurtaş hoca hangi cemaatten,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler mehdi son dakika,brezilyali voleybol yildizi playboy\a soyundu,belediye kadro son durum,toplanan araçlar,izine giderken neler lazim,Başak burçlarıyla nasıl barışılır,diyanettefahrilerleilqilisongelme,www ciftci borclari,2016 son dakika haziran ayi mahkumlara afla ilgi bir haber varmı,koylu kizi ciplak resim,metin tekin ikinci kez evlendi,banu alkanın pozları,gizli cekim,af haberleri,suruç kan davası,izmirde satilik hurda otobusler,şalvarlı hatun resimleri,suna ilgin,zuran karakoluna saldiri,Türbanlılar yürüyor,kadın işemesi video,gercek tecavuz filimleri,2016 almanyada trafik kazasi,çıplak hatun fotograf,edremit son dakika haberleri
77