Cumhuriyet tarihinin en büyük affı

Reklamlar
Devlet Bakanı Ali Babacan Cumhuriyet tarihinin en büyük affını açıkladı. 31 Temmuz 2010 öncesini kapsayacak afta taksitler 2 ayda 1 olacak. Af sonrası sıkı denetimler geliyor. Gecikme oranları şöyle:

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vatandaşla kamu kesimi arasındaki birikmiş borç alacak meselelerini mümkün olduğunca geniş bir şekilde ele aldıklarını belirterek, ”Kamuya olan borçların asıl tutarlarında herhangi bir indirim yapmadan ve asıl alacağın reel değerini koruyacak şekilde borçların yeniden hesaplanması ve belirli bir plan dahilinde ödenmesini sağlamak için bu çalışmamızı yaptık” dedi.
Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılanmasına ilişkin yasa tasarısı kapsamına maliye, gümrük müsteşarlığı, SGK, il özel idareleri, TEDAŞ (7 özel dağıtım şirketi  dahil), TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB’lerin girdiğini belirterek, tasarıya göre, vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010’dan, SGK primlerinde Haziran 2010’dan önceki dönemin kapsamda olacağını, elektrik ve su alacaklarında da 31 Temmuz 2010’dan önce ödenmesi gerekenlerin dikkate alınacağını kaydetti.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile birlikte, kamu alacaklarının bir bölümünün yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri içeren yasa tasarısı konusunda, Yeni Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.
Babacan, hazırladıkları tasarının kapsamının mümkün olduğunca  geniş tutulduğunu, parça parça bir çalışmadan ise derli toplu, aynı ilkeler, aynı ortak trendler çerçevesinde bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, bu nedenle çalışmanın biraz zaman aldığını, tasarıyla uzun sürede taksitli ödeme imkanı sağlayacaklarını söyledi.
Babacan, uluslararası finans piyasalarında başlayan ve tüm sektörleri etkisi altına alan küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisi üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu belirterek, 2009 yılının tüm dünyada ve Türkiye’de ekonomik açıdan zor geçen bir yıl olduğunu, ama sağlam makro ekonomik temelleri ve kriz sürecinde aldığı önlemler sayesinde Türkiye ekonomisinin bir çok ülkeden olumlu yönde ayrışarak krizden hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini hatırlattı. Babacan, böylece 2009’un son çeyreğinden itibaren de Türkiye’de yüksek büyüme oranları, artan istihdamı ve düşen işsizlik oranının görüldüğünü kaydetti.
Bununla birlikte dış talebin özellikle 2009 yılında düşmesi ve kredi teminin de yaşanan güçlüklerin şirketlerin üretim kapasitelerini tam olarak kullanamamalarına ve buna bağlı olarak nakit dengelerinin bozulmasına neden olduğuna dikkat çeken Babacan, şöyle devam etti:
”Bazı işletmelerin kamuya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesinde de gecikmeler meydana geldi. Kamuya olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanan yükümlülükler ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekten caydırıcı yüksek oranlar.
Bir bakıma kamuya olan ödemeyi yapmayıp bunu bir ucuz kredi olarak görenler için caydırıcı, yüksek oranlar var.
Geç ödemeyle ilgili krizin Türkiye’yi etkilemiş olduğu dönemde iyi niyetli ödeme arzusu olduğu halde şu ya da bu sebeple ödemelerini yapamamış vatandaşlarımız ve şirketler var ve bunlar da birikmiş oldukça yüksek gecikme cezalarıyla  faizlerle karşı karşıya kalmış durumdalar.
Vatandaşlarımızla kamu kesimi arasındaki birikmiş borç alacak meselelerini mümkün olduğunca geniş bir şekilde ele alıp, kamuya olan borçların asıl tutarlarında herhangi bir indirim yapmadan ve asıl alacağın reel değerini koruyacak şekilde borçların yeniden hesaplanması ve belirli bir plan dahilinde ödenmesini sağlamak için bu çalışmamızı yaptık.
Yapılacak ödemlerde finansman sıkıntısıyla karşılaşılmaması için uzun sürede taksitle ödeme imkanını da bu tasarıda sağlamış oluyoruz. Ve bu borç alacak ilişkisinin en önemli iki muhatabı Maliye Bakanlığı ve SGK’dır.”
TASARININ KAPSAMI
Tasarı kapsamı içerisine giren kuruluşları, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, SGK, İl Özel İdaraleri ile belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdareleri, TEDAŞ, Yurtkur, TRT, KOSGEB,   TOBB ile bağlı odalar ve organize sanayi bölgeleri olarak sıralayan Bakan Babacan, ”Dikkat ederseniz bu son iki kuruluş kamu sektörü değil, hukuki açıdan ama onlardan bize gelen talepler doğrultusunda biz bunları ekledik. TOBB ve OSB’ler aynı kamu alacakları kapsamında kendi alacaklarının da yeniden yapılandırabilmek  istedikleri için kapsama girmiş oldular” dedi.
Babacan, kapsama giren alacakları da şöyle sıraladı:
”Vergiler ve vergi cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları, İl Özel İdarelerinin çeşitli harç ve katkı payı gibi bazı alacakları, belediyelerin vergi tarifeden doğan ücret ve su alacakları. Büyükşehir belediyelerinin su ve  atık su alacakları, TEDAŞ’IN elektrik alacakları. 
Bu arada özelleştirilen 7 elektrik dağıtım bölgesi var. Bu 7 dağıtım şirketi de Enerji Bakanlığımızla yaptığı görüşme uyarınca kapsamına girmek istedikleri söylediği için bunlar da bu kapsama girmiş oluyor. Bunlar hep bu özel kuruluşların kendi rızaları ve talebiyle yapılan çalışmalar.
Yurtkur’un öğrenim kredisi alacakları, TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları, KOSGEB’in desteklerden kaynaklı alacakları, TOBB ve bağlı odaların oda aidat ücretleri, OSB’lerin elektrik, su, doğalgaz alacakları ile yönetim aidat alacakları…”
KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ
Kapsama giren alacakların döneminin kritik bir nokta olduğunu belirten Babacan, vergiler ve gümrük vergileri açısından 31 Temmuz 2010’dan önceki dönemleri, beyana dayanan vergilerde yine 31 Temmuz 2010 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsama aldıklarını bildirdi.
Babacan, 2010 yılına ilişkin 31 Temmuz 2010 tarihinden evvel tahakkuk eden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisini kapsama aldıklarını kaydetti. Babacan, ”Neden 31 Temmuz 2010?” diyerek şöyle devam etti: 
”Sosyal güvenlik primleri açısından baktığımızda Haziran 2010 ve önceki aylara ait. Haziran 2010’daki ödeme Temmuz’da yapıldığı için, Haziran 2010’dan önceki aylara ait işlenen ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası pirimi ve sosyal güvenlik destekleri isteğe bağlı sigortalar ve topluluk sigortalarına ilişkin primler, yaşlılık emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektiren nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların aylığından kesilmesi veya kendisince ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek pirimi.
Sosyal güvenlik kurumunca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitim katkı payı yine 30 Haziran 2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri 31 Temmuz 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları.
Elektrik ve su alacakları açısından yine 31 Temmuz 2010 tarihinden önce ödenmesi gerekenler.
Oda aidatları açısından hazırlanan tasarının yürürlüğe girmesinden önce ödenmesi gereken aidatlar diğer alacakları açısından da 31 Temmuz 2010 tarihinde vadesi geldiği halde kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş olanlar.”
TAHSİLATLARIN HIZLANMASI SAĞLANACAK
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gecikmiş alacakların yeniden yapılandırılmasının, ihtilaflı alacakların ihtilafına son vererek tahsilatının hızlandırılmasını sağlanacağını belirterek, kanundan önce başlamış inceleme ve tazminat işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler için de kanundan yararlanma imkanı getirdiklerini bildirdi. Babacan, şunları söyledi:
”Matrah ve vergi artırımı. Bu önceki kesinleşmiş alacakların tahsili ile ilgili değil, yeni bir konu. Geçmişe yönelik özellikle 2006’dan sonra dönemlere uygulanacak.
Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi vergi borçlarının kredi kartı ile de ödenebilmesi. Süresinde ödenmeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi.
Varlık barışı kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara bilahare bazı haklar tanınması.”
Babacan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:
Dış talebin düşmesi hizmet gelirlerinde azalma kredi teminindeki güçlükler işletmelerin kapasitelerini kullanamamalarına neden oldu. Bazı işletmelerin yükümlülükleri aksadı.
Gününde ödeme yapılmasına imkan kalmayan dönemde iyi niyetli olarak ödeme yapamayan vatandaşlarımız yüksek gecikme cezaları ile karşılaştılar.
Bu borç alacak meselelerini mümkün olacak kadar ana tutarı alıp plan dahilinde ödemesi için çalışmalar yaptık:
Kapsam geniş tutuldu. Aynı ilkeler ortak prensiplerle çalışma yapmak istedik. Ayrıca ödemelerde finansman sıkıntısı ile karşılaşmamak için  tek elden yaptık.
Tasarı kapsamına giren kurumlar:
Maliye Gümrük SGK İl özel iradeleri Belediyeler. Büyükşehir tedaş yurtkur TOBB, KOSGEB, Su ve elektrik hizmeti veren kurumlar
Affdilecek Alacaklar
Vergiler vergi cezaları , gümrük vergileri, sgk primleri, il özel idarelerinin alacakları, belediyelerin su ve atık su alacakları,i TEDAŞ’ın elektrik alacakları (7 dağıtım şirketi de özel dağıtım şirketi de kapsam içine girdi) Yurt Kur’un öğrenim kredisi , TRT bandrol ve elektrik alacakları, KOSGEB’in alacakları, TOBB oda aidatları, elektrik gaz
Hangi dönemi kapsıyor
Vergiler ve gümrük vergisi 31 Temmuz 2010’a kadar olan borçlar
Emlak vergisi, MTV, Çevre temizlik vergisi
Haziran 2010 ve öncesi SGK primleri işveren sigorta primi, İdari para cezaları, elektrik ve su alacakları, oda aidatları,
Diğer borçlar için kanunun uygulamaya girdiği an…
İhtilaflı alacakların ihtilafına son vererek tahsilatını gerçekleştiriyoruz. Matrah ve vergi artırımı, stok beyanı kayıtların düzeltilmesi, vergi borçlarının kredi kartıyla ödenmesi, varlık barışında beyanda bulunanlara ilave haklar tanındı.
Borçlar bugüne getirilirken ana paranın faizi değil güncelleme oranı geçerli olacak. Enflasyona göre düzenlenecek.
Pişmanlıkla kendiliğinden başvuranların güncelleme oranı ile hesaplanacak tahsilat yapılacak.
Emlak vergisi süresinde verilmemiş olana da yeni kapı aralanmış oldu.
Gelir vergisi kurumlar vergisi stopaj vergisinde 2006-2009 arasına ait yeni matrah bildirimi yaptıklarında bu ilave vergilerle beraber o yıllarla ilgili inceleme ve tarhiyata muhattap olmayacak. 2004’te benzeri yapılmıştı
İşletmede mevcut kayıtta olmayana kayıt imkanı getiriliyor. Gerçek durumlar kayıtları eşitleme imkanı getiriliyor. Varlık barışı ile ilgili daha önce bildirimde bulunan ve yararlanamayanlara bir hak daha vermiş oluyoruz. Yazılı başvuru ile davalardan vazgeçilecek. Cari yükümlülükleri de tam olursa kanundan yararlanabilecek.
Taksitlendirmede gün konusu gündeme gelecek. Bu ödemelerde süresinde yapmak önemli yapılmazsa yapılandırma ortadan kalkıyor
TAKSİT SAYISI
Başvuruların kanunun yayınlanmasından itibaren 2 ay içerisinde başvurmak gerekecek. Peşin ve taksitli ödeme yapılıyor. Taksitler 2 ayda 1 yapılacak. Her ay her kurumla muhatep olunmasın deniyor. 36 ay sürede 18 taksit olacak. 
Ödemeler  SGK kanunun yürürlüğe girildiği aydan 4. aydan, diğerleri için 3 aydan başlayacak.
İlk ay ödemelerde borç kapanıyor.
6 taksit 12 ay için 1,05 katsayısı
9 taksit 18 ay için oran  1,07 katsayısı
12 taksit 24 ay için oran  1,1 katsayısı
18 taksit  36 ay için oran 1,15 katsayısı
Taksitlerin ödemesinde 1 yılda 2 aksatma hakkı verilecek, yalnız gecikenler zamlı alınacak ama yapılandırma bozulmuyor.
Eylül ve Ağustos’ta ödeme yapmayanlara af yok…
Yurtkur’un öğrencilerden alacağı alacaklar da eski kanun eski şartlardan yayınlanacak. Aynı durum SGK için de geçerli olacak.
Bazı küçük alacakların tahsilatının maliyetli olması nedeniyle bu alacaklardan vazgeçiyoruz.
Denetim sıklıkları artacak yeni af beklentileri olmasın yapılandırma sonrası daha sık denetimler yapılacak. Dünyaya kıyasla bizim vergilerimiz daha düşük oldu. Tüm dünya cari açığı kapatmak için vergi artırdı ya da maaşları düşürdü. Fakat bizde düşük vergi oranlarımızı korumak ve daha da düşürmek istiyoruz. Kayıtdışılığı da ortadan kaldıralım istiyoruz.
Denetim baskısı artacak 1500 yeni denetim elemanı alınacak. İşlerinizi daha iyi yapmaya çalışın nasıl vergi kaçırıyım diyeceğiniz yere kendi sağlam kurumsal yapılarınızı kurun… Gelecek nesillere sağlam işletmeler bırakmak kayıt altında düzgün çalışan şirketler oluyor. Artık ekonominin direği özel şirketler olacak. Hepsinin sağlam olması gerekiyor.
SORULAR
Ne kadar gelir bekleniyor? Sigara cezası, trafik cezası giriyor mu? Süre uzatımı olmadığı garantisini veriyor musunuz?
Bizden gelirle ilgili açıklama yapan yok 50 milyar diye açıklama yapan yok. Biz toplam rakam konusunda rakam vermeyeceğiz. Bizim 2011-2012-2013’te bunlarla ilgili bir hedef öngörmüyoruz. Kayıdışının azalacağı bir dönemdeyiz. Kayıtdışı çalışan için hayat zorlaşacak. Trafik ve sigara cezalarında anapara alınacak sadece enflasyon işletilecek.
Devlet ne kadardan alacağından vazgeçiyor? 100 kira ana para borcu olanın ne kadar değişecek?
Rakamlar sürekli değişiyor. Hiçbir bakanlık tarafından rakam teleffuz etmek istemiyoruz.
Tahsil edilecek alacaklar bütçede nerede kullanılacak? Bankalardan kartlar için talep geldi mi? Kredi kartlarında ödemeler asgari tutardan öderse ne olacak?
Onun kararını sonra verilecek. 2B’yi çalışıyoruz. Yeniden yapılandırma ve 2B’de ne kadar kullanılacak. Biz faiz dışı denge hedeflerini öenmsiyoruz. 2011 yılı için de aynı OVP sağlam ve beklentilerin ötesinde bir bütçe bizim hedefimiz faiz dışı dengedir.  
Kredi kartı ile ödemek mekanik kolaylık getirecek. Kredi kartı ödemesinde o borcunu da ödeyecek. Kredi kartına ödemekle taksitli ödemek konusunda fark yok. Bu vatandaşın tercihi.
Referandum cezaları af kapsamında değil. Referandumda oy yüzünden ceza alanlar af kapsamında değil. Onlar da cezalarını ödese iyi olacak… Süre uzaltmalara sıcak bakmıyoruz. Ama sürenin bitim aşaması geldiğinde uzatmayı duruma göre değerlendiririz ama istemiyoruz.
Bugün kişi sayısı ve rakam alamayacaksınız. Biz kapı açtık bundan sonra gerçekleşenleri açıklayacağız.
 
AYRINTILAR GELECEK
Haber7

15 Kasım Pazartesi 2010  ~ Ekonomi

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: yeni af yasası,vergi affı son ödeme tarihi,yeni af varmı,imar affı 2012,elektrik borcu affı,trafik cezalarına af geldimi,vergi affı çıktımı,mtv affı 2011,kredi kartlarına af varmı,vergi affı 2012,kredi kartlarına af varmı 2011,trafik cezaları affa giriyormu,emlak vergisi affı,idari para cezalarına af,vergi affıyürürlüğe girdimi,elektrik affı 2012,elektrik affı çıktı 2012,sigara kaçakçılığına af varmı,kredi kartı affı varmı,vergi cezalarına af,kredi kartı affı 2011 çıktımı,2012 vergi affı varmı,vergi affı 2012 varmı,idari para cezası affı,imar affı 2013,sıgara cezalarına af,sigara kaçakçılarına af varmı,kaçak sigara cezalarına af,kaçak sigara cezalarına af varmı,kaçakçılara af varmı,2014 niğde medaş aa af geldimi,sigara kaçakçılığına af,son dakika gümrük kaçağı sigara affı,kaçak sigara yakalatmanın cezası 2015,kaçak sigaraya af geldimi,kaçak sigaraya af varmı,1 eylül af geldimi 2015,2015 kacak sigara cezasina af geldi,sigara cezalarina af,ali babacan yeni yasa af kacak sigara,kacak sigara affi,sıgara cezalarına af gelecekmi,sigara kaçakçılığı af varmı,kacak sigaraya af var mı,kaçak sigara affı,kaçak sigara yakalatmanın cezası,2012 ceza affı ve faydalanlar,2014 torba yasasında belediye kiraları yasaya giriyormu,2015 akaryait af varmi,2015 kacak sigaraya af varmi,2015 kaçak sigara cezası af varmı,2015 koalisyonunda cezalara af gelecekmi,2015 motorlu taşıtlar vergi affı çıktımı çıkacakmı,zimmet borç faizi affı varmı,2015 sigsra cezasina af geldi,2015 tasit cezalatina af gelecekmi,2015kacak sigara cezalari,2015kacak sigaraya af gelecekmi,2015te kacak sigara ya af varmi,2b odemesi yapmayana af gelirmi,2b taksitlendirme yapmayanlar son sure,adli para ceza affı varmı,adli para cezalarına af geldimi,adli para cezalarına af geldimi 2014 son dakika,adli para cezalarına af varmı,adli para cezalarına af varmi 2015 calendar,çiftçi bağkuru afa girdimi,elekirik burç af geldimi,elektrik ozel sirkette medaş af varmi yeni,Emlak vergisine af geldimi,ertelenmi ceza sigara kaaklna af varm,ertelenmiş ceza sigara kaçakçılığına af varmı,eski maçta para cezası alanlara af geldimi,ESKİ SENE KAÇAK ELEKTRİ CEZASI AFFA GİRDİMİ,gumruk mali kacakciligina af varmi,gümrüye gelen af kaçak sigarayida kapsiyormu,gümrüye gelen af neleri kapsiyor açiklandimi,ilk defa kaçak sigara yakalatana verilen ceza,ilk kez kacak sigara yakalatma cezasi,imar cezalarına af varmı,izmir dogalgaz borclarina yapilandirma,kacak akaryakit af cezasi 2015,kacak sigara af,Kaçak akaryakıta af geliyormu,kaçak elektrik cezası 2015 torba yasa,kaçak sigara af varmı,kaçak sigara affı varmı,kaçak sigara cezalarıına af varmı 2015,kaçak sigara cezası afta varmı,kaçak sigara cezasına af varmi,kaçak sigara vergi cezası,kaçak sigara yakalatana af varmı,kaçak sigara yakalatma 2015 cezası,kaçak sigarada af varmı,Kaçak Sigaralara af geldimi 2015,kaçak sigaranın hapis cezası varmı 2015,kaçak sigaranın vergi affı nasıl olur,kaçak sigaraya af,kaçak taşıt affı,kaçak vergi cezasi son dakika

YORUM YAP

 1. esra diyor ki:

  af af af istiyoruz nolur artık bizi duyun 5 yı altı af istiyoruz….

 2. OKTAY diyor ki:

  BANKA KREDİLERİ İÇİNDE FAİZ AFFI GELECEKMİM ACABA

 3. ümit özçelik diyor ki:

  Lütfen size yalvarıyorum 2012’de de genel bir istiyoruz.Özellikle SGK prim ödemesi için.Lütfen,lütfen,lütfen.

 4. ALİ TEKTEK diyor ki:

  6111 SAYILI KANUNDAN FAYDALANARAK VERGİ BURÇUMUZU TAKSİDE BÖLDÜRMÜŞTÜK ANÇAK ÖDEYEMEDİK BAHSİ GEÇEN YASADAN YENİDEN FAYDALANA BİLEÇEK MİYİZ İYİ ÇALIŞMALAR

 5. fevzi özdemir diyor ki:

  ACABA BİR DAHA AF OLACAK MI 2012 YILINDA VERĞİDE(BAĞKUR)TŞKLER.HEPSİNİ YATIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM. BİLGİLENDİRİRSENİZ . İYİ ÇALIŞMALAR.

 6. ramazan türkan diyor ki:

  Garanti bankasının faiz belası,
  2006 yılında bonuscarda 1700 tl (bin yediyüz tl) borcum vardı. (ekstereler bende saklı) Askere gitmek zorunda kaldım. İşten çıkarıldım. Borcumu ödeyemedim. Askerden geldim. İş bulamadığımdan ödeme yapamadım. Garanti bankası beni gıyabımda (haberim yok) mahkemede yargılamış. sicilim bu yüzden bozulmuş. Bazı başvurularda temiz sicili alamadığım için beni işe almıyorlar. Şubat 2012’de bana ulaşan bir evrakla öğrendim ki; borcuma faiz işletilmiş 10.000 TL olmuş. Sanırım yakında hapse atarlar. Faizin bu kadar kötü birşey olduğunu bilmiyordum. Garanti elimi kolumu da bağladı.

  -Ödeyecek param yok

  -işe de giremiyorum (garanti önümü kesmiş)

  -Faiz affı olmasa bu borcu hayatta ödeyemem.6 yıl değil artık ömür boyu faiz işletsinler.

  Bu nasıl iştir? anlayamadım. İşin içinden çıkamıyorum.

 7. METİN diyor ki:

  2012 yılnda vergi mükellefiyetim olduğu haberini alınca geçen 6111 sayılı yasadan faydalanamadım. konuyu yartgıya taşıdım. fakat yasa çıkar ise veya tekrar bir hak tanınır ise mahkeme sürecini beklemeden belirli bir bedel ödeyerek bu beledan kurtulabiliriz. destek olunursa çok sevinirim. selamalr

 8. İsmet diyor ki:

  Esnaf kefaletten kullanmış olduğum 2009yılında kıredim bulunmakta taksitlendirme yaptığım halde işyerimi değiştirmemden dolayı sıkıntılarım oldu ödeyemedim acaba yeni af yasasından tetrar yararlana bilirmiyim benı bu konuda aydınlaaaydınlatır sanız çç

 9. Gursel erulgen diyor ki:

  Insallah yururluge giricek af da eksik gunlerimizi toplu odeyip emeklilik hskki kazanabilecskmiyiz.

 10. mehmet çalışkan diyor ki:

  babamın 1987den ssk girişi ve180 günyatmış günü görünüyor şuan çıkan kanunlardan yararlana bilir mi emekli olabilir mi ? sorum ali tezele

 11. Abdullah ŞEMİN diyor ki:

  Gümrük kaçağı sigaraları yakalatıpta bu af’tan faydalınabiliniyor mu? Tarih 07:2012

 12. Bilal diyor ki:

  Gümrük kaçağı sigaraları yakalattım. Adli para cezası ve hapis cezasına çarptırıldım . Temyize gönderdim. Af’tan yararlanabiliyor muyum?

 13. hikmet şahin diyor ki:

  2010 yılı öncesi trafik cezalarım var af çıktı dediler 20 gündür vergi dairesine gidiyorum çıkmadı daha diyorlar son durum nedir


Ekonomi    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,hava durumu 1 aylık,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler,koç lisesi taban puanı 2010 kadro gelicek mi fahri hocalara,yalovada kaza,malatya tokının 2016 konut basvuru başlayacak,tülay maciran biyografi,dunyanin guzel ciplak kiz video foto tlf,tülay maciran hayatı,manisa akhisar2015 zeytin fiyatları,mersin son dakika çatışma,baba oglunu vurdu,tem yolu açık mı,16 yasinda ciolak kizlarin resimleri,hayvanlarla ilişkiye giren insanların görüntüleri,zerrin egeliler haberleri,manken firıkık foto,teleskopik gözlükleri nerede satiliyor,yengesi ile cinsel ilişkiye girdi,mehmet emin acar serveti,son dakika intiharları,izmir altınyol trafik kazasi,devlet kurumunda calsmak icin en iyi bolumler,akhisar haber son haberler,maraz ali silahları nın adları nelerdir,bugun cumhurba,anadolu caddesince kaza,cahit kayaoğlu vikipedi yaşı
81