Memur maaşlarına ek ödeme geliyor

Kadınlara 4 yıl erken emeklilik sürprizi!

Reklamlar

Ekonomide yakalanan bahar havası, memurun da yüzünü güldürecek. Edinilen bilgiye göre hükümet, memura bu yıl yüzdelik zam dışında ek ödeme de yapacak. Ek ödemenin muhtemel miktarı ise şöyle:

 

Memurlara Yeni Yılda Geçici Zam Verilecek !

Meclis tatile girince memurun yeni yıl zammı netleşmedi. Ara formül bulundu, memura geçici zam verilecek

Yeni yıl için geri sayım başlarken memurun 15 Ocak’ta alacağı zamlı maaş henüz netleşmedi. Toplu sözleşme yetişmeyeceği için memura araformül uygulanacak. Buna göre, Bütçe Kanunu’nun Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanılarak memura geçici bir zam belirlenecek. Ardından tahminen Mart’ta yapılacak toplu sözleşme ile gerçek zam, pazarlık sonucu tespit edilecek. Belirlenecek bu oran, 1 Ocak’tan geçerli olacak. Bütçe kanunu ile verilen geçici zammın üstüne, masada karara varılan zam miktarı eklenecek. Aradaki fark, memura geriye dönük olarak ödenecek.

‘ÖZEL EMEKLİLİK’

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri sürerken dün gece geç saatlerde verilen bir önerge ile milletvekillerine özel emeklilik sağlayan 5. madde değiştirildi. Yeni madde ile emeklilik prim gününü doldurmuş ve emeklilik koşullarını taşıyan 2 yıl milletvekilliği yapanlar, emekli sandığı üzerinden emeklilik hakkını elde edecekler.

İŞSİZ VEKİLE PRİM

Genel Kurul’da verilen bir başka önerge ise işsiz milletvekillerine yönelik oldu. Dışarıdan bakan olarak atanan ya da milletvekilliği yapmış ancak çalışmayan kişilerin, işsiz kalmalarının ardından 30 gün içinde başvurmalarıhalinde, sigorta primleri TBMM Bütçesi’nden ödenecek. Bu ödeme 4 yıl boyunca devam ettirilecek. Bu süre içinde işsiz vekil bir işe girip çalışmaya başlarsa prim ödeme farklı hale gelecek. Yine bu 4 yıl içinde emekli olmaya hak kazanırsa ödeme durdurulacak. Meclis’te grubu bulanan bütün partiler oy birliği ile madde haline getirilen önergelere destek verdi.

Sabah 23 Aralık 2011

HÜKÜMET BÜTÇEDE LİSE MEZUNU MEMURA 39 TL’LİK ARTIŞ ÖNGÖRDÜ

Türkiye Kamu-Sen AR-GE Merkezi hükümetin bütçede memura 2012 yılı için yüzde 3 zam varsayımında bulunması üzerine, yüzde 3′lük zammın memur maaşlarına yansıtıldığında artışın ne kadar olacağına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, bugün bin 322 TL maaş alan 16 yıllık bir lise mezunu memur yüzde 3 oranında zam alırsa maaşı 1 Ocak 2012′de 39 TL artışla bin 361 TL’ye yükselecek. Aynı kıdemi bulunan şoför de lise mezunu memur ile aynı zam miktarına sahip olacakken, yüksekokul mezunu memurun maaşı 41 TL’lik artışla bin 384 TL’den bin 425 TL’ye ulaşacak. Ekim 2011′de bin 696 TL alan bir öğretmenin maaşı ise bütçede öngörülen oranda artarsa 51 TL’lik yükselişle bin 747 TL olacak. İmam ise söz konusu artışla 47 TL zam almış olacak. 25 yıllık kıdemi bulunan Başbakanlık Müsteşarının maaşı ise 159 TL artışla 5 bin 312 TL’den 5 bin 471 TL’ye ulaşacak.

Yüzde 3 oranında zam yapılması halinde alınacak ücretler:

Unvan                   Kıdem/Derece      Sosyal Yard. (Hariç )

Ekim 2011    Ocak 2012

B.Bakanlık Müst. 25      1/4     5.312,27     5.471,64

Pratisyen Tabip 16        1/1     2.162,52     2.227,40

Avukat 16                    2/1      2.091,86     2.154,62

Mühendis 16                 2/2       2.471,06    2.545,19

Öğretmen 16                3/1       1.696,54    1.747,44

Şube Müdürü 16            3/2       1.603,78    1.651,89

Memur(yüksekokul) 16  3/2       1.384,31    1.425,84

Memur(lise) 16              6/1       1.322,20    1.361,87

İmam 16                        3/2       1.579,15   1.626,52

Şoför 16                        6/1       1.322,20    1.361,87

Hemşire 16                    6/3       1.509,86    1.555,16

Sağlık memuru 16           6/3       1.509,86   1.555,16

Hizmetli(ilkokul) 16        9/2        1.278,54   1.316,90

Hizmetli(yeni başl.) – 15/1           1.259,14   1.296,91

2012 Yılında memurlara verilecek zam oranları hariç 666 sayılı eşit işe eşit ücret düzenlemesinin ardından ortaya çıkan memur maaşları

Hükümetin ‘Eşit işe eşit ücret’ düzenlemesiyle birlikte hangi memurlara ek ödeme yapılacak, hangi memurlara hiç ödemeyapılmayacak? İşte sınıf sınıf, kademe kademe tablo!

Eşit işe eşit ücret’ düzenlemesinden 450 bin memur yararlandı. Üst düzey görevlilere 723, memurlara ise 123 lira ek ödeme yapılacak

Hükümetin eşit işe eşit ücret başlığıyla açıkladığı memurların yeni ek ödeme düzenlemesinden, 2 milyon memurun 450 bini yararlanacak. Yeni düzenlemeyle, en yüksek ek ödeme müsteşar ve genel müdürlere çıkarken, profesörler, öğretmenler, emniyet müdürü dışındaki polisler, kuvvet komutanları ve her sınıftan askeri personele ek ödeme yapılmayacağı anlaşıldı.

Hükümetin yetkisinin son gününde “eşit işe eşit ücret” sloganıyla getirdiği ve memurlara ek ödeme öngören 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 450 bin memuru sevindirirken, eleştirilere de yol açtı. Düzenlemenin her bir memur kadrosu için ayrıntısı ortaya çıktıkça, yeni düzenlemeyi tanımlayan ‘eşit işe eşit ücret’ ifadesi , ‘bazıları daha eşit’ şeklinde yorumlanıyor.Devlet memurlarına ek ödeme yapılmasını düzenleyen KHK’nin, ‘üst düzey memurlara daha çok’, ‘alt düzey memurlara daha az’ ve başta profesörler olmak üzere akademik personel ile öğretmenler dahil her türlü eğitim personeline ‘sıfır’ ek ödeme öngörmesine sendikalar tepki gösterdi.

Toplu sözleşme tehlikede

Önümüzdeki dönem kurulacak olan toplu sözleşme masasında, maaş zamları kadar kritik önem taşıyan bir konu da ek ödeme düzenlemesi olacak.

Sözkonusu ek ödeme düzenlemesi değiştirilmeden toplu sözleşmenin imzalanamayacağı açıklamaları yapılırken, sendikalar bu konuyla ilgili çalışmalara başladı. Türkiye’nin ilk memur toplu sözleşme metnine konulacak imzalar şimdiden bu hükme takılmış durumda.

450 bin şanslı memur

2 Kasım’da yayınlanan 666 sayılı KHK’yle kamuda çalışan memurlara ek ödeme yapılmasını düzenledi.

Düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktıkça, kapsamdaki yaklaşık 2 milyon memurun sadece 450 bini için ek ödeme sağlandığı hesaplanıyor. Memurlar arasında üst düzey bürokratlara daha yüksek ek ödeme, daha alt kademelerdeki memurlara daha az ek ödeme getirildiği ortaya çıktı. Buna göre, bir müsteşar 759 TL ek ödeme alırken, memur 123 TL ek ödeme alacak.

Öğretmene sıfır ödeme
: Amerika Birleşik Devletleri, en az lise mezunu 50 Bin İşçi Alacak.Maaşlar en az 3 Bin Dolar.Ayrıntılar ve Başvuru Formu İçin Tıklayın

Buna karşılık öğretmenler, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler, araştırma görevlileri, din hizmetleri sınıfındaki din görevlileri, sağlık hizmetleri sınıfında bulunan doktor dışındaki sağlık personeli, KİT çalışanları, kadastro çalışanları, postacılar ile bazı kurumlarda çalışan memurların ek ödemesi “sıfır” olarak belirlendi. Bu memurlar hiç ek ödeme alamadı. Yüzbinlerce öğretmene hiçbir ek ödeme yapılmaması, profesörler ve akademik personele ek ödeme verilmemesi şaşkınlık yarattı.

Düzenlemeye göre, Genelkurmay Başkanı’ndan kuvvet komutanlarına, subaylardan astsubaylara hiçbir askeri personele ek ödeme yapılmadı.

KHK’yle kamu görevlilerinin bir kısmının ele geçen ücretlerinde düşüşlere yol açması da sorun yarattı.

Emekliye de zam yok

Düzenleme çalışan memurlara ek ödeme getirirken, bu ödemeler emekliliğe yansıtılmadı.

Böylece hesaplamalara göre, düzenlemeyle daire başkanı kadrosundaki bir memurun maaşının yaklaşık yüzde 45’i, en düşük dereceli bir memurun ise maaşının yaklaşık yüzde 30’u emeklilik hesabı dışında bırakılmış oluyor. Böylece bu kadrolardan emekli olan memurlar, emekliliklerinde yüzde 50 ile yüzde 60 arasında gelir kaybına uğramış olacak.
HANGİ MEMUR NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?

KİMLER DAHA EŞİT? KADRO VE ÜNVAN Şu anki ek Yeni ek FARK

ödeme ödeme (TL)

MÜSTEŞAR 465 1.225 760

GENEL MÜDÜR 410 1.182 772

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 441 1.164 723

BELEDİYE GENEL SEKRETERİ 441 1.164 723

B. BLD. GEN.SEKRETER YRD 441 1.164 723

1. HUKUK MÜŞAVİRİ, 441 1.164 723

KURUL BAŞKANI 441 1.164 723

DAİRE BAŞKANI 410 1.133 723

MÜDÜR 410 1.102 692

AOÇ MÜDÜRÜ 410 1.102 692

BYŞ. İLÇE BLD. BŞK. YRD 410 1.102 692

BÖLGE MD. 410 1.102 692

HUKUK MÜŞAVİRİ 410 1.041 631

SAVUNMA SEKRETERİ 410 1.010 600

SAYMAN 410 1.010 600

MÜDÜR YRD. 410 1.010 600

BAŞKAN YRD. 410 1.010 600

MESLEK UZMANLARI 404 857 453

RAPORTÖR, TERCÜMAN (15) 410 674 263

ZABITA, İTFAİYE BAŞÇ. 404 643 239

MEMUR

* 1-2 dereceden aylık alanlar 398 674 276

* 3-4 dereceden aylık alanlar 398 612 214

* 5-7 dereceden aylık alanlar 398 551 153

* Diğer derecelerden aylık alanlar 398 520 123

MÜHENDİS, MİMAR

* 1-2 dereceden aylık alanlar 588 919 331

* 3-4 dereceden aylık alanlar 588 857 270

* Diğer derecelerden aylık alanlar 557 796 239

KİMYAGER, ARKEOLOG, VB.

* 1-2 dereceden aylık alanlar 502 735 233

* 3-4 dereceden aylık alanlar 502 674 172

* Diğer derecelerden aylık alanlar 502 612 110

UZMAN DOKTOR* 1-2 dereceden aylık alanlar 508 1.225 716

* 3-4 dereceden aylık alanlar 502 1.164 600

* Diğer derecelerden aylık alanlar 502 1.102 600

DİŞ DOKTORU

* 1-2 dereceden aylık alanlar 465 1.133 668

* 3-4 dereceden aylık alanlar 465 1.072 606

* Diğer derecelerden aylık alanlar 465 1.010 545

VETERİNER

* 1-2 dereceden aylık alanlar 686 1.010 325

* 3-4 dereceden aylık alanlar 686 949 263

* Diğer derecelerden aylık alanlar 686 888 202

ECZACI

* 1-2 dereceden aylık alanlar 453 857 404

* 3-4 dereceden aylık alanlar 453 796 343

* Diğer derecelerden aylık alanlar 441 735 294

ÖĞRETMEN

* 1-2 dereceden aylık alanlar 398 398 0

* 3-4 dereceden aylık alanlar 398 398 0

* Diğer derecelerden aylık alanlar 398 398 0

AVUKATLAR

* 1-2 dereceden aylık alanlar 410 919 508

* 3-4 dereceden aylık alanlar 410 857 447

* Diğer derecelerden aylık alanlar 410 796 386

VAİZ VE DİN EĞİTİM GÖREVLİSİ

* 1-2 dereceden aylık alanlar 404 404 0

* 3-4 dereceden aylık alanlar 404 404 0

* Diğer derecelerden aylık alanlar 404 404 0

VALİLER 1.102 1.102 0

MERKEZDEKİVALİLER 949 1.090 141

VALİ YARD. KAYMAKAMLAR 612 1.225 612

EMNİYET MÜDÜRÜ Birinci Sınıf 338 453 116

2., 3., 4. Sınıf 453 453 0

POLİS MEMURU

1) 1-2 dereceden aylık alanlar 459 459 0

2) 3-4 dereceden aylık alanlar 459 459 0

3) Diğer derecelerden aylık alanlar 459 459 0

HİZMETLİ

1) 1-4 dereceden aylık alanlar 386 551 165

2) 5-7 dereceden aylık alanlar 386 490 104

3) Diğer derecelerden aylık alanlar 386 429 43

Rektör, Rektör Yrd. ve Dekan 441 441 0

Dekan Yrd. Yüksekokul Md. (Prof.) 421 429 0

Profesör 386 386 0

Doçent 349 349 0

Yardımcı Doçent 410 410 0

Araştırma Görevlisi 472 472 0

Genelkurmay Başkanı 631 631 0

Kuvvet Kmt.,Jandarma G.Kmt 502 502 0

Orgeneral ve Oramiral 496 496 0

Korgeneral ve Koramiral 484 484 0

Tümgeneral ve Tümamiral 472 472 0

Tuğgeneral ve Tuğamiral 459 459 0

Kıdemli Albay 386 386 0

Albay 361 361 0

Yarbay 343 343 0

Kıdemli Binbaşı 416 416 0

Binbaşı 416 416 0

Kıdemli Yüzbaşı 416 416 0

Yüzbaşı 416 416 0

Kıdemli Üsteğmen 422 422 0

Üsteğmen 422 422 0

Teğmen 422 422 0

Asteğmen 422 422 0

Astsubay (Kd.Bçvş.) 410 410 0

Uzman Jandarma 410 410 0

Uzman Erbaş 410 410 0

Ajanslar – 7 Aralık 2011

 

İsa Yazar‘ın haberi

Aynı işi yaptığı halde döner sermaye ve kurum tazminatı gibi kalemlerden yararlanamayan 1,4 milyon memura ek ödeme müjdesi geldi. Hükümet, 2008 yılında olduğu gibi bu sene de eşit işe eşit ücret dengesini sağlamak için kamu çalışanlarına ek ödeme vermeye hazırlanıyor. Zam miktarı henüz tespit edilmedi ancak 60-100 lira arasında bir artış bekleniyor.

Hükümetin 5 yıllık plan dahilinde uygulamaya koyduğu eşit işe eşit ücret düzenlemesi, ekonomik kiriz sebebiyle verilen aranın ardından yeniden devreye alınıyor. 2008 yılında başlayan uygulama ile 2012’ye kadar memurlar arasındaki ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyordu. İlk adım 2008 yılında atılırken, aynı işi yaptığı halde düşük ücret alan memurlara 103 ile 275 lira arasında ek ödeme zammı yapılmıştı. Çalışanlar arasındaki dengeyi sağlayacak düzenlemenin 2012 yılına kadar süreceği belirtilmişti. Ancak araya giren ekonomik kriz sırasında düzenleme rafa kaldırılmıştı.

Kriz aşılmasıyla birlikte hükümet, ek ödeme düzenlemesini yeniden gündeme aldı. Buna göre bu yıl memurlara, yüzdelik zam dışında ek ödeme de verilecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda özel bir çalışma yapıldığını açıkladı. Geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 2 saatlik bir görüşme yapan Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu da konuyu Başbakan’a iletti. Gündoğdu, Başbakan Erdoğan’ın, toplantıda Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’dan ek ödemeye ilişkin bilgi alırken çalışma yapılması konusunda da talimat verdiğini söyledi. Kamuda yaklaşık 1 milyon 400 bin memur, döner sermaye ve kurum tazminatı gibi gelir kalemlerinden faydalanamıyor. Bu çalışanların maaşı, muadillerine göre daha düşük. Aradaki maaş farkının dengelenmesi için 5 yıl içinde ortalama 360 TL iyileştirme yapılması öngörülüyor. Bu çerçevede 5793 sayılı yasada değişiklik yapılmıştı. Böylece aynı unvana sahip, aynı işi yapan kamu personeli arasındaki ücret farklılığını gidermek için ek ödeme mekanizması devreye girdi.

kullanYasa, ek ödemenin ne kadar olacağını belirleme yetkisini Bakanlar Kurulu’na bıraktı. Bu sebeple yaklaşık 1 milyon 400 bin memurun her yıl alacağı ek ödeme miktarı Bakanlar Kurulu tarafından tespit ediliyor. Kurul, bu yetkisini kullanarak 2008 yılında memurlara ek ödeme vermişti. Buna göre öğretmen ve imamlar 112, hizmetli 103, başkomiser 156, polis memuru 161, doktor 195, müsteşar 108 lira ek ödeme aldı. Uygulamanın takip eden yıllarda da sürmesi bekleniyordu. Ancak ekonomik krizle birlikte uygulama rafa kalkmıştı. Memur-Sen’in geçen yıl 60 TL’lik ek ödeme talebi, bütçe açığı sebebiyle kabul görmemişti.

MAAŞLARDA 60-100 LİRA ARASINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Ancak ekonomide yakalanan bahar havası, memurun da yüzünü güldürecek. Edinilen bilgiye göre hükümet, memura bu yıl yüzdelik zam dışında ek ödeme de yapacak. Ek ödeme miktarının ne kadar olacağı henüz netlik kazanmazken ortalama 60 ile 100 TL arasında ek ödeme yapılması bekleniyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ek ödemelere ilişkin 2008 yılında bir düzenleme yapıldı, ilk adımı attık. O ilk adımın maliyeti 2,5 milyar lira civarındaydı. Daha sonra, bütçe imkânları elvermediği için sonrasını getiremedik. Ama şu anda üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki dönemde yine bütçe imkânları çerçevesinde fazla borçlanma ihtiyacını artırmadan bunu sağlayabilecek bir şekilde çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda yardımcı olacağız.” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise bu yıl toplu görüşmelerde hükümetten enflasyon üzerinde zam talep edeceklerini belirtirken, “Geçen yıl da ısrarla yüzde 4+4 zam istedik. Fakat Maliye kanadında kabul görmedi. Ancak enflasyon sebebiyle memurun aldığı zam yüzde 3,6 oldu. Eğer bu masada verilseydi bir anlamı olacaktı.” değerlendirmesini yaptı.

(Zaman)

27 Temmuz Salı 2010  ~ Ekonomi

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: eşit işe eşit ücret 2011,denge tazminatı 2011,memur maaşlarında son durum,memura müjde son dakika,sosyal denge tazminatı,hizmetli memura ek gösterge son dakika,denge tazminatı nedir,sosyal denge tazminatı 2011,polise ek gösterge son dakika,emekli astsubay maaşlarında iyileştirme,polise ek ödeme 2011,polise müjde son dakika,üniversitede çalışan memur maaşları 2011,dil tazminatı 2011,memur maaşları son durum,öğretmene ek ödeme varmı,uzman erbaş ek gösterge son dakika,memur maaşları eylül 2011,memurlara ek ödeme 2011,öğretmene ek ödeme 2012,öğretmene ek ödemede son durum,memura ek ödeme 2011,polise iyileştirme 2015,ek ödeme 2012,2011 polis maaşları,2012 memur ek ödeme,memura ek ödeme 2012,sivil memur maaşları 2011,eylül 2011 memur maaşları,sivil memur maaşları,memurlara müjde son dakika,polise ek gösterge düzenlemesi,memurlarla ilgili son dakika haberler,memurlarla ilgili son dakika haberleri,hizmetlilere müjde 2015,2016 hizmetlilere ek gosterge verilecekmi,memurlardan son dakika haberler,memurlarla ilgili haberler,polise müjde 2015,uzman erbaş ek gösterge haberleri,hizmetli memura müjde,yardimci hizmetli memurlarda son gelismeler 2015,yhs ek gösterge verilecek mi son dakika 2015,astsubay ek gösterge tablosu 2015,polislerin ek göstergesi son dakika,emekli astsubay maaşlarında iyileştirme 2015,ek gösterge ile ilgili son haberler,emekli memura derece verilecekmi,uzman erbaş iyileştirme varmi,polis ek gösterge son dakika,tsk sivil memurlarina ek gosterge yokmu son dakika haberler 2016 da,hemşirelere ek ödeme müjdesi,hizmetli memur khk,memura iyileştirme,memurlara ek gösterge müjdesi,hizmetli ek,yeni mujde varmi,memurun son durumu,maliye memuruna gorusmelerde mujde varmi,polise iyileştirme,emekli memura ek ödeme,hizmetli memura ek gösterge,memura iyilestirme,memura yeni müjde varmı,em asb maaşlarında ek gösterge ve derece düzenlemesi 2016 da yapılacakmı son gelismeler,tsk yhs calisan memur,vaiz maaşlarında iyileştirme,memur emekli derece varmı,2015 torba yasasından din görevlileri yararlanacak mı,memur yasası son durum,memura müjde var mı,memurlara yeni müjde,polis iyileştirme haberleri son dakika,ek göstergede son durum,em astsb maaş iyileş son dakika,emekli memur ek gösterge artışı,emekli memurlara ek ödeme var mı,uzman erbas maaslarinda artis vsr mi 2016,uzman erbaş ek gösterge 2016 tbmm son dakika,uzman memurlara müjde,vaizlerin maaşlarına iyileştirme,yardımcı hizmetli ek gösterge,hizmetliye ek gösterge verilecek mi,memur emeklilerine ek gosterge son durum,MEMURA İYİLEŞTİRME VARMI,memura ek gösterge son dakika,memura mujde son dakika,memura sondakika mujde habari,memura ek odeme 2016,memura müjde 2016,2015 emekli memurun ek gösterge artışı,Memurlara 2015 te ek odeme varmı,memur emeklilerine ek ödeme,memura iyileştirme 2015,memura müjde haberi,2015torba yasa yardımcı Hizmetleri ek gösterge,2016 2/1 derece astsubay maaşları,memurlar hakkinda son haberler,memur emeklisi 100 tl iyileş,memur iyileştirme

YORUM YAP

 1. irfan diyor ki:

  EŞİTİŞE EŞİT ÜCRET KANUNU CIKARKEN ACABA ÇARŞI VE MAHALLE BEKCİLERİNİN NE ŞARTLAR ALTINDA NE İŞ YAPTIĞI VE NE HAK ETTİKLERİ DÜŞÜNÜLÜP DEĞERLENDİRİLDİMİ ACABA?NE İŞ YAPTIĞIMIZI BİLEN OLDUĞUNDAN PEK EMİN DEĞİLİM.

 2. şahin türk diyor ki:

  bu ikltidar emekli memur işçi köylüyew zulmetmiştir

 3. osman demir diyor ki:

  poliside çok seviyorlar ama zama gelince unutuyorlar heralde:))))

 4. İSMAİL diyor ki:

  MEMURA VERİLEN ZAM EMEKLİYE NİYE YOK VEKİLLERİMİZ SAĞOLSUN….KENDİLERİNİ DÜŞÜNMÜŞLER..

 5. İSMAİL diyor ki:

  emeklıye zam niye yok

 6. güneş çakır diyor ki:

  memur emeklısı madur edılmıştır .doğalgaz mutfak elektrık su toplam 1000 lıradır herşeye gızlı zam konuldu bu emeklı ne yapsın sorarım sıze m.vekılıne yuzde 72 zam ve bır gecede mıllet madur ben allaha sığınıyorum

 7. mustafa altuntaş diyor ki:

  biz emekliler ölelimmi yaradana havale ediyorum

 8. ayhan diyor ki:

  ya kardeşim ben ne kadar
  zam alacam onu yzsanız ne olur snki

 9. ismet akçam diyor ki:

  emekli olupta bu hükümete oy veren emekli memura şaşıyorum maaşlar eridi kaybımız yüze 40 , 50 işte maaş ve artışlar geçin geçinebiliyorsan

  • şehmuz diyor ki:

   emekli arkadaşlar biraz mantıklı hareket edin eyer onlarda biraz vicdan olsaydı emekliyi düşünürdü ama bunlar müslüman görünüp halkın kafasını karıştırmaktan başka birşey yapmazlar seçim zamanı oyunu dört partiyede vermeyin gerekirse yakın bak ozaman vicdanını nasıl rıhat olur saygıdeğer kıymetli vekiller sizler birinci sınıf vatandaşsınız biz emekliler sizin gözünüzde mezarlık vatandaşız sizi ALLAHA havele ediyoruz…

 10. isa kıranşal diyor ki:

  isa diyorkı emeklı memurlara ek gösterge artacakmi


Ekonomi    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,geleceğin meslekleri 2011,hava durumu 1 aylık,Www gidatarim com,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,timurtaş hoca hangi cemaatten,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler bim yumurta fiyatlari,satılık keleş,astim bronsite yuzde kac rapor alinir,rus çıplak kızlar,cumhurbaşkanı danışmanları kimler,dün gece deprem olan il ve ilçeler,bağkur haberleri,satilik bobrek arayanlar,türbanlı firikikler,koca memeli yaşlı kadın fotografları,pursaklarda iki kardeşin intiharı,ölen sanatçılar listesi,cıplak kadın ve erkek foto,yargı paketi 2016,ciplak memeler,bursa kapalıçarşı pazar günü açık mı,liseli frikik,AKIFBEKIKIMDIR,cumhur baskanınn serım danısmanı,izmir alsancak\ta çıkan olaylar,ucuz et nereden alınır,kücük kızların sesi resimleri,hibeli tarım aletleri 2016,serap belet douillet eşi,hatim olan kanallar
84