Sözleşmelinin kadroya geçişi hayal oldu

Reklamlar
Kamu görevlileri sendikalarının, kamuda sözleşmeli ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi talebi, Kamu İşveren Kurulu tarafından olumsuz karşılandı. Kurulun gerekçesi ise şu oldu:

Kurul, sözleşmeli statüdekileri sıkıntılarının ortadan kaldırılmasına yönelik kimi önerileri, ”sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı” olduğu gerekçesiyle reddetti.

Toplu görüşme kapsamında Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcilerinden oluşturulan Çalışma Hayatı ile Sendikal Haklara İlişkin Konfederasyonların Ortak Talepleri ile Kamu İşveren Kurulu Temsilcilerinin Tespitlerine Dair Komisyon görev alanına giren konularla ilgili çalışma yaptı.

Konfederasyonların, ”tayin ve atamalarda aile bütünlüğünün korunmasının sağlanması, kamuda her statüde istihdam edilen personelin herhangi bir şart aranmaksızın eş durumundan dolayı tayin isteklerinin dikkati alınması” talebi karşısında Kamu İşveren Kurulu, sağlık, eğitim ve aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin olarak mevzuat çerçevesinde naklen atama taleplerinin karşılanmasına yönelik 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin yayımlandığını anımsattı.

Kurul, kişisel naklen atama talepleriyle kurumsal hizmet gerekleri arasında bağ kurulması dikkate alındığında, ”bu atamalarda herhangi bir şart aranmamasına” ilişkin talebin uygun olmayacağı görüşünü belirtti.

Konfederasyonların, ”kamu çalışanlarının farklı türde istihdam edilmesi uygulamasından vazgeçilerek istihdam şeklinin kadrolu ve sürekli nitelikte memur statüsü olarak uygulanması, bu süreç tamamlanıncaya kadar Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B, 4/C maddeleri ve 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenlerin memur statüsünde görev yapan kamu çalışanlarıyla aynı mali ve sosyal haklardan yararlandırılması ve tek çatı altında toplanmasına imkan verecek yasal düzenlemenin yapılması” talepleri de komisyonda gündeme getirildi.

Kamu İşveren Kurulu, bu taleplere, ”memur ya da sözleşmeli personel istihdamı ile hizmet alımı yöntemlerinin, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde başvurulan ve çeşitli avantajları ya da yasal zorunlulukları dolayısıyla tercih edilen hizmet yürütme yöntemleri olduğu” gerekçesiyle yanıt verdi.

‘BU STATÜLERDE YER DEĞİŞTİRME İSTİSNA’

Sözleşmeli personele eğitim durumundan dolayı naklen atanma ve geçici görevlendirme hakkı verilmesi talebi de olumsuz karşılandı. Kamu İşveren Kurulu, kamu görevlerinin yürütülmesi için kurumlarca ihtiyaç duyulan personelin asgari eğitim düzeyinin belirlendiğini kaydetti.

Kurul, eğitim konusunda kişisel gelişim ihtiyacı ile kurumsal hizmet sunumu arasında bir dengenin kurulması anlayışı ile sözleşmeli personel sisteminin mantığını gerekçe göstererek, talebi uygun görmedi.

Komisyonda, ”657 sayılı Kanun’un 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarına yer değiştirme işlemlerinde uygulanan sınırlamaların kaldırılması” talepleri de değerlendirildi. Kamu İşveren Kurulu, bu talebi de reddederken gerekçesini şöyle açıkladı:

”Sözleşmeli ve geçici personel pozisyonları esas itibariyle belirli bir hizmet ve yer için tahsis edilmekte olup, bu statülerde yer değiştirme uygulamaları istisnaidir.

İstisnai olarak öngörülen yer değişikliklerinde de kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için yer değiştirme taleplerinin dikkate alınmasında bir takım kriterlerin bulunması gerektiği değerlendirmesiyle talep uygun görülmemiştir.”

‘TEK TİP SÖZLEŞME MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR’

”Sözleşmeli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının verilmesi ve vekaleten idareci olarak görevlendirilebilmeleri konusunda düzenleme yapılması” talebine karşılık Kamu İşveren Kurulu, ”bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin tek tip hale getirilmesi isteği için de olumlu görüş belirtilmedi.

Kamu İşveren Kurulu, aynı unvanlı pozisyonlarda çalışmakta olan personel için hizmet sözleşmesinin aynı olduğuna işaret ederek, farklı unvanlı pozisyonlar için tek tip sözleşme yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

”Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin sonraki yıllara devredilmesi” talebine karşı Kamu İşveren Kurulu, ”Yıllık iznin içinde bulunulan yıl içerisinde kullanılmasının sadece personelin bir hakkı değil, o personelden azami verim alınmasının gereği olduğu, bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına da aykırı bulunduğu değerlendirilmiştir” yanıtını verdi.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN DURUMU

Konfederasyonların, ”kadrolarının bulunduğu kurum ve kuruluşlar dışında geçici görevlendirilen kamu çalışanlarının, görevlendirildikleri kurum veya kadronun mali haklarından yararlandırılması” talebi de uygun bulunmayan maddeler arasında yer aldı.

Kamu İşveren Kurulu, bu talebin, ”geçici görevlendirmelere süreklilik kazandırabileceği, mali hakları göreceli olarak daha düşük kurumlara yapılacak geçici görevlendirmelerde personelin mağduriyetine sebep olacağı, düşük ücret alınan kurumlardan yüksek ücret alınan kurumlara doğru personel hareketliliğini artıracağı” değerlendirmesiyle uygun bulmadı.

26 Ağustos Perşembe 2010  ~ Ekonomi

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: sözleşmeli belediye personelinin kadroya alınması 2011,belediye otobüs şöförlerine kadro varmı,belediye çalışanlarına kadro,taşeronlar kadroya alınacakmı,belediye şoförlerine kadro,ego şoförlerine kadro varmı,kadroludan sözleşmeliye geçiş,4 b ye kadro 2011,sözleşmeliden kadroya geçiş,sözleşmelilere kadro 2012 son dakika,sözleşmeli memurluktan kadroya geçiş,belediye şoförlerine kadro varmı,belediyelerden diğer kurumlara geçiş 2011,??pde ?al??ana kadro varm?,4 b den kadroya geçiş,belediyelerdeki sözleşmeli personelin kadroya alınması 2011,brisa maaş,ego çalışanlarına kadro varmı,belediye şöförlerine kadro,belediye otobus soforlerine kadro varmi,soforlere kadro,şöförlere kadro varmı,buyuk sehir blediyesi otobus soforlerine kadro varmi,iett kadro varmı,soforluk asil ismidir,belediye otobus soferleri asil iscimidit,soforlere kadro varmi,konya büyükşehir toplu ulaşıma kadro verilecekmi,iett kadro haberleri,iyi e t t Taşerona kadro var mı,konya büyük şehir belediyesi toplu ulaşıma kadro verilecekmi,Belediyede şoför olarak çalışan asıl işimi yapar,belediye soforleri kadro,toplu ulasim belediye otobus soforlerine kadro va,belediye soforlerine kadro,ego otobüs şöförlerine kadro,ego şöförlerine kadro,sofor tasaronlar asil iscimidir,şoförler kadroya alınacak mı,taşeronda şöförler asıl işimi yapıyor,belediyede asil islerine sofor varmi,belsan soforlerine kadro,iett soforune kadro,iett şöförlerine kadro varmı,ulasim asil is mi,sofore kadro varmi,soforluk asil ismi,belediye otobüs soforu asil iscimi,belediye otobüs şoförüne kadro verilecek 2016,2016 aydin belediyesi soforleri kadroya geçecek mi,otobus soferlerine kadro son durum,2016 belediye otobüs şöförlerine kadro varmı,dpd nedir,halk otobüsüne kadro varmi,2016 ego soforlerine kadro varmi belka,sozlesmeli otobus soforlarina kadro varmi,Şóförlere taşeron kadrosu varmı,Belediyede taşeron calisan belediye otobüsünde calısana katrovarmi,4b kadro 2016 son dakika,Otobüs şoförlerine kadro,taşeron belediye şöför,taşeron şoförlere kadro varmı,belediyede çalışan şoförlerine kadro varmı,Belediyelerde calışan şöförlere kadro,ankara buyuk sehirde kadro çalışması,belediyeşoforlerinekadrovarmı,ego soforlerine kadro 2016,halk otobusu soforune taseron mi,iett taşeron kadro,kadıköy belediyesi taşeron şoför maaşları,otobüs şoförlerinin kadrosu hakkında bilgiler,ankarabüyükşehir belediyesinde çalişan ego şoforlerine kadro varmi,şoför asıl işmi,tasaron ego asil ismi,taseron belediye soforlere kadro varmi,taşeron şoför kadro varmı,taşeron şoför kadro verilecekmi,başbakandan ego şoförlerine kadro en yeni haberi,beledıyede taşeron şofor,belediye soforlerine kadroda sart varmi,belediye şoferleri kafro var mi,belediye şoförlerine kadro var m,belediyede sofor asil ismi,belediyede soforluk yapan taseronlara kadro varmi,belediyelerde resmi araç kullananlar kadro alacakmı 2016,buyuksehir belediyesindeki ulasim asil ismi,büyük sehirde ulaşım şoförü asıl ismi,belediye hat soforu asil ismi yardimci is mi,ego soforleri kadro alacakmi,ego soforlerine kadro varmi,ego şoför asıl iş midir,egoya kadro varmı,egoya kadro varmi,belediye otobus soferlerine kadro varmi,belediye otobus soforleri asil iscimidir,ilce belediyelerde kac sofor calisir,konya belediyesi soforlere kadro verilecek mi,konya büyükşehir otobüse kadro vrrilecekmı,posta gazetesi ego şoförlerine kadro haberleri,resmi halk otobüsü kullanan taşerona kadro geliyor

YORUM YAP

  1. x xxx diyor ki:

    sizin adelet anlayışınız bu kadar kadrolu 2000 küsür maaş alır 5 kuruşluk iş yapmaz taşören 750 tl ye hamallık yapar

  2. nuray diyor ki:

    bu adalet anlayısını dogru bulmadım.tasaron olarak calısıan ların nıeyı eksıkte kadrolu olmuyo onlarda calısıyo aynı ısı yapıyo yada daha fazlasını haksızlık emeklerımız senelerımız bosuna mı yanı anlamasdım ısten cıkarılma korkusuyla nasıl caloauıjlcalısılırkı calıs

  3. candall diyor ki:

    ne kadar mantıksız eşitlik yokmu biz insan degilmiyiz uzaydanmı geldik biz de adalet istedik suçmu ?


Ekonomi    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,hava durumu 1 aylık,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,timurtaş hoca hangi cemaatten,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler şirinevler genelevi nerede,karayolları tartı istasyonları,kilis son dakika trafik kazaları,ssk\lı olmadan önce doğum borçlanması yeni haber,ortakoyhabercibugun,kenan temiz ölüm tarihi,eşini paylaşanların fotoları,zerrin egelilerin son hali,istanbul adli tiptan rapor uc bucuk ay oldu gelmedi,serkan kaya nın eşi,eşinin sigaradan içkiden soğutma duası,ali kirca ve levent kirca kardesmi,esenyurt mu başakşehir mi nerden ev alınır,para yardımı yapan ünlüler,kayseride bu hafta olan trafik kazalari,kuru fasulye tansiyon yükseltirmi,tan okan tilgen,istanbul adli tiptan rapor uc bucuk ay oldu gelmedi,batman gerçekmi,Turbanlı frıkık,Çorum merkezde yagmur kaçgün sürecek,hande acar kaç yaşında,yasli kadin ciplak resim,gülistan tokdemir eşi kim,ceza afları 2016
84