Sözleşmelinin kadroya geçişi hayal oldu

Reklamlar
Kamu görevlileri sendikalarının, kamuda sözleşmeli ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi talebi, Kamu İşveren Kurulu tarafından olumsuz karşılandı. Kurulun gerekçesi ise şu oldu:

Kurul, sözleşmeli statüdekileri sıkıntılarının ortadan kaldırılmasına yönelik kimi önerileri, ”sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı” olduğu gerekçesiyle reddetti.

Toplu görüşme kapsamında Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcilerinden oluşturulan Çalışma Hayatı ile Sendikal Haklara İlişkin Konfederasyonların Ortak Talepleri ile Kamu İşveren Kurulu Temsilcilerinin Tespitlerine Dair Komisyon görev alanına giren konularla ilgili çalışma yaptı.

Konfederasyonların, ”tayin ve atamalarda aile bütünlüğünün korunmasının sağlanması, kamuda her statüde istihdam edilen personelin herhangi bir şart aranmaksızın eş durumundan dolayı tayin isteklerinin dikkati alınması” talebi karşısında Kamu İşveren Kurulu, sağlık, eğitim ve aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin olarak mevzuat çerçevesinde naklen atama taleplerinin karşılanmasına yönelik 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin yayımlandığını anımsattı.

Kurul, kişisel naklen atama talepleriyle kurumsal hizmet gerekleri arasında bağ kurulması dikkate alındığında, ”bu atamalarda herhangi bir şart aranmamasına” ilişkin talebin uygun olmayacağı görüşünü belirtti.

Konfederasyonların, ”kamu çalışanlarının farklı türde istihdam edilmesi uygulamasından vazgeçilerek istihdam şeklinin kadrolu ve sürekli nitelikte memur statüsü olarak uygulanması, bu süreç tamamlanıncaya kadar Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B, 4/C maddeleri ve 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenlerin memur statüsünde görev yapan kamu çalışanlarıyla aynı mali ve sosyal haklardan yararlandırılması ve tek çatı altında toplanmasına imkan verecek yasal düzenlemenin yapılması” talepleri de komisyonda gündeme getirildi.

Kamu İşveren Kurulu, bu taleplere, ”memur ya da sözleşmeli personel istihdamı ile hizmet alımı yöntemlerinin, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde başvurulan ve çeşitli avantajları ya da yasal zorunlulukları dolayısıyla tercih edilen hizmet yürütme yöntemleri olduğu” gerekçesiyle yanıt verdi.

‘BU STATÜLERDE YER DEĞİŞTİRME İSTİSNA’

Sözleşmeli personele eğitim durumundan dolayı naklen atanma ve geçici görevlendirme hakkı verilmesi talebi de olumsuz karşılandı. Kamu İşveren Kurulu, kamu görevlerinin yürütülmesi için kurumlarca ihtiyaç duyulan personelin asgari eğitim düzeyinin belirlendiğini kaydetti.

Kurul, eğitim konusunda kişisel gelişim ihtiyacı ile kurumsal hizmet sunumu arasında bir dengenin kurulması anlayışı ile sözleşmeli personel sisteminin mantığını gerekçe göstererek, talebi uygun görmedi.

Komisyonda, ”657 sayılı Kanun’un 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarına yer değiştirme işlemlerinde uygulanan sınırlamaların kaldırılması” talepleri de değerlendirildi. Kamu İşveren Kurulu, bu talebi de reddederken gerekçesini şöyle açıkladı:

”Sözleşmeli ve geçici personel pozisyonları esas itibariyle belirli bir hizmet ve yer için tahsis edilmekte olup, bu statülerde yer değiştirme uygulamaları istisnaidir.

İstisnai olarak öngörülen yer değişikliklerinde de kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için yer değiştirme taleplerinin dikkate alınmasında bir takım kriterlerin bulunması gerektiği değerlendirmesiyle talep uygun görülmemiştir.”

‘TEK TİP SÖZLEŞME MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR’

”Sözleşmeli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının verilmesi ve vekaleten idareci olarak görevlendirilebilmeleri konusunda düzenleme yapılması” talebine karşılık Kamu İşveren Kurulu, ”bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin tek tip hale getirilmesi isteği için de olumlu görüş belirtilmedi.

Kamu İşveren Kurulu, aynı unvanlı pozisyonlarda çalışmakta olan personel için hizmet sözleşmesinin aynı olduğuna işaret ederek, farklı unvanlı pozisyonlar için tek tip sözleşme yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

”Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin sonraki yıllara devredilmesi” talebine karşı Kamu İşveren Kurulu, ”Yıllık iznin içinde bulunulan yıl içerisinde kullanılmasının sadece personelin bir hakkı değil, o personelden azami verim alınmasının gereği olduğu, bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına da aykırı bulunduğu değerlendirilmiştir” yanıtını verdi.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN DURUMU

Konfederasyonların, ”kadrolarının bulunduğu kurum ve kuruluşlar dışında geçici görevlendirilen kamu çalışanlarının, görevlendirildikleri kurum veya kadronun mali haklarından yararlandırılması” talebi de uygun bulunmayan maddeler arasında yer aldı.

Kamu İşveren Kurulu, bu talebin, ”geçici görevlendirmelere süreklilik kazandırabileceği, mali hakları göreceli olarak daha düşük kurumlara yapılacak geçici görevlendirmelerde personelin mağduriyetine sebep olacağı, düşük ücret alınan kurumlardan yüksek ücret alınan kurumlara doğru personel hareketliliğini artıracağı” değerlendirmesiyle uygun bulmadı.

26 Ağustos Perşembe 2010  ~ Ekonomi

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: sözleşmeli belediye personelinin kadroya alınması 2011,belediye çalışanlarına kadro,belediye otobüs şöförlerine kadro varmı,taşeronlar kadroya alınacakmı,kadroludan sözleşmeliye geçiş,4 b ye kadro 2011,sözleşmeliden kadroya geçiş,sözleşmeli memurluktan kadroya geçiş,sözleşmelilere kadro 2012 son dakika,belediyelerden diğer kurumlara geçiş 2011,??pde ?al??ana kadro varm?,4 b den kadroya geçiş,belediyelerdeki sözleşmeli personelin kadroya alınması 2011,brisa maaş,belediye şoförlerine kadro,soforluk asil ismidir,iyi e t t Taşerona kadro var mı,ego şoförlerine kadro varmı,konya büyük şehir belediyesi toplu ulaşıma kadro verilecekmi,belediye otobus soforlerine kadro varmi,konya büyükşehir toplu ulaşıma kadro verilecekmi,soforluk asil ismi,iett kadro varmı,iett soforune kadro,soforlere kadro,belediye şöförlerine kadro,belediyede asil islerine sofor varmi,Belediyede şoför olarak çalışan asıl işimi yapar,belediyeşoforlerinekadrovarmı,otobus soferlerine kadro son durum,Otobüs şoförlerine kadro,kadıköy belediyesi taşeron şoför maaşları,otobüs şoförlerinin kadrosu hakkında bilgiler,taşeron şoför kadro varmı,belediye şoferleri kafro var mi,iett kadro haberleri,konya büyükşehir otobüse kadro vrrilecekmı,tasaron ego asil ismi,toplu ulaşımda calisan Şoförler asil işmi,2015 ego soforlerine kadro varmi,4 b kadroya giriyomu,van büyük şehir belediyesi şöfürlere kadro verilecek,adana belediyesi kadro alacakmı,adana belediyesi otobus isletmesinde calisanlara kadro varmi,adana buyuksehir otobus soforu kadro alacakmi,adana büyük şehir otobüs şöförlerine kadro varmı,ankara belediye otobus taseron firma,ankara ego calisana kadro,ankara ego otobus soforlerine kadro varmı,ankara şoforluk alımlar maaş,asıl iş nedir belediye şoför,asıl işi yapanlar şoför,asil isi yapan sofore kadro varmi,asil isi yapanlar şoför asil is yapan m8,asil isi yapanlara kadro verilmesi,aydın büyükşehir belediyesinin söfor ihtiyacı varmı,beledilyelerdeki asil isi yapanlara kadro varmi,belediye calisan greder soforu kadro varmi,belediye calisanlari asil ismidir,belediye otobus soforlerine kadro,belediye otobus soforlerine kadro gelecek mi,belediye otobus soforu asil ismi yapiyor,belediye otobus soforunun gorevi asil ise giriyormu,belediye otobus şoforleri asil oş,belediye otobusu soforleri komisyon aliyor mu,belediye otobüs şoförü asıl iş,Belediye otobüs şoförü kadro alacakmı,belediye otobüs şöförleri ne kadar maaş alıyor,belediye otobüs şöförlerine kadro son durum,belediye otobüsünde çalışanlara kadro haberleri,belediye otobüsünde çalışanlara kadro varmı,belediye otobüsüne kabro,belediye soforlere kadro varmi,belediye soforleri asıl işmi,belediye soforleri asil isimi yapiypr,belediye soforleri kadro,belediye soforlerine kadro,belediye soforluk asil ismi,belediye soforu kadro var mi,belediye sofuru 4b mi,Belediye sözleşmelileri kadroya alacakmı,belediye ulaştırma şoforları kadro alacakmı,belediyeda taseron sofor kadro alacak mi,Belediyede çalışan otobüs şoforleri asıl ışçimi,Belediyede çalışan şoför kadroya geçer mi,Belediyede çalışan şöförlere kadro veya sendika var mı,belediyede çalışan taşeron şoförlere kadro varmı,belediyede hat şoförlerine kadro,belediyede otobus soforu asil ise giriyomu,belediyede sofor asil ismi,belediyede sofor asil ismidir,belediyede sofor olarak calisan taşerona kadro varmi,belediyede soforum kadro,belediyede şoförlük asıl ismi,Belediyede şöförlük asıl işmidir,belediyedeki soforlere kodro varmi,Belediyedeki şoförler kadroya alınacak mı,belediyedeki şoförleri kadro varmı,belediyedeki taseron sofore kadro varmi,belediyelerde calisan sozlesmeli otobus soforlerine kadro verilecekmi

YORUM YAP

  1. x xxx diyor ki:

    sizin adelet anlayışınız bu kadar kadrolu 2000 küsür maaş alır 5 kuruşluk iş yapmaz taşören 750 tl ye hamallık yapar

  2. nuray diyor ki:

    bu adalet anlayısını dogru bulmadım.tasaron olarak calısıan ların nıeyı eksıkte kadrolu olmuyo onlarda calısıyo aynı ısı yapıyo yada daha fazlasını haksızlık emeklerımız senelerımız bosuna mı yanı anlamasdım ısten cıkarılma korkusuyla nasıl caloauıjlcalısılırkı calıs

  3. candall diyor ki:

    ne kadar mantıksız eşitlik yokmu biz insan degilmiyiz uzaydanmı geldik biz de adalet istedik suçmu ?


Ekonomi    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,hava durumu 1 aylık,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler,timurtaş hoca hangi cemaatten 1D neden türkiyeye gelmiyor,kure tv nin kodi,elsi vaikiki çoçuk giyim,rökettübe,sahibinden fason tekstil işi istanbul,turkmenistan 2015 vize afları,esra ceyhan kac sene sonra anne oldu,atlarla kadınların çiftleşmesi,alparslan kuytul kimdir anayasa mahkemesi,karisinin ciplak resimleri,küçükyalıda trafik kazası,spor yapmaya ilk baslarken nasil yüruyus yapilmali,atlarin in,hayvanlarla cinsel ilişki kuran erkekler,acun ılıcalı hangi dine mensup,kadın memesi resmi,hava durumu 1 aylık,antalya silqhli saldiri,kemoterapi ilaçları ssk karşılıyormu,ankarada olan kaza,bursada oldurulen iki kadin,para yardımı yapan zenginler,Tecavüz hkayelri,kasarli turbanlilar,çıplak türbanlı resimleri
80