Sözleşmelinin kadroya geçişi hayal oldu

Reklamlar
Kamu görevlileri sendikalarının, kamuda sözleşmeli ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi talebi, Kamu İşveren Kurulu tarafından olumsuz karşılandı. Kurulun gerekçesi ise şu oldu:

Kurul, sözleşmeli statüdekileri sıkıntılarının ortadan kaldırılmasına yönelik kimi önerileri, ”sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı” olduğu gerekçesiyle reddetti.

Toplu görüşme kapsamında Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcilerinden oluşturulan Çalışma Hayatı ile Sendikal Haklara İlişkin Konfederasyonların Ortak Talepleri ile Kamu İşveren Kurulu Temsilcilerinin Tespitlerine Dair Komisyon görev alanına giren konularla ilgili çalışma yaptı.

Konfederasyonların, ”tayin ve atamalarda aile bütünlüğünün korunmasının sağlanması, kamuda her statüde istihdam edilen personelin herhangi bir şart aranmaksızın eş durumundan dolayı tayin isteklerinin dikkati alınması” talebi karşısında Kamu İşveren Kurulu, sağlık, eğitim ve aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin olarak mevzuat çerçevesinde naklen atama taleplerinin karşılanmasına yönelik 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin yayımlandığını anımsattı.

Kurul, kişisel naklen atama talepleriyle kurumsal hizmet gerekleri arasında bağ kurulması dikkate alındığında, ”bu atamalarda herhangi bir şart aranmamasına” ilişkin talebin uygun olmayacağı görüşünü belirtti.

Konfederasyonların, ”kamu çalışanlarının farklı türde istihdam edilmesi uygulamasından vazgeçilerek istihdam şeklinin kadrolu ve sürekli nitelikte memur statüsü olarak uygulanması, bu süreç tamamlanıncaya kadar Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B, 4/C maddeleri ve 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenlerin memur statüsünde görev yapan kamu çalışanlarıyla aynı mali ve sosyal haklardan yararlandırılması ve tek çatı altında toplanmasına imkan verecek yasal düzenlemenin yapılması” talepleri de komisyonda gündeme getirildi.

Kamu İşveren Kurulu, bu taleplere, ”memur ya da sözleşmeli personel istihdamı ile hizmet alımı yöntemlerinin, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde başvurulan ve çeşitli avantajları ya da yasal zorunlulukları dolayısıyla tercih edilen hizmet yürütme yöntemleri olduğu” gerekçesiyle yanıt verdi.

‘BU STATÜLERDE YER DEĞİŞTİRME İSTİSNA’

Sözleşmeli personele eğitim durumundan dolayı naklen atanma ve geçici görevlendirme hakkı verilmesi talebi de olumsuz karşılandı. Kamu İşveren Kurulu, kamu görevlerinin yürütülmesi için kurumlarca ihtiyaç duyulan personelin asgari eğitim düzeyinin belirlendiğini kaydetti.

Kurul, eğitim konusunda kişisel gelişim ihtiyacı ile kurumsal hizmet sunumu arasında bir dengenin kurulması anlayışı ile sözleşmeli personel sisteminin mantığını gerekçe göstererek, talebi uygun görmedi.

Komisyonda, ”657 sayılı Kanun’un 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarına yer değiştirme işlemlerinde uygulanan sınırlamaların kaldırılması” talepleri de değerlendirildi. Kamu İşveren Kurulu, bu talebi de reddederken gerekçesini şöyle açıkladı:

”Sözleşmeli ve geçici personel pozisyonları esas itibariyle belirli bir hizmet ve yer için tahsis edilmekte olup, bu statülerde yer değiştirme uygulamaları istisnaidir.

İstisnai olarak öngörülen yer değişikliklerinde de kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için yer değiştirme taleplerinin dikkate alınmasında bir takım kriterlerin bulunması gerektiği değerlendirmesiyle talep uygun görülmemiştir.”

‘TEK TİP SÖZLEŞME MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR’

”Sözleşmeli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının verilmesi ve vekaleten idareci olarak görevlendirilebilmeleri konusunda düzenleme yapılması” talebine karşılık Kamu İşveren Kurulu, ”bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin tek tip hale getirilmesi isteği için de olumlu görüş belirtilmedi.

Kamu İşveren Kurulu, aynı unvanlı pozisyonlarda çalışmakta olan personel için hizmet sözleşmesinin aynı olduğuna işaret ederek, farklı unvanlı pozisyonlar için tek tip sözleşme yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

”Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin sonraki yıllara devredilmesi” talebine karşı Kamu İşveren Kurulu, ”Yıllık iznin içinde bulunulan yıl içerisinde kullanılmasının sadece personelin bir hakkı değil, o personelden azami verim alınmasının gereği olduğu, bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına da aykırı bulunduğu değerlendirilmiştir” yanıtını verdi.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN DURUMU

Konfederasyonların, ”kadrolarının bulunduğu kurum ve kuruluşlar dışında geçici görevlendirilen kamu çalışanlarının, görevlendirildikleri kurum veya kadronun mali haklarından yararlandırılması” talebi de uygun bulunmayan maddeler arasında yer aldı.

Kamu İşveren Kurulu, bu talebin, ”geçici görevlendirmelere süreklilik kazandırabileceği, mali hakları göreceli olarak daha düşük kurumlara yapılacak geçici görevlendirmelerde personelin mağduriyetine sebep olacağı, düşük ücret alınan kurumlardan yüksek ücret alınan kurumlara doğru personel hareketliliğini artıracağı” değerlendirmesiyle uygun bulmadı.

26 Ağustos Perşembe 2010  ~ Ekonomi

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: sözleşmeli belediye personelinin kadroya alınması 2011,belediye çalışanlarına kadro,taşeronlar kadroya alınacakmı,kadroludan sözleşmeliye geçiş,4 b ye kadro 2011,sözleşmeliden kadroya geçiş,sözleşmeli memurluktan kadroya geçiş,sözleşmelilere kadro 2012 son dakika,belediyelerden diğer kurumlara geçiş 2011,??pde ?al??ana kadro varm?,4 b den kadroya geçiş,belediyelerdeki sözleşmeli personelin kadroya alınması 2011,brisa maaş,belediye otobüs şöförlerine kadro varmı,belediye şoförlerine kadro,konya büyük şehir belediyesi toplu ulaşıma kadro verilecekmi,konya büyükşehir toplu ulaşıma kadro verilecekmi,iett kadro varmı,iett soforune kadro,belediye şoferleri kafro var mi,iett kadro haberleri,toplu ulaşımda calisan Şoförler asil işmi,kadıköy belediyesi taşeron şoför maaşları,otobus soferlerine kadro son durum,otobüs şoförlerinin kadrosu hakkında bilgiler,4c den 4b ye geçiş ve maaşlar,adana buyuksehir otobus soforu kadro alacakmi,ankara belediye otobus taseron firma,ankara buyuk sehir calisanlarina kadro verilecekmi,ankara şoforluk alımlar maaş,asıl işi yapanlar şoför,asil isi yapanlara kadro verilmesi,aydın büyükşehir belediyesinin söfor ihtiyacı varmı,beledilyelerdeki asil isi yapanlara kadro varmi,belediye otobus soforleri taseron yasasinda asil iscimidir,belediye otobus soforleri tasoren yasasinda asil iscimidir,belediye otobus soforlerine kadro gelecek mi,belediye otobus soforu asil ismi yapiyor,belediye otobusu soforleri komisyon aliyor mu,belediye otobüs şöförleri ne kadar maaş alıyor,belediye otobüs şöförlerine kadro son durum,belediye otobüsünde çalışanlara kadro haberleri,belediye soforleri asıl işmi,belediye soforleri kadro,belediye sofuru 4b mi,belediye şoför lerine kadro verilecek mi son dakika,belediye şoförüne kadro 2015,belediye şöförlerine kadro,belediye taseron şoför,belediye tasron sofor maaslari,belediye taşeron şöför işleri,belediye ulaştırma şoforları kadro alacakmı,Belediyede çalışan şoför kadroya geçer mi,Belediyede çalışan şöförlere kadro veya sendika var mı,belediyede sofor asil ismi,belediyelerde calisan sozlesmeli otobus soforlerine kadro verilecekmi,belediyelerde çalışan soforlere kadro verilecekmi,büyük şehir belediyelerinin otobüs şöförlerine kadro varmı,Büyükşehir belediye ulaşım soforlerine kadro verilecek mi,büyükşehir belediyesinde çalışan şoför maaşlari,denizli belediye otobüs şöförlerinin son durumu,eskisehir belediye otobus soforlerine kadro,eskisehir belediyesi otobus sofor alimi,eskisehir belediyesi tasoren son durum,eskisehir kadrolu sofor alimi,eskisehir otobüs şöförü ne kadar maaş alıyor,guvenlik gorevlileri kadrovarm,hizmet alımı kadro,Hizmet alımı şoförlere kadro,ıett ye kadro son da,iett 26 sğustos 2015 itibsriyle şoför alımı varmı,Ulaştırma şoförü asil işmi,iett taşeron,iiettye kadro varmi,kadıköy belediye calisan taşeronlar,kayseri belediyesi otobüs şöförü maaşı,kayseri sehir ici otobus şoförü olma,kayseride şirket adına çalışan oyobûs şöförlerine kadro varmı,Kocaeli belediyesi kadroya alinacakmi,kocaeli belediyesi otobüs şoför,kocaeli buyuksehir taseron kadrosu alimi,kocaeli büyükşehir belediye başkanı asıl işi yapana kadro haberleri,kocaeli büyükşehir otobüs şöför listesi,kocaeli şöförlük işi,konya b şehir belediyesi kadro varmi,konya belediye otobüs şoförlerine kadro,konya belediyesi otobüs şöförleri,konya buyuksehir kadro varmi,konya buyuksehir otobus soferlerine kodroya alina akmo,konya buyuksehir otobus soforlerine kodro verilecekmi 2015 yilinda,konya buyukşehir toplu ullaşım kadro varmı,konya büyükşehir otobüse kadro vrrilecekmı,konya otobus soforleri kadro,Konya\da büyüksehir de geçiçi iş kadro varmı,konyabelediye otobüs şoförleri maaşı,otobus calisanlari asıl is yapiyor mu,otobus soforlerine kadro,otobus soforune ksdro geliyormu,Otobüs şoförlerine kadro,otobüs şöförü kadro

YORUM YAP

  1. x xxx diyor ki:

    sizin adelet anlayışınız bu kadar kadrolu 2000 küsür maaş alır 5 kuruşluk iş yapmaz taşören 750 tl ye hamallık yapar

  2. nuray diyor ki:

    bu adalet anlayısını dogru bulmadım.tasaron olarak calısıan ların nıeyı eksıkte kadrolu olmuyo onlarda calısıyo aynı ısı yapıyo yada daha fazlasını haksızlık emeklerımız senelerımız bosuna mı yanı anlamasdım ısten cıkarılma korkusuyla nasıl caloauıjlcalısılırkı calıs

  3. candall diyor ki:

    ne kadar mantıksız eşitlik yokmu biz insan degilmiyiz uzaydanmı geldik biz de adalet istedik suçmu ?


Ekonomi    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,hava durumu 1 aylık,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler,koç lisesi taban puanı 2010 arafatta hayatını kaybeden hacıların isimleri,suna ilgin,geniş kalçalı kapalı bayan resimler,erdoğan cıplak resimi,çıblak üniversiteli kızlar,83 model anadol,göz altının kızarması,Sultangazi kaza,banka promosyonu 2015,tanga fotoları,bursa ogretmen lojm,akrep burcu erkegi konuşmazsa nasıl barrışır,esra erol bosandimi,mangalda pişen köfte kaç gün saklanır,hilal ergenekon kimdir,mevdimlik 5 29 gun calisan isci haberleri,siirte bir hafta once ölen gerillaların resimleri,Son üretilen vosvogenler neden toplaniyor,en buyuk kalcalar foto,çıplak güzeller,Tokatta dev yılan,Akhısar haber ıskur typ orman ıscılerı,orduda deprem son dakika,bedava ciplak kadin resimleri,g g k lara 2015 te verilen haklar
80