Diyanet’e 17 bin 774 yeni kadro

Diyanet'e 17 bin 774 yeni kadro

Reklamlar
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanının görev süresi 5 yıl olacak ve bir kişi en fazla 2 kez başkan olarak atanabilecek.

Başkanın vereceği görevleri yapmak ve başkana karşı sorumlu olmak üzere en fazla 3 başkan yardımcısı atanabilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organı olacak ve 16 üyeden oluşacak. Diyanet İşleri Başkanı; Aday Tespit Kurulunca, en az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş veya dini bilimlerde uzmanlaşmış kişiler arasından belirlenen 24 adaydan 12’si, ayrıca İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden 4 kişiyi kurul üyeliğine atanmak üzere tespit edecek. Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıl olacak. Üyeler, en fazla iki kere bu göreve atanabilecek.

Yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dini yorum çevrelerini, dini-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dini-kültürel oluşumları incelemek ve değerlendirmek, Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri arasında sayılacak.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile 8 üyeden oluşacak. Başkan ve üyelerin görev süresi 5 yıl olacak.

YENİ BİRİMLER OLUŞTURULACAK

Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Hac ve Umre Hizmetleri, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler, İnsan Kaynakları ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlükleri ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet birimlerini oluşturacak.

İl ve ilçe müftüleri bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil edecek, din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetecek, din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyerek denetleyecek. İl müftüleri Diyanet İşleri Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlı olacak.

İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilecek.

İmam-hatiplik mesleği, adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip; müezzin-kayyımlık mesleği ise müezzin-kayyım ve başmüezzin; Kuran kursu öğreticisi, Kuran kursu uzman öğreticisi ve Kuran kursu baş öğreticisi kariyer basamaklarına ayrılacak.

Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınacak.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve eğitim merkezi eğitim görevlisi, bu merkezlerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak ve 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup ihtisas kursunu bitirmiş veya doktora yapmış olanlar arasından atanacak.

İmam hatip ve müezzin kayımlar Kur’an-ı Kerim öğretiminde görevlendirilebilecek.

HAC VE UMRE HİZMETLERİ

Seyahat acentelerine hac kontenjanı verilebilecek. Bunun oranını Bakanlar Kurulu belirleyecek. Bu orana göre tespit edilen sayı seyahat acentelerince kullanılmak üzere topluca verilecek. Gerektiğinde bu acentelerden hizmet satın alınabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umreye götürdüğü vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan, taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik veren acenteye, fiilin ağırlığına göre uyarı, kınama, kontenjan kısıtlaması, süresiz veya 1-3 yıl arası organizasyondan men etme gibi müeyyideler uygulanabilecek.

Seyahat acenteleri, hac ve umre organizasyonunda hizmetlerin ifası sırasında meydana gelebilecek zararların karşılanması için, götürdüğü her bir hacı başına alınan ücretin tamamını ve umreci başına aldığı ücretin yarısı kadarını Başkanlığa teminat olarak verecek.

Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi oluşturulacak. İşletmenin sermayesi 20 milyon TL olacak. Bakanlar Kurulu bu miktarı 10 katına kadar artırabilecek. İşletme, Başkanlık yayınlarının satış yerleriyle ilgili hizmetleri yürütecek, kitap evleri açabilecek, yayın hizmetleriyle ilgili olarak ithalat ve ihracat yapabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı gerektiğinde Türk Diyanet Vakfı ile iş birliğinde bulunabilecek.

Başkanlık, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarına en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılacak.

Kanunda, Diyanet İşleri Başkanlığının, radyo ve televizyon yayını yapabilmesine de olanak sağlanıyor.

İLİŞİK KESME YAŞI 67

Kanun’a göre, vekil imamlara kadroya geçme imkanı tanındı.

30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında halen vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev yapanlar ile 3 Mayıs 2005’ten düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, taşra teşkilatında en az 4 ay süreyle vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev yapanlar, KPSS’den Başkanlığın belirleyeceği yeterli puanı almaları ve alanlarında yeterlilik belgesine sahip olmaları şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere kadroya geçirilecek. Sayısı 4 bini geçmeyecek bu kişilerin yapılacak sınavda da başarılı olmaları gerekecek.

Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı 67 olarak belirlendi.

Yasaya göre, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, 2010 yılı içerisinde, Diyanet İşleri Başkanlığına ait boş kadrolara 5 bin açıktan atama yapılabilecek.

Başkanlığa ihdas edilen toplam kadro sayısı ise 17 bin 774 oldu.

13 Temmuz Salı 2010  ~ Güncel

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: 2011 diyanet yeterlilik belgesi,diyanet son duyurular,fahri kuran kursu öğreticisi alımı 2011,diyanet son dakika haberleri,diyanet yeni duyurular,2012 de yeterlilik sınavı olacakmı,diyanetten son duyurular,diyanet haber ve duyurular,2011 de yeterlilik sınavı olacakmı,diyanet kkö alımı 2012,fahri kur\an kursu öğreticisi alımı 2011,www diyanetyeterlilik com,diyanet fahri kuran kursu öğreticiliği 2011,diyanet haberleri son dakika,diyanet son dakika,diyanetin duyuruları,diyanetten haberler,2015 fahri kkö alımı,kuran kursu öğreticiliği yeterlilik sınavı 2011,yeterlilik sınavını kaç kişi kazandı,diyanete memur alımı 2011,fahri kkö alımı 2011,2014 fahri alımı varmı,diyanet işleri başkanlığı müezzin kayyım maaş üçreti,dib duyurular,diyanet duyurular son dakika,diyanet haber duyurular 2015,Diyanet Son Dakika Kadro Alımı,diyanetten duyurular,diyanet haberler duyurular,dini haberler duyurular,2015 fahrilere kadro varmı,diyanet haber duyuru,vekillere kadro varmı 2015,fahri kkö son dakika,vekillere kadro,diyanet fahri kkö son dakika,vekillere kadro son dakika,fahri görev yapanlara kadro varmi,diyanet son dakika duyuruları,diyanet son dakika fahri haberleri,dini kadro haberleri,Diyanetten kadro varmı,diyanet duyurular son dakika 2015,fahri kkö kadro varmı,diyanet fahrilere kadro,dıyanet haber son dakıka,dib yeni duyurular,diyanete kadro en son haberler,fahri kko kadro dinihaber,memurlar net diyanet,diyanet fahri alımı,fahrilere kadro varmı 2015,2015 diyanet son dakika haberler,fahrilere vekillere kadro,2015 fahrilere kadro çalışması,diyanet yeni haber,diyanetsonduyurular,kkö alımı,2015de fahri kkö kadro varmı,vekillere kadro varmı,Diyanet son haber,dib en son haberler,dib haber yeterlilik,fahri kko kadro varmi son gelismeler 2015,dib kkö alımı,mayis ayinda fahri kko alimi olacakmi,son dakika diyanet haberleri,vekillere kadro diyanet,dib son dakika haberleri,dini haber duyurular,diyanet haber son duyurular,dini haber son dakika,dinî haber son dakikada,diyanet kko alimi 2015,dini haber yeterlilik,dinihaberler duyuru,diyanet sondakikagüncel haberler,Diyanet vekillere kadro varmı,diyanetin son duyuruları,diyanette alım varmı,diyanette son duyurular,fahri kko 2014 son duyurular,fahri kkö kadro,mayıs ayı dib kadroları,diyanet duyuruları kko alımı varmı,memur net son dakika haberler,son kkö yorumları,2014 kkö alımı olacakmı,2015 fahri hocalar için başbakan ne dedi,30 nisan 2015 diyanetin fahrilerle ilgili alım var mı?,4 -6 yas kuran ogreticiligi kursu,5 ve 6 yas ilgili diyanette yeni alim,5bin müezzin alım son duyuru,yetrligi olmayan fahri gorev yapanlar sozlesmeli yada kadroya alinacakmi,Dib Te fahri çalışma,dib vekillere kadro,dib vekillere kadro 2014,Dinayet fahrı kko 2014,dini duyuru

YORUM YAP

  1. Saliha diyor ki:

    Ben 2009 ve 2011 yeterliliğine sahibim ayrıca 2010 kpss var şimdide bir kursta fahri çalışıyorum buna rağmen günüm yetmediği için kadroya geçemedim yetkililerden ellerini vicdanlarına koymalarını istiyorum

  2. sema diyor ki:

    benim 2006 dan yeterliliğim var son yeterlilikten 66.50 aldım kpss 63 3tanede Kuran kursu diplomam var şu an fahri olarak görev yapıyorum ne olur eski yeterliliği kabul etseniz ya da kıratımı dinleseniz.


Güncel    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

su gibi adayları,aziz yıldırım serveti,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,hava durumu 1 aylık,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,berk oktay öldümü,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler,koç lisesi taban puanı 2010,erhan mete kimdir ahmet çelik jokey,kulak arkasında neler bulunur,mugla kible dere koyu eski olaylari,seks ondortluk,il müdürlüğünde çalışan hizmetli maasi 2015,Youtube zıraat odasına kayıtlı cıfcılere af varmı,cocugun bacaklari biranda kasinarak kabariklar olustu nedeni ne olabilir,arap ulkelerine turk garson aranıyor,Önüaçıkbölümler,tv\de mukabele saatleri,jokey ahmet çelik hayatı,açık lisede okuyan öğrenci ygs puanı ile tercih yapabilir mi,batıdan batıya polis tayinleri 2015,Kuru Soğan Cep Ler Yakacak,2015 temmuz emeklı memur dul yetım farklar,köpeklerin eşleşmesi,sera tokdemir bacak frikiği,belediye işçisi sakal birakabilirmi,askerlik erken terhis 2015,berk atan hansi yemekleri seviyo,çumrada satılık tarla,sigortasi olmayana devlet hastanesi bakiyormu,Sgk ile ilgili yeni af varmı,Uğur Aygün trafik kazası,tirnak ustu dalgalanma
80