Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar ile ilgili duyuru

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar ile ilgili duyuru

Reklamlar
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar ile ilgili duyuru” yayımlanmıştır.

 

AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR İLE İLGİLİ DUYURU
 
Sağlık Uygulama Tebliğinin “3.2.5. Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler” başlıklı maddesinin 7 inci fıkrasında;
 
“Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
 
Konu hakkında Kuruma iletilen tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla;
 
1-Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesinde yer alan tanılar için SUT’un “8. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” başlıklı maddesi kapsamında düzenlenen sağlık raporları geçerli olacaktır. Bu listede yer alan tanılarda geçerli olmak üzere ilgili branşa sağlık raporu ile başvurularda muayene katılım payı alınmayacaktır.
2-Güncellenmiş “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” ekte yer almaktadır.
 
EK: Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi
       Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi

 

 

TANI KODU  HASTALIK ADI 
A15-A19  Tüberküloz 
A24  Ruam ve Melioidoz 
A80-A89  Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları 
A87  Viral Menenjit 
B00-B09  Deri ve Müköz Membran Lezyonları ile Karakterize Viral İnfeksiyonlar 
B18  Kronik Viral Hepatitler 
B20-B24  İnsan İmmüm Yetmezlik Virusu (HIV) Hastalığı 
C00-C14  Dudak, Ağız Boşluğu ve Farinksil Malign Neoplazmları 
C15-C26  Sindirim Organları Malıgn Neoplazmları 
C30-C33  Solunum Organları ve İntratorasik Organların Malıgn Neoplazmları 
C34  Bronş ve Akciğerlerde Malıgn Neoplazm 
C38  Kalp, Mediasten ve Plevrada Malıgn Neoplazm 
C40-C41  Kemik ve Eklem Kıkırdağının Malıgn Neoplazmları 
C41.0  Kafa ve Yüz Kemikleri 
C43-C44  Derinin Malıgn Neoplazmları 
C49.5  Pelvis Bağ ve Yumuşak Dokusu Malign Neoplazmı 
C50  Memenin Malıgn Neoplazmı 
C51-C58  Kadın Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları 
C60-C63  Erkek Genital Organlarının Malıgn Neoplazmları 
C64-C68  Üriner Sistemin Malıgn Neoplazmları 
C69  Göz ve Eklerinde Malıgn Neoplazm 
C71  Beyinde Malıgn Neoplazm 
C72  Omurilik, Kranial Sinirler ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Kısımlarında Malıgn Neoplazm 
C73-C75  Troid ve Diğer İç Salgı Bezlerinin Malıgn Neoplazmları 
C77  Lenf Bezlerinin İkincil (Sekonder) ve Tanımlanmamış Malıgn Neoplazmları 
C81  Hodgkin Hastalığı 
C82  Foliküler [Nodüler] Non-Hodgkin Lenfoma 
C83  Yaygın Non-Hodgkin Lenfoma 
C90  Multiple Miyelom ve Malıgn Plazma Hücresi Neoplazmları 
C91  Lenfoid Lösemi 
C92  Miyeloid Lösemi 
C94  Hücre Tipi Tanımlanmış Diğer Lösemiler 
D55-D59  Hemolitik Anemiler 
D60-D64  Aplastik ve Diğer Anemiler 
D65-D69  Pıhtılaşma Bozuklukları, Purpura ve Diğer Hemorajik Durumlar 
D73.2  Kronik Konjestif Splenomegali 
D80  Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik 
E00-E90  Endokrin, Nütrisyonel ve Metabolik Hastalıklar 
F20-F29  Şizofreni, Şizotipal ve Sanrılı Bozukluklar 
F60-F69  Erişkinde Kişilik ve Davranış Bozuklukları 
F70-F79  Zeka Geriliği 
G00  Bakteriyel Menenjit , Başka Yerde Sınıflanmamış 
G30-G32  Sinir Sisteminin Diğer Dejeneratif Hastalıkları 
G35-G37  Merkezi Sinir Sisteminin Demiyelinizan Hastalıklar 
G40-G47  Epizodik ve Paroksismal Bozukluklar 
G51  Fasyal Sinir Bozuklukları 
G70-G73  Kas-Sinir Kavşağı ve Kas Hastalıkları 
G80-G83  Serebral Palsi 
G81  Hemipleji 
G82 Parapleji ve Tetrapleji
H81 Vestibüler İşlev Bozuklukları
H90 İleti Tipi ve Sensorinöral İşitme Kaybı
I05-I09 Kronik Romatizmal Kalp Hastalığı
I10-I15 Hipertansif Hastalıklar
I20-I25 İskemik Kalp Hastalıkları
I26-I28 Pulmoner Kalp Hastalığı ve Pulmoner Dolaşım Hastalıkları
I31.0 Kronik Adheziv Perikardit
I31.1 Kronik Konstriktif Perikardit
I34 Romatizmal Olmayan Mitral Kapak Bozuklukları
I36 Romatizmal Olmayan Trikuspid Kapak Bozuklukları
I37 Pulmoner Kapak Bozuklukları
I41 Miyokardit, Başka Yerde Sınıflanmış Hastalıklarda
I42 Kardiyomiyopati
I50 Kalp Yetmezliği
I60-I69 Serebrovasküler Hastalıklar
I71 Aort Anevrizması Ve Disseksiyonu
J44 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
J45 Astım
J96.1 Kronik Solunum Yolu Yetmezliği
K50 Crohn Hastalığı (Regional Enterit)
K51 Ülseratif Kolit
K59.2 Nörojenik Barsak, Başka Yerde Sınıflanmamış
K59.3 Megakolon, Başka Yerde Sınıflanmamış
K71.3 Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Persistan Hepatit İle
K71.4 Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Lobuler Hepatit İle
K71.5 Toksik Karaciğer Hastalığı, Kronik Aktif Hepatit İle
K72.1 Karaciğer Yetmezliği, Kronik
K73 Kronik Hepatit, 
K74 Karaciğer Fibroz ve Sirozu
K86.0 Kronik Pankreatit, 
K90.0 Çöliak Hastalığı
M00-M99 Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları
N11 Kronik Tübülo-İnterstisyel Nefrit
N18 Kronik Böbrek Yetmezliği
N31 Mesanenin Nöromusküler Fonksiyon Bozukluğu, Başka Yerde 
Q20 Kalp Odacıkları ve Bağlantılarının Konjenital Malformasyonları
Q21 Kardiak Septanın Konjenital Malformasyonları
Q22 Pulmoner ve Trikuspid Kapakların Konjenital Malformasyonları
Q23 Aort ve Mitral Kapakların Konjenital Malformasyonları
Q24 Kalbin Diğer Konjenital Malformasyonları
Q65 Kalçanın Konjenital Deformiteleri
Q90-Q94  Kromozom Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış
Q96 Turner Sendromu
Q99 Kromozom Diğer Anomalileri, Başka Yerde Sınıflanmamış
Sağlık raporu ile belgelenmesi kaydıyla bu listede yer alan tanılarda geçerli olmak üzere ilgili branşa başvurularda SUT’un 3.2.1 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. 

changeTarget(document.getElementById(“news_content”))

Kaynak:
Bu haber toplam 20 defa okunmuştur
Paylaş : FacebookFacebook, GoogleGoogle, YahooYahoo, DiggDigg, Del.icio.usDel.icio.us, TwitterTwitter, FriendFeedFriendFeed, MySpaceMySpace
  • Yorum Ekle
  • Arkadaşına Gönder
  • Yazdır
  • Yukarı
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar ile ilgili duyuru
Silikozis Hastaları İle İlgili İş ve İşlemler (2011-27) Sayılı Genelge
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler-6
Emekli maaş zammı ve farklarına ilişkin basın açıklaması
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler-5
Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru 9
Doğuştan Metabolik Hastalıklar ile Çölyak Hastalığı ile İlgili Düzenleme
Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler 4
Ek 2D Listesinde Yapılan İlaç İskontoları İle İlgili Önemli Duyuru
6111 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik Hazırlanan Genelge Taslağı Hakkındaki Görüş ve Öneriler
Ödeme Komisyonu’nun 2010/3-4. dönem çalışmaları sonucu yapılan değişiklikler
Sağlık Uygulama Tebliği (6.3) Maddesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru
Şeker Ölçüm Çubukları Bedelinin SGK Tarafından Ödenmesi Hakkında Açıklama
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler 3
Şeker Ölçüm Çubukları Hakkında Duyuru
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler 2
Kontakt Lens, Teleskopik Gözlükler ve Prizmatik Camların UBB kayıtları hk.
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler
Ek-2D ve EK-2E’nin güncel hali -14.02.2011
ÇOK OKUNANLAR
Dün | Bu Hafta | Bu Ay
‘Tam gün’ uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi
“Herkesin gözü doktorların kazancında”
Tatlıses’e ağır fatura
Devlet, psikiyatri hastasını ailesiyle birlikte rehabilite ediyor
Şeker çubuklarının faturası vatandaşa çıktı
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü duyuruları-16-17-18.03.2011
“Acil serviste çalıştıracak doktor bulamıyoruz”
Behzat Ç.deki gizli tehlike
“Yıllık diyaliz harcamaları 2 milyar dolar”
Gizem ve doktorları tıp tarihine geçti

var mostly_type = 1;
var mostly_items = ”;
var mostly_data_1 = { 16392: {title: “‘Tam gün’ uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi”, short_content: “TTB Merkez Konseyi, “tam gün” uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilebilmesini sağlamak amacıyla, tabip odalarına yazı gönderdi.”, image: “4488”},16391: {title: “”Herkesin gözü doktorların kazancında””, short_content: “Birkaç gün önce Haftanın Haberi köşesinde Adana Valisi İlhan Atış’ ın 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Balcalı Hastanesinde düzenlenen törende şu sözleri yer almıştı:”, image: “5947”},16396: {title: “Tatlıses’e ağır fatura”, short_content: “İbrahim Tatlıses’in Maslak Acıbadem Hastanesi’ndeki yoğun bakımdaki dördüncü gününde hastane masrafları bir servete ulaştı.”, image: “6317”},16394: {title: “Devlet, psikiyatri hastasını ailesiyle birlikte rehabilite ediyor”, short_content: “”Oğlum 32 yaşında ve şizofreni hastası. Bu merkez sayesinde hem o hem ben hayat boyu rehabilite ediliyoruz.” diyor 62 yaşındaki N.T.”, image: “6315”},16393: {title: “Şeker çubuklarının faturası vatandaşa çıktı”, short_content: “Bir vatandaşın 55 kuruşluk şeker ölçüm çubuğunu Danıştay’a götürmesinin ardından başlayan kriz bir türlü aşılamıyor. SGK’nın bu fiyattan yaptığı ödemenin yürütmesi …”, image: “5964”},16397: {title: “İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü duyuruları-16-17-18.03.2011”, short_content: “Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli duyurular yapılmıştır.”, image: “3196”},16401: {title: “”Acil serviste çalıştıracak doktor bulamıyoruz””, short_content: “Doktorlar hasta ve hasta yakınlarının şiddetlerine maruz kalmaya devam ediyor. “, image: “6139”},16398: {title: “Behzat Ç.deki gizli tehlike”, short_content: “Behzat Ç. ve benzeri dizilerdeki tehlikenin farkında mısınız?”, image: “6318”},16402: {title: “”Yıllık diyaliz harcamaları 2 milyar dolar””, short_content: “Samsun’da düzenlenen “organ nakli” konulu toplantıda konuşan Doç. Dr. Serdar Kaçar, diyaliz hastalarının yıllık masrafının Türkiye’nin sağlık harcamasının yüzde 15’ini oluşturduğunu, bunun yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu söyledi.”, image: “5155”},16395: {title: “Gizem ve doktorları tıp tarihine geçti”, short_content: “Dünyada ince bağırsak nakli ile kök hücre aşılaması ilk kez 13 yaşındaki Gizem’e yapıldı.”, image: “6316”} };
changeMostly(1, 16392, ‘haber/tam-gun-uygulama-islemleri-hakkinda-hekimlerin-bilgilendirilmesi-16392.htm’);

YAZARLAR
Uzm.Dr. Cengiz Konuksal
Uzm.Dr. Cengiz Konuksal
Trafik kazalarında sağlanan sağlık hizmetlerinde son durum
Dr. Erkin Göçmen
Dr. Erkin Göçmen
Danıştay kararı sonrası üniversitelerde çalışan doktorların durumu
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta
Herkesin gözü doktorların kazancında
Av. Eren Evren
Av. Eren Evren
Muayenehane değişikliklerinin Danıştay’ca iptal edilmesi gerekir
Prof.Dr. Tevfik ÖZLÜ
Prof.Dr. Tevfik ÖZLÜ
Üniversite Hastaneleri ve Tamgün Uygulaması
Av. Bülent Özer
Av. Bülent Özer
Doktor için Sonun Başlangıcı : Tekelleşme !
Dr.Recai Yahyaoğlu
Dr.Recai Yahyaoğlu
Tıp bayramında doktor x’in zihinsel serüveni
Dr. Feza Şen
Dr. Feza Şen
ÖNEMLİ!!! Özel Sağlık Kuruluşlarına Ek Hekim Kadrosu Anketine Katılalım
Doç.Dr. Paşa Göktaş
Doç.Dr. Paşa Göktaş
ATT Yönetmeliği uygulanabilir olmaktan uzaktır, acilen düzeltilmelidir
Sizden Gelenler
Sizden Gelenler
Merkezi radyoloji bilgi yönetim sistemine geçiliyor
Yaşar Kaya
Yaşar Kaya
Özel hastane hekim bildirimlerinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler
document.write (“”);
Google Grupları
Sağlık Aktüel mail grubuna abone olun
E-posta:

Duyuruları mail yoluyla almak istiyorsanız yukarıdaki kutuya e-posta adresinizi girerek mail grubumuza dahil olabilirsiniz. Mail alamıyorsanız lütfen “önemsiz posta” kutusunu kontrol ediniz.

Bu grubu ziyaret edin


linkz_publisher_id = 919;

var gaJsHost = ((“https:” == document.location.protocol) ? “https://ssl.” : “http://www.”);
document.write(unescape(“%3Cscript src='” + gaJsHost + “google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));

try {
var pageTracker = _gat._getTracker(“UA-3094454-2”);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}

18 Mart Cuma 2011  ~ Sağlık

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: adana balcali hastanesi ulseratif kolitin tedavisi var mi


Sağlık    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,hava durumu 1 aylık,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,timurtaş hoca hangi cemaatten,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler 2000 model araç hurda olurmu,rusya da dalgiclik,mersin dolmuş adana kaza,devlete ait borçlarin affi,timurtaş hoca hangi cemaatten,türbanlı frikikleri fotoğraf,televizyonda surulen cuzler ve saatleri,bursa balıkesir yolunda trafik kazası,ankarada cumartesi bar onunde silahli saldiri,Seda tokdemirin çiplak fotoğra,işkur bursada coban ariyorum,hacettepe taşeron işçiler son durum,izmit eskort numaralari,patates ihracatı 2016,Lys den geçiş yapılabilecek meslekler,diyarbakır cermİk oLayLar,pütürgeli mafya babaları,polis tayinleri belli oldumu,kurtlar koyunden liselere ucretsiz servis varmi,At İle Çiftleşen Kadın,kele paca kabizlik yapar mi,erdoğan bugün nerede miting yapacak,çarşaf giyen ünlüler,mersin limanında dün olan kaza,SSK hizmeti dolanlar hakkında yeni yasa
80