Emeklilik için yaşı bekleyenler, sağlık hizmeti alabilecek

Emeklilik için yaşı bekleyenler, sağlık hizmeti alabilecek

Reklamlar
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli olabilmek için üç şartın gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar; belirli günler sayısınca primin ödenmiş olması, sigortalılık süresinin dolması ve kademeli olarak …

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olabilmek için üç şartın gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar; belirli günler sayısınca primin ödenmiş olması, sigortalılık süresinin dolması ve kademeli olarak belirlenen yaşı doldurmak.

Bunlardan birisinin sağlanmaması halinde emekli olunamaz. Günümüzde emeklilikle ilgili en sık karşılaşılan durumlardan birisi prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süresinin doldurulması ancak kanunen aranan yaş şartının sağlanmamasıdır. Bu durum özellikle 1999 yılında yapılan kanuni düzenlemelerin bir sonucudur. Bahsettiğim düzenleme yapılmadan önce 38 yaşında prim ve sigortalılık süresini doldurup emekli olan sigortalılar bulunuyordu. Bu şekilde birikip gelen yükler SSK'yı bataklığa sürükleyince emekli olabilmek için yaş şartının da yerine getirilmesi gerektiğine ilişkin hüküm uygulanmaya başlandı. Daha önce çalışmaya başlayanlar için ise kademeli bir sistem öngörüldü. Bu düzenlemelerin neticesi olarak bazı çalışanlar prim günü ve çalışma süresi şartlarını tamamlamış olmakla beraber, emekli maaşına hak kazanmak için belli bir yaşa gelmeyi beklemek zorunda kalıyor. Bu durumda olanlar arzu ederlerse bu süreci çalışmadan da geçirebiliyor. Ancak bu sürede çalışma maaşı ve emekli maaşı alınamadığı gibi diğer bir konu da sağlık hizmeti alma sorunudur.

Kanuna göre sigortalılar işten ayrıldıkları tarihten itibaren 100 gün boyunca herhangi bir prim yatırmadan sağlık hizmeti alabiliyor. 100 günlük süre dolduktan sonra bu hizmeti alabilmek için Genel Sağlık Sigortası primini yatırmak gerekiyor. Ancak bu durumda olanlardan eşleri çalışanlar; bakmakla mesul bulunulan statüsünden faydalanarak herhangi bir prim yatırmadan sağlık hizmeti alabiliyor.

Yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlayan ve yaşının dolmasını bekleyen sigortalıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için son günlerde SGK tarafından çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalarda elle tutulur bir netice alabilmek için kanunî düzenleme yapılması gerekecek. Düzenlemenin tam olarak nasıl yapılacağı belli olmamakla beraber, bu durumdakilerin herhangi bir prim ödemesi yapmadan sağlık hizmetinden faydalanmalarına imkân tanınacağı konuşuluyor. Diğer ihtimallerden zayıf olanı, bu durumdakilerin doğrudan emekliliğe sevk edilmesi, daha güçlü olan ihtimal ise düşük oranlı prim alınarak sağlık hizmetinden faydalanmaya imkân tanımak.

Emekli olabilmek için yaş şartının doldurulmasını bekleyenleri ilgilendiren bir kanun teklifi geçtiğimiz günlerde verildi. Teklifin yasalaşması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler yaş şartına tabi olmadan emekli olabilecekler ancak bu uygulama bir defalığına uygulanacak.

'Elektronik Denetleme Sistemi' devrede

Sağlık hizmet sunucuları (hastaneler optisyenlik müesseseleri vs.) ve eczaneler SGK kapsamında olan kişiler için yaptıkları hizmeti MEDULA sistemi vasıtasıyla SGK'ya fatura ediyor. Yaklaşık 2,5 yıldır kullanılmakta olan sistem her geçen gün geliştiriliyor. Bu sayede kurum ile hizmet alınanlar arasında işlemler kolaylaştığı gibi, sağlıkta suiistimallerin de önüne geçilebiliyor. Son olarak bu ayın başında MEDULA'da elektronik denetleme sistemine geçildi. Bu sistem sayesinde bir doktorun nerede çalıştığı, hangi hastaya hangi ilaçları yazdığı ve bu ilaçların hangi eczaneden alındığı görülebiliyor. Ayrıca bu ayın sonundan itibaren ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından yazılan ilaç raporları elektronik ortamda SGK'ya gönderilecek. Bu sayede sahte ilaç raporları düzenlenmesi ve yüksek tutarlı ilaçların kuruma fatura edilmesi de engellenmiş olacak.

Herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor

Sosyal güvenlik reformuyla birlikte getirilen en önemli düzenlemelerden birisi de Genel Sağlık Sigortası'na geçilmesi. Bu uygulamayla tüm vatandaşlar sağlık kapsamında olacak. Nüfusumuzun büyük bir kısmını oluşturanlar zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor. Yeşil kartlıların Genel Sağlık Sigortası'na devri önce 1 Ekim 2010, daha sonra ise 1 Ocak 2012 tarihine ertelendi. 1 Ocak 2012 tarihine kadar SGK aile içindeki kişi başına düşen gelir tutarlarını tespit etmek üzere araştırma ve çalışmalar yapacak.

Genel Sağlık Sigortalı olma mecburiyeti daha önce 1 Ekim 2010 tarihine ertelemişti. 5510 sayılı kanunda bir değişiklik yapılmadığı sürece 2010 yılı ekim ayı sonuna kadar yeşil kart dışında Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanların kuruma giriş bildirgesi vermesi gerekiyor. Bildirge verilmediği takdirde vatandaşlar 760,50 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Memur, çalışan gibi kadrolarda bulunup zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamında olanların herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok. Çalışanlar ve yeşil kart sahipleri dışındaki yaklaşık üç milyon vatandaşın bildirge vermesi gerekiyor. Kanunda değişiklik yapılarak Genel Sağlık Sigortası giriş bildirgesi verilmesi zorunluluğunun 1 Ocak 2012 tarihine erteleneceği ve değişikliğin geriye dönük olarak yürürlüğe gireceğine dair söylentiler var. Böyle bir erteleme halinde ceza uygulanması söz konusu olmayacak. Genel Sağlık Sigortalı olma zorunluluğu 1 Ocak 2012 tarihine ertelense bile sigorta giriş bildirgesinin erkenden verilmesinde fayda var.

Bu yılın ekim ayından itibaren her ayın Genel Sağlık Sigortası primleri izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecek. Ödenecek prim, yapılacak gelir tutarları testinin sonucuna göre belli oluyor. Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek. Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı mevcut asgari ücrete göre yapılan hesaplama sonucunda;

Asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara yeşil kart verilecek. Bu rakam bugünkü asgari ücret çerçevesinde 253,50 lira. Yeşil kart uygulaması 1 Ocak 2012 tarihine ertelendiğinden bu durumda olan kişilerin primleri devlet tarafından karşılanacak.

Asgari ücretin üçte birinden (253,50 TL) asgari ücrete kadar (760,50 TL) olduğu tespit edilen kişilerin ödeyecekleri prim tutarı: 30,42 TL.

Asgari ücretten (760,50 TL) asgari ücretin iki katına kadar (1.521 TL) olduğu tespit edilen kişilerin ödeyecekleri prim tutarı 91,26 TL.

Asgari ücretin iki katından (1.521 TL) fazla olduğu tespit edilen kişiler için prim tutarı 182,52 TL olacak.

Gelir tutarları testini yaptırmak istemeyen kişiler ise 182,52 TL tutarında genel sağlık sigortası primi ödeyecek. Ancak tekrar belirtelim ki kanunda bir erteleme yapılması halinde bahsedilen yükümlülükler de ertelenmiş olacak.

AHMET YAVUZ

11 Ekim Pazartesi 2010  ~ Sağlık

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: primi dolana emeklilik,prim günü dolanların emekli olması,yaş dolmadan emekli olmak,ssk primi dolanlar emekli olabilecek mi,günü dolan emekli oluyor,primi dolana erken emeklilik,primi dolanlara erken emeklilik,emekli olabilmek için yaş şartının doldurulmasını bekleyenleri ilgilendiren bir kanun teklifi,1999 öncesi işe başlayanlara erken emeklilik,1999 yılından önce işe girenlere erken emeklilik,emeklilik yasası 2012,emeklilikle ilgili yeni gelişmeler,1999 dan önce işe girenlere erken emeklilik,erken emeklilik yasa teklifi,emeklılık haberlerı,primi dolanlar emekli olabilecek mi 2015,prim günü dolana erken emeklilik,erken emeklilikle ilgili son haberler,günü dolmuş yaş bekleyen,1999 öncesi emeklilik yasa tasarısı,kademeli emeklilik 2011,kademeli emeklilikte son durum,primi dolanlar emekli olacak mı,emeklilikle ilgili son gelişmeler,kademeli emeklilikte son durum 2011,yaşı dolanlara erken emeklilik,prim günü dolana emeklilik,SİGORTA GÜNÜ DOLANLAR,sigorta primi dolanlara müjde,ssk pirimi dolup emekliliği bekleyenler sağlıktan faydalanabiliyor mu,primi dolup yaşı bekleyenler,erken emeklilik 2012,ssk pırımı dolan saglıktan yararlanır mı,20 yılı dolanlara emeklilik hakkı 2015,prim günü dolanlar sağlıktan yararlanır mı,25 yılını dolduranlara emeklilik hakkı,yasatakilan son dakika,prim gun sayisi olanlardaki son daklka,prim günü dolanlar sağlıktan yararlanma,prim gününü dolduranların sağlıktan yararlanması,prim ve yilini doldurup yas bekleyenler icin son durum,primi dolup yaşa takılanlar 2015 son dakika,primi dolup yaşı bekleyenler son dakika 2016,yasbekleyenler icin son,primi dolup yaşı bekleyenler son dakika 2015,emeklilik yaşı beklemek,ssk prim dolunca sağlıktan yararlanma,günü dolan emekli olabilecek mi 2015,20 yılını doldurana emeklilik yasa tasarısı,prim gün sayısını dolduranlara erken emeklilik,prim günü dolduktan sonra çalışmak,2016 bağkurda yaşı bekleyen esnaf,ssk primi dolanlar ne yapmalı,prim dolunca sağlıktan yararlanma,25 yılı dolduran emekli olabilecek mi 2016,ssk primim doldu ne yapmalıyım,ssk günlerim doldu ne yapmalıyım,prim gün sayısı dolanlara emeklilik,yaş beklerken sağlıktan yararlanma,primini dolduran emekli olabilecek mi 2015,ssk prim günü dolanlar ne yapmalı,ssk prim dolanlar sağlıktan yararlanırmı,primi dolan emekli olabilir mi 2015,primi dolup yaşı bekleyenler emekli olacak mı,primi dolup yaş bekleyenler,primini dolduran bir kişi sağlıktan faydalanabilirmi,eyt sagliktan faydalanma,prim gün sayısı dolduktan sonra sağlıktan yararlanma,Yaşatakılan bağkurlu,primi dolu olup yaş bekleyenlere erken emeklilik varmı,gunu dolan emekli olacak mi,günü dolanlar emekli olabilecek mi,yaştan dolayı emeklilik bekleyenler,yaşı bekleyenler sağlıktan nasıl yararlanır,primi doldurup yaşı bekleyenler 2015,prim ve yasi dolup emekli bekleyenler yeni torba son haber,primi dolup yaşı bekleyenler son dakika,Emekli olmak için yaş bekleyen ne olacak,sgk 25 yil hiz yili dolmayip gunu dolan sagliktan faydalanirmi,sgk prim 10000 den fazla olursa emeklilik maaşına etki edermi,ssk primi dolup yaş bekleyenler,günü dolanlara emeklilik müjdesi,sgk dolduran kişi sağlıktan yararlanmak varmı,gününü doldurup yaşını bekleyenlere sağlık hizmeti,kac sene olunca sağlık,prim günleri dolanlar,prim gün sayısı dolanlar sağlık,prim günü dolan bagkurlular sağlıktan nasıl yararlanır 2015,prim günü dolanlara emeklilik hakkı 2013,pirimi dolup yaşa takılan son dakika,prim günü dolanlar emekli olacak mı,pirim gununu dolduran ne,20 yılını doldurup istifa eden memur saglık hakkı neler,prim gün sayısı dolunca sağlıktan yararlanma,prim günü dolanlar,2015 gününü doldurmuş primini doldurup yaşa takılanlar,ozgecanin yanik halinin resimleri,pirim ve yilini doldurup yasi bekleyenler icin ikinci torba yasada son durum,25 yıl dolmadan emeklilik,prim doldurup yaş bekleyenler

YORUM YAP

 1. mustafa aydın diyor ki:

  sgk’dan emekli olmak için yaş hususundaki sıkıntı çözülecek gibi görünüyor.Ancak mademki kadın erkek eşitliği var, niçin erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yıl şartı aranıyor.Burada da bir düzenleme yapılarak erkeklerde 20 yıl şartına uygun duruma getirilirse daha adil ve eşitlikçi bir uygulama olur.

 2. maraşlı diyor ki:

  millet vekillerimize duyurulur:Teklifin biran önce meclisten geçmesini istiyorum.Ayrıca yaştan emekliliği bekleyenlerede bir kıyak çeksinler.bizi mağdur etmesinler.4 gözle bekliyoruz.

 3. ERZURUMLU diyor ki:

  EVET LÜTFEN YAŞTAN DOLAYI BİZİ MAĞDUR ETMEYİN BİRAN ÖNCE YASAYI ÇIKARTINDA EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER OLSUN HEMDE BİNLERCE EMEKLİNİN YERİNE BİNLERCE İŞ BEKLEYENLER İŞ SAHİBİ OLMUŞ OLACAK

 4. isa çalışkan diyor ki:

  sigorta başlangıcım 1986 tahmini 7600 prim günüm var çalışıyorum prim yatırmadan sağlıktan yararlanmak istiyorum ama en önemlisi emekli olmak istiyorum

 5. m sena olgaç diyor ki:

  bende bu mujdeyı bekliyoruz başbakana saygılar

 6. ERTAN TOKAT diyor ki:

  benim.de anlayamadıgım şey şu millet vekilleri iki yıl millet vekili yapınca süper emekli oluyor beki bu milletin kabakati ne sucu ne sgk primi dolmuş 24.27 yıl olmuş şimdide yaşı öne cıkardılar kendileri niye yaşı ve primi
  yılı beklemiyorlar millet vekillerini millet getirmedimi meclise millete faydası olsun diye bu bir ayrımcılıktır bir haksızlıktır bu bir millete ve primi dolmuş insanlara yapılan haksızlıktır artık benim gibi primi dolmuş yılı dolmuş insanlarıda emekli olması gerekiyor adaletse adalet tc yasaları önünde herkes eşittir hiç kimsenin kanun önünde ayrımcılıgı olmaması gerekiyor saygılarımla.

 7. ayhan diyor ki:

  mujde olan saglıkmı ben işbulduktan sora saglı zaten yapmam sigortalı calışırım saglı kucuk esnafa avataj cıkartıyorsunuz 30 tl vercek işveren odiyecek işe devam cocuklar için doru ama gunu dolmuş yas bekleyen bunu asla kabil etmez verilmiş hak bu emekli haklarmızın verilmesi gerekiyor 1999 bizi balamıyor 186 ne alakası var bu yasayla benden 4 yıl sora emekli olacak kişi oldu emekli hahzızlık bu helal dildir

 8. Adnan Diyor ki; diyor ki:

  gün tamam yıl tamam yaş magduruyum emeklilik yasasının yüce meclisten yüce vekillerin izniyle yasanın kabulünü dört gözle bekliyoruz Saygılar…

 9. ali diyor ki:

  prim dolu 26 yıl hizmetim oldu yaşı bekliyorum acama millet vekilimi olsam hem erken emekli hem emekli maaşı fazla devler zenginden alıp fakire veriyoruz diyor ama bence fakirden alıp zengine veriyor kaldırın artık şu yaş engelinide emekli olalım

 10. halil ibrahim diyor ki:

  1985 girişliyim,günlerim dolu 2003 te işten ayrıldım,ve hala işsizim bu arada sağlık tanda faydalanamıyorum.Bir an önce emeklilik yasasının çıkmasını bekliyorum.Hadi Hayırlısı…

 11. osman diyor ki:

  arkadaşlar canınızı sıkmayın bende sizin gibi yaşı bekliyorum 1986 girişli ve 8000 güne yakın primim var sabırlı olun TAYYİB BABA BU İŞİ ÇÖZECEK ALLAHIN İZNİYLE!! SAYGILAR HERKESE

 12. şükrü diyor ki:

  su yas meselesini lütfen cözün ben kalp hastasıyım yası bekliyorum sskdan ilacda alamıyorum lütfen yardımcı olum sayın bastakiler duyun sesimizi

 13. şükrü diyor ki:

  anjio oldum iş yapamıyorum yasım 47 ne olcak halim vebalini nasıl verilecek diyorum hesabini allaha versinler

 14. naim karaca diyor ki:

  1986 yılında çorlu pttsinde 45 günlük çalışmışlığım bulunmaktadır. Burada sigortamın olup olmadığını nereden öğrenebilirim.

 15. EROL UĞURLU diyor ki:

  BULUNDUĞUN YERDEKİ SGK YA GİDERSEN SANA DÖKÜM VERİRLE.SAYGILAR.

 16. AYHAN diyor ki:

  YAŞI VE GÜNÜ DOLAN ÇALIŞANLARIMIZIN HAKKI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM BİR ÇALIŞAN DOST

 17. AYHAN diyor ki:

  YAŞINI DOLDURAN BÜTÜN ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK HAKKI OLDUĞUNU KABUL ETMEK LAZIM SAYGILAR BİR ÇALIŞAN DOST

 18. Ali diyor ki:

  Primi doldurdum üzerinden geçiyor halen emekli olamadım süper emeklilikten faydalanmak istiyorum ilgi ve bilgilerinize..

 19. mahmut ankıt diyor ki:

  bende 1984 de sskaldım bu kanun çıkarsa çok sevinirim

 20. metin yılmaz diyor ki:

  23.04.1967 doğumluyum. Gün ve yıllarımı doldurdum. Sabırsızlıkla yasanın çıkmasını bekliyorum. Ama ne yalan söyliyeyim pek inanasım yok.

 21. ÇALIŞAN diyor ki:

  1990 GIRISLIYIM 22 YIL 6300 PRIM VE YAŞ BEKLIYORUM SAGLIKTAN FAYDALANAMIYORUM İŞTE BULAMIYORUM LUTFEN BU YASA BIRAN EVVEL ÇIKSIN SAYIN BAŞBAKANIMIZZ

 22. nagihan alişik diyor ki:

  1971 dog. 1985 ssk girliyim yaşıtlarım oyun oynarken ben agır şartlarda çalışıyordum emekli olmak en büyük hakkım ilgililere…….

 23. KALE diyor ki:

  istenirse bukanun bir saatte çıkar.

 24. KALE diyor ki:

  yaşıtlarımız parklarda oynarken biz çalışıyorduk. şimdi parkta oynayanlar çalışsın biz biraz dinlenelim

 25. İSİMSİS diyor ki:

  1987 DEN BERİ ÇALIŞIYORUMEMEKLİ DLMAK İSTİYORUM

 26. aycan küçük diyor ki:

  1989 yılıda iş girdim 7000 iş günüm var yaş 38 ne zaman emekli olabilirim

 27. cetin selçuk diyor ki:

  emekliliğim için sadece yaşı bekliyorum.hak ettiğim emekliliğimi hükümetimiz inşallah verir.bu kadar madur insanın sesini duyarlar inşallah.

 28. aydın diyor ki:

  1985 işe girişliyim şimdi emekliligim bitti gün sayıyorum salıktaan faydalanmak istiyorum durum bozuk ben ne yapayım

 29. necdet diyor ki:

  bu yasa yı bir önce çıkarında insanların
  hayır duasını alın sayın vekiller

  sayın başbakanım

 30. sümer diyor ki:

  harika olur,bence en kısa zamanda gerçekleşecek,gençlerinde önü açılacak,çalışma potansiyeli dahada artacak

 31. osman diyor ki:

  1966 doğumluyum 1983 ssk girişliyim aşağı yukarı 8000 gün prim ödedim 6,5 yıl yaşdan dolayı taktılar emekli olmak için bekliyorum şu yaşdan sonra kimse iş vermiyor 3 çocuğum var hepsi yetişik kimi asker kimi universiteli kimse kazanmıyor bende hazırı bitirdim ne yapacaüımızı bilmiyorum. sayın millet vekillerimiz kendilerini düşünüp bir gecede kendi maaşlarını 2 ye katlayacağına birazda mağdur çalışmayan veya yaşı bekleyen mağdurlara baksınlar …. birse işsilik parasızlık yetmiyor gibi çalışmayan insanlardan aile bireyleri 18 üstü olunca sağlık siğortası zorunlu yaptılar bu insanlar ne yapsın … selamlar

 32. sait diyor ki:

  sayın millet vekilleri sayın başbakanım bu adaletsizli lütfen düzeltin kredilerle cocuklarımızı okutmaya calışıyoruz

 33. ramazan durmaz diyor ki:

  1965 doğumluyum 1986 dan beri sigortalıyım şimdi artık gençler varken bize işde veren yok 7800 pirimim var birde genel sağlık tanda faydalamasak gerçekten haksızlık olur ..yetkililere daha doğrusu sayın başbakanımıza ve sayın bakanımız faruk çelik,e sesleniyorum bizleri mağdur etmesinler .

 34. aytekin balaban diyor ki:

  Sayın Başbakanım.

  Sizi ve partinizi tutmamama rağmen, parti adınızın önündeki ADALET kelimesine aldanarak 2 kez size oy verdim. Sizin hep mağdur olduğunuzu düşündüm. Bu nedenle tüm Mağdurların sesi olacağınıza inandım. Oy verme sebebim budur.

  Ben 45 yaşındayım emeklilik gününü ve yaşını doldurdum. Bu ülkede 40 yaşını geçmişlere iş vermiyorlar. 2005 Yılından bu yana işsiz sayılırım. 2 çocuk okutuyorum. İş bulamıyorum ve emeklide olamıyorum. Siz derdiniz ki, oyun başladıktan sonra kural değişmez. Ama kuralı değiştirdiniz. Millet vekilleri 2 yılda yaşına bakılmaksızın emekli oluyor. Bizler ise sosyal güvenlik açığı kaynağı oluyoruz. 1999 Yılı öncesi SGK ya giren ve emekliği hak etmiş herkesi emekli edin. Kafanızı kuma gömmeyin Facebook ve bir çok internet sitesinde bizim gibi insanların dramları yazıyor biraz okuyun. Unutmayın arap baharı da işsiz bir gençin Tunusta kendisini yakmasıyla başladı. İnanın bana kendini yakmaya hazırlanan çok aile babası var. Bıçak kemiğe dayanmış durumdadır.

  Din iman falan filan aç karına hepsi fasa fiso. Ben çocuklarımın okul masraflarını ödeyemiyorum, kızım üniversite birincisi ama ne yazıkki istediklerini alamıyorum.

  Bir de olayın başka boyutu var ki bu daha vahim. Bizler gençlerin önünü kapatıyoruz, SGK sız çalışmaya razı oluyoruz. Gençler iş bulamıyor, iş bulamayınca evlenemiyor, siz 3 çocuk diyorsunuz bu ülkede 3 çocuğu sadece cahil ve kırsaldaki insan yapıyor. Ülkedeki açığı kırsal nufus kapatıyor. Bu şehirlerde terörün oluşmsına yardımcı oluyor. Nufus homojen artmıyor.

  Bizi emekli edin gençlerin önü açılsın, gençler evlensin, yuva kursun umutları olsun.

  Sizin danışman takımınız sizi doğru yönlendirmiyor. Doğru sadece halkın sesidir. Halktan yana olmayan halkı dinlemeyen HAK tan yana olur mu?

  Sizin ve partinizin asıl oy tabanı %14 olmasına rağmen size oy veren benim gibi insanlardır. Görüyoruz ki siz sadece %14 e hizmet verir onları düşünür olmuşsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun bizim gibi insanları sadece 10 dakika düşünün, sadece 10 dakika, o zaman bizim mağduriyetimizi anlayacaksınız?

  İş ilanlarına bakın tamamı 35 yaşını aşmamış diye başlıyor. Bu bir Türkiye gerçeğidir.

  Biz iş bulamıyoruz, bizim gibiler eğitilebilir, değiştirilebilir görünmüyor. Yaşlı görünüyoruz. Çocuklar aç perişan olduk, Sizin yasanız bizi 5 yıl daha perişan edecek.

  Bizi ve çocuklarımızı perişan eden bu kanunu çıkaranları da ve sorunumuza çözüm bulmayan ve bizi yok sayan insanları da Yüce ALLAH ım per perişan etsin.

  Bu e maili bu ülkeyi yöneten veya talip olan herkese yolluyorum.

  ANKARA DA BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE KENDİNİ İLK YAKARAK TÜRK BAHARINI BAŞLATACAK İLK KİŞİ OLABİLİRİM.

 35. musa diyor ki:

  artık şu yaş bekleme işi bitsin bizler emekli olak gençlerinde önü açılsın işsizlik bitsin şu türkiyede refeh bir düzeye kavuşak

 36. yıldırım diyor ki:

  1999öncesi 25yıl ve prim günlerini dolduranlara haklarını iade etsinler .kriz bizi teyet gecti . kasamizda 80milyar dolarımız var . AKP.

  .

 37. kimbilir diyor ki:

  önce eşşeği kaybettirdiler şimdi yavaş yavaş bulduruyorlar.

 38. sevim aydın diyor ki:

  bekleyen çok kişi var .lütfen bu karar olumlu sonuçlansın …

 39. ayhan yasar diyor ki:

  arkadaşlar kendinize gore yorum yapmayın lutven 43 yasında isanda calışmış 26 sene ayıp 44 olsun fila noluyor terbiyesizlik etmetin toplum icin konusun

 40. ayhan yasar diyor ki:

  erken emeklilik isteyen yok sadece verilen soz soz konusu

 41. ezgi diyor ki:

  olunce emekli oluruz bız ancak erkekler 63 kadınlar 58 adaletmı eskıden 45 yasında emeklı oluyolardı akp ıste bole halkı koruyo hala mılletımız akıllanmıo akp dıolar gorsunler ıste akp yı ama yıne anlayan yok akp resmen din tuccarı

 42. ünal yazıcı diyor ki:

  EY TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN VATANDAŞLARI HANİ ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR DİYODUNUZ YA ADALETİ KOYANDA SİZSİNİZ AYAKLAR ALTINA ALANDA SİZSİNİZ MİLLET VEKİLLERİNE 2 YILDA VEKİLLİK YAPSAN EMEKLİSİN DERSİN 25 YIL ÜZERİNDEN İŞE BAŞLAYANI DA YAŞINI DOLDURDA GEL DERSİN SENİN ADALET ANLAYIŞIN BUYSA YAPACAK HİÇ BİRŞEY YOK EN YAKIN ZAMANDA 25 YILINI DOLDURMUŞ PİRİM GÜN SAYISINI TAMAMLAMIŞ KİŞİLER İÇİN BİR YASA DÜZENLENEREK ONLARIN EMEKLİ OLMASI GEREKLİ ADALETİN AYAKLAR ALTINDA KALMAMASI İÇİN SAYGILARIMLA

 43. idris diyor ki:

  arkadaşlar
  mesajlarımızı cumhurbaşkanımıza gönderelim.mutlaka ilgilenecektir.

 44. ayhan yasar diyor ki:

  heylhahım yarabim 26 sene hizmet et bide saglık ode tamam bobamdan borc alıp odereriz

 45. yakup diyor ki:

  01,05,1984 girişliyim 1968 dogumluyum. belim bukuldu saclarım agardı burnum yere degdi hala emekl olamadık neden biizm haklarımızı yiyorsunuz? emekli olmak istiyoruz artık…

 46. kurman karahan diyor ki:

  Şu mecliste oturanlar varya hepsi vebal altında.Kendilerine nasıl zam yaparlar,2 yılda emeklilik hakkı tanırlar.Sen çalış vergini öde yok olmadı tekrar öde…Ahirette nasıl hesap vereceksiniz zındıklar.Oturun adam gibi vatandaşın sorunlarını çözün.

 47. ayhan yasar diyor ki:

  bakanar secimlerde size saglık biz vercez merak etmeyin

 48. erol diyor ki:

  günü ve pirimi dolanların emekli olmasını istiyoruz

 49. turkan diyor ki:

  prim günü dolanlara yaşı bekletmeyin lütfen.artık emekli olmak istiyorum.

 50. turkan diyor ki:

  yaşı bekletmeyin emekli prim günü dolanları emekli yapın ki gençlere yeni iş imkanı doğsun.

 51. mirsade diyor ki:

  biran önce bu kanun çıksın lütfen…

 52. ADMİRAL43 diyor ki:

  ARKADAŞLAR BENDE AYNI DURUMDAYIM İŞSİZİM KİMSE BİZE BU YAŞTA İŞ VERMEZ YAMNİ. KISMETSİZ DEVEYİ ÇÖLDE KUTUP AYISI MİSALİ OLDUK….

 53. ADMİRAL43 diyor ki:

  26 YIL 6300 GÜN PİRİM ÖDEMİŞİM YAŞIM 43 OLMUŞ İŞSİZİM BEDELLİ EMEKLİLİK YOKMU…!!! PARA VERİP EMEKLİ OLALIM YAŞA KARŞILIK?

 54. kışlalı diyor ki:

  azcık işçi haklarını korusunlar vebal altında kalmasın bu millet vekileri

 55. ,,,,,,,,!!!!! diyor ki:

  1983 den beri 10.000 den fazla prim yatırıp hakkı anayasaya rağmen yasa ile 2002 de gasp edilen birisi olarak hakkımı helal etmiyorum yaşım 47 diye suçmu erken vergi ve sgk primi ödemek benden büyük diye benden sonra başlayanlar emekli oluyor haram olsun benim çoluk çocuğumun hakları

 56. ayhan yasar diyor ki:

  müjdeymiş ne müşdesi be hasta hasta emeklilik bekliyoz nabim salı zaten 40 hastalık var bali isanarı hastaları duşunun olurke emekli olcaz 100 80 bune ya 50 yasına kadar oluruz zaten sizin olsun emeklilimizde

 57. muammer diyor ki:

  EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLEYENLER
  (Yaş mağdurları) olarak tüm
  KAMUOYUNA DUYURULUR

  Öncelikle şunu söylemek istiyoruz.

  Bizlerin emeklilik hakkının, erken emeklilikle hiçbir ilgisi yoktur. Eski yasaya göre çalışma hayatına başlamış ve eski yasaya göre emeklilik hakkımızı istiyoruz.
  Bizler 1999 yılı öncesi çalışanlar olarak, işe başladığımızda emeklilik için kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve yaklaşık 5000 prim gün, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün ödemesi koşulu ile emeklilik hakkına kavuşabiliyorduk.

  Ancak,1999 yılı ve öncesi işe başlayanlar için, kademeli yaş şartı getirilmiş olup, anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bunun üzerine, 2002 Mayıs’ında da, 1999 yılından önce bütün çalışanları kapsayan emeklilik için kademeli geçişi Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylandı.

  Yani bizler emeklilik için, gereken sigortalık süresi ve prim gün sayısını tamamlayan, 1999 yılında çıkan (4447 nolu kanun) ve 2002’ de yasallaşan (4759 nolu kanun) ile yürürlüğe giren Kademeli Yaş mağdurlarıyız.

  Bu yasayı yapanların gerekçesi ise; ülkemizde emeklilik yaşının düşük olduğunu söylemektedirler ve gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının 65 olduğunu söyleyerek, ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmayan gerekçeler gösterdiler.
  Şöyle ki;
  Gelişmiş ülkelerin, refah düzeyi ve yaşam kalitesi bize göre yüksek olup, işi olmayanlara devlet ya iş vermekte, iş veremez ise iş sahibi oluncaya kadar yada emekli oluncaya kadar minimum refah düzeyini sağlayacak kadar maaş ödemektedir.
  Ayrıca refah düzeyinin altında maaş alan çalışanına da takviye yapmaktadır. Hal böyle iken; nasıl olurda çalışanların büyük kesiminin yoksulluk sınırının altında maaş aldığı ülkemizde, çalışma koşulları iyileştirilmeden, altyapı oluşturulmadan, sadece emeklilik yaşını yükseltme konusunda gelişmiş ülkeleri örnek alıp diğer koşulları görmezden gelebilirler.

  Bizler, YASANIN, GERİYE DOĞRU, HAKSIZ BİR UYGULAMA SONUCUNDA, ciddi mağduriyet yaşamaktayız.

  40-45 yaşında işsiz kalan biz çalışanların, işsizliğin yüksek olduğu ülkemizde, iş bulma şansımız yok denecek kadar azdır. 10-15 yıl işsiz kalarak hiçbir geliri olmadan, hayatını nasıl sürdüreceğini yetkililerin izah etmesi gerekmiyormu?
  Mevcut ortamda, yaşımızdan dolayı,
  -YAŞLISINIZ DEYİP, İŞE ALINMIYORUZ.

  -YAŞINIZ, EMEKLİLİK İÇİN GENÇ DENİP, EMEKLİ DE EDİLMİYORUZ.
  Ne yapacağımızı şaşırdık….

  Ayrıca, Kademeli yaş uygulaması sonucunda, emekliliği uzayan bizlerin, emekli edilmesi halinde, yerimize, yeniden, GENÇ istihdam sağlanacağını ve bu sayede işsizliği bir nebze azaltacağı düşüncesindeyiz.

  BU NEDENLE, 1999 YILI VE ÖNCESİ ÇALIŞANLAR OLARAK ELİMİZDEN ALINAN EMEKLİLİK HAKKIMIZIN GERİ VERİMESİNİ İSTİYORUZ.
  SAYGILARIMIZLA

 58. ahmet diyor ki:

  1986 ssklıyım yaş 45 gün tamam emekli olmak istiyorum….

 59. ahmet diyor ki:

  Yasa çıktıgı yani yürürlüğe girdiği resmi gazetede yayınlandıgı tarihden sonrasını kapsar geriye doğru yasa olmaz 1999 tarihinde çıktıysa o tarihten sonrasını kapsar o tarihten sonra SGK lı olanlara kademeli etkiler onun için 1999 tarih öncesi eski sisteme göre olmalıdır bu hükümetimiz inşallah bu haksızlığı düzeltir ilahi adalet yerini bulur diye düşünüyorum.

  Adam haklı…

 60. ŞABAN diyor ki:

  HERKESE ÇIKAN YASA NEDEN BİZLERE ÇIKMIYOR LÜTFEN ADALETLİ OLUN.

 61. Ali diyor ki:

  8 Bin pirim hizmetini doldurdum. Hala Emekli olamadım. Yetkililerden emeklilik yasasını çıkmasını rica ediyorum. İnşallaH En Kısa zamanda yasa yürürlülüğe girer. yetkililerden bekliyoruz.

 62. mehmet diyor ki:

  30 yıldır ssk pırımı ıle calısan sıgortalıyım lutfen hakkımızı bıze verın yaş bekleyen yasayı cıkarın

 63. Mustafa Gaziantep diyor ki:

  Ben ssk lı oldugumda 25 yıl da emekli olcagım diye basladım Devletimiz benim haklarımı neden korumuyor ben 26 yıl calısmama ragmen neden emekli olamıyorum ileri Demokrasi ve sosyal Devlet olan bir ulkede benim bu hakım bana neden verilmiyo Devletimizden benim gibi madur olan insanların haklarını koruması arzederim

 64. H.BAYRAM ÖZKAN diyor ki:

  SAYIN BAŞBAKAN BAKANLAR MİLLETVEKİLLERİ 2 YILDA SEN EMEKLİ OLUYORSUN BANA GELİNCE YAŞA TAKIYORSUN SENİN ADALETİN BUMU OZAMANIN ŞARTLARI ÖYLEYDİ

 65. MAZLUM diyor ki:

  1999 YI ÖNCESİ SGK LI OLANLARIN ALINAN HAKLARINI GERİ İSTİYORUZ SAYIN BAŞBAKANIM DUYSESİMİZİ.

 66. refik yılmaz diyor ki:

  sigorta başlangıcım 1 11 1983 2014 emekli olmam gerekirken bu dönem işveren bodrayı gösdermemiş s müdürlügüne baş vurdugumda senin sigorta başlangıcın 1986 dedi yani benim üçsenemin cezasını bana kesiyor yarğıya muracat et yarğı onaylarsa işleme alırız diyor tabi bunun masrafı 4 veya 5 milyara çıkıyor işçinin ne günahı var yetgili olanlardan rica ediyorum

 67. kutbettin diyor ki:

  1967 doğumluyum 1993 dan beri sigortalıyım şimdi artık gençler varken bize işde veren yok 7800 pirimim var birde genel sağlık tanda faydalamasak gerçekten haksızlık olur ..yetkililere daha doğrusu sayın başbakanımıza ve sayın bakanımız faruk çelik,e sesleniyorum bizleri mağdur etmesinler .

 68. tamer onur diyor ki:

  tamer onur 1999yılöncesi ssk başlangıcı olanlara ait emekli olma yasasını biran önce çıkartın lütfen sayın bakanlar,başbakan ve cumhur başkanım

 69. halil ibrahim diyor ki:

  6 senelik maaşım ertelendi şayet hakkım varsa ben hakkımı helal etmiyorum bu çoluğun çocuğun süt parasıdır yaşlıların ihtiyaç parasıdır ekmek parasıdır haktır daha ne diyeyim


Sağlık    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,hava durumu 1 aylık,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,timurtaş hoca hangi cemaatten,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler usulsuz babanın maaşını alma,nobeci doktor kacda ise baslar,urfadaki hayat kadınları,zeyrek karakolu saldiri,izmirli kız resimleri,azgin ciplak ev karilari,armagan asliturk firikik,ciplak unlulerinresimleri sansürsüz,g k k ile ilgili son haber,kadın köpek çiftleşmesi,soyvayvirdan kimcikti,haberler son dakika video,cahit kayaoğlu eşi kim,rihanna chris brown yatak görüntüleri,sanliurfa suruc yagisli bugun intiharda olen kisi,erotikkizresmi,suriyeli güzel kız resimleri,güzel çıplak manken resmi indir,güzel çıplak manken resmi indir,güzel çıplak manken resmi indir,çorum son dakika deprem,çorum\da deprem mi oldu,almanyadan türkiye yoldurumu,sirnak ul,turgutlu son dakika polisiye
76