Yargıyı hızlandıracak tasarı Meclis’te

”Yargının hızlandırılmasını” amaçlayan tasarı, TBMM Başkanlığına verildi. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören tasarı, birçok eylemi hapis cezası konusu olmaktan çıkarıyor.

3. YARGI PAKETINDEN 3 BIN KIŞIYE TAHLIYE
Reklamlar

Tasarıyla, bakaya sayılmama koşulları genişletiliyor. Buna göre, istirahat gerektiren ya da anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı olanlar ile sevkten önceki veya sonraki 15 gün içinde ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri ölen, kendisi veya ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarından biri evlenen, sevkten önceki veya sonraki 2 ay içinde çocuğu doğanlar bakaya sayılmayacak.
Yoklama yapılacak süre, birlikte son yoklamaya tabii oldukları doğumluların yurt genelindeki normal sevk yılı içindeki son celp ve sevk döneminin bitimine kadar uzatılıyor. Ancak bu imkanı kötüye kullananlara 100 TL para cezası uygulanacak. Bakaya sayılmama ile ilgili mazeretler bu kişiler için de geçerli olacak. Buna rağmen zamanında yoklamasını yaptırmayan yükümlü 250 TL ile 3 bin TL arasında para cezasına çarptırılacak.
Bakaya suçu, ilk kez bakaya kalan yükümlüler yönünden kabahate dönüştürülerek, idari para cezası yaptırımına bağlanıyor. Bu suçu işleyenlere hakkında 250 TL ile 3 bin TL arasında değişen para cezalarına hükmedilecek. Söz konusu eylemleri yeniden işleyenler ile bu eylemleri seferberlik ve savaş halinde işleyenler hakkında eylem niteliğine göre 6 aydan 3 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası uygulanacak.
İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapılarak, nafaka borçları hariç olmak üzere toplam alacak miktarı brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacak.
-PASAPORT KANUNU’NDAKİ HAPİS CEZALARI KALKTI-
Pasaport Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yurt dışına pasaportsuz çıkan ya da Türkiye’ye pasaportsuz giren vatandaşlar ile yabancılara hapis cezası verilmeyecek, yalnızca para cezası uygulanacak.
Pasaportları olsa dahi Bakanlar Kurulunca belirlenen mahallerden başka yerlerden Türkiye’ye giren veya Türkiye’den çıkanlara da sadece para cezası uygulanacak.
Söz konusu para cezaları konusunda ilgili kolluk birim amiri yetkili olacak.
-AĞAÇ KESENLERE PARA CEZASI-
Orman Kanunu’nda yapılan değişikle ormanlardan ağaç kesenlere verilen hapis cezası da kalkacak. Yerine para cezası verilecek.
Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle de ceza mahkemelerinin kararlarına Cumhuriyet savcılarının yapacakları itirazlardan harç alınmayacak. Buna karşın birçok başvuru harç konusu yapılarak, yargılamayı uzatmaya yönelik yapılan başvuruların önlenerek yargıdaki iş yükünün azaltılması amaçlanıyor. Buna göre, ceza mahkemesi kararlarına karşı yapılacak temyiz başvurusu harca tabi olacak. Harçlar 40 ile 100 TL arasında değişecek.
Noterler terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerini yapabilecek. Bu işlemler harca tabi olacak.
-DANIŞTAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER-
Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların kapsamı daraltılıyor. Buna göre, bakanlıkların tüm düzenleyici işlemleri yerine sadece ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerine karşı açılacak davalara Danıştayda bakılacak. Bu nitelikte olmayan işlemlere karşı ise idare ve vergi mahkemelerinde dava açılacak.
Tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda açılmış ve tasarıyla idari ve vergi mahkemelerinin görev kapsamına alınan davalar, Danıştayda bakılarak sonuçlandırılacak.
Danıştay Başkanlık Kurulunun verdiği kararlara itiraz yolu getiriliyor. Danıştayın üye tam sayısının üçte 1’inin 7 gün içinde başvurması üzerine Başkanlık Kurulu kararlarına Danıştay Genel Kurulu nezdinde itiraz edilebilecek. Genel Kurul, Başkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayacağı gibi değiştirerek de onaylayabilecek.
Danıştayın görevlerini yerine getirirken gelişen teknolojiden yararlanabilmesi için ”Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü” kurulacak.
İdare ve vergi mahkemelerinin, ilk derece mahkemesi olarak bakacağı anlaşmazlıklar da yeniden düzenleniyor.
Tasarının yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu mahkemelerde görülen davalar Danıştayda temyiz edilmeye devam edilecek.
Tasarıyla Danıştaya 91, Yargıtaya ise 136 personel kadrosu ihdas edilecek.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine karar verilebilecek. Bu karar, yargılamanın durdurulmasına ilişkin sonuçları doğuracak.
Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturma dosyasını ele alan cumhuriyet savcısı, yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verecek. Yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderecek. Mahkemenin verdiği karar kesin olacak.
İstinaf mahkemelerinin hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç, bakacağı adli para cezasına mahkumiyet miktarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıyor. Bu hüküm, istinaf mahkemeleri faaliyete geçinceye kadar geçerli olmayacak.
-TUTUKLULARA DA CENAZEYE KATILMA İZNİ-
Hükümlülerin ana, baba, eş, kardeş ve çocuk cenazesine katılmasına ilişkin madde yeniden düzenleniyor. Buna göre, hükümlü, mahkum olduğu cezaevinin bulunduğu yerleşim biriminin dışında da cenaze törenlerine katılabilecek. İzin süresi de yeniden belirleniyor. Buna göre, hükümlü yol süresi hariç 2 gün izin kullanabilecek.
Tasarıyla tutuklulara da yakınlarının cenaze törenlerine katılma hakkı getiriliyor. Buna göre, ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü halinde tutukluya soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ise kovuşturmayı yürüten hakim veya mahkeme tarafından, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol dışında 2 güne kadar cenaze törenine katılma izni verilebilecek.
1 Ocak 2016 tarihine kadar asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmayacak ve katılma hususunda savcının görüşü alınmayacak. Ancak verilen hükümler ile tutuklama veya salıvermeye ilişkin karlara karşı savcının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya gönderilecek.
Yine aynı tarihe kadar, istinaf mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğname düzenlemeyecek.
Temyiz incelemesi sırasında tarafların duruşma talep edebilmesi için öngörülen parasal değer artırılıyor. Buna göre, 20 bin lira olan miktar 50 bin liraya yükseltiliyor.
Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından, Türkiye’de haklarında bir suçtan dolayı kovuşturma yapılanlarla, Türk mahkemelerince mahkum edilmeleri nedeniyle elçilikler pasaport iptali yapmayacak.
Yargıtay ve Danıştay dairelerinin hakim ve savcılara not vermesi uygulaması kaldırılıyor.
Evlendirme memurunun evliliği ret kararına karşı açılan davalar ile nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarında Cumhuriyet savcısı bulunmayacak.
AA

16 Mart Çarşamba 2011  ~ Siyaset

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: af varmı,yargıyı hızlandıracak tasarı mecliste,genel af 2012,2012 de af varmı,af çıkacak mı 2012,2012 AF VARMI,2012 CEZA AFFI VARMI,5 yargı paketi denetimli serbestlik son dakika,2012 af son dakıka,af çıkıyor 2012,af varmı 2012,taahhüdü ihlal cezası kalkıyor yasa teklifi tbmm’de,hükümlülere af varmı 2011,2012 af yasası,5 yıl altı cezalara af,af haberleri 2012,av handan hanım,af varmi,ceza indirimi şartlı salıverme süresi,5 yılın altındaki cezalara af,türkiye af haberleri2012,5 yıla kadar hapis cezalarına af 2012,yeni af yasası 2012,2012 af,Hapis için af varmı,2012 de af çıkacak mı,yeni yargı paketi 2016,af yasası 2012,nethaberci denetimli serbestlik,2012 af haberleri,denetimli serbestlik 2015 son dakika,5 sene ceza alanlara af,af 2012,yargı paketi 2016,mahkumlara af varmı 2012,5 sene alti ceza alanlar,şartlı tahliye 2015,ceza indirimi şartlı salıverme süresi 2016,yeni anayasada hükümlülere af varmı,2012 genel af,5 yıl hapis cezalarına af,yargıyı hızlandıracak tasarı,mahkumlara af varmi 2012,denetimli serbestlik 2 yıldan 5 yıla çıkıyor,5 yıl altı cezalara af 2012,3 yargı paketi hükümlülere af yokmu,hükümlülere af yasası 2012,5 yil hapis cezasina af,3 yargı paketi hükümlüler af yokmu,tazyik hapsine af varmı,ceza indirimi 2016,4 yıl 2 ay ceza aldım ne kadar yatarım 2015,af var mı 2012,2012 de af çıkar mı,denetimli serbestlik son dakika 2015,af istiyorum,af çıkacak mı,3 yargı paketiyle hükümlülere af yokmu,denetimli serbestlik 2015 son dakika haberleri,yargıyı hızlandıran tasarı mecliste,6 yargı paketi denetimli serbestlik son dakika,af varmı mahkumlara 2012,3 yargı paketi ve hükümlülere af,2016 yargı paketi,2012 de af var mı,2012 genel af var mı,adli af varmı,5 yıl ceza alanlara af 2012,tazyik hapsine af varmı 2014,yeni çıkan af yasası 2012,ceza indirimi 2015 son dakika,5 yıldan az cezalara af,ceza affı 2012,5 yil cezasi olanlara af varmi,kesinlesmis cezalara af varmi,2 yil ceza aldim ne kadar yatarim var 2016 subat 2,2012 genel af varmı,2016 af varmı,denetimli serbestlik son dakika haberleri 2015,af haberleri,denetimli serbestlik 5 yıla çıkıyor,2012 genel af haberleri,beş yıla kadar olan cezalara af,genel af yasası 2012,5 sene ceza alanlara ceza indirimi varmi,2016 ceza indirimi,av handan hanım nethaberci,2012 mahkumlara af varmı,denetimli serbestlik 5 yıla çıkıyor 2012,2015 denetimli serbestlik son dakika,afla ilgili son durum 2015,5 yargı paketi denetimli serbestlik kaç yıl oldu,5 yargı paketi denetimli serbestlik son dakika 2015,mecliste ceza indirimi varmı,Suç örgütüne üye olanlara Genel af varmı,denetimli serbestlik 2 yıl oldumu son dakika 2015,son dakika denetimli serbestlik 2015,şartlı tahliyede son durum,şartlı tahliye olmuş yani denetimli serbstlikle çıkmış imzası bitmiş bir kişiye ceza kesilirse nasıl hapis yatmaktan kurtulur,taahhüdü ihlal cezası kalkıyor yasa teklifi tbmmde

YORUM YAP

 1. gökhan diyor ki:

  af varmı dosyam 5 senedir yagıtayda haksız ceza aldım 2012 af varmı

  • erdal diyor ki:

   herkese merhaba özellikle bu yazıları bu konularla ilgili kişilere ileten yada okuyan varsa. ben 2008 yılına kadar hayatım gayet normal bir esnaf olarak yaşadım çocukluğun verdiği cahillik ve arkadaş kurbanı oldum yabancı kredi kartı işine girdim ama 2 yaşında oğlum var şu anda bir tl bile yediysem onu görmek nasip olmasın o ortamdan uzaklaştım ve 6 ay sonra hayatım normal seyrinde sabah 5 te evimden alındım 6 ay ceza evind kaldım serbest kaldım ancak savcı her mahkemede beraatimi istesede hakim yok yere hiçbir delilim olmamasına ve kimse ifade vermediği halde 4 sene ceza verdi. soruyorum neye istinaden verdiniz diye cevap bile verilmedi. tüm herkese tek bir sözüm var paranız varsa devlette adalette herşey sizsiniz.

   • ali diyor ki:

    cok haklısın sana katılıyorum parası olanlara özel yasa bile cıkabiliyor birde ayrım yok diyolar onu diyenlere tek kelime .diyorum YÜRÜ GİT LANNNNNNNNNNNNNN….

  • hatice diyor ki:

   bende 2012 yılında genel öğrenci affı istiyorum. bu konuda bilgisi olan var mı ?

  • omur diyor ki:

   affffff ıstıyoruz hemennnnnn

  • hülya diyor ki:

   herkeze hayırlı akşamlar benimde eşim 4 yıldan beri ordu kapalı ceza evinde yatıyor 3 yılı var genel af yasasından faydalanacakmı acaba af çıkmasını istiyorum ya yeter artık ya çıksın şu af

 2. levent bayraktar diyor ki:

  ya sizde hiç vicdan yokmu geceleri nasıl uyuyorsaunuz.acaba aile hayatımı yaşıyorsunuz bu vicdansızlıkla.yazıklar olsun bu devlete hizmet etmiş ve edecek binlerce genci içeri attınız.yazıktır bunlar türk evletları. AF ÇIKARTINDA EVLERİNE DÖNSÜNLER.

 3. emine diyor ki:

  aff istiyoruzz

  • dilek diyor ki:

   bence af gelsin hem benim babamda çıkmış olur. Ama para cezasıda olabilir. Bence her şkşsşde olur hem benim babamda kurtulur. ALLAH GERKESİ KURTARSIN VE KİMSEYE BABA ACISI YAŞATMASIN…

 4. yılmaz diyor ki:

  Ocak 2012 yılını genel af olarak ilan etmeleri gerekirdi geç bile kalmışlar…

 5. beyza diyor ki:

  aff istiyoruz:(:(

 6. necmi diyor ki:

  benim babam 5 senedir icerde nolur aaaaafffff ben 5 gidiyom bu sene sünnet olcam babam nolur yanımda olsun noluuuurrrrr

 7. engin diyor ki:

  af çıkarın türkiye düzelsin

 8. Hacer diyor ki:

  Allah rızası için af getirin ölümlü dünyanın ölümlü insanlarız sevdiklerimizi yanımızda görmek istiyoruz

 9. sultan diyor ki:

  af cıkarın lutfennnn muhtacız lutfen yalvarıyoruz.baskalarına muhtacız okulu bıraktı kardeslerım yokluktan yardım edın ne olur af cıksın.bızım gıbı bırsuru ınsan var.

 10. Mukaddes diyor ki:

  Ablamın nişanlısını 15 yaşında istediği bir suçtan dolayı 11 yıl vermişler bu adaletsizlik artık yeter af istiyoruz af

 11. murat diyor ki:

  toplumsal barış için artık af olması lazım

 12. mustafa diyor ki:

  çek yasasını çıkardınız nolur genel af çıkarın af istiyoruz af allah rızası için

 13. kerem diyor ki:

  selamunaleukum ya bu yargıya kafam basmadı basmıcakta pisi pisine ceza aldım aff çıksada kurtulsam cezam yargıtayda işşallah çıkar işşallah sesimizi duyan olur….

 14. ihsan ertaş diyor ki:

  özellikle kamu davalarından dolayı verilen cezaların paraya cevrilmeli bir çok mahdur ve işini kaybeden var

 15. ihsan ertaş diyor ki:

  kamu davalrı devletin öncelikle yapması ğereken bir düzenleme

 16. HACER diyor ki:

  Tekrar söylüyorum allah rızası için af getirin zaten ilk bir ay hapiste yatıyorlar pişman oluyorlar aklı başına geliyorlar lütfen affff istiyoruz

 17. af af af af af af diyor ki:

  Ya af istiyorum yabanci ülkede af çikmiş burda nie çikmioo bir daha ettiler daha etmezler çoçuklari var onlarin af af af af af af af af af af af af af af af af af af af

 18. MEHMEY YAPRAK diyor ki:

  OĞLU 24 AYDIR TUTUKLU SUCSUZ YERE 21 YAŞINA GİRDİ ADALET İSTİYORUM AF AF OĞLUMU İSTİYORUM

 19. fatma diyor ki:

  tutukluluk süresi ne zaman faliyete geçecek eşim 23 aydır içerde süresi bitiyor ve hala orda af istiyoruz benim için değil 4 yaşındaki oğlum için

 20. Mukaddes diyor ki:

  Hayırlı bir gelecek için af af af af af af af af af af af af istiyoruz

 21. ali kaya diyor ki:

  insan öldüren 2 yada 3 ay yatıp cıksın lar bizne yapelım bizde insan öldürmedik kız kacırdık 2 yıldır icerdeyiz

 22. Kezban Dönmez diyor ki:

  Sayın Cumhurbaşkanım af istiyoruz cinayet haric tutukluların cezası kesılmiş olan sevdıklerımıze AF istiyoruz genclık ceza evınde o ınsanlarımıza iş istiyorz Saygılarımla

 23. mesut beytaş diyor ki:

  yeter artık af istiyoruz yeter anneler aglamasın

 24. serdar türkmen diyor ki:

  kız kardeşim daha 13 yaşında işlemediği cinayeti üstüne yıkmaya çalışıyolar daha 13 yaşında yaa bu adaletsizliğe artık bir son deme zamanı geldi artık vicdansızlar suçlular dışarıda hiçbir suçu ve hiçbir günahı olmayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu cezaevinde yatıyor ne olur ya suçluları yakalasınlar yada ne olur ‘GENEL AF’ çıksın

 25. serdar türkmen diyor ki:

  af çıkmasını talep ediyoruz

 26. serdar türkmen diyor ki:

  bir cevap yazın ne olur insan ewladı değilmisiniz yaa altı üstü bir kelimelik cewap

  • muhsin kartal diyor ki:

   bu hükümetten af beklemeyin arkadaşlar boşuna af yapmaz bunlar

  • aydın diyor ki:

   muhsin kartal bey öyle bi yaparlarki 2 günde onaylarlar öyle bi organizason olmalı ki hem içeride hem dışarıda millyonlarla eylem yapmalıyız yaniii anca öyle yaparlarr

 27. ercan kocak diyor ki:

  arkadaşlar burda yazana kadar mevcut kampanyalara katılın belirli sitelerde mesela imza la .com da af için kampanya başlattım 20 günde 9 kişi imzaladı

 28. fatşh diyor ki:

  Af Cıkmaya cıkacak sanrım ama neleri ve kimleri kapsayacak ? Halk Devletin Efendisi Madem.. 26 Yorumda 26 Af İsteyen Var Buda 100 de 100 Demek Sizin Cıkarmanız Gereken Af Milletin Emridir.. Uygulamanızı Talep Ediyoruz !

 29. merve diyor ki:

  NE OLUR AFF ÇIKSIN HAYATINI AİLESİNİ İŞİNİ KURANLARI ÇOK BEKLEDİKLERİ BU MUTLU HAYATTAN ALMAYIN YALVARIRIM OKADAR PİŞMANLARKİ ONLARA ŞANS TANIYIN LÜTFEN

 30. seval diyor ki:

  geç bile kalındı.. af çıkması gerekirdi…:(

 31. mesutbeytaş diyor ki:

  yeter vartık af istiyor artık annelerimiz acı çekmesin adalet dediginiz bumu

 32. ali diyor ki:

  20 tl lik cep telefonunu 2yıl6 ay hapis cezası veren devlettetn ne bekliyonuz rezillik…

 33. Hacer diyor ki:

  Artık yeter af istiyorum hiç susmıyacam hiç

 34. Hacer diyor ki:

  Allah rızası için af çıkartın canımın yarısı boş yere ceza çekiyor gençliğine yazık ….

  • kadir diyor ki:

   Bende 2013 te 6 ay kadar yattım eşim ise 1 sene ceza yattı ilaçla uyutup gasp etti diyorlar raporda ilaç çıkmıyor hakimler kafalarına göre ceza kestiler zorla od ettiler şimdi eşimi yine tutukladilar neymiş kaçma durumu varmış kendi imkanlarimizla denizliden Konya’ya mahkemeye gittik kaçacak olsak niye gidelim Ayrıca şikayet eden tarafı mahkeme Salonu’na Hakim bey Gel PAŞA otur sende izle diyerek mahkeme yapıp taraf tutuyorsa HUKUK diye birşey Türkiye de Bitmiştir özel kişileri kckyi Serbes bırakan devlet benim esimmi yıkmaya kalktı devleti ? Bir cahillik yaptiysada telafi edilmiş 2 çocuğumuz var AF verin artık

 35. urfalı diyor ki:

  allah rızası için elektirik içinde af cıkarın hiç sucu olmayanlar içerine artı borcu olmayanlar var

 36. fatma diyor ki:

  herrr şeyy içinn mutlulukk huzur iinn
  affff aff affff

 37. Nilay diyor ki:

  Şuanda iki dayım da Sincan Cezaevinde haksız yere yatıyor. Kavga ettikleri adam sırf para sömürmek için dayılarımdan şikayetçi oldu. Dayılarımı götüren polisler bile Dayılarımın araca bindikten sonra adamın kendisinin düştüğünü ve öyle yaralandığını söyledi ama sağolsunlar dosyasına bakılmadan 3 er yıl hapis cezası verdiler. Para cezası da cabası… 5 çocuk 2 eş mağdur durumdalar. Kaldıkları yerler soğuk…kuzenlerimin psikolojileri bozuk. Hem af çıksın hem de adalet işleyişine bir düzen getirtilsin…Herşey para değil….

  • eee diyor ki:

   Aynen benim eşimde 20 yaşında iken böyle bir olaya karıştı 7 sene geçti üzerinden 30 ay ceza aldı şuan suçsuz yere içeride yatıyor. HEm eşimin arabasına saldırıyorlar, silah çekiyorlar eşim kaçmak isterken birine çarpıyor.adam sapasağlam geziyo eşim suçsuz yere cezaevinde Allah’ım onları bildiği gibi yapsın. Eşimin suçu olmadığını bile bile şikayetçi oldular. Kendileri daha beterini yaşasınlar inşallah.

 38. gökçe diyor ki:

  Benim babam cezaevinde ben 1. sınıfta iken içeri girdi ben şu anda 6. sınıftayım babam şu anda içerde suçsuz yere yatıyor lütfen yalvarırım af çıkarın babamı yanımda görmek istiyorum yalvarırım afffff:(

 39. gökhan diyor ki:

  kimse merak etmesn yaza kadar herkes dışarda apo köpeğiyle çocuk sapıklarıhariç

 40. ayla diyor ki:

  uyuşturucu davalarına af gelir mi acaba

 41. nihat atar diyor ki:

  kamu davasından hüküm alanlar devlete her konuda yük değilmidir?bence para cezasına dönse daha iyi olur devlete katkı sağlar diye düşünüyorum.

 42. Besnili diyorki diyor ki:

  Güzel bir gelecek için af af af istiyoruz

 43. Besnili diyorki diyor ki:

  Biz başbakanımıza güveniyoruz af çıkartacak tayyip abi herzaman kalbimizdesin

 44. yasemın diyor ki:

  esım 1 aydır ceza evınde oyle zor bı durumkı allah kımseye vermesın ne olur baskanım af cıkarınnnnnnnnnnnnn 1 kısı hapıs olmuyo o evdekı herkes onunla hapıs oluyoooooooooo ne olur affffffffffffffffffff

 45. yasemın diyor ki:

  gozumuzun yasları dınsın ne olur o hapıshanenın onunde yasanan rezıllıgı gorsenız vıcdanen cok rahatsız olursunuz artık gozyasımız dınsınnnnnn

 46. cemal diyor ki:

  Af Yargının kendi ayıplarını kapatması için kendisine sunulmuş bir fırsattır
  Bir masum haaksız yere tutuklanmasından binlerce suçlunun tıoplum içinde dolaşması daha hayırlıdır

 47. HACER diyor ki:

  Gökhan inşallah dediğin gibi çıkar yaza kadar af gelir devlete güveniyoruz

 48. yeter diyor ki:

  herkezin kendine göre bi derdi var ben daha 15 günlük evliyim ve eşim içerde 2 sene aldı burdan TBMM Nolurrrr AF NOLUR.

 49. mehmet diyor ki:

  ben asker kacayım affı cıkarınkı dısarda olan arkadaslarda faydalansın ceza evınde ıskence var oyuzden askere gıdemıyorum yardım edın sesımı duyurun ceza evı ızmır şirinyer askerı ceza evı hergun dayak işkence var oyuzden askere gıdemıyorum

 50. ibrahim diyor ki:

  sanırım iki yıla kadar olan paraya çevrilme vedenetimli serbestlik 3 yıl ila beş yıl arası uzatılıcak

 51. tamer dağlıoğlu diyor ki:

  afffff affff affff lütfen affffffff

 52. tamer dağlıoğlu diyor ki:

  cenabı allah af ediyorrr insan oğlu aff etmiyor bumu sizin adeletiniz lütfen

 53. Erdal diyor ki:

  Arkadaşlar kimse af umuduna kapılmasın hele akp hükümeti iktidarda olduğu süre yani bu yargıyı hızlandıracak 100 madelik tasarı kendi adamlarını kurtarmak için yani hizbulah ve ergenekomcu general miletvekilerini kurtarmak için yani biz daha çok ceza evi görüşlerine gidip gelcez akp ne yapıyorsa kendisi için yapıyor garibana bişey yok biz dua edelim bizide içeri atmasınlar

 54. nedim diyor ki:

  trafik suçundan 10 yıl önce 2yıl 6ay isteniyor engelli çocuğum var af

 55. nedim diyor ki:

  5 ay yattım tekrar yatmam isteniyor 2 çocuğum var biri engelli ve madur olucaklar lütfen af istiyorum

 56. Nevin Tosun diyor ki:

  Cezaevlerinde artık yer yok…Bazı yerlerde cezaevine alımı sıraya koyduklarını duydum.Toplumsal barış için acil affa ihtiyaç var.Bir kişi ceza evindeyse onunla beraber tüm ailesinin hayatı cezaevine dönüyor.İnşallah bir kaç aya çıkar…..

 57. ahmet çömen diyor ki:

  genel af istiyoruz

 58. özge çömen diyor ki:

  ben 18 yaşında bi kızım bize tek bakan abim onun için genel af istiyorum

 59. nurcan çömen diyor ki:

  eşime af istiyorum

 60. ahmet çömen diyor ki:

  af istiyorum

 61. timur kocaman diyor ki:

  tüm kader mahkumlarının adına seslenıyorum af af af

 62. serka diyor ki:

  arkadaşlar kimse merak etmesın şuan 5 de 2 yasa tasarısı kabul edilmiş durumda inşallah genen afda çıkacak sadece biraz daha sabır genel af çıkarmak veya normal af çıkarmak o kadar kolay değil ama bu sene içerisinden allah ın izniyle çıkacak…

 63. ilkay diyor ki:

  af istiyoruz

 64. RAMAZAN diyor ki:

  LÜTFEN YA ABİM İÇİN AF İSTİYORUM

 65. ümit a diyor ki:

  baba tayip erdogan ver afıda sevdiklerimize kavuşalım

 66. HACER diyor ki:

  Hepinizden dua istiyorum af için lütfen bizi hayal kırıklığına uğratmayın biz af ümidi içinde bekliyoruz hadi tayyip abi sesimizi duy artık af çıkart

 67. HACER diyor ki:

  Hadi arkadaşlar sesinizi duyurun yorumlarınızı bekliyorum herşey af için af ;-(

 68. recep doğan diyor ki:

  devlet büyüklerime sesleniyorum neooolur son birşansdaha verin af çıksın artık neolur herkeze birşansdaha verin topluma kazandırın verin çıkartın artık af istiyoruz

 69. recep doğan diyor ki:

  insanlar suç işleyebilir önemli olan birdaha işlememek oyüzden son birşans istiyoruz yeter artık afff çıkartın

 70. cağla diyor ki:

  babamı tekrar evde görmek istiyorum demirpaklılar arkasında değil artık devlet büyüklerimize sesleniyorum ne olur af çıkarın

 71. gökdeniz diyor ki:

  babamı istiyorum lütfen af

 72. BALIKADAM diyor ki:

  Düş yakamdan devlet düş.

 73. HACER diyor ki:

  Lütfen artık çıkartın şu afı ………….

 74. zeliha diyor ki:

  babam için af istiyorum lütfen çok acı çekiyoruz

 75. arzu diyor ki:

  ben de af bekleyenlerden biriyim cıkacaksa cıksın artık sabrımız kalmadı senı cok sevıyorum canım babam

 76. BESNİLİ diyor ki:

  Seni çok seviyorum eyüp, bitanem biraz dayan inşallah af çıkar allahtan umut kesilmez devlete güveniyorum

 77. hamza diyor ki:

  af çiksin ltf artik çiksin da herkes kurtulsun??????

 78. ozan diyor ki:

  devletimizin en kısa sürede af çıkartması gerekli. en azından 5 yıldan az cezalar için yasa tasarısı olmalı bu halkımızı rahatlatır. devlete güven artar. lütfen sesi büyüklerimiz duysun.

 79. yılmaz diyor ki:

  Aslında hükümete kalsa genel af ı bugün çıkartır diyer partilerden ses çıkmasını bekliyor yani kısacası sorumluluk almak istemiyor….

 80. yılmaz diyor ki:

  türkiye ye Rahşan gibisi gelmedi bundan sonrada gelmez….

 81. yılmaz diyor ki:

  Ceza evlerin de bulunan milyonlar ca vatandaşlarımızın geride bırakmış olduğu mahsum yavrularının sizce somalideki insanlardan bir farkı olabilir mi….

 82. yılmaz diyor ki:

  Devlet büyüklerimize sesleniyorum analar ağlamasın yavrularımız mağdur olmasınlar……

 83. FERİT diyor ki:

  AF İSTİYORUM YA AKP İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTILAR BİDE ÜSTÜNE 2 YIL CEZA YEDİLER DAYIM KAYINPEDEİRİM KUZENİM AF İSTİYORUZ.. AF OLSUNDA DÜĞÜNÜM OLSUN… 😀

 84. mesut diyor ki:

  afff istiyoruzzzzzzzzzzzzzzzzz affffffffffffffffffffffff

 85. mesut diyor ki:

  yapancı ölkede 1 askerleri için binlerce mahkum serbets kaldı ya bu nasıl bir türkiye anlamadım ya biz buranın vadantaşı degilmiyiz özgürlük istiyoruz afff isyiyoruzzz affff

 86. mesut diyor ki:

  afff cıkarsanız ne kaybınız olucak ya anlamadım bu inatınız ne kime 120 bin mahkum ne demek ya aaaffff istiyoruzzzzzzzzzz

 87. mesut diyor ki:

  2004 te bir olay işledim ceza aldım ve cok pişmanım şimdiki aklım olsa yapmam şuan yapmadıgım gibi ben gibi nice mahkumlar pişmandır şimdi herşeyimi düzene koydum yarın bu gün cezam gelicek ceza evine giricem yine bir suc makinası olucam ya afff istiyoruzzzzz afffffffffffffffff

 88. mesut diyor ki:

  sayın başbakanımız bu türkiyeye cok faydanız oldu cok tşk ederim 70 milyon insan adına ama bir aff eksik ne olur bir afff cıkartın

 89. mesut diyor ki:

  her gün korku ilen düşünerekten yatıyorum cezam gelicek yine ceza evine giricem insan o ceza evinde 1 saniye bile yatmak istemiyor o yüzden duyun sesimizi ne olur ya bir afff cıkartın affffffffffffff

 90. mesut diyor ki:

  afffffffffffffffff istiyoruzzzzzzzzzzzzzzz affffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 91. mesut diyor ki:

  bu siteyi okuyan biri varmı sesimizi duyan varmı birilerine duyuruyurmu sesimizi af istiyoruzzz ya affffffff

 92. dadaş diyor ki:

  kamu davası ne arkadaslar bu nasıl adalet ya su sacma seyı kaldırın . kardesım haksız yere yatmakta kamu davasından 3 kısı saldırdı ceza bıze geldı mahkemeye gırmedıgı ıçın pekı bu kanunda mazluma bır hak varmı

 93. ozan diyor ki:

  AKİM sayfasında halkın yasa hakkında görüşleri için bir form var. herkes görüşlerini oradada belirtebilir. bence halkın sesinin duyulması için çok iyi olmuş birlik ve beraberlik içinde af konusundaki mağduriyetler şekillenebilir. devlet sesimizi duyurabilceğimiz bir platform yaratmış.

 94. BESNİLİ diyor ki:

  Biz oyumuzu herzaman tayyip abiye veriyoruz biz de senden af istiyoruz

 95. Sibel diyor ki:

  ewet artık affın çıkmasını istiyoruz.. anneler ağlamasın artık. yüreğimiz yanıyor beeeeee….

 96. hyt-i akbb diyor ki:

  Merhabalar,

  Kardeşim ve ben kaldık sadece bu hayatta o içeride bende dışarda dayanacak gücümüz kalmadı artık. Aslında siz devlet büyüklerimiz için vazgeçilmez bir fırsat aslında. Rahşan affı denildi yıllar önce. Adını tarihe kazdı. Sizde adınızı kazıyabilirsiniz aslında. Af istiyoruz.

 97. yavuz diyor ki:

  bu kadar vicdansızlıkta olmaz artık hani siz kimsesizlerin kimsesi idiniz
  komşunuz aç yatsa siz uyku uyumazdınız peki biliyormusunuz içerdeki insanların
  çolugu çocugu düzlere düşmüş eşi başkasının elinin altında çaresizlikten namus gitmiş
  adamı yıllara baglamısıınız bu nasıl cezadır bu yönünü düşünmüyormusunuz daha niceleride
  böyle olacak af çıkarın yakmayın insanları isteseniz yapabilirsiniz allah bile affeder
  umudu ile yaşayan insanlar siz ne kadar büyüksünüz ki af etmiyosunuz
  sizin vicdanınız merhametiniz bumu af getirin artık durum çok kötü.

 98. aytaç diyor ki:

  af çıkarın ne olur yoksa okuyamıycam af afffffffffff

 99. aytaç diyor ki:

  sayın cumhur başkanım babam 18 aydır sucsuz yatıyo lütfen af ıstıyorum durumumuz kötü okuyamıycam bıle lütfen afffff

 100. şenay diyor ki:

  allah bıle af edıyo bu kadar ınssn madur 3 cocugum var okutamıyorum lutfen afffff artık yeter

 101. şenay diyor ki:

  biri sesimizi feryadımızı duysun affffff istiyoruzzzz

 102. bilal happani diyor ki:

  Allah rızası için son bir sans verin kader mahkumlarına , 10 ocak 2012 de babam vefat etti , kardesim cenazesine gelemedi , ben nasıl söyleyecegim , babamız öldü diye , Hatasız Kul olmaz , son sosn son son bir sans , Allah nı seven sesini duyursun , inanıyorum ki bizimde sesimizi duyan birileri olacaktır 🙁

 103. kardelen diyor ki:

  af istiyoruz üc tane cocugu var gelirimiz yok o olmayınca acız aaaaaaaaaaaaaaaafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 104. kırıkkale burak diyor ki:

  allahhhh rızasıı içinn af istiyoruz afffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

 105. Hacer diyor ki:

  Artık gücümüz kalmadı sesimizi duyun artık genel af çıkartın haksızlık yapmayın allah rızası için

 106. tülay diyor ki:

  afff istiyoruz

 107. erdem diyor ki:

  bnm kardesim 5yıldır haksız yere ceza evinde ytıor ben abisi olarak ve ailecek indirim istiyor

 108. muammer diyor ki:

  slm öncelikle arkadaşlar şu anda yazmak tan başka bir şey yapmıyoruz sesimizi biz yazarlardan
  başkada kimsede duymuyor nasıl bir ermeni için dışarda mitinkler düzenleniyorsa yada çeşitli
  propagandalar düzenleniyorsa ve devlet te dikkat ederseniz netteki
  yazılara deyil sokaktaki sese kulak veriyor bilmiyorum fakat bir şekilde sesimizi duyurmadığımız
  müttetce ne af çıkar ne ceza indirimi dogar ama sokaklara dökülünürde sesimizi duyurursak eminim
  af ta çıkar ceza indirimide zaten devlet bir teşvik arıyor hadin bu teşviki saglayalım

 109. muammer diyor ki:

  sokaklarda sesimizi duyurmadıgımız müttedce ne af cıkar ne ceza indirimi bir sekilde sokaklara cıkmamız lazım diye düşünüyorum

 110. muammer diyor ki:

  af için dükülelim dışarı bizimde sesimizi duysunlar

 111. SEDAT KAZAN diyor ki:

  2005 yılında kız kardeşimi,kaçıranları yaraladığım için şuan hakkımda kesinleşmiş,4 yıl 8 ay hapis cezası gelmiş ve her yerde aranıyorum…Sevgili devletimizin adaleti yasayı,kanunu bu şekildeymiş.O zamanlar bekardım hiçbir problem yoktu ama şuan ,evli 2 çocuk babasıyım ve eşim 8 aylık hamile,SİZ DEVLET BÜYÜKLERİNE SESLENİYORUM..ANNEM BABAM YOK VE EŞİM ÇALIŞMIYOR AİLEMİN TEK GEÇİM KAYNAĞI BENİM.BEN HAPİSE GİRDİĞİM TAKDİRDE ONLARA KİM BAKACAK VE DEVLET BU KONUDA NE YAPACAK..TEK RİCAM AFF GELMESİ..BENİM DURUMUMDA OLAN BİNLERCE İNSAN VAR…TAM 7 YIL BOYUNCA BU STRESLE YAŞADIM HALENDE YAŞIYORUM..BU MU ADALET..AF İSTİYORUM….

 112. soner diyor ki:

  basına çek suçlularına vicdan varda sosyal düzenin şartlarının talihsizliğinden mahküm edilmiş insanlar a neden af yok bunlar insan değilmi bunlarada af çıkarın.

 113. muammer diyor ki:

  hadin be arkadaşlar sesimizi duyuralım aksi taktirde cok ocaklar sönecek cocuklar yetim kalacak bunun vebalini kimse kaldıramaz burda sesimizi kimse duymaz sesimizi sokaklara taşırsak belki yankı duyar

 114. sadık diyor ki:

  o zaman yer belirleyelım arkadaşlar toplanalım yer belirleyın toplanalım.

 115. adem diyor ki:

  hele kendi içlerinden biri içerde olsun bu siyasetçilerin nasıl el altından işlerini hallederler ineyi kendinize önce çuvaldızı başkalarına batırın allah rızası için af çıkarın içerde yatmak kolay değil hele bekleyenleriniz varsa

 116. sinan diyor ki:

  bu devletin acil genel afa ihtiyacı var

 117. Hacer diyor ki:

  Arkadaşlar muammer kardeşimiz doğru söylüyor sokaklara inmediğimiz takdirde sesimizi kimse duymaz hadi arkadaşlar göreyim sizi ancak probaganda yaparsak haberlere çıkarsak bu af gerçekleşir af çıkmasını istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın

 118. Hacer diyor ki:

  Arkadaşlar elimde olsa şimdi çıkarım ama adıyamanlı olduğum için elimden bişey gelmiyor sizden rica ediyorum yer belirleyin el birliğiyle yürüyüş yapın eminim çok işe yapıyaçak sizi tv de görmek istiyorum lütfen herşey af için

 119. murat diyor ki:

  sevgili basbakanım seni çoookkk seviyorum,herseyi güzel yaptın,devletin varlığını senin iktidarında anladım,,,şimdi şefkat zamanı…BİDE AF BE BASBAKANIM…SAYGILAR!!!

 120. faruk diyor ki:

  genel af istiyoruz gençliğimizde yaptık bi cahillik şimdi elimizi eteğimizi çektik ALLAH RIZASI İÇİN GENEL AF

 121. safire şeker diyor ki:

  ben yaşlı kaynanamın yanında kalıyorum ALLAH RAZI OLSUN bakıyorlar ama benim eşim ceza evine girdiğinde kızımın doğmasına 4 ay vardı kızım 5 yaşında oğlum okula başlıycak artık babasını sorduklarında bunalıma giriyorum lütfen af istiyoruz yeter artık dayanacak gücüm kalmadı

 122. salim diyor ki:

  2002 yılında trafikkazası yaptı eniştem 2010 yılının mart ayında ceza evine girdi aylesi dağıldı ocağı söndü bu adam çıkınca ne işi yapacak ? sayın başbakanım türk adaleti çorbaya döndü,bizler sizlere oy verdik halada veriyoruz yöre millet vekilleri af çıkaracaz dediler verilen sözlerin hiçbiri yerine gelmedi bu halk birdaha sizlere inanmazzzzz. peygamberimizin öz amcasını öldüren zalimi efendimiz affetmiş yazık bu insanlara ceza evinde 20 kişilik kovuşta 56 kişi yatıyorlarmış haberiniz yokmu adalet bakanı ceza evleriyle ilgisi yok demek öyle anlaşılıyorrrrr.

 123. sedat diyor ki:

  ARKADAŞLAR BEN BU İŞLERDEN FAZLA ANLAMAM FACEBOOK V.S.ORDA BİR SAYFA AÇSAKTA SESİMİZİ MEDYA ARACILIĞIYLA VEYA SOKAKLARDA DUYURSAK.AMA ÖNCE BİRLİK OLMAMIZ LAZIM..SONUÇTA ŞUAN İÇERİDE ONBİNLERCE İNSAN YATMAKTA HİÇ Mİ BUNLARIN YAKINI YOKKK..FACEDEN BİR SAYFA AÇALIM DİYORUM..ORDAN DUYURALIM..MUTLAKA BİRİLERİ GÖRECEKTİR BU FERYATLARI…HADİYİN ARKADAŞLAR…AÇIN ŞU SAYFAYI VE HERKKESİ KATALIM BÜYEYLİM SESİMİZ DUYURALIMM…

 124. DrsiM diyor ki:

  burası haber sitesi burdan sesninizi duyaramazsınız bence yarıgtay web resmi sitesnnize msj larınızı yollayın belki duyarlar sesinizi

 125. ömer diyor ki:

  abi me 2.5 yıl kesilmış yok yere
  haksızlık af olsun

 126. demet diyor ki:

  lütfen küçük suçlarla uğrasmak için harcadıgınız zamanı terör suçluları için harcayın 5 yıla kadar olan bütün cezaları para cezasına çevrilsin

 127. HASAN diyor ki:

  af beklentimiz falan yok küçük suçları para cezasına çevirsinler en azından bu kadar insanın ailesine çoluğuna çocuguna yazık

 128. ozan diyor ki:

  af istiyoruz. 5 yıla kadar kesinleşmiş tüm cezalara af yada para cezası olsun . lütfen artık devletimiz çözüm bulsun herkes sokaklaramı dökülsün ne yapalım ne

 129. songül diyor ki:

  lütfen artık af mı veriyonuz yargıyımı hızlandırıyonuz çocuklarım la ordan oraya çantalar olmuyor iki kelimeeeeeeeee aaaaaaaaafffffffffff

 130. anıl diyor ki:

  en kısa zamanda af istiyoruz

 131. erdem diyor ki:

  yeter artık bu miletin çektiği ne herkes af istiyor

 132. ozan diyor ki:

  özgürlük için af. avrupalıyız güya herkes gitsin atsın imzasını karakolda adli kontrol yapılsın 5 yıl ve altı hükümlüye af verin artık.

 133. cemile diyor ki:

  5 yıl altına af lütfen.

 134. halit diyor ki:

  babam kader mahkumu yeni yasa tasarısında 5 yıl altına af lütfen

 135. halit diyor ki:

  hükümlülere şartlı salıverme bekliyoruz

 136. halit diyor ki:

  YUKARIDA Kİ FACEBOOK SAYFAMIZDA TOPLANALIM.SAYFAMIZIN ADI AF İSTİYORUZ

 137. alparslan diyor ki:

  herkez hata yapar allah ımız bile hata yapan kulunu af ediyor sayın büyüklerim siz allah tan daha mı büyüksünüz haşa

 138. mehmet diyor ki:

  af istiyoruz sayın başbakanım

 139. Nevin Tosun diyor ki:

  Kamuoyunda çok fazla af beklentisi var.En azından hükümlülük süresi 5 yılın altında olan mahkumlara af çıkar inşallah bir kaç aya.

 140. hacer eng diyor ki:

  allah aşkına af varmı insanları boşuna heveslendirmeyin

 141. haktan diyor ki:

  evet çok beklenti var afı bırakın halk e-kelepçeye bile razı yeterki kavuşsunlar. 5 yıl altı tüm hükümlülerin yararlanması için güzel bir yasa istiyoruz çok değil bu istediğimiz Türk halkının hakkıdır

 142. doğan diyor ki:

  cezaevinden yeni çıktım.şanslıyım.üst üste yatıyorduk iki kişi olarakta çıkabilirdim.darısı diğerlerinin başına

 143. esra diyor ki:

  23 şubatta dogum günüm var babam yanımda olsun istiyorum nolur af çıkartın af istiyoruz….

 144. fatos diyor ki:

  babam ve erkek kardesim sirf mahkeme hatasindan dolayi bos yere icerde hic vicdan yokmu sizde 3 kardesim ve annem sahipsiz kaldik nasil rahat uyuyorsunuz 21 ytasindaki delikanli adamin hayatini biranda karartip nasil huzurla uyuyorsunuz? ciktintan sonra ondan normal bir insan bir vatandas olmasini nasil bekleyeceksiniz.. ne yuzle!!!!

 145. kaan yılmaz diyor ki:

  facebook/kader mahkumu yakınları sayfasında bir araya gelelim arkadaşlar.

 146. sanem nehir metin diyor ki:

  ESAS HAYATLAR BÖYLE MAHFOLUYO YAZIK GÜNAH ÇOCUKLARIMIZ VAR BİR DÜZENİMİZ VAR NOLUR AFFFFFFFFFFF GERÇEK SUÇLULAR DIŞARDA

 147. ozan diyor ki:

  bence yürüyüşe çıkılsın en etkilisi bu halk sesini duyursun

 148. sanem nehir metin diyor ki:

  acilen af getirilmesini istiyorum allah hepimizin yardımcısı olsun sonrada hükümetimiz.

 149. esra diyor ki:

  burdan meclise sesleniyorum.. nolur af çıksın çocuklar anasına babsına kavuşsun kelepçeli 5 yıl affı çıksın onada razıyız yeter ki çıksın analar babalar ewlatlarına kavuşsunlar…

 150. esra diyor ki:

  rabbim bütün mahkum kardeşlerimizin kurtulmasını nasip etsin.. af stiyoruz başbakanım.. duy bizi

 151. songül diyor ki:

  afffff istıyoruz ne olurrr sesimizi duyun sevdıklerım cıksın bıran once herkesın sevdıgı yanında olun ıstıyoruz affffffffffffffffffff lutfen afffffffffffffffffff cıkarın

 152. DAVUT diyor ki:

  SN.BAŞBAKANIMIZ VE ADALET BAKANIMIZ bu kadar insana kulak verin bir af çıkartın af edinizki af edilesiniz.sene 2006 da cinayet işleyen ve kafayı sıyıran ve silahıyla kaçan bir akarbayı polise ve kendine zarar vermesin diye biz 3 akraba bunu ikna edip teslim etmeye götürürken polis elimizde yakaladı ve bizi bıraktılar peşimizde kamu dava açmış haberimiz yok hiçbir tebliğ hiçbir mahkemeye çağrılmadan bize 2,yıl 6 şar ay hapis cezası gelmiş biz 3 akrabada evli barklı çoluk çocuk iş güç sahibi insanlarız peki ceza evine girnce bu devlet adaletmi sağlamış olacak yoksa 3 ailenin sonunumu getirecek ya ALLAH rızası için bu insanlara bi yardımcı olun olabilir yargı yanıla bilir suç işleyen bir kerede olsa şeytana uyup yanılmış olabilir hiçmi afı olmaz yani hadi biz cahillik etik o suçluya ve devlete yardımcı olduk peki ailelerimizin ne günahı var bari onlar için bir kereye mahsus af edin bir daha aynı suçu işlersek dar ağacına asın kanımız helal olsun size,umarız birileri sesimizi duyarda sıkıntımıza bir çare bulur herkese SELAMLAR SAYGILAR ALLAH tüm Müslümanların yardımcısı olsun.

 153. esra diyor ki:

  arkadaşlar tbmm daha affı onaylamadı mı? biri bana söleyebilir mi? nolur başbakanımız ve adalet bakanımız af çıkarın herkez sewdiklerine kavuşsun…

 154. mahmut diyor ki:

  suçsuz yere yatan birçok ceza alan insanlar var aaaaaaaf istiyoruz devlet büyüklerinden

 155. hasan diyor ki:

  dagdakıleri kandılden getirtip af vermek istedınız halde ınmediler halendde affınız var onlara neden turk halkı affa layık degılmıdır her ınsan hata yapar onemlı olan hatayı duzelmektır insanlarımıza bır sans daha verıp affınıza sıgınıyoruz

 156. yılmaz diyor ki:

  üzülmeyin arkadaşlar çok yakın zamanda çıkacakkkk……

 157. ozan diyor ki:

  hani nerde yasa nerde halk alt tarafı 3-5 yıl altı hükümlülere yasa istiyoruz. af verin demiyoruz şartlı salın hergün imzaya gidilsin bu nedir ya bu kadarmıyız. canımıza yetti akp hükümeti sesimizi duymuyormu. ya ufak bir yasa allah için

 158. esra diyor ki:

  alt komisyona alındı yasada artık lütfen duyun 5 yıl altına ya lütfen çok şey istemiyo ki halkımızdan sizden bu halkı türkiyeyi duyun artık lütfen…

 159. eylem diyor ki:

  bir insanın özgürlüğünü elinden almak en büyük suçtur
  bu insanlar yıllardır içerde bazılarının gençliği içerde çürüdü af verin herkes sevdiklerine kavuşsun

 160. eylem diyor ki:

  afffffffff verin biraz insanlara acıyın kendinizi onların yerine koyun

 161. Kerim diyor ki:

  cezası az olan mahkumlara polis karakollarında yoklama usulü af verirseniz ne olur

 162. güler diyor ki:

  sizden en az 5 yıllık af istiyoruz lütfen bizim sesimizi duyun artık sizden çok şey istemiyoruz nolur yalvarıyoruz elimizde küçük çocuklarımızla bizi üzmeyin ceza evi yolu bekletmeyin yal varıyorum sizden sesimi duyun yalvarırım duyun beni

 163. Erdal diyor ki:

  Benim iki kardeşim yatıyor bende çok zor durumdayım af bence olmaz olursada kendi adamlarına çıkarır

 164. gokhan diyor ki:

  ya iki kişi olay yapar bir hataylan iki tarafta şikayetinden vazgeçmiş ve iki tarafta temyiz sürecinde işini kurmuş topluma faydalı insanlar ve katma değer üreten insanlar olmuş ama devlet baba kamu davası diye adamları içeri atarlar allah bu savcılara bu hakimlere biraz insaf versin ya bu adamları içeri atmadan önce bi araştır bu adamlar topluma zararlımı yoksa gerçekten üreten insanmı bırakın artık af çıkartın millet işine gücüne baksın aslında bu hükümeti yönetenleri içeri atmak lazım insanları dinsizleştirmek için ne gerekiyorsa yaptılar adamda dinsiz olursa herşeyi yapar allah bizi islamdan uzaklaştırmasın inşaallah allah affedeni sever

 165. esra diyor ki:

  çıkartın artık imzalı af olsun yeter ki adli kontrollü af osun lütfen duyun bizi çıkartın lütfenn…

 166. nevzat diyor ki:

  Evet artık af istiyoruz akp.hükümetine seslenyoruz.bu milletin sesini duyun ya bu insanlar sizi sevdi ve oy verdi siz istediğiniz kimselere jet yasa çıkaryosunuz.peki diğer insanlarda insan değilmli vatandaşınız değilmli?ağır suçlulura af çıkarın demiyoruz bari kısmi bi af getirin bir çok insanda size dua etsin zaten ceza evleri dolmuş taşmış nereye kadar gidecek bu, devletin şefkatlı kollarını bu insanlara açında bu insanlarda kurtulsun,bir çok insan istemiyerek suç işlemiştir bir çoğu da suçsuz delilsizlikten yatıyodur,bunları göz arde etmeyin affffffffff edin’ki ALLAHTA sizi af etsin

 167. sultan diyor ki:

  af istiyoruz af elinizi vijdanınıza koyun çıkarın şu mahkumları sevinsinler oy zamanı oldumu af gündeme geliyor oy zamanı bittimi kim senin aklına bile gelmiyor işte biz böyle bir ülkede yaşıyoruz

 168. gizem diyor ki:

  LÜTFEN AF ÇIKSIN BENİM EŞİM PİSİPİSİNE YATIYOR SU ANDA BEBEĞİM VAR ÇOCUĞUNUN DOĞUMUNDA BİLE YANIMIZDA DEGILDI ÇOCUĞUM BABASINDAN MAGDUR BÜYÜYOR SARTLIDI OLSA RAZIYIM AF CIKSIN

 169. hülya diyor ki:

  bende bir mahkum eşiyim…13 oldu gireli 8 ay yatıcak lütfen af çıksın bızlerde eşlerimize çocuklarımıza kavuşalım…sadece adam dövemekten girdi benim eşim hakmı bu yanii af dılıorum tek temennim de buu yüce allah duysun sesımızı…

 170. yasemin diyor ki:

  eğer oy istiyorsan bizde oy veriyorsak sende ozaman sözünü tut halkının yılar sonra af isteğini kabull ett recep beyy sende hasretin özlemin ne olduğunu herkesten daha iiyi bilirsin bunları göz önüne al şu feryatları duyda af çıkar

 171. yasemin diyor ki:

  annelerin feryatlarını duy nasıl senin annen sana feryat ettiyse benim annemde kardeşim için feryat ediyor sende bize yardımcı ol recep tayyip erdoğan rica ediyoruz nolurr bu yazdıklarımızı görüp bizim de sesimizi duyacaksın

 172. Hacer diyor ki:

  Af istiyoruz yeter artık biz takmazsaniz bundan sonraki seçimlerde de bizde sizi takmayiz bunu bilin

 173. emine diyor ki:

  sayın başbakanım herşeyi yaptın ne olur sevdiklerimiz için bir afffff lütfennnnnn sadece bir affffffffffff

 174. cemre diyor ki:

  ne olur yaaaaaaa eniştem için ablam perişan bir afffff çıkartın yokmu sesimizi duyannnnnnn .. kimse istemezdi böyle olmasını suçsuz günahsız yatan çoook ne olur denetimli serbestlik yasası çıksın artıkkkkkk yeterrrrrrr

 175. emine diyor ki:

  başbakanım mezarda yatan annenizin hatrı için afffff ne olur afffffffff

 176. esra diyor ki:

  nolur af çıksın artık başbakanım onca milletimizi duyun lütfen af çıksın sewenler sewdiklerine kavuşsun duyun artk bizi Allah rızası için..

 177. yasemın diyor ki:

  arkadaslar burdan kımse sesımızı duymuyo akım dıye ak partının bı sayfası var lutfen herkes bu yazdıklarını oraya ıletsın

 178. özge diyor ki:

  Bir an önce af çıksın babam yok yere içerde allahıma dua ediorum babam qibi suçsuz insanlar çıkar inş o iğrenç yerden :((

 179. süleyman diyor ki:

  allh rızası i
  çin af issiyoruz alllh bile kullrını af eder siz neden sevkat elini uzatmıyorsunuz şartlı bile olsun af istiyoruz

 180. esra diyor ki:

  yasemin linkini atarmısın o sayfanın herkez bulsun…

 181. MALİK diyor ki:

  BU HÜKÜMET KADER MAHKUMUNA AF VERMEZ NAYLONCULARA CEKCİLER VERİR YAZIK AF BEKLEMEYİN ALLAHU TEALA BİLE AF EDİYOR AMA BUNLAR AF ETMEZ

 182. pınar diyor ki:

  yeni anayasa için evet kulandım kanunlar daha adil olsun eşim 4 yıla mahkum edildi perişanız af istiyoruz ALLAH AŞKINA

 183. esra diyor ki:

  veririler arkadaşlar Allahdan umut kesilmez buna inanın ve Allaha dua edin yeter o en büyük we yücedir… rabbim isteyince herşey olur…

 184. sema diyor ki:

  af istiyoruz .. sayın başkanım cumhur başkanım . bu kadar insan af bekliyor . siz ne duymamazlıktan gelebilirsiniz nede görmemezlikten. biz sevdiklerimiz eşimiz dostumuz yanımızda olsun istiyorz . siz sıcacık rahat yatağınızda yatarkn . biz hergün dua ediyoruz af çıksın die . artık af çıksın ! bu kadar insanı görmemzlikten gelmeyin allah peygamber aşkına artık af çıksın …

 185. ayşe diyor ki:

  bu kadar insanın talebine cevap vericek bir yetkili yokmu enazından bi bilgilendirme yapın

 186. salih diyor ki:

  SN.BAŞBAKANIMIZ VE ADALET BAKANIMIZ bu kadar insana kulak verin bir af çıkartın af edinizki af edilesiniz.sene 2006 da cinayet işleyen ve kafayı sıyıran ve silahıyla kaçan bir akarbayı polise ve kendine zarar vermesin diye biz 3 akraba bunu ikna edip teslim etmeye götürürken polis elimizde yakaladı ve bizi bıraktılar peşimizde kamu dava açmış haberimiz yok hiçbir tebliğ hiçbir mahkemeye çağrılmadan bize 2,yıl 6 şar ay hapis cezası gelmiş biz 3 akrabada evli barklı çoluk çocuk iş güç sahibi insanlarız peki ceza evine girnce bu devlet adaletmi sağlamış olacak yoksa 3 ailenin sonunumu getirecek ya ALLAH rızası için bu insanlara bi yardımcı olun olabilir yargı yanıla bilir suç işleyen bir kerede olsa şeytana uyup yanılmış olabilir hiçmi afı olmaz yani hadi biz cahillik etik o suçluya ve devlete yardımcı olduk peki ailelerimizin ne günahı var bari onlar için bir kereye mahsus af edin bir daha aynı suçu işlersek dar ağacına asın kanımız helal olsun size,umarız birileri sesimizi duyarda sıkıntımıza bir çare bulur herkese SELAMLAR SAYGILAR ALLAH tüm Müslümanların yardımcısı olsun.

 187. ömer diyor ki:

  annelerin feryatlarını duy nasıl senin annen sana feryat ettiyse benim annemde kardeşim için feryat ediyor sende bize yardımcı ol syın recep tayyip erdoğan rica ediyoruz nolurr bu yazdıklarımızı görüp bizim de sesimizi duyacaksın
  Cevapla

 188. Kezban diyor ki:

  SAYIN CUMHUR BASKANIMIZ HERZAMAN OYUMU SIZE ATDIM BIZ AF ISTIYORUZ SIZE GUVENIYORUZ CINAYET ISLEYENLER VEDE TECAVUZCULER CIKMASIN GERI KALAN HERKES CIKSIN ISTIYORUZ saygılar Allaha emAnet olun

 189. MEHMETATAS63 diyor ki:

  af af af af istıyoruz tahip baba

 190. mert diyor ki:

  bir af verseler nolur yani kardeşim küçük yaştan beri bir şftira yüzünden
  yatıyor….
  adalet bakanımız bir adalet istiyoruzzzz

 191. sema diyor ki:

  artık görmemezlikten gelmezsiniz bu yazılanları af çıksın sayın başkan …

 192. asli diyor ki:

  boyle bir yasa varmi?duyum varmi?af cikarmi yaza kadar?1 yil 6 ay ceza alanin cezasi ertelenmesi gerekiyor ama ertelenmiyor.yargitayda bunu bozarmi?2 yildan az cezalar paraya cevrilirmi?

  • ozan diyor ki:

   ya birşey açıklayan yokki herşey laf söz. 100 bin kişiyi biranda affeden hükümet şurda 3-5 sene cezası olanı affetmiyor. yazıklar olsun

 193. asli diyor ki:

  basit teror olaylarina af cikartiyor turk milletine bunu cok goruyor.turkiyedeki adaletsizlik dunyada yoktur.adliye icine dustunmu tamam seni dolandirmaya kalkan insanlardan sikayetci olupta sanik durumuna dusup ceza sana kesilirse ne beklersin bu devletten.yargitayda is yukunu azaltmak icin sanki eline kalem almis 100 bozma 100 onama oynuxor.dosyalar incelenmeden rasgele karar veriyor.bedelinide masum insanlara odetiliyor.mahkemede pismanim dersen cezan erteleniyor.ya masumsan nasil yapmadigin seyden pisman olcan?durust oldunmu cezayi yedin.sener senin namuslu filimi gibi?

 194. muammer diyor ki:

  lutfen af verin ki çocuklar babasız abisiz annesiz kalmasın evlerin direklerini alırsanız evler başa çöker af verin çok acil

 195. muammer diyor ki:

  ceza evlerinde 135 bin kişi var mahkum başına 24 tl masraf yapılıyor birinin dört duvar arasında kalmasının devlete karı olmaz lutfen aileleri birleştirin yazıktır günahtır kul hatasız olmaz

 196. Mustafa diyor ki:

  ULAN BU DEVLETE YAZIKLAR OLSUN PARANIN KOPEKLERI SEREFSIZLER MADEM BU MILLET ICIN CALISIYORSUNUZ AF ISTIYORUZ AF !! CINAYET VE TECAVUZ HARICINDEKILERE AF ISTIYORUZ SIZ BU MILLET ICIN BUNU YAPMIYORSANIZ BENDE SIZE DUSMANIM TURKIYENIN DEVLETINE DUSMANIM ARTIK BUTUN YETKILILERIN ALLAH BELASINI VERSIN SIMDI BENIDE ATIN ICERI !!

 197. yılmaz diyor ki:

  aslı canını sıkma bu yıl af yılı olacak

 198. özge diyor ki:

  arkadaşlar size katılıyorum sesimizi en kısa zamanda duyurmamız gerekiyor bunu yapalım ve çok faydası olacağını düşünüyorum

 199. barış batmanlı diyor ki:

  mahkumların göz yaşları inci deil alew topu sizide yakacak …
  af istiyoruzzzz

 200. baran diyor ki:

  af istiyoyoruzzz ve yada cezalar kısalsın

 201. hakan diyor ki:

  af istiyoruzzzz ceza evleri doldu taşıyorr

 202. ozan diyor ki:

  3-5 senelik cezaları affedin en azından adalet bakanına seslenelim yürüyelim yokmu kimse

 203. BURÇİN diyor ki:

  EVET BENCE DE YURUYELIM HERYERDEN SESIMIZI DUYURALIM YETER ARTIKKKKKKKKKKKKKK AFFFFFFFFFFFFFFFF İSTIYORUZZZZZZZZZ

 204. BURÇİN diyor ki:

  DAGDAN INENLER DAVULLA ZURNAYLA KARSILANIP AF EDIYORLAR BIRDE SEN NE ISTIYORSUN DEYIP KURSUYE CIKARTIYORLAR BIZIMDE HAKKIMIZ VAR BIZIMDE ISTEKLERIMIZ VAR SADECE GENELLL AFFF DIYORUZZZZZZZZZZZZ

 205. hatice diyor ki:

  SAYIN BAŞBAKANIM SİZE SESLENİYORUM DUYUN SESİMİ EŞİM MEMUR Bİ SEBEPTEN DOLAYI EŞİME 5 YIL CEZA VERİLMİŞ EĞERKİ ONAYLANIRSA EŞİM İŞİNDEN OLUR VE BİZ PERİŞAN OLURUZ BAŞBAKANIM KİMSEMİZ YOK ORTADA KALIRIZ NE OLUR YALVARIYORUM AFFFFFFFFFFF ÇIKARINNNNNNNNNNNN

  • ozan diyor ki:

   aşağıda yer ve saati bildirdim başka bir siteden alıntı. uarın yürüyüş var tüm istanbul yada başka şehirlerdende varsa herkes katılabilir. gerçektir.

   • ozan diyor ki:

    galatasaraydan taksim meydanına yürüyüş varmış arkadaşlar. yayınladım ama onay vermemişler

 206. okan diyor ki:

  basbakanımıza seslenmeyı bırakalım cıden fayda etmez cunku oda belı bır asamadan sonra havalanan vıcdansızlasan bencılesen dıger baskanlar gıbı oldu o cok havalı bunca magdur perısan aıleyı gormez dılerım allah bunu yanına bırakmaz basbakan amın.

 207. AHMET ALICI diyor ki:

  BAŞBAKANIMIZIN BU MİLETE BİR BORCU VAR DAĞDAKİ İNSANLARI OTOBÜSLER ÜZERİNDE GETİRİP BİR GÜNDE ÇADIRLARA KURULAN MAHKEMLERLE SERBES BIRAKTINIZ BU MİLLET SİZE BİR ŞEY DEMEDİ VE DESTEK OLDU ŞİMDİ SESİNİ ÇIKARMAYAN BU MİLETE BİR AF ÇIKARARAK BORCUNUZU ÖDEMELİSİNİZ BU HALK BUNU HAK EDİYORRRRRRRRR……

 208. özge diyor ki:

  arkadaşlar burdan sesimizi duyuramayızgelin yürüyelim sesimizi öyle duyura biliriz bunu en kısa zamanda yapalım

 209. serpil diyor ki:

  bizde af istiyoruz eşitlik varsa dağdan inenlere af var bize neden yok

 210. recep diyor ki:

  3 dönem üst üste oy verirsen tabiki havalanır başbakan adam intikam peşine düşmüş başka bişeyi gözü görmüyo madem ALLAHTAN korkan biryse 10 yıldır daha bir af çıkartmadı yeter artık be kısmi afmı genelmi çıkaryosanız çıkarın ya bu milletin turşusunumu kuracan ceza evlerinde sayın başbakan.

 211. ekrem diyor ki:

  arkadaşlar akime yazalım dilek ve şikayetleri akparti iletişim merkezine akim sitesine yazsın herkes afffffffffffff istiyoruz.affffff

 212. okan diyor ki:

  on bin yerede şikayet etsek te faydası yok ancak topluca bi yuruyua oda rant pesınde olan göz boyamaktan baska bısey bılmeyen basbakanımızı ya etkıler yada etkılemez allahtan baska kımsedene umudum yok

 213. Kaan diyor ki:

  Aynı sorunla bende karşı karşıyayım bunu gündeme taşımamız lazım ne yapacaksan yapalım artık.

 214. ozan diyor ki:

  evet af istiyoruz. lütfen sesimizi burdan duysunlar. hiçmi takip edilmiyor. yıllardır af bekliyoruz yıllardır ceza indirimi bekliyoruz. artık birşeyler yapılsın.

 215. memoli diyor ki:

  sayın miilet vekillerine sesleniyom vatandaşın sesine kulak verin unutmayın onların sayesinde buralardasınız af istiyoruz

 216. yusufbatigun diyor ki:

  sevgili basbakanım lütfen af cıkarında sü mıllet sevdıklerıne kavususn allah sabır versın yarabbim

 217. BURÇİN diyor ki:

  yuruyelım dıyoruz ama herkez baska yerlerden yazı yazıyor ben balıkesirden yazıyorum ıstanbula gelemem bunun daha altarnatıf yolu yokmu sesımızı duyuralım….

 218. burcu diyor ki:

  arkadaşlar 10yıldr af çıkarmadı buda ne böyle tabiii oyları verirsek buda böyle yapar bizlere yapsın 2014 seçim var unutmayalım arkadşlr

 219. burcu diyor ki:

  miti bir gecede çıkardn çeki 10gnde çıkardın ee biz senin vatandaşn deylmiyiz neyse 3paket görüşülüyo 5yıl cezalara erteleme getirelecek inşallh aksilik olmazda yasalaşır sabırrrr

 220. fahri diyor ki:

  af istiyoruz AFFFFFF

 221. melahat diyor ki:

  evet artık yeter affffffffffff istiyoruz çocuklarımız için

 222. gelincik diyor ki:

  30.01.2012 tarinde ulusa seslenişte başbakanımız 5 yıldan az cezası olanlara mart ayında af çıkacağını söylemişti…lütfen af çıksın artık…o cezaevlerinden beklediğimiz babamız kardeşimiz oğlumuz kızımız beklediklerimiz var bizim…anaların yürekleri yanmasın daha fazla evlatlar babalarına kavussun…afffffffffffffff

 223. BURÇİN diyor ki:

  Bizim bu yazdıklarımız sadece burda mı kalıyor?? yha bızım sesımızı hiç duyan yokmu artık af beklıyoruz zamanı ve vakti geldi o terorstlerden once kendı halkına AF ver yeter artıkkkkkkkkk ÇOLUGUM COCUGUM İÇİNNNNNNNNNNN BU HALKI DUSUN ALIP GOTURMESINI BILIYORSUNDA.. AİLESİNE NIYE BAKMIYORSUN YETER AFFFFFFFF

 224. metin diyor ki:

  en kısa zamanda af çıkması lazım binlerce insan bu umutla bekliyor ama bence af veya genel af çıkması çok zor boşyuna beklemeyip kadere razı olmak lazım

 225. metin diyor ki:

  5 yıldan az cezası olanlara af çıkacak demiyor bundan sonra başka şekil olacak diyor kesinlikle bir araya gelmemiz birlik olmamız lazım
  5 yıldan az cezası olanlara ya ev hapsi verilmesi yada kamu hizmeti cezası verilmesi lazım
  hapis yatırmak bu tür suçlarda bence çözüm değil

 226. metin diyor ki:

  ben af beklemiyorum çünkü cezamı yatıp çıktım
  3 sene sonunda evim dağılmış işim dağılmış herşeyimi kaybetmiş buldum kendimi
  şimdi ben ıslahmı oldum yoksa tam bir suç makinası olmaya aday birimiyim.kaybedicek birşeyi olmayan insanlar en tehlikeli insanlardır

  • okan diyor ki:

   metın kardesımın soyledıklerıne harfı harfıyen katılıyorm gercektn mapus adamı uslandırmak yerıne hayatından bezdırıyor ve hayatını sonduruyor gerek onun gerekse aılesının adı ustunde madem kader mahkumu denılıyor bu kadar sırtına bınmeye ne gerek var okadar doluyumkı ne yazcagımı bıle bılmıyorum sınırden

 227. erdal diyor ki:

  gereksiz ve sucsuz yatan binlerce insan var devletten yardım bekliyoruzz gerci önce allah af etsinn sonra devlet ama olsun artık bişeyler insanlar iyice uslandılar yatarakkk

 228. kaan diyor ki:

  af istiyoruzz insanlar daha suç işlemeye cesareti kalmadı artık akıllandılar zaten kameralar var artık kimse suç işleyemez bir defa yaa mahsus af istiyoruz büyük devletimizden saygılar.

 229. emrah diyor ki:

  af istiyoruz affedin bizi lütfen.

 230. yılmaz diyor ki:

  af istiyoruz 8 yıldır yatıyorum hapiste pişmanım.

 231. Hacer diyor ki:

  Eğer af gelecekse hapiste olan bütün vatandaşlarımıza ceza indirimi gelsin bazı suçlara gelipte bütün suçlara gelmezse haksızlık olur suç suçtur herkese istiyoruz arkadaşlar lütfen yürüyüş yapın başka çaresi yok ancak sokaklara çıkanların sesi duyuruluyor herkese slm ….

 232. sinan diyor ki:

  sayın bakanımız artık kurunun yanında yaş da yanmasını istemiyoruz artık gelecek günlerimizin aydınlık olmasını istiyoruz sizden af istiyoruz (af) sevdiklerimizi yanımızda istiyoruz

 233. turgay diyor ki:

  Karşılıksız çek suçundan bende içerdeydim çek yasasıyla çıkdım 9 ay yattım bir okadar daha yatarım vardı affı çıkaranlardan allah razı olsun.Ama içerdede farklı suçlardan yatan insanlar var ,inanın bir adam öldürmeye 16-20-35 yıl çok fazla içerde 5 yıl yatan adam zaten kafayı sıyırıyor gözlerimle şahit oluyordum.Herkesin bir sebebi vardır unutmamak lazım geneli gerçekten haklı davalarında elini öptüpüm insanar bile oldu.Dostluklarım arkadaşlıklarım oldu
  ben çıkarken buruk ayrıldım hepsi arkamdan bizede af yokmu diye haykırıcasına baktılar benim elimden birşey gelmez ama siz değerli devlet büyüklerimin elinden birşeyler gelir eliniz vicdanınıza koyunuz ve içerde insanları çürümeye mhkum etmeyiniz valla benim içim sızlıyor içerde 10 üzeri yatmaya mahkum edilen dostlarımı arkadaşalrımı gördükçe içlerinde gerçekten delikanlı pırlanta gibi insnalarda var en azından onlar için bir genel af oda olmazsa ceza indirimi 3de 2 yatar yerine 3 de 1 yatar en azından.Masum suçlu kardeşlerimiz için bir şeyler yapma zamanınız geldi eşlerini dul çocuklarını yetim bırakmayın valla içim kan ağlıyor içerdekiler aklımdan çıkmıyor yapın adam akıllı bir iyilik onlar için lütfen ……….

 234. yılmaz diyor ki:

  bu hükümet kafayı yemiş adam gibi bir af çıkartmıyor da garibanlar kurtulsun…

 235. zümrüt diyor ki:

  suçlu ve suçsuz aynı kefeye koyulmamalı ama bizim ülkemizde gerçekten hak kukuk yok bu içerdeki yıllardır suçsuz yatan ve sonuç yerine sürekli mahkemelerin ertelenmesinden ap açık belli oluyor devletin kendine gelmesi ve bu durumu artık gerçekten çözmesi lazım binlerce insanın hakkına giriliyor…

 236. ozan diyor ki:

  lütfen birkaç kelime 5 yıllık on yıllık her neyse bir af denilecek alt tarafı. türk halkından vazgeçmeyin yanımızda olun . yanımızda olun arkadaşlar herkes meclis üyelerini arıyormuş.bizlerde arayalım

 237. sedat diyor ki:

  af istiyoruz tayyıp serefsizligi bırak ta af ver kendi adamlarına verdigin gibi

 238. aydın diyor ki:

  kardeşim biz yorumlarımızı buraya yazıyoruz ama hangi yetkili okuyupta sözlerimizi dikate alırr dış ulkelerdeki gibi 5 yıldan az olanların evde cezasını cekmesini istiyoruz… öyle saçma suclardan ceza alıp ytatanlar varkı yapmayın ceza kanunuda denişmeliii hayırlısı diyelim

 239. hüseyin diyor ki:

  yaf her iki dayımda suçsuz yere yatıyorlar bırı 10sene yedı hıc bır delıl yok ama hakım ceza verdı 10 sene dıger dayımda mahkum ama ceza yememıs ALLAH sesımızı devlettekılerse vıcdanlarının sesını duyar işalla genel af olur tüm millet sevınır

 240. buket diyor ki:

  af cıksın ama terör ve istismarcılara hayır

 241. buket diyor ki:

  benım esımde sucsuz yere yatıyor bı telefon muabbettıne adam ıcerı atılırmı 6 ayda daha yatıcak yazık genclerimize sesımıze kulak verın lutfen….

 242. okan diyor ki:

  haysıyetsız adıler neden af cıkartmıyorsunuz alahım bunu yanınıza bırakmasın dilerım basınızada gelırde surunursunuz serefsızler

 243. melahat diyor ki:

  benim eşimde cezaevinde arkadaşlar az kaldı inşallah çocuklarımızin ve bizlerin yüzü gülecekk…

  • gelincik diyor ki:

   aminnnn.inşallah çıkacak ama ne zaman çıkacak??mart ayında gerçekleşecekti.bugün 12 mart yarıladık ayı…beklemek çok zor

 244. yılmaz diyor ki:

  melahat hanım allah kurtarsın allah düşmanımı düşürmesin…

 245. yılmaz diyor ki:

  Benim cezaevin de kimsem yok ama yılmaz GÜNEY in DUVAR Filmini izlerseniz cezaevinin ne kadar zor şartlar da olduğunu anlarsınız…

 246. yılmaz diyor ki:

  Suriye lideri Esad, kadar da olamıyorsunuz. Genel af çıkarttı.

 247. CEM diyor ki:

  EHLİYET AFI İSTİYORUZ İŞİMİZDEN OLDUK PERİŞAN OLDUK ALLAH RIZASI İÇİN AF EDİN

 248. lütfü özkan diyor ki:

  ne oldu af çıkartıcaktınız. türkiye bu affı bekliyor.

 249. okan diyor ki:

  sakın af cıkartmayın elinize yapısır hep başta olun turkıyeyı dunyayı yiyin bızler zaten bu vatanın kölelerıyız alah belanızı versın ne dıyeyım bu 3 gunluk dunyada nıce aılelerı perperişan etınız tarumar etınız içerde boşubosuna curuttunuz allah af edıyorda sızmı edemıyorsunuz hayısıyetsızler karaktersızler

 250. yalnızlık diyor ki:

  lütfen afff istiyoruz herşey göründüğü gibi kolay değil çok zor ben bi 10 aylık kızımla çok zor günler geçiriyoruz beklemek ve geçinmek çok zor lütfen sesimize kulak verin

 251. yaşar gürel diyor ki:

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞINA
  A

  Sayın çok kıymetli başbakanım ben bu mektubu Konya ili Karapınar ilçesinden çok mağdur olarak gönderiyorum, Sayın Başbakanım bundan 18 ay önce 29 Nisan 2010 günü 07.10.1990 doğumlu oğlumuz Cüneyt Gürel askere gitmesine 3 gün kala asker eğlencesi dönüşünde arkadaşı Hulusi Tuna ile beraber eğlencenin ve alkolün vermiş olduğu askere gitmenin heyecanı ile Karapınar İlçe Tarım Müdürlüğü…………………………………………………………………………………….

 252. emine kırçıl diyor ki:

  herkers gibi bende af istiyorum 18 den 2 ay almıştı oğlum arkadaş kurbanı oldu 5 yıldır yatıyor lise 3,den terkdi liseyi bitirdi 4 yıllık sosyoloji bölümünü kazandı oğlumun dışarda özgürcce okumasını istiyorum sayın büyüklerimiz siz anne olmadıgınız için anlıyamazsınız ben hem enne hem babası oldugum için yetim oglumu özgür olarak okumasını istiyorum artı ilgilenin afla allah rızası için çok yakında olur umarım

 253. cengiz diyor ki:

  24 yaşindayım bende af beklıyorum hatalarımı telefı etmek için

 254. melahat diyor ki:

  hadi artık duyun sesimizi bizlerde şu 3 günlük dünyada mutlu olalımmmmm…

 255. havin diyor ki:

  af çıksın 🙁

 256. fatma karakurluk diyor ki:

  LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN ARTIK DIŞARIDA MAĞDUR DURUMDA OLANLARI DÜŞÜNÜN BİRAZDA İNSAF EVET BENDE EŞİM İÇİN AFFFFFFFF İSTİYORUM VE BİRAN ÖNCE DUYUN ARTIK SESİMİZİ……

 257. NESLİHAN diyor ki:

  AFFFFF İSTİYORUZZZZZ.2 YILIN ALTINDA CEZA ALANLAR AFTAN FAYDALANACAK MI???ÇOK PERİŞANIZZZ

 258. kayhan diyor ki:

  sayın başbakanımızın dikkatine yeni anaayasa bir an önce çıksın….ceza kanunu bir an önce açıklanacak….

 259. naide diyor ki:

  af istyoruz bizi dikate alın

 260. esra diyor ki:

  son 1 senesi kalanlar için denetimli serbestlik çıkartcaklar belkide çıkmıştır arkadaşlar ama 5 yılın altı cezalarada 4. pakatte diye duydum arkadaşlar inş. Allah büyüktür hepimizde mutlu oluruz.. bu yasada nisanda meclisde olacak biraz sabredin…

 261. melek diyor ki:

  abimle babam 3 yıl bir ay hapis cezası aldılar,2 yıl üzeri olduğu için para cezasına çevrilemedi.3-5 yıla kadar para cezasına çevrilme yasası çıkacağına dair söylentiler var.nolur bizi bilgilendirin…allah kader mahkumlarımızın yardımcısı olsun…unutmayalım her insan bir mahkum adayı…

 262. RÜZGAR diyor ki:

  BUNDAN 3 YIL ÖNCE YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA
  TAKSİRLE ÖLÜMEME SEBEBİYET VERMEKTEN 20 AY CEZA ALDIM VE DOSYAM YARGITAYDA BU CEZAYI NEDEN PARAYA CEVİRMEZLER KARŞI TARAFIN MADDİ KAYIPLARI KARŞILANDI AMA BEN HALA AF YADA CEZAMIN PARAYA CEVRİLMESİNİ BEKLİYORUM.PEKİ BEN CEZA EVİNE GİRERSEM BENİM AİLEM VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUGUM İNSANLARIN HALİ NE OLACAK?

  .

 263. serkan diyor ki:

  suç işleyen kişi cezaevinde yatıyo sonra tahliye ediyolar sonra dışardan tekrar ceza kesiyolar dosya yargıdayken kişi işini kuruyo belki nişanlı belki evli nese sonra ceza bi geliyo herşeyi alt üst oluyo bnm anlamdığıpğm bu biraz adelet olsun

 264. serkan diyor ki:

  ben ce yargıtayda olan 3 ve ya 5 sene olan cezaların hepsine af verilmeli zaten kişi suç işlemediyse tekrar neden cezaevine atılıyo bu sebeple kişi bu sefer potonsiyel suçlu oluyor biraz adalett adalet

 265. serkan diyor ki:

  gerçekten bu çok önemli çok gördüm böle şeleri arkadaşım yeni evli 5 sene önce işelmiş olduğu suçun cezası yeni geldi nolcak şimdi karısı tek napıcak eşi bide hamile nolcak şimdi nolcak ya 3 sene 5 sene cezaları allah aşkına af edin veya paraya çevirin

 266. yılmaz diyor ki:

  RÜZGAR kafanı yorma seni dinledim sana şimdiden müjdeyi veriyorum senin dosya bozulacak şimdiden rahat ol….

 267. yılmaz diyor ki:

  MELAHAT, hanım senin kocan en son olarak 10 Mayıs ta tahliye olacak sende rahat olabilirsin…

 268. yılmaz diyor ki:

  BİR OKUL, AÇAN BİR HAPİSHANE, KAPATIR.

  • Fatoş diyor ki:

   Yılmaz bey Güzel cevaplar adına bende bir soru sormak istiyorum.Psikolji sorunlarından solayı askerden firar eden 2 ay firar gezdıkyen sonra teslim oldu Teskeresini aldı fakat netleşmiş 10 Ay hapis cezası kesildi 20.03.2012 tarihinde tutuklandı. Buna göre banaa verebilceginiz bilgilerini istiyorum Lütfen…

 269. melahat diyor ki:

  yılmaz bey çok teşekkür ederim 10 mayıs olacağını nasıl anladınız benim eşim 5 yıl ceza aldı nasıl olacak cvp yazarsanız çok sevinirim.

 270. MuHmMeT kApLaN diyor ki:

  24.08.2008 TARİHİNDE AMCAM CEZA EVİNE GİRDİİ ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDAANN 4 SENEDİR YETIYOO HALA DOSYASII GELMEDİİ VEE ACIGA ÇIKMADDIII TOPLAMMDA 7 SENE VERDİLERRR AFFF İSTİYORUMMMMMMMMM…

 271. CanbeyLi diyor ki:

  ARTIK AF GELSİN İSTİYORUZ AF O KADAR İNSAN İÇERDE YATIYOR ŞUANDA HİÇMİ BEKLİYENLERİ YOK BURDAN SYN BASBAKANA SESLENİYORUM ARTIK AF CIKARIN İÇERDE O KADAR YOKSUL İNSAN VAR BIRAKIN ONLARIN YÜZÜDE GÜLSÜN ARTIK

 272. nazlı can diyor ki:

  af olucak mı anlamadım umut etmesemmi artık umut etmekten bıktım

 273. boran diyor ki:

  kamu davaları devlete bir külfetten başka bir şey değil bence ceza evleri yerine insanları çalıştırarak ve topluma kazandırarak daha yararlı hale getirebilirsiniz.LÜTFEN AF VEYA DENETİMLİ SERBESTLİK YASASINI VEYA KELEPÇE SİSTEMİNİ BİR AN ÖNCE GETİRİN…

 274. ahmet diyor ki:

  merhabalar
  nisanda af yasasının meclisde olmasının doğruluğu nedir bilen varmı arkadaşlar
  2 yılın altındakilerin paraya çevrilme olasılığı var
  burda yazan herkes için yazan yazmayan herkes için dualarım sizlerle
  Allah yar ve yardımcımız olsun Allahın izniyle herkes yuvasına kavuşcak inşallah
  saygılar

 275. muammer diyor ki:

  af istiyoruz yaff çokmu şey istiyoruz allah aşkına af kimsede dayanacak güç kalmadı artık yeterrr

 276. Hacer diyor ki:

  Yeter yeter yeter af af af istiyoruz

 277. ahmet diyor ki:

  YILMAZ BEY
  bir kaç arkadaşa kesin cevaplar yazmışsınız sanırım bu konularda tam bilgi sahibisiniz.
  af konusundaki yorumlarını bekliorum
  yani bu afolayının oluru nedir?
  saygılar

 278. sebati diyor ki:

  sadece basın suçlarına 5.yıla kadar ceza alanlara erteleme geliyor tüm 5.seneceza almış suçlara erteleme gerekir

 279. melek diyor ki:

  03124177770 adalet bakanlığı.sorularınızı sorabilirsniz.5yıla kadar para cezası gelecek mi diye ben sordum.şu an mecliste görüşülüyor dediler.ama sanırım daha af yokmuş.allah hepimizin yardımcısı olsun

 280. melahat diyor ki:

  ben inanıyorum arkadaşlar af olmasada ceza imdirimi gelebilir allah hepimizin yardımcısı olsun çok yoruldukkkkkkkk…

 281. yılmaz diyor ki:

  Terör dışı işlenen binlerce suçlara af geleceğine inanıyorum…

 282. yılmaz diyor ki:

  Şimdiden hepinizin gözü aydın olsun Duanızı eksik etmeyin. Allah hepinizin yardımcısı olsun Allah,a Emanet olun.

 283. gelincik diyor ki:

  arkadaslar 5 yıl altı cezalara af ne zaman çıkacak bilen var mı?7 sene önce yaşanan bir olaydan dolayı temyizden onama yeni geldi ve babam tutuklandı..geçtiğimiz senelerde erkek kardeşimi kaybettik.evlat acısı üzerine birde babam içeri girdi.annem ve ben iki bayan kaldık çaresiz.babam için bu yaştan sonra orası dahada zor..ne zaman onaylanacak bu meclisteki yasa ve kimleri kapsayacak????

 284. burak diyor ki:

  yılmaz kardeşim neye dayanarak bunu söylüyosun kesin bildiğin birşey varsa söylde biraz rahatlayalım ??? ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN İNŞAALLAH TEZELDEN YAKINLARMIZA KAVUŞURUZ…

 285. melahat diyor ki:

  evet yılmaz bey daha net yazabilirmisiniz rica etsem çok merak ettik şimdiden teşekkürler.

 286. yılmaz diyor ki:

  Arkadaşlar Türkiyede Nüfusunun üçde ikisi içerde Hükümet bunların turşusunumu kuracak tabiki af çıkartacak çıkartmak ta zorun da….

 287. yılmaz diyor ki:

  Can yoldaşlarım Sizler rahat olun eli kulağında af çıkacak…..

 288. funda diyor ki:

  allah rızası için yahu bir af yaa tabii siz hiç bilimiyorsunuz bunu ne kadar zor biliyormusunuz herkez göz yaşı dökmek zorunda mı yaaaa

 289. gelincik diyor ki:

  tüm kalbimizle ve dualarımızla bekliyoruz…inşallah en kısa zamanda çıkar…yüzümüz güler..

 290. dilek diyor ki:

  hergün aynı şey tasarı meclıste diyorlar bırde desınler meclıse sunuldu müjdesı versınler affın afffffffffffff versinler yeterrrrrrrrrrrr

 291. hatıce korkmaz diyor ki:

  affffffffffffffffff verin 5 coçuk babası en buyugu 13 yaşında dosyası yargıda yeter çocukların eyitimini goremedi babası varken babasızlık yaşıyolar aaaffffffff

 292. melahat diyor ki:

  İNŞALLAH HERŞEY GÜZEL OLUR BEKLEYİP GÖRÜCEZ GALİİBA AZ KALDI BİRAZ DAHA SABIR ARKADAŞLAR İNŞALLAH HEPİMİZİN YÜZÜ GÜLER…

 293. hatıce korkmaz diyor ki:

  afmı bekleki gelsin tlf dinlenmesi 45 yıl giydirdi 5 çocuk babasına dile kolay 5 çocuk için yardım bekliyom gelirim yok nasıl olsa afyok derdim buyuk anlıyan yok sayın bakanlarım 05398130712 mesaj atın
  yalanım yok

 294. EMİNCAN diyor ki:

  SAYIN BASBAKANIM VALLAHA SADECE DİYCEK Bİ SÖZÜM VARŞU AF LÜTFEN VERİN ARTIK BU MİLLET CEZAEVLERİNİN ÖNÜNDE BİRBİRİNİ YİYİOR DİYECEGM OKİ SİZ SAYIN BASBAKANIMIZA GÜVENİYORUM VE ÇOĞ KİŞİ REZİL OLUYOR BU NEDENLE İÇERDEKİNE BİRSEY OLMUYOR DISARDAKİ ÇOCUKLAR PERİŞAN OLUYOR YANİ SİZE SONSUZ GÜVENİYORUZ VE SİZİ SEWİYORUZ AFIMIZI İSDİYORUZ SATIRLARIMA ÜZÜLEREK SON VERİYORUM İNSALLAH HEPİMİZİ SEWİNDİRİRSİNİZ..

 295. Hasan diyor ki:

  1 yıldır babam cezaevınde tutuklu olarak yargılanıyor hayatımız alt ust oldu 🙁 unıversıte de okuyorum ve okuyan 2 kardese sahıbım egıtım hayatımız tehlıkede 🙁 af cıksın cıkar ınsaallah

 296. Hacer diyor ki:

  Tecavüzcülere af gelecekmi haberi olan varsa lütfen cevap bekliyorum allah rızası için yazın

 297. buğra diyor ki:

  şow tvde haber 1 yılı kalnlara kelepçeli af vr gözünüz aydın

 298. gökan diyor ki:

  af istiyoruzz artıkkk dengeler bozulduu

 299. Yılmaz diyor ki:

  Melahat hanım hadii yüzünüz gülüyor bakalım..

 300. Yılmaz diyor ki:

  Hacer ara beni sana müjdeyi vereyim 0536 310 67 20

 301. ozan diyor ki:

  yılmaz bey bizede müjde verin bizde sevinelim. neler oluyor hepimiz merak ediyoruz ortaya bir yasa atıldı her tarafta söylenen farklı

 302. yılmaz diyor ki:

  ozan kapalıdakilere indirim açık cezaevindekilere serbestlik daha size ne kadar af vereyim yeterli değil mi..

 303. ali diyor ki:

  2.yıl.6 ay ceza aldım şu an temyizde henüz kesinleşmedi çıkacak aftan faydalanabilirmiyim açaba

  • M .BİLGİN diyor ki:

   kardeşim ümit kesilmez ama bu hükümetin adli mahkuma af vermesi zor…bende 10 yıl yattım yeni çıktım ama seneler hep af beklemekle geçti allah kavuştursun

   • mutlu EİRHAN diyor ki:

    elbette ümit kesilmez sayın BİLGİN ama Allah’tan ümit kesilmez, Kul olamayan kuldan değil…

    • bahar diyor ki:

     arkadaslar duyan varmı beni 3.paket yeni yasama yılına kaldı die bi haber var

     • sevgi diyor ki:

      benm oglm 5yıl 4ay cezası vardı 7 aydır yatıyor acaba 5yıllık ceza indiriminden faydalanacakmı

     • buğra diyor ki:

      2 ay yattım ceza evinde yeni yargı formu hakkında bilgim vr yardımcı olabilirim.

 304. kübra diyor ki:

  eşim cezaevinde ve evleneli 1.5 ay oluyor.en son af ne zaman cıktı bir bilgim yok ama afın cıkıp cıkmama konusunda bilgisi olan varsa rica ederim aydınlatsın bizi bu konuda.iyi günler Allah kurtarsın herkesi.

 305. Hacer diyor ki:

  Yılmaz bey size sonra ulaşacağım hayırlısı diyelim

 306. melahat diyor ki:

  yılmaz bey afmı var ondan mı yüzüm gülecek daha net yazar mısınız rica etsem.

 307. ehmet diyor ki:

  gözünüzü seveyim benim amcam 14 yaşında ceza evine girdi şindide 23 yaşında yazıklar olsun böyle adalete bir an önce af çıkartında herhangi bir ailenin gözünün yaşı akmasın lütfen sesimi duyun lüfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 308. Hacer diyor ki:

  Yılmaz bey inşallah dediğiniz gibi çıkar allah razı olsun senden birazda olsa içim rahatladı

 309. perihan diyor ki:

  af çıksın babam cezaevinde onu çok özlüyorum lütfe af çıksın

 310. perihan diyor ki:

  sayın başbakanım lütfen af verin lütfen…

 311. fatma diyor ki:

  gerçekten acık dakiler serbest mi…?? serbest se bu ne zman gerçekleşecek ltfen bi cvb verin…yıllardır af cıkacak die umd ediyoruzz…haksız yere hapsedilmiş çok insan var lütfen af cıksın artık…..

 312. fatma diyor ki:

  bi cvb verin ne olur…lüüüütfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn………………….

 313. yılmaz diyor ki:

  ya melahat senin eşin açık da değilmi tamam 1 ayı bulmaz serbest kalacak daha nediyim sana hadi rahat ol…

 314. yılmaz diyor ki:

  Fatma hısımınız açıkdamı Toplam kaç ayı var açıklarmısın? cevap bekliyorum.

 315. yılmaz diyor ki:

  Dilek komisyondan geçti yasalaşması yakın rahat l.. inşallah kapsamınıda genişletirler.

 316. ozan diyor ki:

  yılmaz bey kapalıda 9 ay yatarı var abimin 2 ayını bitirdi 10 gün sonra açık hakkı kazanacak bu durumda yararlanamayacakmı

 317. melahat diyor ki:

  yılmaz bey benim eşim içeri gireli daha 6 ay oldu ve cezası 5 yıl yani bizim için hiç birşey farketmiyo yinede çok teşekkürler…

 318. melahat diyor ki:

  aftanda umut yok arkadaşlar ne yapabiliriz sesimizi kimse duymuyo…

 319. yılmaz diyor ki:

  Melahat hanım denetimli serbestliğin yanın da diğer cezalara da indirime gidilebilir diye görüşülüyor.

 320. yılmaz diyor ki:

  Daha önceleri bende yattım. Bu yüzden siz mağdur kardeşlerime yardımcı olmaya çalışıyorum….

 321. yılmaz diyor ki:

  Arkadaşlar sizlerden tek ricada bulummak istiyorum eşleriniz hapishaneden çıktığın da kendinize tertemiz ama tertemiz bir sayfa açın tekrar bu durumlara düşmeyin ne olursunuz……

 322. BEYZANUR diyor ki:

  babam 2001de bir adamı kız kardeşi yüzünden dövdü ve 18 milyar parayı bir adam alıp yatırdı sandık ama yemiş ve bu dava bu yıl açıldı babam 5 buçuk aydır hapiste 6 ayı kaldı şu afı ister verin ister vermeyin biz ağlıycağımız kadar ağladık neden insanlara bu acıyı çektiriyosunuz ben 5. sınıfa gidiyorum artık yeter ben bu adalete şaşıyorum tecavüzcüler bile çıktı 1 yıl az değil babasız doğum günü geçirmek kolay değil

 323. gelincik289 diyor ki:

  belki senden çok büyüğüm..nisan 9 da doğum günüm.ama bende evlatım.babam her sene pastamı alırdı.bu sene inşallah doğum günümde yine babam alır pastamı..her evlat babasına kavuşur inşallah o zamana kadar ..

 324. ahsen diyor ki:

  yılmaz bey 2007 de 2 ay ruhsatsız silahdan yatan sonra busene onay gelip 10 ay ceza alan bu yasadan nasıl yararlanır bilginizi rica eidyorum saygılar

 325. yılmaz diyor ki:

  Ahsen suç ne olursa olsun Açık cezaevindeyse yararlanır….

 326. yılmaz diyor ki:

  Eğer kapalıday sa avukatı onu hemen açığa aldırsın. ordan da serbest kalır….

 327. ahmet diyor ki:

  şuan cezasını erteletti yılmaz bey. yani açığa geçmeden serbest kalma durumu olmaz yani öylemi..

 328. ahmet diyor ki:

  ayrıca 2 ayda kapalıda yatıp çıktı zaten şuan açığa geçme hakkı yokmu yada kapalıda yattığı için direk yasadan yararlanamıyormu?
  saygılar

 329. özlem diyor ki:

  benim yargıtayda para cezalarım vede 2 sene altı ay hapis cezam var bunlara af varmı lütfen acil cevap

 330. sena diyor ki:

  benim babamda cezaevinde ve ben çıkmasını istiyorum lütfen herkese af çıkarın

 331. DİDEM diyor ki:

  arkadaşlar BAŞBAKANLIĞIN bir sitesi var dilek ve şikayetler için. Direk başbakanlığa bağlı. sorularınıza bir hafta içinde cevap veriyorlar ve takipte edebiliyorsunuz sorunuzu. sitenin adı BİMER. İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİZİ ORAYA YAZIN BENCE. HEMDE KAYIT ALTINA ALINIYOR VE SESİNİZ DUYULUYOR. AYRICA İLGİLENENLER ÖYLE SEKRETER FELAN DEĞİL, MÜDÜR SIFATLI İNSANLAR. LÜTFEN ORAYA YÜKLENİN….

 332. fatih diyor ki:

  yav af tarihi ne zaman çıkacak babam içerde ne zmn çıkacak acaa tam tarih yazarmısınız?

 333. beyin diyor ki:

  türkiye çumhuriyeti büyük bir millet.devletin yapacağı afı kesinlikle kaldırabilir.af bekliyoruz

 334. Derya diyor ki:

  Merhaba nisanlim yarim
  Senedir kapali ceza evinde ve iki bucuk senesi kaldi lutfen cvp versin bilen biri
  Bu aftan yararlanabilirmi? Vey 5 sene alti ceza alanlara af yasasi cikarilacakmi ??
  Off ciksin su af artik ama tek son 1 senesi kalanlara degil bu haksizlik bence ceza evlerinde isyan cikar cikacaksa herkeze cikmali

  • Derya diyor ki:

   Tmm bilgilendirirseniz sevinirim ama ben duyduguma gore 5 sene alti ceza alanlar icinde tartisilacakmis

 335. yılmaz diyor ki:

  Derye bu yasa sadece açık cezaevinde olanlar için kapalıdakilere henüz bişey yok öyle bişşey olursa ben seni bilgilendiririm….

 336. bekır unyay diyor ki:

  ne olur allah rzası ıcın af ıstıorus benım kojamdan baska bu turkıede kımsem yok kalbımın yarysy jezaevınde ne olur bızı allah rzası ıcın af cykaryn bız kavusalym affff ne olur gıje gunduz buyuk allahyma yalvarıorum af cyksyn

 337. nafiye diyor ki:

  benim esimin 1yil 10 ay cezasi var yatari 15 ay kapalida ne zaman aciga cikar ve aciga cikar cikmaz bu yasadan faydalanabilirmi neolur bilen birsey yazfin nezaman cikar bu yasa neolur allah rizasi icin neolur

 338. yılmaz diyor ki:

  nafiye yasa çıktığın da eşinde o zamana kadar açık da olur sa dışarı çıkar tamam mı…..

 339. yılmaz diyor ki:

  hele bir yasa çıksın bakarız….

 340. bekır unyay diyor ki:

  ne olur allahym sesımızı duyun benım kojamdan baska bu turkıede kımım kımsem yok ben bı kanady kyrylmys kus kıbı kaldym ne olur bızı kavusdyryn ne olur af cykaryn kojamın sucsyz yere 4 sene verdıler benım duvarlar ustume gelıor ne olur yalvarıorum af cykaryn 7 aydır sınjan kapalı jezaevınde allah rzası ıcın yalvarıorum neolur

 341. nazlı diyor ki:

  benim eşim 1 senelik evliydik tuuklandı ve 3 senedir tutuklu ceviz kabugunu doldurmayacak sebeplerden adana mahkemesi 50 sene verdi işte biz böyle bir devletin milletiyiz allah yüzümüze bakar inşallah gün dogmadan neler dogar allah mutlaka bi acık kapı bırakmıstır mutlaka allah yardımcımız olsun.

 342. nafiye diyor ki:

  yilmaz bey coook ts ederim insan boyle anda hic tanimadigi gormedigi bile olsa ona cevap veren ses an doft ses oluyor ts ler allahim hepimizin yar ve yardimcisi olsun

 343. nafiye diyor ki:

  birde kapalidan aciga gecmek sureylemi yoksa avukatin bi fonksiyonu varmi ahsen hanima demissiniz ya avukatiniz hemen aciga aldirsin diye 6 ayda acikta yatmak sarti ilemi cikacaklar yoksa hemen aciktakilermi cikacak bilginiz varsa tsk

 344. yılmaz diyor ki:

  Nafiye,hanım açıktakiler evet son bir yılı kalanlara bu yasa siz rahat olun hele bi yasa meclisten geçsin bakalım zaten geçmeside yakın……….

 345. Dilek diyor ki:

  Tbmm.gov.tr online dilekce yazın orda sesimizi duyuralim lütfen

 346. Hacer diyor ki:

  Yılmaz bey kapalıdakilere ne zaman af gelir sizce

 347. aytaç diyor ki:

  bu kadar insan af istiyor. hükümet hakkın iradesini yerine getirmeli.

 348. mustafa diyor ki:

  buyuklere seslenıyorum lutfen af çıkartın çocuklar anne baba kardş sevınsın anne baba çocuklar açı çekmesın artık yeter af çıkartın

 349. neslihan diyor ki:

  arkadaşlar bilen varsa cevap versin benim eşim in toplam cezası 6 ay 20 gün 15 gündür açık ceza evinde oda çıkarmı acaba yardım

 350. nafiye diyor ki:

  hey millet yasa meclisde kabul old%u

 351. ali ergüven diyor ki:

  terör suçundan tutuklananlar ne zaman serbest bırakılacak yavv böyle adalet olmazz olsun daha suçu belli olmayıp tutuklu insanlar var…

 352. nafiye diyor ki:

  yilmaz bey bu yasa cikti ve benim esimin mayis 18 de tam 1senesi kaliyor acigada otarihe yakin gececek her halde birde acikta 6 ay yatacakmi yoksa tam b
  isene kala acikta olursa cikacakmi saygilarimla

 353. recep diyor ki:

  Selamun Aleyküm Af istiyoruz 15 yıl oldu yeter artık

 354. dilek diyor ki:

  af çıksın artık bır yıla cıkacak oda cok az iki ylada çıksın

 355. asli diyor ki:

  benim 17 ay cezam var yargitayda karar gelmedi 2 yasinda cocugum uar 0 6 yas cocugu olanlar 2 yil erken cikacakmis bu durumda ben karar onanirsa nasil faydalanacam cezam 2 yildan az yatarimda 10 ay.KAHRETSIN BOYLE ADALETE

 356. yasinnn diyor ki:

  afffff çıksınnnnnn artıkkkk gençlik elden gidiyor türkiyenin yarısı içerde

 357. srv diyor ki:

  Agalar şu 2 yıllık liseliler nolacak hiç duşumuyonmuzmu o kadarrr nokta(.)

 358. srvT diyor ki:

  BİDE LİSEDE KALANLARA AF CIKACAKMI 2 SENELIK OLMAK ZOR GELIYORRR HEPİMİZ AKILLANDIK EMIN OLUNNNN

 359. srvT diyor ki:

  AGA ŞU TAŞIMALI SISTEMM COK SAÇMA CALISKAN BİR OGRENCIYIM AMA DURMUM ENGELLIYOR HAYATIMI TEMBELLERIN HEPSINE VERILIRKEN BİZE NDN OKUMA YARDIMI YAPILMIYOR
  NOKTAA

 360. nafiye diyor ki:

  ne olur yilmaz bey benim esim 6 ayda acikta yatmak zorundami mayista aciga gececek 4 ay ordan 6 ayda acik olursa 10 ay zeten toplam 15 ay yatari mayisin 18 de 1senesi kalacak aciga gecincemi cikar yoksa 6 ay daha yatarmi neolur bisey deyin ne olur ki bosuna umutlanmayayim

 361. ömer diyor ki:

  bence herkes yuruyüş yapsın af için yoksa kimse takmiyor her ilde yuriyış yapılsın

 362. okan diyor ki:

  benım yorumlarım neden paylasılmıyor yazmıyalımmı yanı gorusumuzu soylemek hatamı burda bıle özgur konusamıyorsak ölelım artık

 363. kübra diyor ki:

  hayallerimiz var…… tek ümidim affın cıkması…..

 364. ali diyor ki:

  aynen arkadaşlar sevdiklerimiz için yürüyüş yapalım her ilde ozaman dikkat çekecektir

 365. salih koçu diyor ki:

  arkadaşlar tum islam alemine seslen,yorum bizim bu memleketimizde ya ni türkiyemizde adalet denilen bir şey yoktur verin allah hatrına af çıkarın ya hiçmi duşun muyorsunuz ya siz aylelerinizin yatağına giderkene huzurlu uyuyormusunuz hic en kısacası allah islah etsin sizi kenan evreni duşunun bak ben ölseydim bunları görmeyedim diyo ikin ciside siz olmayın sen kızına oğluna sarılırken bu çocuklarda sizlere bek du aediyorlar

 366. sevgi diyor ki:

  öğrenci affı olsun öğrenci affını kacıran birsürü insan var lütfen öğrenci affı istiyoruz sonkez

 367. servet diyor ki:

  af istiyoruzzzzzzzzzzzzzzzzz

 368. yasin diyor ki:

  en son çıkan yasaya göre 15000 mahkuma af gelmiş son 1 senesi kalanlar dışarı şartlı olarak bırakılıyomuş. bu yasa dışardan cezası kesilmiş olanlar içinde geçerlimi? yardımcı olursanız sevinirim…

 369. yasin diyor ki:

  en son çıkan yasaya göre 15000 mahkuma af gelmiş son 1 senesi kalanlar dışarı şartlı olarak bırakılıyomuş. bu yasa dışardan cezası kesilmiş olanlar içinde geçerlimi? yardımcı olursanız sevinirim…

 370. zülfü diyor ki:

  abim emrah mahkum malatyada yatiyor af istiyorummm

 371. murat diyor ki:

  Nafiye hanım evt çıkacak……

 372. halil diyor ki:

  ben halilabim üçbuçuk senedir yatıyor hassas terazi yüzünden boş

 373. halil diyor ki:

  artık haksız yere yatanlar çıksın affffffff çıksın artıkkkkkkk

 374. sureyya diyor ki:

  basit yaralama suclarına af verin artık cocuklarımızın günahı ne ne

 375. Hacer diyor ki:

  En son duyduğuma göre küçük yaşta suçu işlemişse af gelecek 5/1 ni yatacak bu söylenti doğrumu bilgisi olan varsa yorumnuzu bekliyorum lütfen yazın

 376. murat diyor ki:

  allah bile her yıl af ediyor siz 10 yılı aştınız yok şu yasa yok bu yasa insan ayırıyosunuz tamam sapıgı devleti yıkanı affetmeyin ama kader mahkumlarını eşi cocugu var onlarca hayat esir aldınız be yeter olsun ne olur bi 10 veya 20 senelik bi af verin kurtulsun herkes

 377. nafiye diyor ki:

  ya arkadaslar kapalida 1 senesi kalanlarda cikacakmi1kereyemahsus cikacak deniyor nedir bu durum birde acikta 6 ay sarti 1seneden az yatari kalanlara cikacakmi ts allah yardimcimiz olsun

 378. rafet diyor ki:

  beş yıldan az ceza alanlara af varmı.

 379. buğra diyor ki:

  benim 1,yıl 10 gün yarımvr işlerimnedeni ile 4 ay erteledim haziranda günüm doluyor bu aftan yararlanma ihtimalim vrmı bilenlerin cv vermesini rica edyorum şimdiden tşk ler.

 380. nafiye diyor ki:

  arkadaslar simdi neolacak anlamiyorum ben bu isten esim kapalida ve tam 13 ay i var bilen allah askina nezaman cikar neolur ne olur simdi

 381. asu diyor ki:

  sayın bakanım kader mahkumlarına bir şans daha verin sevenleri sevdiklerine kavuşturun af çıksın artık dayanacak gücümüz kalmadı

 382. mesut çetin diyor ki:

  cinayetten ceza yatan hükümlülere af vurmuyor mu veya ceza indirimiiiiiiiii ??????

 383. caner dinke diyor ki:

  benim cezam var bana neden pasaport vermeyolar firansadayim tam 10 sene oldu cezam da ne kalkmadi ben sanki adami kesdim tererusmuyum varanimi bolmeye kalkdim yo kamu cezasi askerligini yapmayana veriyolar pasaportu bana vermeyolar nola ben de yapmasayidim benim de 2 çocugum var onalara yapdirmayacagim yurt disina getirdimi yapmazlar

 384. caner dinke diyor ki:

  ceza indirimi isteyok 10 sene olmus kamu cezasi hala indirim yok kamu cezasi toplami3 sene 6 ay toplami bir gun bile inmeyor 10 senede zaman asimi yok zenginlere hapis felan yok

 385. caner dinke diyor ki:

  payip be kendisine gelince madeyi hemen duzeltir ben de yatim 2003 de kendisi olmayordu bas bakan ama ne yapdi made yi duzelti ceza evindekiler hep bunu diyordu nasil olsa tayip beyde kendisi için af vermesi veya ceza indirimi verir diyolardi onun için verdiler oyu hapisdekiler

 386. mutlu EİRHAN diyor ki:

  Güzel Vatanım… Devletimizin kuruluşlundan bu yana çok büyük ve çetin badireler geçti üzerinden ve Hamdolsun hepsinden de anlının akıyla çıktı. Çanakkale gazisi rahmetli dedemin ağlayarak anlattıkları halen kulaklarımda hiç unutamam. Allah korusun şuan öyle bir sınava tabi olsa devletimiz ve öyle bir oyun sergilense şu güzelim vatanımız üzerinde, o zaman dedem, deden yaptı görevlerini şimdide ben, sen ve onlar yapacak şüphesiz. Kardeşim bir insanız insan. Beşeriz şaşarız fıtratımızda var yanlış yapma hataya düşme. Dün sen yaptın hata, bu gün ben, yarında öbürü yapacak mutlaka, yada hata yapmadan, yanlışa düşmeden, kuru bir iftira veya çekememezlik çemberine düşürülüp kader mahkumu olduk işte. Varmı senin garantin, diyebilirmisin “ ben hata yapmam, yanlışa düşmem” diye. Ne yapalım kader mahkumu olmuşsak illaki ölmemizmi gerekiyor, bu cezadan kurtulmak için…SURİYE’mi olmalı vatanımız??? Yoksa ABD başkanınamı aman dilememiz gerek??? Duymaz değimli bizim büyüklerimiz, duymaz bizi, duyuramak sesimizi kimselere…Aman emin olun dostlar bir duyan vardır, sesimizi “yazısız pulsuz dilekçem” ile mutlak…

 387. av.HANDAN diyor ki:

  Sevğili arkadaşlar bu siteye tesadüfen girdim ve bazı arkadaşların kafasının karışık olduğunu düşünerek izah gereksinimi duydum ilk önce bu bir seferliğine değil sürekli işleyecek bir uygulama çünkü yasa değişti tekrar değişmediği sürece aynan uygulanacak peki nasılmı örnekle anlatayım bir kişi 3 yıl ceza aldı bu üç yılın yatarı 2 yıldır bu kişi 1 yıl yatacak sonra direk 3 gün içinde denetimli ser.büro amirliğine başvur denilip salınacak bir örnek daha vereyim bir kişi 18 ay ceza aldı bu kişinin yatarı 12 ay peki bukişi nemi yapacak 6 ay yatacak isterse direk açık cezaevine gitme hakkı var 6 ay yatacak sonra çıkacak iste 6 ayı zorunluluğu alan kişi bunlar yani kişi 1 yada 2 sene yatmış kapalıda 1 senesi kalmış bu kişi açığa geçip 6 ayda orada kalmayacak direk salınacak sizleri aydınlatmış isem ne mutlu bana

  • okan diyor ki:

   sayın av. HANDAN hanım gercekten bu bılgıyle bayagı aydınlandım ve butur acıklamalarla mıletın aklındakı karısıklıkları duzeltmenız çok guzel birşey her nekadarda bu af benım ufacık işime yaramasada dılerımkı en yakın zmanda ıkıncı bı afla tum acıyı ceken bız kader mahkumları özgrlüğümüze kavusuruz gercekten 2. ve daha guzel bır affa cok ıhtıyacı var bu mıletın bu şekıldekı basından savma uygulamara af denılmez sadece devletın yukunun hafıfletılmesı denılır.

 388. av.HANDAN diyor ki:

  Eğer denetimli serbestlik yasası yerine ceza indirimi olsaydı bir çok kişi eşine dostuna çocuklarına ailesine kavuşacaktı birde bence düşüncem ve tahminim bu ceza evinde yatan mahkum ceza çekmiyor asıl cezayı dışarıda geride bıraktığı eşi çocukları ailesi çekiyor bunuda göz ardı etmemesi gerekir devletimizin

 389. kezban diyor ki:

  eşimgirmiştı af varmı onada olsun ne olur
  16 ay oldu ceza evinde uyuşturucudan

 390. turgut azim diyor ki:

  af olmasını istiyorum mahkum yakınları dışarıda zor durumdalar

 391. turgut azim diyor ki:

  abimle kavga ettim ve 2 sene ceza geldi neymiş efendim kamu davasıymış çıkan af cezam 1 senenin altında olduğu için sabıkam olduğu için faydalanamıyorum 2 tane olum var 1 tanesi yeni doğacak devletin kurumlarına sesleniyorum.af kapsamının genişletilmesine ALLAH rızası için istiyorum.

 392. turgut azim diyor ki:

  merhaba arkadaslar buulkede aDALAT VARMI SIZ CE KAMU DAVASI NEY ANLAMAK MUNKUNMU BURDAN BASBAKANA SEZLENIYORUZ LUTFWEN DOGACAK COCUHUMVAR ONU KIMLERE EMENET EDEYIM 16 AY VERDI KAMU DENETIMLI SERBESTLIKTEN FAYDALAMIYORUM NEDENACABA BILEN VARMI

 393. turgut azim diyor ki:

  SIKAYET YOK AMA CEZA VAR NASIL ADALET BU

 394. ahmet diyor ki:

  dışardakiler bundan nasıl yararlancak YILMAZ BEY yada başka bilenler varmı.yani ceza erteletmesi alan 1 senenin altındakiler 6 ay girmek şartıylamı yararlancaklar?

 395. ahmet diyor ki:

  sy. Av. HANDAN HANIM
  öncelikle saygılar
  10 ay yatarı olan arkadaşım var ceza ertelemesi aldı bu yasadan yararlanması için cezaevine girmesimi gerekio
  2 ay kapalıda kaldı 2007 de serbest bırakıldı geçen ay kağıt geldi erteletme aldı? cezaevine girmeden yararlanamıycakmı bilginize ihtiyacım var
  teşekkürler

  • av.HANDAN diyor ki:

   sayın ahmet bey ceza ertelendi diyosunuz sanırım hükmün açıklanması geriye bırakılmış tam olarak anlatmadığınız için öyle anladım ki öyledirde muhtemelen 3 yada 5 yıl ertelenmiştir eğer arkadaşınız erteleme süresi bitmeden tekrar suç işler ve ceza hüküm alırsa o dosyası yani şimdiki gündemde olan ceza infaza gider direk yardımcı olmuşumdur sanırım

 396. sevcan diyor ki:

  affı sadece millet vekillerinemi çıkardınız ya diger mahkumlar ne olacak söylermisiniz sizlri bakan yada millet vekili yapan bizleriz unutmayın

 397. sevcan diyor ki:

  affı sadece millet vekilleri nin yaralanmaları içinmi cıkartınız ya diger mahkumlar ne olacak onlar insan degilmi unutmayın bakanıda bakan yapan biziz millet vekilide seçen biziz

 398. buğra diyor ki:

  syn.av. handan hanım benim 1 yıl 10 gün kesin yatarım vr.işlerim nedeni ile 4 ay erteledim haziranda erteleme bitiyor benim durumumne olur hç ceza evinde yatmadım sabıkamda yok yardımc olursanız çok memnun olurum. şimdiden tşk ler

  • av.HANDAN diyor ki:

   buğra bey öncelikle geçmiş olsun haziran ayında infaza başlarsınız 6 yattıktan sonra kalan cezanız denetimli serbestlik yeni yasadan çıkacaksınız siz direk açık ceza evine gitme hakkınız var

 399. murat diyor ki:

  Ahmet bey Dışardakiler bu yasadan yararlanamaz yararlanması için suç işleyip cezaevine düşmesi lazım…….

 400. murat diyor ki:

  Kezban yaa sen uyuşturucu kullanan eşi ne yapacaksın bırak cezaevin de dursun allah tan belenımı arıyosun akıllı olllll…

 401. ahmett diyor ki:

  ertelemesi 6 aylık oldu av. hanım
  dediğim gibi şuan ertelemede ve cezasının yatarı 10 ay.yani şuan 1 senenin altında cezası 2007de 2 ay kapalıda yatıp çıktığı için ve şuan serbest ve ceza ertelemesi aldığı için bu yasadan nasıl yararlancak?
  yani 6 ay kesintisiz şartı yazıo şimdi girip 6 ay sonramı çıkacak anlıyamadım av.hn
  saygılar

  • av.HANDAN diyor ki:

   eğer ahmat bey bu ceza infaz savcılığına gitti ise evet 6 ay yatacak ama direk kapalı değil bu 6 ay açıktada infaz edilir sonra denetimli serbestlikten yeni yasadan çıkacak evet geçmiş olsun

 402. ahmett diyor ki:

  yanlız av. hanım yanlış anlaşılmasın suç 2007de işlendi.2 ay kapalıda yattı serbest bırakıldı geçen ay kağıt geldi 10 ay ceza oalrak.yani farklı bir suç diiil.

  • av.HANDAN diyor ki:

   ahmet bey tmm anlıyorum yatarı 10 ay diyosunuz 2 yattı olabilir ama bu yasa 10 nisanda çıktı yani 6 ay yatan kişi yararlanır anlatabildimmi 6 ay yatmadan bu denetimli serbestlik yasasından yararlanamaz 2 ayın üzerine 4 ay daha yataıp yararlanamaz yasa yeni çıktı çünkü bir fiil kesintisiz 6 ay yatan yararlanır eğer kalan cezası 12 ay yada daha az ise

  • av.HANDAN diyor ki:

   Ahmet bey sanırım olay şu şekilde arkadaşınız 2007 yılında 2 ay tutuklu kaldı tahliye oldu ve 18 ay ceza aldı bunun infazı yani yatarı diyelim 12 ay ediyor başta 2 ay yatmış 10 ay kalmış geçen ay kağıt geldi ne olacak sorunuz bu olmalı davetiye mahkemeden gelmişse ki öyle sanırım tekrar yargılanır az bir ceza tekrar alır ve tecil olur yani hükmün açıklanması geriye bırakılır 5 yıl içinde tekrar suç işlerse bu dosya gündeme gelir eğer bu dosya yargıtaydan gelmiştir zaten onandı ise size kağıt savcılıktan infaz için çağrılıyosunuz demektir 3 yılın altında olduğu için hemen yakalama çıkmaz kanunen infaz için çağrılıyo ise bu kişi 10

 403. orkun diyor ki:

  av. handan hanım benim dosya şu an yargıtayda suç tarihi ekim 2001 suçun adı rüşvet 2009 yılında 3 yıl 9 ay ceza aldım dosyam yargıtayda, zamanaşımı olur mu yada cezam yargıtay tarafından onanırsa suç tarihi 2001 yılı olduğundan 3te 1 mi yatarım. yada tam anlamıyla ne kadar yatarım. saygılar.

  • av.HANDAN diyor ki:

   orkun bey öncelikle geçmiş olsun yargıtay artık zaman aşımına dosyaları uğratmıyor 01,06,2005 tarihinden önce olduğu için suç tarihi 5 te 2 yatacaksınız bu da 18 ay eder 6 ay yatarsınız yeni çıkan denetimli ser. yasasından kalan 12 ay için bu uygulama yapılır yani tahliye edilirsiniz yargıtay onarsa 6 ay infaz edileceksiniz tekrar geçmiş olsun

 404. berkant diyor ki:

  handan hanım merhabalar 200
  3 te 3,8 ceza aldım 7 ay 15 gün yattım kalan 8 ay cezam var bu yasadan faydalana bilirmiyim

  • av.HANDAN diyor ki:

   berkant bey geriye 10 ay cezanız kalıyor 8 ay değil TABİKİ YARARLANACAKSINIZ cezanız gelince tecilde edilebilir 01 haziran 2005 öncesi suç tarihi olanlar 5 te 2 infazdır bu yeni çıkan yasa herkese açık

 405. bircan diyor ki:

  av. handan handım merhab. abim 10 yıl ceza almıştı bu cezanın 6 yıl 8 ayını ceza evinde gerecek. 18 ay dan beri ceza evinde . bu yeni af yasası abimi etkilicekmi cezası düşecekmi. tşk

  • av.HANDAN diyor ki:

   bircan hanım abiniz için çok geçmiş olsun abinizin 6 yıl 8 ay değil 6 yıl 6 ay infazı evet son 1 yıl kala yeni yasadan dolayı çıkacak

 406. orkun diyor ki:

  av. handan hanım açıklamanız içen tşk ederim. ceza 3 yıl 9 ay değil 3 yıl 4 ay dır. tekrar hesaplama yaparsanız sevinirim. tsk

  • av.HANDAN diyor ki:

   orkun bey 3 yıl 4 ay için 16 ay ediyor fakat suç tarihiniz çok eski ama 2009 da ceza almışsınız önemli olan suç tarihidir hesaplamada sizin bu cezanız ertelenedebilir yanı ertelendikten sonra 5 yıl içinde suç işlerseniz bu dosyanız infaz edilir

 407. hüseyin yalçın diyor ki:

  6 yıl önce basit yaralamadan 3.ay 10 gün hapis cezası aldım benim için de af olurmu af çıkarsa türkiye düzelir!!!!

  • av.HANDAN diyor ki:

   hüseyin bey öncelikle sizede geçmiş olsun 6 yıl önce 3 ay ceza almışsınız dertmi ediyosunuz korkmayın birşey olmaz cezaevine girmiceksiniz rahat olun ama birdaha yaralama falan bu tür şeylerden uzak olun konuşarak halledin meselelerinizi

 408. Hacer diyor ki:

  Mrh handan hanım size bir sorum olacak benim nişanlım 15 yaşında işlediği suçtan dolayı 7 buçuk yıl verdiler 1 yıldir kapalıda yatıyor acaba bu yasada benimde nişanlim yararlanırmı cezası bir yıl önce geldi bilgi verirseniz çok sevinirim tsk ederim

 409. fuat diyor ki:

  handan hanım benim 2006 senesinden bir yaralama olayım var cezam geldi 6 ay ertelettim 10 falan yatmam gerek başka bir suçtan 8 tutuklu kalmıştım cezayı mahsup ettim geri 2 ayım kalıyor bu cezayı yatacakmıyım

 410. sadan diyor ki:

  av handan hn tesadüf siteye girdim çok açıklayıcı cevaplarınız var tesekkürler allah sızden razı olsun

 411. av.HANDAN diyor ki:

  fuat bey ceza aldığınız mahkemeye mahsup dilekçesini verdiyseniz birde cezamın kalan kısmını kamu v.b hizmette çalışarak infaz edilmesini istiyorum şeklinde dilekçe verin ve bu dilekçenin aynısını infaz savcılığınada verin muhtemelen olumlu sonuç alırsınız

 412. av.HANDAN diyor ki:

  evet hacer hanım yararlanacak

 413. Hacer diyor ki:

  Tsk ederim handan hanım

 414. yasin yavuz diyor ki:

  ben suçsuz yere hapis yatacam bunun vebalini kim verecek sayın başbakanım vercekseniz verin şu lanet olası af fı insanlar işlerinin başında ailesinin yanında olsunlar

 415. melike diyor ki:

  av handan hanım eşim 2010ağustos ayında uyuşturucudan ceza evine girdi suç ortakları ilgisi olmadığını söylediği halde 2012subat ayında 5yıl10ay ceza 17bin para cezası aldı 20ay oldu yatıyor daha nekadar yatar dosya yargıtayda yatarı nedir 5yıl10ayın bana cvp verin ne olur bu yasadan yararlana bilirmi av tutamıyoruz gücümüz yok ne olur lütfen

 416. ahmet diyor ki:

  slm önceliklee sayın başbakanıma öncelikle sağlık ve hayırlı günler nasip eyliyorum sayın başbakanım lütfen biran önce afı verinnnn….
  saygı ve sevgilerimleeeee………………….

 417. av.HANDAN diyor ki:

  melike hanım eşiniz için çok geçmiş olsun 5 yıl 10 ayın infaz süresi 48 ay eder 20 aydır yatıyo diyosunuz 28 ayı kalmış evet yeni yasadanda yararlanacak 12 ay denetimli serbetlik onuda çıkarırsak 16 ay daha yatacak fakat yargıtay bu cezayı tamamen onarsa 17 bin para cezasınıda eşin ödemezse onuda hapse çevirirler

 418. ismail diyor ki:

  Handan hanım benim 20 yıl önceden hırsızlıktan sabıkam var ama halen sabıka kaydımda görünüyor.bu neden silinmiyor.

 419. zafer özkan diyor ki:

  av.HANDAN merhaba hemen sorunuma gelmek istyom .askeri suc islemistim1998 de 2001 de teslim oldum vecezami HAKLI olarak ceza aldim ve yatim rahsan affi ile ciktim ve vatani görevimi tamamladim ,memlekette 3-4 sene kaldim ve sora tekrar yurtdisina ciktim sene 2012 beni savciliktan ariyolar ,ben bu cimis olan yasadan yararlanirmiyim…lütfen cevap

 420. av.HANDAN diyor ki:

  İSMAİL bey sabıka sicili 80 yıl boyumca saklanıyo fakat yeni düzenleme ile sanırım yüz kızartıcı suçlar 20 yıl da silinecek yani bu yıldan sonra 20 yıl daha geçmesi lazım diğer suçlar 15 yıl

 421. av.HANDAN diyor ki:

  ZAFER bey tamam savcılık seni aramıştırda savcılık arıyorsa cezanız var anlamına gelmez 1998 işlenen suçun cezasıda şimdiye kalmaz pasaport işi falandır vardır başka bir şey hemen şerre yormayın hem cezanız olsa sizi savcılık aramaz yakalama çıkartır emniyet infaz büro amirliği sivil polisler alır zaten boş bir kuşku hem 1998 suçu 2000 affı var ve bir kısmını yatmışsınız

  • esra diyor ki:

   sayın av. handan hanım lütfen yardımcı olurmusunuz? size bi sorum olucak benim babamın tek böbregi yok çıkan yasadada hastalara yaşlılara 3 yıl indirim yapıolar acaba bi ondan yararlanamayız mı lütfen cevap werin nereya başvurmama gerekyor

 422. burcu diyor ki:

  Sayın Av.Handan hanım 5 yıllık bir aftan indirimden bahsediliyor bu neyin nesidir lutfen acıklık getirirmisiniz basına olan bişeymiş galiba suan genişletilyrmus:S:S

 423. av.HANDAN diyor ki:

  BURCU hanım bu gazeteciler basın suçluları yayın ve düşünce suçluları yani yazdıkları yazılardan ceza alanlar anlamına geliyor gazeteciler yazarlar tv yapımcıları v.s yaptıkları yazdıkları düşündüklerinden ötürü aldıkları cezalar af edildi zaten maksimum 5 yıl falandı her birirnin cezaları zaten

 424. av.HANDAN diyor ki:

  yani bu 5 yıla kadar af onlara sadece

 425. av.HANDAN diyor ki:

  bide arkadaşlar yeni bir suçta üst sınırı 5 yılı geçmiyorsa tutuklama yerine denetim uygulanacak hergün emniyete imza yada kefalet v.s hakim taktiri ile karıştırmayalım yanlış algılanma olmuş sanırım bu şekilde bir yeni düzenleme ile uygulama olacak

 426. av.HANDAN diyor ki:

  adalet bakanlığında 100 maddelik bir yeni uygulama ile faaliyete geçecek çeşitli yasalar var20 yada 30 tanesi biliniyor henüz ama 70-80 maddeyi tam olarak kimse bilmiyor ne olduğunu ama buradan bir açıklama ve tahmini fikir yürüterek yaparak kafa karıştırmak istemiyorum

 427. esra diyor ki:

  arkadaşlar inş. hepimizde mutlu oluruz.. BİMER diye bi site war bilgilerinizi doldurup isteginizi yazın 2 haftaya dönüyolar size yardımcıda oluyolar ..

 428. gökhan diyor ki:

  syn AV HANDAN hanım bılgınıze cok ıhtıyacım daha onceden kan davalı oldugumz kısılerle akerden dönusumde n 3 gun sonra 2003 senesınde nefsı mudafa amaclı adam öldurmeye tesebusum oldu ve uc gun sonrasında bende 4 kursunla yaralandım ozamandan berı fırardayım 2 sene öncede barısımz oldu acaba bu af benı etkılermı ne yapmalıyım bılgınıze cok ıhtıyacım var rıca etsem benı aydınlatırmısınız

 429. özgür diyor ki:

  cıkartın artık affı herkezin kendine göre bekliyeni var

 430. av.HANDAN diyor ki:

  GÖKHAN BEY şu anda af yokki ne sizi etkilesin denetimli serbestlik var sadece buda son 1 yıl kala siz hasımlarınızla anlaşmış barış yapmış olabilirsiniz sizden şikayetten vazdageçseler bu sizin cezadan kurtuldunuz anlamına gelmez karşı taraf sizden şikayetçi olmuyabilir ama kamu sizden şikayetçi ve büyük bir olasılıkla kamu davasından ceza almışsınızdır yokluğunuzda karar verilmiştir diye düşünüyorum

 431. av.HANDAN diyor ki:

  ESRA hanım babanız tek böbrekle 3 yıllık denetimden yararlanamaz diyaliz destek görüyorsa olabilir yani ikinci böbrekte problemli olması gerekiyor ve adli tıptan rapor alacak bu 3 yıllık denetimden yararlanması için bir kişinin yaşı önemli değil rahatsızlığından ötürü bakıma muhtaç olmalı kronik astım,kalp hastalığı,diyaliz hastaları v.s ağır hastalık olacak illaki yaş haddi olması için 65 yaş üzeri olacak hasta olmasa bile 65 yaş üzeri ise bir kişi muhtemelen değerlendirilir ve 3 yıllık denetimle çıkar

  • esra diyor ki:

   Çok teşekkür ederim… peki biz yinede hakkımızı deneyelim mi sizce babamın raporları felan var askere gitmemiş.. mesela bubu c.evinin hastanesine götürmemiz gerekiyor galiba lütfen cevaplarmısınız size zahmet?

 432. Burcu diyor ki:

  Av.Hanım bahsettiğiniz bu yasa genişletiliyormuş galiba ne olur acaba suç ayrımı yapılmadan yararkanırmı sizce herkez:S:S

 433. bekır unyay diyor ki:

  av handan hanym sızden rjam bana yardamjı olursanyz benım kojam sınjan kapalyda yatıor austosta 1 sene olajak 3 yıl 8 ay verdıler buna 5 sene alt af olursa faydalanabılırmı bu austostan sonra 2 senem kalıor dıyor bu neyın neysı bana bı yardamjı olusanyz sevınerım saygılar

 434. bekır unyay diyor ki:

  av handan hanym kojam pasaport yuzunden yatıor baha yardamjı olursanyz sevınerım ve bılgınız varsa afle ılgılı yazarsanyz sevınerım adym gul

 435. av.HANDAN diyor ki:

  BEKİR UNYAY isimli kişi adına yazan kişi sanırım bekir beyin eşisiniz kocanız 3 yıl 8 ay ceza aldı ve agustosta 1 yıldır ceza evinde ise kocanız 2013 ocak ayında denetimli serbestlikten yararlanıp çıkacak yani 8 ay daha var az kalmış gelmiş geçmiş olsun

 436. av.HANDAN diyor ki:

  BURCU hanım sanırım siz denetimli serbestlik yasasını soruyosunuz bu yasa 10 nisanda onaylandı ve her şey açık daha bir çok maddeler geçecek 3. yargı paketinde idi bu denetimli ser. yasası şimdi 4. yarğı paketi hazırlanıyor o geçecek

 437. fatih diyor ki:

  handan hanım merhaba bir suctan dolayı 4 sene 8 ay ceza aldım ve bu cezam onandı su an kacagım sabıkam daha onceden hic yok yenı yasadan bızlerde faydalanbılecekmıyız lutfen yardımcı olun..

 438. asuman diyor ki:

  ne olur a ciksin yigenim 16 yasinda 8yil4ay 18 verdiler kanun yok galiba kafalarina gore ceza kesiyolar affffffffffffffffffffffffffffffff ciksin genclerimiz kurtulsun

 439. gul diyor ki:

  ben bi anneyim burdan butun devlet buyukleri,ne sesleniyorum ne olur afffffffffffffffffffffffffffff cikarin artik gucum kalmadi oglu bana getirin yalvariyorumartik intara kadar geldim cocugumda bir suru hastalik cikmis yasi kucuk oldugunda kavusundaki isleri ona yaptiriyolar yardim edin ve bu yazdiklarima cvp bekliyorum

 440. av.HANDAN diyor ki:

  FATİH bey evet 4 yıl 8 ayın 37 ay infazı var 25 ay yattıktan sonra çıkarsın 12 ay yararlanacaksın yani

 441. av.HANDAN diyor ki:

  ASUMAN hanım ben bir hukukçu olarak sizin söylediğinizi yanlış buluyorum hiçbir hakim kafasına göre ceza vermez veremez tck ne diyorsa hakim savcı onu yapıyor bu kişiler sadece uyğulayıcı bu uygulamayıda kesinlikle kafalarına göre yapmıyorlar yasa ne diyorsa onu yapıyorlar hakimlere savcılara v.s tepki göstermenin anlamı yok onlarda emir kulu

 442. Hacer diyor ki:

  Handan hanım çok tsk ederiz bizi aydınlattığınız için nişanlım suçu işlediği zaman 15 yaşındaydi 7 buçuk yıl verdiler 1 yıldir yatıyor 6 buçuk yılı kalmış denetimli serbestlik yasasında yararlanırmi daha öncede sormuştum ama emin olmadığım için tekrar soruyorum cevap verirseniz çok memnun kalırım

 443. esra diyor ki:

  Çok teşekkür ederim… peki biz yinede hakkımızı deneyelim mi sizce babamın raporları felan var askere gitmemiş.. mesela bubu c.evinin hastanesine götürmemiz gerekiyor galiba lütfen cevaplarmısınız size zahmet?

 444. Derya diyor ki:

  Handan merhaba benim nisanlim gecen sene 9ayda iceri girdi suan kapalida 7aydir icerde 2014 12 ayinda cikacak drmislerdi peki ona bi yasa vuruyormu daha erkenden cikma ihtimali varmi lutfenn banada bir aciklama yapinn

 445. buğra diyor ki:

  Av. Handan hanım.Önce yazmıştım size bilginiz için tşk edrim yalnız şu olayı tm net anlamadım benim aslında 2,yıl.7,ay 7.gün cezam vr suç tarihi 1997 temyizden sonra şubat ayında bu karar onandı ve bana tebliğ edildi bende 4 ay erteledim haziranda
  Ertelemem bitiyor benim net yatarım 1,yıl 10 gün sanırım ben bu sürenin 6 ayınımı yatıp denetimli selbestlik ysasından yararlancam yoksa net yatarımın
  5,1 nimi yatıp çıkıcam bu konudada bilgi verirseniz sevinirim

 446. av.HANDAN diyor ki:

  HACER kardeşim evet nişanlınız yararlanır son 12 ayını etkiler

 447. av.HANDAN diyor ki:

  değerli arkadaşlar sizler mauhkum yakınları yada dıştan ceza alan kardeşim arkadaşlarımsınız bu siteye tesadüfen 15 gün önce girdim bazı arkadaşları aydınlattıysam ne mutlu bana herkez hepiniz ve daha nice kişiler af bekliyor zaten bunuda herkes biliyo ama bir hukukçu olarak üzülerek söylüyorum ve ümidinizi kırmak istemiyorum ama dost acı söyler bilirsiniz genel af kesinlikle çıkmaz bunu bilin fakat kısmi af yani ceza indirimi yapılacak muhtemelen bu benim kişisel görüşüm allah yar ve yardımcınız olsun

 448. Burcu diyor ki:

  Av.Handan hanım sizdn allah razı olsun aydınlatmaya calışıyoesunuz herkezi ben bi mahkum yakınıyım.Benim bahsettiğm 5 yıla kadar olan cezalar ertelenecekmiş ve 5 yıla kadar ceza alanların cezalarını dısardan cekmeleri saglanacakmıs yada bunun gibi seyler doğrumudr bu Saygılar…

 449. av.HANDAN diyor ki:

  12 eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda sandıktan evet çıktığında genel af çıkmayacak anlamındaydı bu yani bir nevi eyy halk genel af çıkmasın değilmi denildi halkta çıkmasın EVET dedi bu evet genel affı ortadan taki o zaman kaldırmıştı arkadaşlar

 450. Burcu diyor ki:

  A.v Hanım bu indirim olabilir demişsiniz ya hükümlüler içinmi yoksa tutuklular içinmi.Teşşekkur ederim

 451. remzi diyor ki:

  Handan hanım ben devlet memuruyum 2009 da hırsızlıktan suçlanıp 1. ay hapis cezası aldım yattıktan sonra daha sonra hakim bana para cezasıda verdi ben para cezasını temize gönderdim bunun sonucu ne olabilir işimi engellermi yoksa sadece parayı öderim.

 452. remzi diyor ki:

  Handan hanım beni bilgilendirirseniz size çok dua ederim saygılar…….

 453. gul diyor ki:

  ben gul cvp yazmadiniz beni aydinlatin ne olur ben napayim

 454. bekır unyay diyor ki:

  av handan hanym coh coh tesekkur ederım alah razy olsun bunada beklerım ınsallah cykar allah hepımızı kavusdursyn

 455. esra diyor ki:

  peki.. 4.yargı paketinde ceza indirimi diye birşey war mı sizce?

 456. av.HANDAN diyor ki:

  BURCU hanım şu anda yasallaşan maddeler içinde öyle bir şey yok fakat üst sınırı 5 yılı geçmeyen bir suçta tutuklama yerine adli kontrol uygulaması yapılması söz konusu-ve diğer sorunuz için kısmi af yani ceza indirimi yapılırsa bundan hükümlüler faydalanır tutuklu bir kişi taki yargıtaydan dosyası onaylanana kadar her zaman masum olabilir statüsündedir zaten bir kişi cezaevine tutuklu olarak giriyorsa illaki suçlu değildir bu anlamada gelmemeli zaten tututluluk demek bir nevi tedbirdir tutuklu bir kimse bunun için her an tahliye edilebilir belli olmaz mahkemeden önce bile çıkan oluyor

 457. av.HANDAN diyor ki:

  REMZİ bey sizin durumunuz biraz sıkıntılı devlet memurları için yani 657 tabi kamu görevlilerinin hırsızlık,gasp,zimmet vs. gibi yüz kızartısı suçlarında meslekten ihraçları söz konusudur siz para cezasının yanı sıra hapis cezası almadınızmı konunuzu tam bilmediğim için daha ayrıntılı size bilği aktarmam yanlış olur durumunuzu sıkıntılı gördüm fakat eğer hırsızlık konusu elektrik yani kaçak elektrik hırsızlığı ise bir şey olmaz kaçak elektrikten ceza alanların konusu hırsızlıktan çıkartıldı ilk sefer böyle bir suç işleyenin cezası ertelenecek ama tekrarı halinde ertelenen ceza üzerine yenisi eklenecek

 458. av.HANDAN diyor ki:

  GÜL hanım sizden bir soru göremedim sadece sorunlarınızdan bahsetmişsiniz çocuğunuz cezaevinde hastalanmış geçmiş olsun cezaevi müdürüne dilekçe yazsın tedavi ettirirler adalet bakanlığı bütçesinden zaten bütün tutuklu ve hükümlülerüin sağlık harcamaları karşılanıyor tedavi yaptırılır zaten ve siz metanetli olun insanın başına her şey geliyor bu hayatta beterin beteri var öyle siz vah ah derseniz evladınız ne yapsın içerde daha ona buda geçer olur bakalım demelisiniz çocuğunuzun yaşı kaç ve suçu ne,nezamandan beri cezaevinde söylerseniz bir açıklama yaparım yardımcı olmaya çalışırım

 459. av.HANDAN diyor ki:

  ESRA hanım 4 yargı paketinde ne ve neler var daha kimse net bir şey bilmiyor ama ev eşyalarının haciz edilmemesi konusu varmış.ceza indirimi yani kısmi af varmı bu pakette bilemiyorum yapılırmı daha sonra ondanda emin değilim ama benim şahsi fikrim bu pakettede yok ama düşüncem yapılacak ama ne zaman bilemiyeceğim tahmini konuşmak gerekirse ben 1 yıl içinde diyorum

 460. Hacer diyor ki:

  Handan hanım 12 ayını etkiliyor dedinizde dilekçe verip açık ceza evine gönderirler ordada 5 ay yatıp çıkar diyorlar sizce öyle bişey olurmu yaşı küçük olduğu için diyorlar çok tsk ederim

 461. Burcu diyor ki:

  Av.Handan hanım teşekkür ederim bilgileriniz için.Cezaevlerini boşaltmaya çalışıyorlar inş bu paketlerden birinde vardır da bu indirim biran önce çıkarlar sabrımız kalmadı 🙁

 462. av.HANDAN diyor ki:

  HACER hanım tmm da siz yaşını söylemediniz diyosunuzki suç işlediğinde 15 ti yaşı şimdi kaç yargıtaydan dosyası geldi ve bu kişi 19 20 falanmı eğer hala yaşı 15 se yıl sonu gibi çıkar yok 18 den büyükse 15 yaşında işlemiş olabilir suçu önemli değildir ceza evine giriş yaşı değerlendirilir ve normal yetişkin insan statüsünde 3/2 infaz edilir siz şu anki yaşına bakacaksınız yani

 463. av.HANDAN diyor ki:

  HACER hnm kusura bakmayın birde ben sizin sorunuzdan tam bir şey anlamadım 7 buçuk yıl verdiler 1 yıldır yatıyor 6 buçuk yılı daha var yazmışsınız cezası mı infaz müddetnamesimi ben anlayamadım sizi açık soru sorarsanız net cevap alırsınız ben diğer türlü ne bileyim durumunuzu kestirmeden soru sorup açık net tam cevap bekliyosunuz ama olmazki

 464. av.HANDAN diyor ki:

  HACER hnm eğer yakınınız 15 yaşında ise yada 18 yaş altı ise 7 buçuk yıl için 30 ay infaz yani yatarı var 12 aydır yatıyorsa 12 ayda den.ser. yararlanacak 6 ay sonra çıkacak yani 12 ayını etkileyecek anlamışsınızdır umarım 12 ay denetimli serbetlik yasasından çıkacak 6 ay sonra eğer sorunuz bu ise cevabınız bu değilse yazın o zaman sorunuz nedir

 465. yusuf diyor ki:

  denetimli serbestlik üst sınır 5 yıla cıkabilrmiş bu nezaman belli olcak meclise nasıl gelcek geldide meclismi onaylamadı ltfn bilen varsa yardımcı olsun

 466. yusuf diyor ki:

  bu konuyu nerden ve nasıl takip ede
  bilirim

 467. yusuf diyor ki:

  denetimli serbestlik üst sınır 3yıldan 5 yıla cıkabilrmiş bu nezaman belli olcak meclise nasıl gelcek geldide meclismi onaylamadı ltfn bilen varsa yardımcı olsun

 468. yusuf diyor ki:

  av handan( hanım şu anda yasallaşan maddeler içinde öyle bir şey yok fakat üst sınırı 5 yılı geçmeyen bir suçta tutuklama yerine adli kontrol uygulaması yapılması söz konusu) bu yasa mecliste mi nezaman gelir

 469. Hacer diyor ki:

  Tsk ederim handan hanım nişanlım şu an 19 yaşında 18 yaşında ceza evine girdi bugün beni aradı dedi ben dilekçe vermişim dilekçem geri gelmiş ama babasıda diyorki avukatıyla görüşmüşüm 6 ay sonra çıkar diyo yani böyle kafam karma karışık oldu

 470. AV.HANDAN diyor ki:

  HACER hanım nişanlınız 18-19 yaşında ise çıkamaz henüz malesef 3/2 oranında infaz edilecek yani 7 buçuk yıl için 5 yıl infazı var

 471. AV.HANDAN diyor ki:

  GÜL HANIM VE REMZİ BEY SİZİNEDE CEVAP YAZDIM YAYINLAMADILAR NEDEN BİLMİYORUM BEN SİZE CEVAP YAZDIM AMA

 472. AV.HANDAN diyor ki:

  GÜL VE REMZİ BEY CEVABIM YAYINLANMIŞ BİLGİNİZE….

 473. AV.HANDAN diyor ki:

  yusuf bey zaten öyle bir şey yok 5 yıl ceza alan bir kişi denetimli serbestlikten yararlanamaz infazını yatacak son 12 ay yani siz sanırım 5 yıl ceza alan bir kişi infaz edilmeyecek dışardan denetlenecek şeklinde alğılamışsınız yanlış alğılamışsınız

 474. yusuf diyor ki:

  Tutuklama yerine uygulanabilecek alternatif tedbirlerin de genişletileceğini vurgulayan Ergin, 3 yıl olarak uygulanan adli kontrol tedbirinin 5 yıla çıkartılacağını, adli kontrol tedbirinin kapsamının genişletileceğini, böylelikle tutuklamalardan kaynaklanan şikayetlerin giderileceğini, ceza infak kurumlarında kalan tutuklu sayısının azaltılacağını söyledi.

 475. yusuf diyor ki:

  handan hanım 3 yıla kadar olan hapis cezaları yerine hakim kararıyla paraya cevrile biliyodu 5 yılamı cıkacak eger deişirse.?

 476. yusuf diyor ki:

  3 yıldan 5 yıla çıkıyor

  TBMM’deki üçüncü yargı paketiyle suç işleyenlerin tutuklanmayarak, adli kontrol altına alınmasını öngören denetimli serbestlik süresi yeniden düzenlendi. “3 yıla kadar ceza öngören” suçlar için uygulanan denetimli serbestlik, en fazla 5 yıl ceza öngören suçlarda uygulanacak.

  Adalet Bakanlığı, Amerikan modeli elektronik kelepçe kullanımını başlattı. Pilot uygulama için de Ankara’da 7 kişilik bir grup seçildi. Eşine, çocuklarına şiddet uygulayan bir koca ile annesine baskı uygulayan başka bir erkeğin de içinde yer aldığı 7 kişi elektronik kelepçeyle kontrol altına alındı.

 477. AV.HANDAN diyor ki:

  yuyf bey ilk hetapta suç işledikten sonra tutulama yerine tutuksuz yargılama yapılarak böyle bir uygulama yapılacak fakat mecburi değil hakim uygun görürse ama 5 yıl ceza aldı yargıtay onadı yatacak bu cezayı tutuklamayı ilk hetapta engelliyor ama ceza evine girişi engellemiyor siz burada takılı kalmışsınız

 478. AV.HANDAN diyor ki:

  siz öyle diyosunuz fakat yusuf bey uyuşturucu satıcılarına 30 yıla kadar hapis cezası verilsin teklifide söz konusu sizin söylediğiniz olsa ne olur son 12 ayı kalıp denetimli serbestlikten çıkanlar geri cezaevine dönmek istiyorlar durumdan memnun değil

 479. buğra diyor ki:

  av. handan hanım cvp alamdım yardımcı olursanız inanın çok mutlu olcam şimdiden tşk ler.

 480. Gül diyor ki:

  Handan hanım cvp okuyamadık kusura bakmayın rica etsem bı daha yazarmisiniz oy geceler

 481. AV.HANDAN diyor ki:

  GÜL hanım sizden bir soru göremedim sadece sorunlarınızdan bahsetmişsiniz çocuğunuz cezaevinde hastalanmış geçmiş olsun cezaevi müdürüne dilekçe yazsın tedavi ettirirler adalet bakanlığı bütçesinden zaten bütün tutuklu ve hükümlülerüin sağlık harcamaları karşılanıyor tedavi yaptırılır zaten ve siz metanetli olun insanın başına her şey geliyor bu hayatta beterin beteri var öyle siz vah ah derseniz evladınız ne yapsın içerde daha ona buda geçer olur bakalım demelisiniz çocuğunuzun yaşı kaç ve suçu ne,nezamandan beri cezaevinde söylerseniz bir açıklama yaparım yardımcı olmaya çalışırım

 482. AV.HANDAN diyor ki:

  BUĞRA bey evet 6 yatıp çıkakaksınız

 483. Gül diyor ki:

  Oğlum 16yasinda 1y il oldu içerde sucu yaralama 8 yıl 4ay verdiler size isterseniz dusyanumarasini veririm bı bakın çok caresizim

 484. gul diyor ki:

  handan hanim yaziyorum ama cikmiyo neden anlamadim dogrular zorlarinami gidiyo anlamis degilim

 485. gul diyor ki:

  bana yardim ci olun handan hanim detayiyla yaziyom ama cikmiyo ekranda neden bi aciklama yapin olurmu nedenba
  iy geceler alllah yardimcin olsunki hep iylik yap

 486. AV.HANDAN diyor ki:

  GÜL hanım çok geçmiş olsun üzülmeyin çocuğunuzun yaşı küçük aldığı ceza ve yattığı gün göz önünde bulundurularak çok büyük bir ihtimal yılbaşında tahliye olur zaten cezasıda infaz edilmiş sayılıyo çünkü çocuğunuzun yaşı küçük olduğu için 1 gün 2 gün sayılıyo yılbaşında çıkacak az kalmış ocak2013

 487. Gül diyor ki:

  Neden yılbaşında çıkacak diyorsunuz handan hanım bu kadar eminsinizki beni mutlu ettiniz Allah’ta ssını mutlu etsin

 488. Gül diyor ki:

  Neden yılbaşında çıkacak diyorsunuz handan hanım bu kadar eminsinizki beni mutlu ettiniz Allah’ta ssını mutlu etsin suan dusyassi inceleniyor temizde Ankara’da nee olur sonuc sizce

 489. tülay diyor ki:

  eşimin görüş gününe gidemiyorum oğlumun pisikolojisi bozuldu af çıksın nelur sesimi duyun küçük şeylerle uğraşmayın.

 490. tülay diyor ki:

  eşim suçsuz yere hapiste,paramız yok ziyaretine gidemiyoruz,hergün ağlıyoruz psikolojimiz bozuldu.
  Nolur Af çıkartın,küçük cezalarla uğraşmayın

 491. Gül diyor ki:

  Handan hanım Gül yengem ben asuman bizi biraz daha aydınlatsanız çok dua edirizz size Allah yardımcınız olsun dosya temizde Ankara da ne cvp gelir buzulumu sizce iy geceler cvp yazın lütfen

 492. remzi diyor ki:

  Handan, hanım ben hırsızlık suçundan 1.ay hapis yattım ancak 20 yıl önceden de aynı suçtan sabıkalı olduğumdan dolayı daha önceki suçu tecil ettirmediğimden o tarihten bu yana hesaplayarak hakim bana beraat esnasında artı 6000 tl de para cezası verdi bende bu cezayı temize yolladım sonucu sizce ne olabilir saygılar…

 493. remzi diyor ki:

  Handan hanım sizce yüz kızartıcı suçların işine son verilmesi için belli bir zaman hapis cezası alması gerekmiyor mu. ben sadece 1.ay hapis cezası aldım yinede işimi engeller mi. ?saygılar…..

 494. remzi diyor ki:

  Hakim bana 1.ay hapis yattıktan sonra pişmanmısın diye sordu evet pişmanım dedim son olarak 20 yıl önceki suçumu 2009 kadar hesaplayıp 6000 tl para cezası vermiş oldu bende itiraz da bulunup temize yolladım.

 495. AV.HANDAN diyor ki:

  GÜL hanım anlattığınıza göre oğlunuz 8 yıl 4 ay ceza almış yaşı 18 den küçük olduğu için ortalama üçte bir infaz edilecek yani hesaplarsak 8 yıl 4 ay ceza ay olarak 100 ay eder bunun infazı oğlunuz için 33 ay eder 12 ay denetimli ser. Yasasından yararlanacak 21 ay kalır 12-13 aydır cezaevinde diyosunuz bu süreyide çıkarırsak 8 yada 9 ay sonra çıkacak demektir dosyayı Yargıtay onaylasa bile fark etmez 8-9 ay sonra oğlunuza verilen cezasını infaz edilmiş oluyor zaten eğer dosyası yargıtayda inceleme aşamasında ise 1 aya kadar sonuçlanır sonuçlandıktan 1 aysonrada ceza aldığı mahkemeye gelir karar leyhe bozulmuş ise hemen tahliye olur onanmış gelsede değişmez 2013 ocak gibi çıkar çünkü 18 yaş altı çocuklar cezaevinde 1 gün kalınca 2 gün kalmış sayılıyor 18 yaşından büyük olsaydı çocuğunuz o zaman verilen cezanın üçte ikisini yatacaktı yani 66 ay infaz olacaktı o zaman oğlunuzun dosyasının numarası ve mahkeme bilğileri ile Yargıtay.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz hangi aşamada ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz ve siz bir avukat arkadaşa hiç danışmadınızmı sözlü olarak sorsaydınız zaten onlarda size 2013 ocak gibi oğlunuzun tahliye olacağını söylerlerdi ayrıca bu benim fikrim düşüncem değil kanun böyle umarım aydınlanmışınızdır

 496. remzi diyor ki:

  Handan hanım ama ben 1. ay hapis cezası aldım yinede işimden olurmuyum.sizce ?

 497. remzi diyor ki:

  hapisi yattıktan sonra hakim bana 20 yıl önceden aynı suçu işlediğimden dolayı ancak suçu tecil ettirmediğim için 20 yıl önceki tarih ve 2009 u hesaplıyarak bana 6000 tl para cezası verdi bende para cezasını temize yolladım sizce sonuç ne olabilir? saygılar…….

 498. gul diyor ki:

  yoorumun icin tskler handan hnim allaj her dilediginizi kabul etsin sorulari olursa tekrarsize yaza bilirim demi iy gunler

 499. Derya diyor ki:

  Handan hanim merhaba ben derya gecende yazmisstim cvp alamadim benim nisanlim
  7 aydir kapali ceza evinde 2009 da 12 ayindan 2010 4ayina kadar iceride yatmis sucu 18 yasindan kuucuk kiz kacirma dolayindan sonra hakim temize cikarip af etmis ama geri cagirmislar nisanlimda gitmedi 1,5 sene kacmis oldu yani gecen snr 9ayda yakaladilar simdi 2.5 senesi kaldi seneye 12 ayda aciga gececek sucunu islediginde 16 yasindaydi sizceee nisanlimada bir yasa vururmuu lutfen benide aydinlattin cok kotuyumm

 500. AV.HANDAN diyor ki:

  REMZİ bey tekrar söylüyorum sizin durumunuz sıkıntılı yargıtayda dosyanız ne şekilde neticelenir bilemem daha konunuz net ne onu bilmiyorum çünkü hakim nitelikliyemi soktu nasıl oldu bilmeden yorum yapamam ve siz bir bu işin ehli bir avukat arkadaşa danışın karşılıklı olarak böyle nette değil sizi aydınlatacaktır benim size buradan durumunuzu net bilmeden bir şey söylemem zor ama şu kadarını iğneleyerek söylüyorum durumunuz sıkıntılı

 501. tülay diyor ki:

  eşim 4.yıl.2ay .ceza aldı 15.gündür ceza evinde durumu iyi değil ne kadar yatar neolur cevap yazarmısınız.

 502. rana diyor ki:

  handan hanım merhaba eşim 5 yıl 10ay ceza aldı bunun yatarı ne olur dosyamız yargıtayda ne zaman gelir 5yıl ceza indirimi çıksa faydalanırmı daha nekadar yatar lütfen yardımcı olun cezası bitse bile dosya yargıyaydan gelmezse bekler çıkamaz diyorlar cevaplarsanız minettar olurum tşk ederim

 503. bekır unyay diyor ki:

  ne olur bızlerı kımse duymıormu bu af ne zaman cykajak beklemekden yorulduk hayatymyz maf oldu ne olur sesımızı duyun allah rzası ıcın sayın jumhurbaskanymyz ne olur ne olur

 504. eda diyor ki:

  handan hanim benim esim 5 yil ceza aldi 20 aydir ceza evindiyatiyor bi kizim var 1 yasinda cok madurus bu yasadan yaralaniyormu benim esim kelepcedeya

 505. aynur diyor ki:

  handan hanım umarım bana da yardımcı olabilirsiniz sizinle irtibata geçmek istiyorum mailinizi bekliyorum. arkadaşlar allahım kimseye bu acıyı yaşatmanız gönlünüze göre versin kimse düşmesin.

 506. bekır unyay diyor ki:

  sayın basbakanymyz bu olumlı dunyada ne olur yakynlarymyzdan ayırmayın ne olur allah rzası ıcın ar cykaryn mılletımız sevınjını yasasyn ne olur

 507. gaye diyor ki:

  merhaba av.Handan hn benim nişanlım 10 ay ceza aldı 8 mayıs da içeri girdi şuan kapalı ceza evinde kalıyor 3 ay sonra açık ceza evine geçecek peki şartlı salı verme yasasından yararlanabilir mi cevap yazarsanız çok sevinirim

 508. gaye diyor ki:

  merhaba av.Handan hn. ben nişanlın 10 ay ceza aldı 8 mayıs da ceza evine girdi şuan kapalı ceza evinde kalıyor 3 ay sonra açık ceza evine geçecek bu yeni çıkan şartlı salı verme yasasından yararlanabilir mi cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 509. esra diyor ki:

  handan hanım basın suçlarına dyorlar ama tutuklu gazeteciler için çıkarmaya çalışıyorlar… tutuklu deil hükümlü olanda yatan war gazeteci peki tutuklular bundan yararlanacak hükümlüler ne olacak buna aklım ermedi herkez bi ayrı bişey diyo yok mu çıkcak bi yasa lütfen bilgi werirmisiniz?

 510. OKTAY diyor ki:

  GAYE HANIM size ben cevap vereyim sanırım handan hanım cevap vermeyecek nişanlınız 10 ay cezası için 6 ay 20 gün infaz edilecek bu denetimli serbestlikten yararlanamaz ve 3 ay sonra açığa geçecek diyosunuz muhtemelende geçirmezler ve cezasının tamamını şu andaki kaldığı kapalı cezaevinde tamamlatırlar geçmiş olsun

 511. ahmet diyor ki:

  allah rızası için af istiyoruzzz…..

 512. bekır unyay diyor ki:

  oktay bey bana yardamjy olursanyz sevınerım benım kojama 3 yıl 8 ay jeza verdıler pasaport yuzunden 3 yıl onje 5 bucuk ay yatdy cykdy delıl yetersızlıgınden byrakdylar tekrar 2njı ayda ıcerıye aldylar sınjan kapalyda yatıor austosta toplam 1 sene oluyor dıor eskı yatdygyla bu cykajak yasadan faydalanabılırmı bana yardamjı olursanyz sevınerım

 513. Gül diyor ki:

  5yil ceza indirimi cikti herkese mujdee

 514. Derya diyor ki:

  aff ciksinnn nolurr birii soylesinn banaaa arkadaslar nisanlim 3 sene si kaldii cikabilirmii en yakin zamandaa??

 515. filiz diyor ki:

  benim sorum av.handan hanıma cevaplarsanız sevinirim eşim 21 ay ceza aldı yatarı 14 ay 6 aydır kapalı cezaevinde 1 ay sonra acıkceza evine gececek benim eşim denetimli serbestlikten faydalanabilirmi faydalanırsa cezaevinden ne zaman cıkar

 516. OKTAY diyor ki:

  GÜL hanım ceza indirimini nereden çıkardınız ama malesef şu anda çıkmış değil ama arkadaşlar 15 hazirana kadar 3. yargı paketinin tamamı meclisten geçmiş olacak 86 tane madde varmış 11 yaş altı çocuğu olan 5 yıla kadar cezası olan şu an cezaevinde yada dışarda olan kadın mahkumlara af var TEKRAR EDİYORUM SADECE BAYANLARA VAR şu an komisyonda bu şekilde herkese olabilirmi belki muhtemelen

 517. Gül diyor ki:

  Oktay bey ozaman ne d’en sabah gastesine verdiler anlamadim

 518. BaHar diyor ki:

  Avukat Hanım benimde yorumunuza ihtiyacım var.
  Nişanlım askere 21 gün geçti diye askeri cezalardan izin tecavüzü suçundan dolayı 3 ay 10 hapis cezası aldı.24 gündür kapalı cezaevinde DENETİMLİ SERBESTLİK BİZİM İŞİMİZE PEK YARAYACAK GİBİ DEGIL SANIRIM.Askeri cezalarla ilgili bana söyleyebileceğiniz bişey varmı acaba yardım ederseniz sevınırım.

 519. engin diyor ki:

  av.handan hanımın dikkatine.benımde 6136 silahtan ceza aldım 24ay daha öncedende gene silahtan ceza aldım 10ay. 4ayını yatıp çıktım şimdi bu yasadan nasıl faydalanacam yatmam gereken ceza 16ay ne kadar tutuklu kalıp çıkacam benı bilgilendirirmisiniz cezam geldı temızden onaylanıp.

 520. ahmett diyor ki:

  bu 5 yıl mevzusu dışardakileri yani cezasını erteletenlere nasıl vuruyo bilen varmı arkdaşalar

 521. AV.HANDAN diyor ki:

  BAHAR HANIM nişanlınız denetimli serbestlik yasasından yararlanamaz cezası infaz edilecek 66 gün yatar çıkar

 522. AV.HANDAN diyor ki:

  AHMET BEY sizin durumunuz sıkıntılı sizin tekerrürünüz var iddianamenizde tck 58 md. uygulaması yapılmıştır sizin cezanız dörtte üç infaz edilecek ona göre hesap edin

 523. AV.HANDAN diyor ki:

  ENGİN BEY sizin durumunuz sıkıntılı sizin tekerrürünüz var iddianamenizde tck 58 md. uygulaması yapılmıştır sizin cezanız dörtte üç infaz edilecek ona göre hesap edin

 524. AV.HANDAN diyor ki:

  ARKADAŞLAR şu merak ettiğiniz 5 yıl af olayı şu üç şekilden birisi şeklinde olacak ama belli değil a)bir kişinin toplam aldığı cezadan 5 yılı affa uğrayacak b)veya infaz edilecek cezadan 5 yıl affa uğrayacak c)yada 5 yıla kadar olan cezalar af edilecek. bunlardan b şeklinde olan olursa çok kişi yararlanır yani 10 yıl ceza almiş kişi bile çıkar diğer konu 3. Yargı paketinde 86 madde var ve 3n geç 20 hazirana kadar meclisten geçip yasallaşacak ve zaten 4, yarğı paketi hazırlanıyor ve genel af şu an bu yıl için mümkün görünmüyor bilğinize

 525. BaHar diyor ki:

  AVUKAT HANIM

  Nişanlım askere 21 gün geçti diye askeri cezalardan izin tecavüzü suçundan dolayı 3 ay 10 gün hapis cezası aldı.Şuan kapalı cezaevinde DENETİMLİ SERBESTLİKTE YADA 3.VE 4. YARGI PAKETLERİ ONAYLANIRSA ONLARDAN YARARLANABİLİRMİYİZ ?

 526. Hacer diyor ki:

  Handan hanım eğer dediğiniz gibi 5 yıl olan cezalara af gelirse benim nişanlımda yararlanırmi daha önce sizi bilgilendirmistim 7 yıl verdiler 1 yıldan fazla yatıyor ve kapalıda cevap verirseniz memnun kalırım

 527. Gül diyor ki:

  Handan hanım benim oğlumda yararlanırımi cvp yazarmisiniz

 528. Betül diyor ki:

  Handan hanim benim nisanlim
  9 aydir cezaevinde 2.5 senesi kaldi herangi bir aftan yararlanabiliyormu???

 529. Burcu diyor ki:

  Sayın Av.Handan hanım yatarı 2 sene 2 ay olan bir hükümlü saydığınız şıkların herhangi birinden faydalanabilir dimi? Allah cümlemizi kurtarsın

 530. AV.HANDAN diyor ki:

  BAHAR hanım nişanlınız denetimli serbestlik yasasından yararlanamaz cezası infaz edilecek 66 gün yatar

 531. Burcu diyor ki:

  Av.Handan hanım 20 ayı kalan biri her halukarda cıkar yani öylemi?

 532. nermin diyor ki:

  çok acil afffffffff istiyoruz ailesi olarak çok magduruz sanki tayyip bize bakıyor sanki insanlar yardım ediyor daha çok sen batıyorsun 2 kızım var başkada bakanım yok duy sesimizi tayyip

 533. eyüp diyor ki:

  recep tayyıp erdogan sende yattın ıçerde ne kadar zor oldugunu bılıyosun af çıkarında artık kavuşalım babamıza yeter yeter

 534. eyüp diyor ki:

  BENIM BABAM HUKUMÖZLU 12 6AY FUL HAPSİ VAR BU YASA ÇIKARSA DURUMU NE OLUR HANDAN HANIM SIZE ZAHMET BENI AYDINLATIRMISINIZ LITFEN

 535. Betül diyor ki:

  Handan hanim lutfenn banada cevaplayin nisanlim bu yasalardan fayda gorurmu?

 536. bekır unyay diyor ki:

  sayın handan hanym benımde kojam 3 yıl 8 ay jezası var pasaport yuzunden sınjan kapalyda yatıordy sımdı kyzyljahammam kapaly jezaevıne gondermısler benımde kojam faydalanabılırmı ve ne zaman bu yasayı ovrenejegıs yardamjı olursanyz sevınerım

 537. AV.HANDAN diyor ki:

  BEKİR beyin hanımı size daha önce en az 4 sefer açıklama yaptım yeter ama aynı soruyu sormaktan bıkmadınızmı yanlış anlamayın anlıyorum sizi zor durumdasınız ama aynı soru sürekli sorulup durulmazki canım

 538. eda diyor ki:

  handan hanim benim esim 5 yill ceza aldi bunu yatari 40 ay 20ay dir ceza evinde bu yasa dan yaralaniyormu lütfen cevap yazin

 539. esra diyor ki:

  herkez doki 5 yıl altına yasa war lütfen nasıl bi yasa var handan hanım bilginz yokmu nisanda dediler yok mayısda dediler yok şimdide haziran diyolar… bence 1 senelik denetimli serbestlgi werdiler hükümlülere bidaha wermezler diye düşünüyorum.. ama Allah büyüktür inşallah rabbim kader mahkumlarını kurtarır … sizin bilgniz ne? bildginizi bizimle paylaşırmısınız?

 540. emrah yılmaz diyor ki:

  değerli arkadaşlar 2006 yılında 2 yıl 6 ay ceza aldım resmi bir kurumda çalışmaktayım işimi kaybetmek istemiyorum çıkacak 3. yargı paketindeki ceza indiriminden bende faydalanabilirmiyim beni aydınlatırsanız çok sevinirim

 541. AV.HANDAN diyor ki:

  SN EMRAH YILMAZ BEY suç tarihi ve suç nedir yazarsanız ve 657 ye tabimisiniz yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım

 542. AV.HANDAN diyor ki:

  ESRACIĞIM 19 mayıs tarihli yorumuma açıklamama dikkat eder okursan cevabın orada fazlası ile var

 543. AV.HANDAN diyor ki:

  EDA şu anda bir yasa yok henüz çıkan ama 20 hazirana kadar bekleyin muhtemelen var birşeyler

 544. AV.HANDAN diyor ki:

  BETÜL sende kardeşim en geç daha öncede olabilir en geç 20 haziran

 545. AV.HANDAN diyor ki:

  BAHAR hnm nişanlınız 3 ay ceza almış 1 aydır yatıyormuş sabır 1 ay daha yatar çıkar bu ne sabırsızlık çok seviyosun ama sabır et biraz

 546. asil diyor ki:

  av. handan hanım cezası temyizden gelmeyenler yada ceza erteletenler haziranda çıkcak olan paketten yararlanabiliolarmı
  saygılar efendim

 547. AV.HANDAN diyor ki:

  ASİL henüz kesin bir şey yok ama olursa çıkan yasanın uygulama şekline şuç tarihine v.s gibi konular ele alınarak kişinin çıkan yasadan yararlanıp yararlanmayacağı değerlendirilir tıpkı denetimli serbestlik yasası gibi hele bir çıksın olursa o zaman kim yararlanır kim yararlanmaz belli olur şu an bir şey söylemek yanlış

 548. ferdi diyor ki:

  slm arkadaşlar içinizde anlayan yada bir hukukçu varmı soruma lütfen cevap verin kesinleşmiş 5 yıl 3 ay cezan var yatarı 3 buçuk yıl bu çıkan yada çıkacak olan yasadan ben yararlanabilirmiyim tşklr.

  Cevapla

 549. Betül diyor ki:

  handan hanim herkezin sorularini cvpliyorsunuz benim sorularima neden bir cvp yazmiyorsunuz??

 550. emrah yılmaz diyor ki:

  av .handan hanım suç tarihim 2006 suçum silahlı tehtit 2 yıl 6 ay ceza aldım orman işletme müdürlüğünde geçici işçi olarak çalışıyorum her sene 179 gün çok güzel bir işim ve iyi bir ailem var kaybetmek istemiyorum çıkacak olan 3. yargı paketinden ben faydalanabilirmiyim ne olur beni aydınlatın lütfen

 551. Hacer diyor ki:

  Arkadaşlar inşallah haziranda yüzümüz güler allahtan umut kesilmez allah herkesin yardımcısı olsun

 552. zafer diyor ki:

  yargıtayda temiz ettiğim dosyam var 9 yıl 4 ay acaba sonuç nolur bu yasayla ne şekilde faydalanabilirim saygılarımla

 553. AV.HANDAN diyor ki:

  BETÜL HMN BEN 22 MAYIS TARİHLİ AÇIKLAMAM VAR SENLE İLĞİLİ KENDİ YAZININ 5 YUKARISINA BAK

 554. AV.HANDAN diyor ki:

  EMRAH bey 2 yıl 6 ay için 20 ay infazınız ediyor 6 ay kapalı 6 ay açık olmak üzere 12 ay yatarsınız 8 ay denetimli serbestlik uygulaması yapılır bu olay sizin işinizi engellemez cezanız infaz edilince tekrar işinize dönebilirsiniz sanırım yerime başkasını alırlar kuşkunuz var unutmayın bir kapıyı kapatanan allah yeni kapıyı açar her işite vardır bir hayır bu olay sizin hayatınızda olumsuz yönde iz bırakacağını düşünmüyorum çünkü şu anda her 100 insanın 55 inde bir şekilde dosya var adli makamda

 555. suzan diyor ki:

  av.handan hanım benim babam 1.5 aydır cezaevinde ve 1 yıl ceza verildi poşise görevi başında hakaretten af çıkarsa aftan yararlanırmı yoksa nasıl olur.teşekkürler..

 556. Tolga (Insaat Muhendisi) diyor ki:

  Degerli Av.Handan Hanim…
  Ekim 2011`de temyize gonderdigim resmi evrakta sahtecilik sucundan 2 yil 1 ay hapis cezam bulunmkatdir…? Sizce; bu dosya Yargitay`dan ne zaman doner..? Kesin (net) yatarim ne kadar suredir…? Denetimli serbestlikten faydalanabiliyor muyum acaba..? Haziran 20`sinde cikmasi muhtemel ceza indirimi yasasindan bu sucdan hukum giyenler de faydalanabiliyor mu…?

 557. ENGİN diyor ki:

  AV.HANDAN HANIM. BEŞ YILLIK CEZALARA AF VAR DİYORLAR BEN BU YASA GELİRSE FAYDALANA BİLCEMMİ BİDE BENİM CEZAM GELDİ ŞUAN ARANMAM ÇIKTI ÜÇÜNCÜ YARGI PAKETİ YASALASIRSA BEN NASIL FAYDALAN BİLİRİM BİLGİNİZ VARSA CEVAP YAZARMISINIZ.

 558. ENGİN diyor ki:

  AV.HANDAN HANIM.DENETİMLİ SERBESTLİKTENDE NASIL FAYDALANIYORUM NE KADA CEZA EVİNDE KALMAM GEREKİYOR NE KADARINI YATIP ÇIKARIM SİZDEN ACİL CEVAP BEKLİYORUM.

 559. AV.HANDAN diyor ki:

  TOLGA bey öncelikle çok geçmiş olsun bu suçunuzun net infaz süresi 16 ay 20 gündür.bunun 6 ayını kapalı cezaevi 6 ayınıda açık cezaevi kalan 4 ay için denetimli serbestlik uygular salarlar dosyanızın durumunu Yargıtay.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz ama benim tahminim 3 yılı bulur gelmesi dosyanız gelince cezanız 3 yılın altında olduğu için sizin hemen yakalamanız çıkmaz size tebliğ edilir tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde infaz savcılığına mazeretli dilekçe vererek 6 ay erteleme alabilirsiniz ama mahkemeye adres değişikliğini verirseniz tebliğ edilir yoksa tebliğ edilmiş sayılır ve direk yakalamanız çıkar emniyet infaz büro sivil ekiplerce alınırsınız.çıkması muhtemel yasa için bir yorum yapamıyacağım biz hukukçularında kafası karışık inanın tam net ne olacak ne şekilde bir yasa gelecek net bilmiyoruz lakin genel af kesinlikle çıkmaz bu bir gerçek ama sizin için ne ve nasıl hiç fark etmez her türlü yasa sizi olumlu yönde etkiler ve cezanız ertelenir yani tecil edilir ama aynı şuç tekrar edilirse tck 58 md uygulaması yapılır yani tekerrür olur bu cezanız yeni suçunuza eklenir yeni alacağınız cezanın üçte ikisi yerine 58 md uygulandığı için dörtte üçünü infaz edilirsiniz yani özetlersek her türlü yasa sizin işinize gelir az cezanız olduğu için

 560. AV.HANDAN diyor ki:

  SUZAN hanım 1 yıl ceza için 8 ay infaz edilecek isterse dilekçe yazıp uygun açık cezaevi varsa açık cezaevine çıkabilir 1 buçuk aydır yatıyormuş 4 ay daha yatınca salarlar genelde bu suç için pek yatırılmıyordu ama sizin durum ciddi galiba ama olsun en fazla 3 yada 4 ay daha tutabilirler geçmiş olsun

 561. Tolga (Insaat Muhendisi) diyor ki:

  Sn.Av.Handan Hanim…Oncelikle degerli cevabiniz icin tsekkurler ediyorum…Yargitay`in resmi internet sitesinden dosyamin durumunu yakindan takip ediyorum..Tecil ve erteleme; 3.yargi paketinde yer almasi muhtemel ceza indiriminden dolayi etkileyip gerceklesecegini mi soyluyorsunuz..? Saygilar…

 562. AV.HANDAN diyor ki:

  TOLGA bey cezanız onanır gelirse cezanız 3 yılın altında olduğu için 6 ay erteletme hakkınız kanunen mevcut şu anda eğer herhangi bir kanun çıkarsa af gibi sizin ve herkesin dosyası ortadan kalkmıyor yani yasa çıktı dosya gitti yok genel af çıksa bile cezalar 5 yıl suç işlememe şartı ile ortadan kalkıyor eğer kişi 5 yıl süresinde suç işlerse durdurulan dosya aktif oluyor

 563. Gökhan diyor ki:

  Askeri af istiyoruz 7 yıl oldu hem cezalarını yatıp hem askerlıkmı yapıcaz artık bunada bı cozum bulsunlar

 564. emrah yılmaz diyor ki:

  tesekkür edrim handan hanım beni birazcıta olsa rahatlattınız allah razı olsun fakat ben şuan zaten denetimli serbestliğe tabiyim karakola imza veriyorum 1 ay sonra bitiyor cezam bu olaydan ceza evine girmem durumunda 2. kez denetimli ssebestlikten faydalanabilirmiyim iş akdim fes olmuyormu cezam fazla olduğu için

 565. emrah yılmaz diyor ki:

  av handan hanım benim iş sözleşmem gereği hersene 179 gün çalışıyorum yangın işçisi olarak taşaron firma değil devlet bünyesinde mahkum kadrosundayım sıkıntım onun içim 3. yargı paketinide o yüzden soruyorum handan hanım iş akdim fes olurmu olursa 7 senelik emeğim var tazminatımı öderlermi tşk

 566. Betül diyor ki:

  tmm kusura bakmayij handan hanim gormemisim cvbiniz icin tesekkurler yanliz bir sorun daha olacakti benim nisanlim kapali cezaevinde yatiyor 2.5 senesi kaldi eger 6 ayda cikacak olan yasalardan biri vursa bile acik cezaevinde 6 ay yatmasi sartmi?

 567. remzi diyor ki:

  av.HANDAN hanım bizede af yokmu yada erteleme felan ne olur yardımcı olun….

 568. asil diyor ki:

  HANDAN HANIM
  Herhangi bir gelişme var duyduğnuz yargı paketiyle ilgili

 569. asil diyor ki:

  av.handan hanım 3 yargı paketşyle ilgili yeni öğrendğniz gelişmeler varsa bizimle paylaşırmısınız
  saygılar

 570. emrah yılmaz diyor ki:

  avukat handan hanım bana cevap vermediniz

 571. elif diyor ki:

  Handan hanım benim kardeşim yaralama olayından 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldı daha önce 4 ay yattı…yargıtay onamış…ne kadar yatar vede yapacak bişey varmı …….

 572. AV.HANDAN diyor ki:

  EMRAH bey ben size 23 mayıs tarihinde gerekli açıklamayı yapmışım yukarıda bakarsanız

 573. AV.HANDAN diyor ki:

  30 mayıs 2012 tarihinde trt 3 te sanırım gündüz 11 de mecliste oturum var adalet komisyonu 3. yargı paketinden maddeleri oylamaya sunacak bakalım neler var

 574. nuri diyor ki:

  yha tayip su affı cıkarsana olum adam olun len delikanlıyasanız aff gelirr olum ne waetler werionus hic bir seyy göremios affı görelim bare recep tayip

 575. sevgi diyor ki:

  av.handan hnm.benim eşim uyuşturucu suçundan 6 yıl sekiz ay cezası kesildi.benim merak ettiyim bunun nekadarını yatıcak.21 aralık 2012 de yakalandı 9 mayısta cezası kesildi.6 yıl sekiz ayın yatarı ne kadar olur.birde bu 3. yargı paketi eşime de fayda edicek mi.umutlanmalımıyız.yani bir af sözkonusumu.benim avukatım bana yardımcı olmuyor tam anlamıyla.aydınlatmıyor.cevap verirseniz çok mutlu olurum.şimdiden çookkk teşekür ederim

 576. mehmet akif diyor ki:

  sayın handan hanım 2000 yılında sahte paradan dolayı 2 yıl 9ay 10 ceza aldım 2012 yılında yargıtaydanda onandı benede 6 ay erteledim daha önce bir sabıkam yok bu yasadan nasıl faydalanırım tşk ederim

 577. metin diyor ki:

  AV.HANDAN hanım benim babam 25,05,2012 tarihinde alındı ve 2 yıl 4 ay ceza verildi ama benim babamın hiç bir suçu yok tam olarak bilmiyorum ama 2 yada 3 yıl geçti olayın üzerinden olayda şu:babam g.antebe gitmişti kndi arabamızla ve abimin ortağını çağırmış yanına beraber bir kaç bira içmişler daha sonra arabayı abimiin ortağı almış ve bir yere gidip gelmiş iki kişiye çarpmış ve ölmüşler kaçmış arabayla babamın yanına gelmiş

 578. metin diyor ki:

  direğe çarptığını söylemiş babamda arabayı alıp tamirciye götürüomuş yolda polis yakalamış babama anlatmışlar durumu babamda kendisinin vurmadığını söylemiş o adam hapis yatıyordu 1 yıldır falan ama çıktı şimdi bu seferde benim bbabamı aldılar içeriye ama benm babmın hiçbir suçu yok kiii…:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 579. Tolga (Insaat Muhendisi) diyor ki:

  Degerli Arkadaslar;
  Üçüncü Yargı Paketinin 71 Maddesi TBMM Adalet Komisyonunda görüşüldü…Toplam 106 maddelik tasarının 71. maddesine gelen komisyon, görüşmelerine 30 Mayıs Çarşamba günü Ceza Hukukunu ilgilendiren değişiklikler için devam edecek…Carsamba`dan itibaren bizleri ilgilendiren Ceza Hukuku ile ilgili degisiklikler gorusulecek…Herkesin beklenti icerisinde oldugu `Ceza Indirimi` seklinde bir duzenleme olacagi kanisindayim…Allah umutlarimizi bosa cikarmasin…

 580. asil diyor ki:

  inşallah tolga bey.gönlümüzden geçtiği gibi hem içerdekileri hem dışardakileri etkileyen bi yasa olur.inşallah içerdekiler çıkar dışardan daha cezası gelmeyen yada erteletenlerde ceza evine girmeden rahata kavuşurlar inşallah. Allah hepimizin yardımcısı olsun

 581. Hacer diyor ki:

  Handan hanım öncelikle allah sizden razı olsun bu çıkan yasa bütün suçlarımı kapsıyor yoksa belli suçlaramı

 582. e_f_e diyor ki:

  çarsamba gunu goruslucekmıs guya yasa paketı hepimiz ıcın hayırlı olur ınsallah

 583. asya diyor ki:

  handan hanım tolga bey teşekkürler sizlere

 584. sevgi diyor ki:

  handan hanım lütfen cevabınızı bekliyorum.yargı pakatinden bizde faydalana bilicekmiyiz?eşimin cezası daha 9 mayısta kesildi 21 aralıkta da tutuklandı.lütfen cevabınızı bekliyorum

 585. Betül diyor ki:

  Handan hanim merhaba bu 3.yargi paketinden basin yoluyla islenen suclara ve terorle ilgili suclara ceza indirimi gelecekmis peki benim nisanlim zamanindan kiz kacirdigi icin icerde yatiyor kizin yasi 18 olmadigi icin 4 pakette ona vuracak bir madde varmi?

 586. bahar mavi diyor ki:

  benim babam silahtan 16 ay ceza aldı 21 gün oldu içerde yatalı ..babamla bugün kapalı görüşte konuştum ..ben ünv. okuyorum 2 tanede küçük kardeşim var bakacak kimsemiz olmadığı için babam savcılığa dilekçe yaz dedi bana burdan çıkabilmem için ..gerçekten savcılığa başvursam nasıl bi dilekçe yazmam gerekiyor yada ne yapabilirim böyle bir hakkım varmı lütfen bilgisi olan varsa bana yardımcı olsun çok çaresizim..saygılar

 587. asil diyor ki:

  HANDAN ANIM VARMI BİR GELİŞME ACABA ÖĞRENDĞNİZ BİŞEYLER VARMI

 588. AV.HANDAN diyor ki:

  TBMM Adalet Komisyonu, Komisyon Başkanvekili, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün başkanlığında toplandı.

  Adalet Bakanı Sadullah Ergin, her gün asayiş ve terör mücadele ederken, kolluk kuvvetlerinin ve soruşturma makamlarının ellerindeki enstrümanların alınması durumunda yarın bunların sorgulanmaya başlanabileceğini söyledi.

  TBMM Adalet Komisyonu, Komisyon Başkanvekili, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün başkanlığında toplanarak ”3. yargı paketi” olarak adlandırılan 108 maddelik tasarıyı 71. maddeden itibaren görüşmeye devam etti.

  Bugünkü toplantıda, tasarının, ”avukatın, dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasının, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmesi durumunda kısıtlanabileceğine” ilişkin maddesi tartışma konusu oldu. CHP, bu düzenlemeye itiraz ederek, tasarıdan çıkarılmasını istedi.

  CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, tutuklu milletvekilleri konusunu alt komisyonda gündeme getirdiklerini, ancak kendilerine bu konunun üst komisyonda ele alınacağının söylendiğini belirtti.

  ”Ama bu konu burada ele alınmıyor. Siz kendiniz dışındakilerle alay mı ediyorsunuz?” diyen Öztürk, iktidarın muhalefetten bu konuda teklif istemesi üzerine, hazırladıkları teklifi sunduklarını söyledi. Öztürk, ”Sayın Başbakan ‘bu işin formülü yok’ dedi. Öyleyse bize niye ‘formül verin’ dediniz? Başbakan sezaryende formülü buluyor, ‘bakana talimat verdim’ diyor peki bu konuda neden talimat vermiyor?” diye konuştu.

  CHP’li Öztürk, avukatın, dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasının, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmesi durumunda kısıtlanabileceğine ilişkin maddeye karşı çıkarak, bu düzenlemeyle savunma avukatlarına kısıtlama getirildiğini iddia etti.

  Bugünkü toplantıya başkanlık eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, alt komisyonda önergeleri görüştüklerini, kabul edilenlerin işlendiğini kabul edilmeyenlerin ise işlenmediğini söyledi.

  CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, ”Alt komisyonda bu konuları gündeme getirdik, ‘üst komisyonda görüşülür’ dediniz, fakat görüşmüyoruz. Biz kendimizi burada konu mankeni gibi görüyoruz” dedi.

  Bunun üzerine Köylü, ”konu mankeni” benzetmesini kabul edemeyeceğini belirterek, ”Alt komisyonda kabul edilen önergeler burada var. Siz de önerge verebilirsiniz” diye konuştu.

  ”Acımasız bir terörle mücadele ediyoruz”

  Adalet Bakanı Sadullah Ergin, muhalefetin, bu maddeye ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

  Ergin, ”Belki bu fıkra kaldırılsa savunma açısından daha iyi olabilir ancak her gün asayiş ve terör olaylarıyla mücadele ederken, kolluğun ve soruşturma makamlarının ellerindeki enstrümanlarını almaya başlarsak yarın bunlar sorgulanmaya başlanabilir. Özgürlükçülük adına dile getirilen düşüncelere saygı duyuyorum, onlara bir itirazımız olamaz. Türkiye hem demokratikleşme sürecinde mesafe alırken hem de terörle mücadele ederken bunun dengesini iyi korumak zorundadır. Belgelerin en fazla 3 ay süreyle incelenebileceğine ilişkin düzenleme, mevcut düzenlemeden çok daha iyidir. Şu anda yapılan soruşturmalarda limit olmaksızın bir sene, iki sene üç sene sınırlama uygulanabiliyor. Bu, bir iyileştirmedir” açıklamasında bulundu.

  Düzenleme yapılırken uygulayıcıların görüşlerinin alındığını belirten Ergin, ”Pınarhisar’da infilak eden aracın hesabını kimden soracaksınız? Biz bir yandan demokratik standartları yükseltmeye çalışırken, bir yandan da her gün insanlarımızı, sivil vatandaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi kaybediyoruz, acımasız bir terörle mücadele ediyoruz. Bizi bu noktada tutan şey budur’ dedi.

  Ergin, Türk Ceza Yasası ve ceza usul yasası yapıldığında; terörle mücadele yasasının tamamen yürürlükten kaldırılmasının planlandığını ancak yaşanılan terör hadiselerinden sonra bunların gerçekleşmediğini belirtti.

 589. AV.HANDAN diyor ki:

  23,05,2012 tarihinde adalet komisyonu 3.yargı paket maddelerini meclise sunacaktı 30,05,2012 tarihine ertelenmişti yine sunmadı malesef ilerleyen zamanda öyle görünüyor sanırım tüm maddeler tamamlanınca sunacak gibi sürekli tarih ileri atılıyor

 590. asil diyor ki:

  yani bizim umduğumuz bir ceza indirimi söz konusu diiil… umutlar suya düştü

 591. fatma diyor ki:

  ben hiç bişey anlamadım… ne yaptılar bugün neler oldu var mı bizmle ilgili bişey?

 592. bahar diyor ki:

  Handan hanım selamlar banada yardımcı olursanız çok sevinicem.bundan 7,5 yıl önce abim ve eniştem silah suçundan yargılandılar mahkemeden cezaları kesildi bir yılda yargıtayda bekleyen cezaları , yargıtaydan 26.04.2012 cezaları kesinleşti 11.05.2012 tarihindede tutklanıp ceza evine alındılar yani 22 gündür ceza evindeler. kesilen cezaları 4yıl 2 aydı şuan her biri için 16 şar ay ceza ları mevcut.benim sormak istediğim ceza indirimi yada şartlı salıverme yada başka bi indirimden yararlanabilme şansları varmıdır.bilgi verirseniz çok sevinirim ..saygılar.

 593. engin diyor ki:

  AV.HANDAN HANIM BENİM SORUMA CEVAP VERMEDİNİZ SİZDEN CEVAP BEKLİYORUM.

 594. AV.HANDAN diyor ki:

  BAHAR hanım şu anda mevcut denetimli serbestlik yasası var ama bu yasa bakanlığın dediği gibi çok kişi faydalanamadı yani beklendiği gibi olmadı türkiyede cezaevleri tıklım tıklım dolu ve her gün de mahkum sayısı malesef artmakta bu mahkum sayısının fazlalığı ekonımik olarakta ülkeye külfet ve bu mahkum kişilerin bir şekilde topluma kazandırılması şart mahkumu ceza evinde tutarak o kişinin ailesinide cezalandırıp hatta aile düzeni bozulmakta ve bu ailede olan çocuklarda ilğisiz büyüdüğü için toplumda yanlış yetişmekte hatta çocuklarda suça itilmekte diğer bir yönden bakıldığında mahkum sayısının fazlalığı türkiyenin Avrupa birliğine girmesine kati süretle engel bu kadar fazla mahkum sayısı ile bizi AB ye almazlar tamam herkese ikinci bir şans verilmeli ama içerden çıkan tekrar suç işlememeli devletin bu yönlerde çalışması var bir kişinin sabıkası 80 yıl sicilinde saklanırken bu süre 10-15 yıla iniyor yani bir kişi ömür boyu sabıkalı gezmeyecek türkiyede kangıren olmuş bu huküki sorunlar er geç çözülecek çözülmeli birde benim tahmini düşüncem devletin genel af gibi bir düşüncesi var ama İmralılı v.s yöneticileri bu aftan etkilensin istemiyor devletimiz şu anda mevcut 1982 anayasası ile genel af çıkarsa anayasa mahkemesi bu kişileri cezaevinden salar bunu engellemek için yeni bir anayasa sonrası genel af olabilir ama şu anda cezaevlerindeki yoğunluğu doluluğu azaltmak için kısmi ceza indirimi yapılacak gibi ama nasıl olur ne şekilde olur bilemiyorum herkes bir şey söylüyor biz hukukçular arasındada 3, yargı paketi en geç 20 hazirana kadar meclisten geçip yasalaşacak bu pakette varmı indirim bilemem 4 . yargı paketi hazırlanıyor bu paketlerin birinde çıkar bence bir şeyler

 595. Tolga (Insaat Muhendisi) diyor ki:

  Degerli Arkadaslar…
  Bugun itibariyle Meclis Adalet Komisyonu, 108 maddelik 3.Yargi Paketini kabul etti…Ancak; bu pakette bizleri ilgilendiren bir ceza indirimi veya kismi af seklinde bir duzenleme yok…Ne yazik,umitlerimiz baska bir bahara kaldi…

 596. AV.HANDAN diyor ki:

  ENGİN bey sizden soru göremedim sadece cezam geldi ararnmam çıktı 5 yıllık ceza indirimi varmı yazmışsınız ne cezası ve şu anda bir indirim söz konusu değil net soruya net cevap verilir

 597. Tolga (Insaat Muhendisi) diyor ki:

  Sn.Av.Handan Hanim…Merhabalar…3.Yargi Paketi bildiginiz uzere Meclis Adalet Komisyonu`nda 108 madde olarak ayrintili bir sekilde gorusuldu ve kabul edildi…Bizleri ilgilendiren “ceza indirimi“ seklinde bir duzenleme cikmadi…Buyuk bir hayalkirikligi yasiyorum su an…Uzuntumu tarif edemem size…Sizce, hukumet baska bir pakette mi dusunuyor boyle bir ceza indirimini..? Umutlanalim mi sizce..? Yoksa, hayallerimiz suya mi dustu..?

 598. Burcu diyor ki:

  AVUKAT HANIM Kamu davalarının erteleme kapsamına alındığı yazıyor.Bu sadece basın ve yayın yoluyla işlenmiş olanları mı etkiliyor yoksa tüm kamu davalarını mı?HÜKÜMLÜ TUTUKLU AYIRIRMI?

 599. AV.HANDAN diyor ki:

  TOLGA bey bu pakette varsa bile söylemezler bu maddelerin tamamı ne bilen yok ancak yarısına yakını biliniyor evet yeni bir paket daha hazırlanıyor 4. paket umutsuz olmayın her an her şey olabilir gündemde yok söylenende yok ama

 600. AV.HANDAN diyor ki:

  TOLGA bey farkındaysanız bu maddeler ekim ayından bu yana sır gibi saklanıyo burası türkiye her an her şey olabilir bik bakmışsınız sabah gazetede gece meclis af çıkartmış şaşırırmısınız hele tatamı meclisten geçsin bakalım şu 3 paketin

 601. salih yalçın diyor ki:

  suçsus yere yatanlara af istiyoruz çocuk larımız babasıs kalmasın

 602. AV.HANDAN diyor ki:

  TOLGA BEY VE HERKESİN DİKKATİNE 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Teklif ile; 5 yıldan fazla hapis cezasına hükmedilmiş gebe kadının cezasının çocuk ölmüş ise bu tarihe ve yaşaması halinde babasına verilmesine kadar ertelenmesi ile 5 yıl ve daha az hapis cezasına hükmedilen gebe veya 11 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın hükümlülerin cezasını cezaevi dışında denetimli serbestlik tedbirleri ve elektronik cihazların kullanılması suretiyle takibi yoluyla infaz edilmesi öngörülmektedir.
  BURADA Kİ bu madde eğer ki 3. Yargı paketinde varsa ki muhtemelen var.bu madde meclisten geçip yasalaştığı zaman sadece kadın hükümlüler değil her hükümlü yararlanır çünkü bu şekilde olusa anayasanın eşitlik ilkesi ihlal edilmiş oluyor.evet arkadaşlar bu maddenin meclisten geçmesi bence yeterli

 603. Tolga (Insaat Muhendisi) diyor ki:

  Sn.Av.Handan Hanim…Tekrar merhaba…108 maddelik 3.Yargi Paketi`nin tum maddelerini inceledim ve okudum…Kesinlikle bizleri ilgilendiren “ceza indirimi“ veya “kismi af“` seklinde bir duzenleme yok…Bilginiz olsun…4.Yargi Paketi ile ilgili herhangi bir duyumunuz varsa,bizimle paylasir misiniz..?

 604. Tolga (Insaat Muhendisi) diyor ki:

  Degerli Arkadaslar…
  3. yargı paketine Bahçelievler katliamının tutuklu mahkûmlarına af maddesi eklendi…Bilginiz olsun…
  Meclis komisyonunda kabul edilen 3. yargı paketi, bu mahkûmların suçları için ayrı ayrı yatmasını ortadan kaldıracak ve tahliye getirecek.

 605. asil diyor ki:

  09 Mayıs 2012 Çarşamba – 16:30
  TBMM Adalet Komisyonu’nca oluşturulan Alt Komisyonda yapılan düzenlemeye göre; ceza üst sınırı şartı olmaksızın tutuklular için adli kontrol kararı verilebilecek. Böylece halen cezaevlerinde bulunan 36 bin 408 civarındaki tutuklu için tutuksuz yargılanma yolu açılmış olacak. Düzenleme 8 tutuklu milletvekilini de yakından ilgilendiriyor. Hakim isterse, 8 tutuklu milletvekili için denetimli serbestlik kararı verebilecek. Böylece milletvekilleri için TBMM yolu açılabilecek.

  Av.HANDAN HN: bu bilgiyle alakalı yorumunuz nedir.
  saygılar efendim

 606. asil diyor ki:

  Yapılan değişiklik ile 3 yıl sınırı kaldırıldı ve tüm suçlarda adli kontrol ile tahliye olanağı getirildi.
  HANDAN HANIM YANİ HERKES BİR ŞEKİLDE YARARLANCAKMI DEMEK OLUYO BU.
  İNŞALLAH HERKESİN ÜMİT ETTİĞİ GİBİ OLUR UMUTLAR SUYA DÜŞMEZ ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.. HAZİRANIN 10U 20Sİ ARASI İNŞALLAH ARTK GÜZEL ŞEYLERDEN KONUŞUYO OLURUZ ARKADAŞLAR

 607. muhammet diyor ki:

  ßenmde pazartesi mahkemem var kesin ceza evine girecem amq bi af cıksada kurtulsak

 608. asil diyor ki:

  yani tutuklular için hep var bişeyler handan hn. hükümlülere birşey varmı? eğer dediğniz olursa eşitlik ihlalinden dolayı erkeklerde yararlanırsa hükümlülermi yararlanmış oluyo saygılar efendim

 609. fatma diyor ki:

  hep tutuklu hep tutuklu hiçmi hükümlüye bişey yok ya tutuklunun çıkmasına bi fırsat war zaten

 610. RAMAZAN diyor ki:

  trafik kazasından yatanlar için af istiyoruz, bunlar terörist , bile bile insan öldürmemişler.

 611. fatih diyor ki:

  AV.HANDAN HANIM ANNE YASASINDA ANAYASININ 10.MADDESINDEN BAHSETMİŞSİNİZ İSTERSENİZ Bİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN EŞİTSİZLİK OLMUYOR BENIM FIKRIM.

 612. salih yalçın diyor ki:

  benim eşim 7 sene önce hapis cezası aldı davacı çekildı ama kamudan 3 sene geldi şuan 6 gündür ceza evinde af var diyorlar dogrumudur madurum 2 çocukla ama7 sene sonra olması uzun degil mi cevaplarsanız sevinirim

 613. AV.HANDAN diyor ki:

  FATİH bey hamilelik için evet eşitlik ihlal edilmiyor ama 11 yaşında olan çocuğun annesine ihtiyacı olduğu kadar babasınada ihtiyacı vardır hamilelik kısmına denilecek bir şey yok

 614. fatih diyor ki:

  AV.HANDAN HANIM pekı bu yasa bu sekılde cıkarsa su an benım bıldıgım 0-6 yasa eger 0-6 yas yada 11 yasa kadar olan cocuklar yasası bu sekılde cıkarsa anayasaya aykırımı

 615. fatih diyor ki:

  “CHP’Lİ TANRIKULU, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ…
  02 Haziran 2012, Cumartesi
  CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun?da değişiklik istedi. “Ülkemizde çocuklu kadın hükümlüler ve anneleriyle birlikte cezaevinde yaşamaya mahkûm edilmiş çocuklar cezaevlerinde birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bir çocuğun olumsuz koşullarda büyümesi, nakil esnasında annesini ellerinde kelepçe ile görmesi telafisi mümkün olmayacak zararlar doğurur? diyen Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı?na sunduğu yasa değişikliği önerisi şöyle GENEL GEREKÇE: Ülkemizde çocuklu kadın hükümlüler ve anneleriyle birlikte cezaevinde yaşamaya mahkûm edilmiş çocuklar cezaevlerinde birçok sorunla karşılaşmaktadır. Çocukların toplumla kaynaşarak, topluma faydalı ve sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri amacı karşısında, anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşamaya mahkûm edilmeleri kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenledir ki, haklarında 5 yıl ve daha az cezaya hükmedilen annelerin cezalarının, mümkün olduğunca toplum içerisinde ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmeleri amacıyla cezaevleri dışında infazının gerektiği düşünülmektedir. Aynı şekilde cezaevlerinde çocuklarına süt alamayan, ekonomik durumu iyi olmadığı takdirde çocuğunun sağlıklı beslenmesini temin edemeyen, çocuğuyla beraber olduğu için diğer mahkûmlar tarafından psikolojik veya fiili şiddete maruz kalan annelerin cezaevlerinde tutulması ceza hukuku anlamında suç ların şahsiliği ilkesiyle açıklansa dahi, hiçbir suçu olmayan çocuğun umut dolu geleceğinin elinden alınması ve uzun vadede sağlıksız yetişen bireyin olası yaşam tarzından dolayı toplumun cezalandırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu aşamada hükümlü annenin çocuğunun bakımının devlet tarafından üstlenilmesi veya varsa diğer aile bireyleri tarafından sağlanması bir çözüm olarak değerlendirilebilecek ise de, annesiz yetişmeye mahkûm edilmiş bir çocuğun da aynı şekilde sağlıklı büyümesinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bir çocuğun cezaevlerindeki olumsuz koşullarda büyümesinin, başka bir cezaevine veya hastaneye dahi nakil esnasında annesini ellerinde kelepçe ile görmesinin ceza hukuku ve sosyolojik açıdan telafisi mümkün olmayacak zararlar doğurması karşısında, işbu teklifle yukarıda açıklanan sorunların yaşanmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKIND KANUN?DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ MADDE 1 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun ?Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi? Başlıklı 16 ncı Maddesinin 4 üncü Bendinde ?Hapis cezasının infazı? ibaresinden sonra gelmek üzere ?hakkında 5 yıldan fazla hapis cezasına hükmedilen? ibaresi eklenmiş, ?gebe olan? ibaresi ?gebe? olarak değiştirilmiş, ikinci cümlede yer alan ?anasından başka birine? ibaresi kaldırılarak, yerine ?babasına? ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – 13/12/2004 tarihli ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 105/B maddesi eklenmiştir. ?Çocuklu Kadın Hükümlüler Hakkında Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı ve Elektronik Cihazların Kullanılması Suretiyle Takip MADDE 105/B- (1)Hakkında 5 yıl veya daha kısa süreli hapis cezasına hükmedilen gebe veya 11 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınların cezaları denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle gerçekleştirilir. Denetimli serbestlik tedbiri, hükümlü kadının toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir. (2) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ve İzleme, gözetim ve denetime ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.? MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1- Bu madde ile hakkında 5 yıldan fazla hapis cezasına hükmedilmiş gebe kadının cezasının, çocuğu ölmüş ise bu tarihe, yaşıyor ise babasına verilmesine kadar ertelenmesi düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile yeni doğan çocuğun annesine duyduğu gereksiniminin temin edilmesi ve çocuğun sağlıklı bir ortamda büyütülmesi amaçlanmaktadır. MADDE 2 Bu madde ile hakkında 5 yıl ve daha az hapis cezasına hükmedilmiş, gebe veya 11 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın hükümlülerin cezasını cezaevi dışında denetimli serbestlik tedbirleri ve elektronik cihazların kullanılması suretiyle takibi yoluyla infaz edilmesi düzenlenmektedir. Bu düzenleme ile çocukların annelerinden ayrı veya sağlıksız koşullarda anneleriyle birlikte yaşamak zorunda bırakılmasının engellenmesi ile annesi ceza alan çocukların topluma sağlıklı bir şekilde kazandırılması amaçlanmaktadır. MADDE 3 Bu madde yürürlük maddesidir.” “.

 616. AV.HANDAN diyor ki:

  FATİH bey 11 yaşında olan annesi mahkum olan bir çocuğun annesinin yanında kalması olanaksız bir durum zaten sosyal hiz. alır zaten babası yada velayet edecek yakını yoksa çocuğun 11 yaşında şeklinde geçerse kadın erkek gözetilmez hamilelik olarak eşitlik ihlal söz konusu olmaz gebelik kadınlara özel bir durum olduğu için 11 yaş çocuğu olan şeklinde olursa 11 yaşında olan bir çocuğun babaya anaya ihtiyacı var annesini kelepçeli görüyorsa babayıda görüp psikolojik etki olmuyormu

 617. gamze diyor ki:

  Av.Handan hanım sıze bı sorum olacak yardımcı olursanız çok sevınırım benım annem ve babamın 2 yıl 1 ay cezaları var yatar surelerı 10 ay annem içeri gireli 15 gun babam gırelı 3 gun oldu 1 seneden az oldugu için bu serbest denetımlılık yasasından yaralanmak ıstıyoruz ama nasıl olacak suan kapalı ceza evınde yatıyorlar buradakı avukat hakımler acıga gectıkten ve acıkta 6 ay yattıktan sonra yararlanabılırler ancak dendı ama o zamna cea bıtıyor zaten bılgı verırsenız sevınırımmm şimdiden teşekurler

 618. ismet korkmaz diyor ki:

  Benim babam suçsuz yere içeri girdi. ben 13 yaşındayım annem kalp hastası nolur af istiyoruz size yalvarıyorum

 619. ebru korkmaz diyor ki:

  eşim ceza evin de eşim icin af istiyorum başka ailer aglamasın yeter sayın başkanım size sesleniyorum duyun sessimizi

 620. serap güz diyor ki:

  aslım hastasıyım rahatsızızım eşim dıyarbakır kapalı ceza evinde rahhasızım eşim için af istiyorumm lütfenn

 621. HAKAN diyor ki:

  bu yorum lara yorum yazsak elimize bişeymi geçecek bakan , cumhur bakanı, baş bakan, önemli kişiler bunlara bakıp yazdıklarımızı okuyorlarmı :)) boşş ne yazsak babam ıspartada yatıyor ne af var nede salıverme nede ev hapsi sizin söledikleriniz hepsi yalan dolan inanmıyorum babam pkk olsaydı yada sizin organize işlerinizde adı olsaydı 1 ay yatar çıkardı babam adam öldürmedi hırsızlık yapmadı tecavüz etmedi suç atıldı babam benim memur 1,5 ayı vardı emekliliğine vede gardiyan dı. iyi incelenmedi dosyası ama makamdakiler 13 yıl verdiler yazı değil mi gırtlağımıza kadar borcumuz var ben okuyamadım ve de çalışıyorum aileme ben bakıyorum çünkü ben tek evladım. yaşım 25 açız şuanda babam yapmadığı bir suçun çilesini bizim ise açlık sefaletlik çekiyoruz. atatürk bölemi bıraktı size türkiyeyi bölemi emanet eti lanet olsun ki ben bu cumhuriyet de 1 dk bile durmam durmıcamda.. teşekkürederim abdullah gül , teşekkürederim recep tayip erdoğan . İYİ UYKULAR TÜRKİYE – YOLA DEVAM…..

 622. AV.HANDAN diyor ki:

  GAMZE evet denetimli serbestlikten yararlanamıyor annen baban 5 ay kapalıda kaldıktan sonra açığa geçerler 5 ayda orada kalıp tahliye olurlar

 623. bahar diyor ki:

  HANDAN HANIM
  çok teşekkür ederim vaktinizi biza ayırıp cevap verdiğiniz için ..allah sizden razı olsun..inşallah dediğiniz gibi 3 yargı paketinden umudumuz gitti umarım 4.yargı paketinden içerdeki hükümlü yakınalrımız yararlanırlar..müjdeli haberleri 4 gözle bekliyoruzz…

 624. nurhan pala diyor ki:

  benımde abim ceza evinde her insan 2ci bi şansı hak edıyo çocukları var önce rabbimden sonra adaletten yardım beklıyoruz rabbim kimselere vermesin dusmanımıza bile acil af istıyoruz

 625. sevda diyor ki:

  av.handan hanım bnm eşim 12 yıl aldı bu 5 yıllık yasadan faydalana bilirmi 4 aydır içeride şimdiden tşkrler

 626. yasemin araç diyor ki:

  handan hanım eşim doktora darp hakaret ve tehditten 28 ay ceza aldı 2006 da olan bi olaydan dolayı mayısın 10 da teslim oldu 2 yaşında bi oğlum var ve 6 aylık hamileyim lütfen bana yardımcı olun bu denetimli serbestikten klepçe veya para cezasına çevrilme ihtimali varmı en kısa zamanda nasıl çıkabilir lütfen akıl verin acillllll

 627. fatih diyor ki:

  arkadaslar dun basbakan ozel gundem de konustu benım fıkrım ve tahmınım tck 231.madde genıslıyecek yanı 2 yıl olan hapıs cezalarından erteleme 5 sene olan hapıs cezalarında uygulancak yanı buda ne olmus oluyor daha onceden suc ıslememıs ve sabıkası olmayanları 5 sene olan cezaları ertelecnecek g

 628. yasemin araç diyor ki:

  ama benim eşim şuan hükümlü 28 gündür cezaevinde erteleme nasıl olacak biz faydalanabilecekmiyiz?

 629. AV.HANDAN diyor ki:

  FATİH bey biraz sabır kardeşim dahada genişleyecek o kadarla kalmayacak biraz daha sabır:) ama sen bu işi çözmüşsün hukuğa merakın var belli:))

 630. engin diyor ki:

  AV.HANDAN HANIMIN DIKKATINE.benım 24ay ceza aldım 6136 silahtan aynı suctadan daha oncede ceza aldım 10 ay şimdi 103gun kapalıda 6ay acıkta yattıktan sonra denetımlı serbestlıkten faydalanıyormusum üçüncü yargı paketınde bana yarayan bi madde varmı acaba bılgınız varsa cevap verırmısınız.

 631. Hacer diyor ki:

  Fatih bey daha açık yazarmisiniz lütfen anlamadımda

 632. fatih diyor ki:

  handan hanım agır ceza avukatnın yanında calısıyorum avukat olmasam dahı yaptıgım ısı severek yapıyorum ayrıca sızlerınde ınsanları bılgılendırmenızden dolyı sızlere ayrıca tesekkur edıyorum.ınsallah daha cok genısler daha cok ınsan faydalanır hacer hanım daha fazla konuyu ac demıssınız ama dedıgım gıbı daha onceden sabıkası yok ıse ve aldıgı ceza sınırı 5 sene ıse hakımın taktırı ıle salıverılecek ama bak dıyorum sabıka olmamamsı aranacaktır bunda yanı bır nevı esra erol programı gıbı bırsey elektrık aldınmı alamadın mı ::=)

 633. fatih diyor ki:

  Birkaç sene önce, sabıkası olmayan ve ilk defa ceza alma durumunda olan sanıkların üst sınırı 2 sene olan cezalarının açıklanmayarak beş yıl süre ile ertelenmesi maddesi yürürlüğe girmişti.

  Üst sınırı 2 seneyi aşmayan ceza alan hükümlüler, beş yıl içinde yeniden bir suç işleyip cezaya mahkum olmazlar ise, aldıkları ceza bütün sonuçları ile kaldırılmaktaydı.

  Bu uygulamadaki 2 yıllık üst ceza sınırı şimdi 5 yıla çıkarılıyor.

  Yani en fazla 5 yıla kadar ceza alan hükümlülerin cezaları Mahkeme uygun görürse bütün sonuçları ile sona erdirilmek üzere uygulanmayabilecek.

  Artık şu veya bu sebeple yukarı haddi beş seneye kadar olan cezaya muhatap olan kişiler, eğer daha önce suç işlememişlerse Mahkemenin takdiri ile ve bir defaya mahsus olmak üzere cezalarının bekletilerek uygulanmamasını isteyebilecekler.

 634. fatma diyor ki:

  fatih bey…. sizin dediginiz içerde yatan hükümlü içinde geçerli mi benim babam 4 sene 2 ay ceza aldı suç yaralama öyle bişey çıksa yararlanır mı lütfen cevap verin Allah rızası için…

 635. gökhan diyor ki:

  adam öldurmeye tesebbus sucumdan 9 yıllık fırarlıgım sonucunda 1 hazıranda olan mahkememe katılarak allahın ıznıyle ve adaletın tecellısıyle kurtulmus bulunuyorum daha dogrusu tutuksuz yargılanıyorum ben bu fırarlıgı 9 yıl cektım ne kadar zor oldugunu benım gıbı olanlar ıyı bılırler kısaca alah sızınde yardımcınız olsun kardeslerım özgurluk 1 saglık 2 bunun dısında hersey bos özgurluk gıbısı yok umarım ınsalah sızde en yakın zamanda bu duyguyu tadar sevdıklerınızle guzel yıllar yasarsınız AMİN.

 636. Hacer diyor ki:

  Fatih bey tsk ederim şimdi suç işlediği yaş 15 , cezası 18 yaşında geldi 12 yıl ama yatarı 7 yıl şimdi ceza evinde 1yıl 3aydir yatıyor daha önce sabıkası yoktur sizce nasıl olur bilginizi alabilirmiyim

 637. fatih diyor ki:

  HACER HANIM O KONU HAKKINDA SU AN NE DESEM YALNIS BILGI VERMIS OLURUM BEKLEYIP GORUCEZ AMA BUGUN ALDIGIM DUYUMA GORE KOMISYONDA 300 ADET ONERGE VARMIS VE GUZEL SEYLER OLUCAKLARINI SOYLEDILER ISIM VERMEK ISTEMIYORUM BUNU SOYLEYEN BIR MILLETVEIKILI

 638. filiz diyor ki:

  merhaba handan hanım size bşr sorum olacak benim abim 2005 yılında davası oluyor 2007 yılında karar veriliyor yeni 1 aydır içerde 5 yıl vermişler yatarı nekadar af gelirse yararlanırmı

 639. fatih diyor ki:

  arkadaslar benım tahmını fıkrım ve dusuncem umarım HANDAN HANIMDA katılır bu dusunceme 31 aralık 2011 tarıhne kadar basına verılen ust sınır 5 sene olan erteleme meclıste genele yayılıp arkasından da 2 yıl olan denetımlı serbestlık yasası 5 seneye cıkar ve kalıcı bır madde olur dusuncesındeyım.

 640. AV.HANDAN diyor ki:

  Adalet Bakanlığı, cezalarını beşte birini kapalı cezaevlerinde geçirenlerin Açık Cezaevlerine geçmeleri için koşullu salıverme tarihlerine 5 yıl kalma şartını 6 yıla indirdi. Bazı ceza maddelerinden ceza alanlar için ise 1 yıl kalma şartı, 2 yıl olarak değiştirdi.

  Adalet Bakanlığınca “Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, açık ceza infaz kurumları arası nakillerine ve kapalı ceza infaz kurumlarına iadelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmenlikteki değişikliğe göre, Toplam cezalarının beşte birini kapalı ceza infaz kurumlarında iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine en fazla 5 yıl kalma şartı 6 yıla çıkartıldı. Yapılan ikinci değişiklikte ise, Türk Ceza Kanununun 102, 103, 142, 148, 149, 188, 190, 220, 328, 335, 336, 337. maddelerinden hüküm alanlar için, koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalması şartı da 2 yıl olarak değiştirildi.

  Yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.

 641. BaHar diyor ki:

  3.yargı paketi ne oldu gündemde göremiyoruz bilgisi olan varmı acaba komisyondan geçti denildi.Gene rafa kalktı sanırım yıne hayaller suya mı acaba? Bilmediğimiz bişeyler varmı yargıyla ilgili ?

 642. asil diyor ki:

  SN.AVUKAT HANDAN HN.
  RİCA EDİYORUM BU BİLGİYİ YORUMLARMISINIZ. Benim anladığım hükümlüler bu yasadan yararlanabilcek eğer yazıldığı gibi olursa sizin düşünceniz nedir efendim.
  SAYGILAR

  AK Parti, pek çok tutuklunun tahliye olmasının yolunu açacak kanun değişikliği üzerinde çalışma yapıyor. Cezaevlerindeki bir çok kişinin tahliyesine imkân tanıyacak düzenleme için muhalefetin de görüşü alındı ve muhalefet de düzenlemeye destek verdi. AK Parti’nin yapacağı çalışma ile İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılacak. İnfaz Kanunu’nun 4. maddesine göre, infaz hükümlerinden ancak “mahkumiyet hükümleri kesinleşenler” yararlanabiliyor. Cezaevlerindeki bir çok tutuklu infaz hükümlerinden yararlanmaları halinde tahliye olacakken, cezaları kesinleşmediği halde bu imkâna kavuşamıyorlar. İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, hakkındaki mahkeme kararının temyizini bekleyen tutuklulara da İnfaz Kanunu hükümlerinden yararlanma hakkı sağlanacak. Böylece bir çok tutuklu ve hükümlüye tahliye yolu açılacak.

  TATİLE GİRMEDEN KANUN ÇIKACAK
  İnfaz Kanunu’na eklenecek düzenlemeyle sadece cezası kesinleşenlerin değil, “hükümözlü” olanların yani hakkındaki kararla ilgili temyize başvurup bunun kesinleşmesini bekleyenlerin de yararlanmasına imkan tanınacak. Böylece çok sayıda tutuklunun cezaevinden çıkmaları sağlanmış olacak. Düzenlemeyle ilgili kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması ve Meclis tatile girmeden de yasalaştırılması bekleniyor.

 643. rana diyor ki:

  merhaba av hanım fatih bey eşim uyuşturucu maddesinden 5 yıl 10ay ceza aldı yanındakiler alakası olmadığını söylediği halde bunun yatarı ne olur dosya temyizde açıka nezaman geçer bizim faydalanacağımız bi indirim yok mu ilk suçu sabıkası yok şuan hükümlümü tutuklumu oluyo bilgilendirir seniz sevinirim daha nekadar yatar

 644. BaHar diyor ki:

  Tolga Bey 3.yargı paketi altındaki 108 Maddeyi inceledim Demişsiniz…Bir link yada bu maddeleri bizimle paylaşırmısınız rica etsem ?

  Te$ekkürLer…

 645. kadir diyor ki:

  af cıkıcakmıı yada ceza ındırımı varmı…bılgısın olan lutfen cvp versınn…

 646. hasibe diyor ki:

  fatih bey bir olayda birden fazla üst sınırı 5 yılın altında ceza almış olanlar faydalanıyormu yani bir kavgada polise mukavemetten ruhsatsız silahtan meskun mahalde silah sıkmaktan ayrı ayrı ceza aldı eşim hepsinin üst sınırı 5 yılın altı ama toplamı 5 yılın üstü bilgi verirseniz sevinirim

 647. rana diyor ki:

  merhaba av hanım fatih bey eşim uyuşturucu maddesinden 5 yıl 10ay ceza aldı yanındakiler alakası olmadığını söylediği halde bunun yatarı ne olur dosya temyizde açıka nezaman geçer bizim faydalanacağımız bi indirim yok mu ilk suçu sabıkası yok şuan hükümlümü tutuklumu oluyo bilgilendirir seniz sevinirim daha nekadar yatar

 648. AV.HANDAN diyor ki:

  FİLİZ HANIM abinizin suç tarihini yazmamışsınız sadece 2005 yazmışsınız eğer suç tarihi 01,06,2005 ten önce ise 2 yıl infaz edilecek eğer bu tarihten sonra ise suç tarihi 40 ay infazı var o zaman

 649. AV.HANDAN diyor ki:

  ASİL bey bu yazdığınız bilğiyi başka yerden kaynaktanda edinmiştim yalnız bu şu şekilde cezaevinde HÜKÜMÖZLÜ yani yerel mahkemeden ceza almış ve yargıtaydan dosyasını bekleyen kişileri kapsıyor ama kaç yıla kadar ceza alan ve yargıtaydan dosyasını bekleyen hükümözlüler faydalanır belli değil yani kişi cezaevinde değil dışarıda tahliye edlilip dosyası gelince onanırsa infazına kaldığı yerden devam olacak ağır suçlular faydalanamaz benim görüşüm

 650. asil diyor ki:

  handan hn. özellikle şuan size minnetlerimi sunmak istiorum. yani sizin gibi kar amacı gütmeksizin bizlere bilgi veren çabalayan bir insan heleki avukat görmedm.emeğnizi ilginizi bu iyliğinizi nasıl öderiz bilmiorum ama bir mail adresi verirseniz mail atmak istiorum ve sizden açık adres alıp bir nacizane hediye göndermek istiorum.benim sözlüm 2ay ceza yattı sonra bu martta cezası geldi ve ertletti. yani ceza üs sınırı olayını geçersek faydalanma durumu olabilirmi
  size minnettarım çok saloun çooook

 651. fatma diyor ki:

  handan hanım 2 yıla çıkıyor 1 yıl koşullu salıverme yazmışınızın acaba yaralama suçlarınada var mı?

 652. ÖZGE diyor ki:

  aFF istiyoruz Lütfennnn 3 yıldan az ceza alanlara af versinler barii :((

 653. bahar diyor ki:

  FATİH BEY
  size ulaşmak istiyorum mail adresimi verirsem bana bilgilerinizi yollarmısınız..baharmavideniz@hotmail.com

 654. AV.HANDAN diyor ki:

  ASİL bey bu sizin güzelliğiniz ben avukat olarak danışma ve dosya incelemeye ücret almıyorum duruşmaya girmeden kimseden ücret almadım almamda hediyeye lüzum yok düşünmeniz beni mutlu etti özel bir durumunuz varsa görüşmek isterseniz yinede elimden geleni ederim allah razı olsun deyip duz etmeniz bana yeter inanın

 655. dilek diyor ki:

  handan hanım kısmı af olacakmı sadece basın yayın yolunamı geliyor hükümlüleri kapsayan hiçbirşey yokmu hükümlüler faydalanamazmı lütfen bildiklerinizi bizimle paylasın benim eşimin cezası 10 ay suan 14 gündür içerde

 656. fatma diyor ki:

  handan hanım lütfen cvp werirmisiniz?

 657. bahar diyor ki:

  HANDAN HANIM ..
  8 haziranda paylaştığınız bi yasa var şimdi benim abim 20 ay suçu var silahtan 33 gündür cezaevinde hükümlü ,bu yasaya göre 4 ay sonra koşullu salıvermeden yararlanırmı yani 1 ay yattığı için 3 ay sonra çıkarmı ??? ben tam olarak anlamadım ..saygılar..

 658. AV.HANDAN diyor ki:

  FATMA hanım benim yazdığım yazıyı nasıl okuyor nasıl yorumluyosunuz anlamış değilim ben şu an 1 yıl olan şartlı salıvarme 2 yıla çıktı diye bir şey yazmadım siz nereden çıkardınız şimdi benim yazdığım bazı maddelerden ceza alanların açık ceza evine geçmeleri son 1 yıl kala iken 2 yıl kala açık cezaevine geçecek yazdım kendinizce nasıl anlıyosunuz ben anlayamadım sizi

 659. AV.HANDAN diyor ki:

  3. Yargı Paketi 13 – 16 Haziran tarihleri arasında TBMM’de görüşülüp kanunlaşıyor…

  Adalet Komisyonunda kabul edilip TBMM Başkanlığına görüşülmek üzere sevk edilen 3. yargı paketi 13 Haziran ile 16 Haziran tarihlerinde görüşülüp kanunlaşacak.

  Adalet Komisyonunda incelenmesi uzun süren 3. yargı paketi geç te olsa TBMM Başkanlığına gönderilmişti.

  3. yargı paketinin TBMM Başkanlığındaki hazırlıklarından sonra kanunlaşmak üzere görüşüldükten sonra oylanarak kabul edilmesi bekleniyor. 3. Yargı Paketi Cumhurbaşkanının imzalamasından sonra resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girecek.

  Pakette yer almayan TAAHÜDÜ İHLAL ve Bundan dolayı cezaevinde ulunan, cezası kesinleşip aranan, ya da davaları süren ihlalcilerle ilgili geçici birer maddeyle düzenlenmesi ve bu mağdurların yararlanmalarının sağlanması bekleniyor.

 660. dilek diyor ki:

  handan hanım hükmü kesinleşmişler şuan cezaevinde olanlar bu yasadan faydalanamayacakmı kimleri tutucak bu yasa lütfen açıklarmısınız

 661. AV.HANDAN diyor ki:

  BAHAR hanım ben çok açık net ifade ile bir şeyler yazdığıma inanıyorum ama siz anlamıyor yanlış yorum yapıyosunuz 8 haziranda ben ne yazmışım adi suçlarda açık cezaevine geçme son bir yıl iken son 2 yıl kala açık ceza evine geçilecek yazmışım ama siz nasıl anlıyosunuz yada anlamakmı istemiyosunuz bilemiyorum ben

 662. ibrahim aslan diyor ki:

  selamlar babam evrakta sahtecilik suçundan yargılanmakta ve 2 sene 6 ay ceza aldı yapmadıgı bir suç suçu işleyen ise babamın haberi olmadan avukatının yaptıgı hata.şu anda karar kagıdı gelir gelmez temyize gönderecekler geçenlerde temyiz kararı bekleyenlere beraat yolu diye bir haber okudum sanki dogrulugu varmı varsa beraat edermi size sorum bu hemen cevaplarsanız sevinirim saygılar

 663. filiz diyor ki:

  MERHABA AV.HANDAN HANIM BENİM ABİM 15/09/2005 SUÇ TARİHİ KARAR TARİHİ 2007 TARİHİNDE KARAR VERİDİ YARGITAY TEMİZ KARARINI RET CEVABI VERDİ 5 YIL HÜKÜM VERDİ OLAY BABAMLA ABİM TARTIŞIYOR TARTIŞMA ESNASINDA BABAM TAŞA DÜŞÜYOR VE KABURGASI KIRILIYOR ABİMDEN DAVACI OLUYOR BABAM RAPOR ALMAYA GELDİGİNDE DAVASINDAN VAZ GEÇMESİNİ SÖYLEDİM O DA SAVCIYA GİDİP DAVASINDAN VAZ GEÇTİGİNİ SÖYLEYİP DİLEKCE VERMİŞ AMA ORTADA DİLEKCE YOK ANLAMADIM BİRDE HÜKÜM VERİLİRKEN TCK 5560 DAN SONRAKİ YANİ YENİ HÜKÜM SANIGIN LEHİNE OLDUGU İÇİN ESKİ YASADAN HÜKÜM VERMİŞLER BUNA İTİRAZ EDEBİLİRMİYİZ ABİM EVLİ 2 YAŞINDA BİR COCUGU VAR AİLESİ ÇOK MAĞDUR YENİ ÇIKACAK YARGI PAKETİNDE AF OLURSA YARALANIRMI YADA ŞARTLI TAHLİYE OLABİRMİ BİR AYDIR CEZA EVİNDE YADA ANAYAS MAHKEMESİNE BAŞVURA BİLİRMİYİZ 23 EYLÜLDE BİREYSEL BAŞVURULAR BAŞLAYACAK HÜKÜM VERİLİRKEN YENİ YASADAN DEGİLDE ESKİ YASADAN VERDİKLERİ İÇİN BİRDE BABAM 2008 DE VEFAT ETTİ KEŞKE HAYATTA OLSAYDI TARLASI MAHSÜLÜ ORTADA KALDI LÜTFEN YOL GÖSTERİN HANDAN HANIM ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER

 664. selvi diyor ki:

  Sayın devlet büyüklerine ;

  Öncelikle nette gezen af haberleri ve adli para cezaları için yazılmış af edilme dilekleri. Bugün okuyorum fakat dikkatle irdelediğim önemli bir sosyal durum var.

  Genel af bekleyişleri ve terörle lişkilendirilen af haberleri bulunmakta.

  Açıkçası refah için bir şeyler yapılacaksa tam yapılmalıdır.

  Şimdi adli para cezalarına af çıkartıldı. Öyle bir af yok bunu görüyoruz. Ceza evlerinden çıkanlar oldu haberi duyup teslim olanlarda tutuklandı.

  Sizce bu adil mi Devlet büyüklerim. Bu şekilde bir af olur mu bu sadece yanlış bir uygulama ..

  Vatandaşları refaha kavuşturacak ekonomik bir af tasarısı hazırlanacaksa tam hazırlanır ve tam uygulanır:

  Yani genel affı terörü beklemek mi gerekmekte.

  O zaman biz devlete değilde yardımı gidip terör örgütünden mi isteyelim.

  Allah rızası için ya af edin yada adli para cezalarına taksit imkanı yapın Büyüklerim…….

 665. fatih diyor ki:

  Basın-yayın ve düşünce açıklama yöntemiyle işlenmiş suçların dava ve cezaları da ertelenecek.

  Düzenleme, adli para cezası ya da 5 yıldan fazla olmayan hapis cezası gerektiren suçları kapsıyor.
  Ancak kişi aynı suçu üç yıl içerisinde tekrar işlerse ertelenen davaya kaldığı yerden devam edilecek

 666. asil diyor ki:

  Basın-yayın ve düşünce açıklama yöntemiyle işlenmiş suçların dava ve cezaları da ertelenecek. Düzenleme, adli para cezası ya da 5 yıldan fazla olmayan hapis cezası gerektiren suçları kapsıyor. Ancak kişi aynı suçu üç yıl içerisinde tekrar işlerse ertelenen davaya kaldığı yerden devam edilecek

  hANDAN HN.BU YENİ BİR HABERMİDİR..

 667. esra diyor ki:

  mrb handan hanım size bi sorum olcak… hükümlü olan kişi içerden temiz dilekçesi yazmış olsa yargıtaya acaba bi faaydası olurmu lütfen cewap werirmisiniz..

 668. BaHar diyor ki:

  Doğru evet öyle deniliyor.

 669. murat diyor ki:

  üst sınırı 5 yıl olan basın sucları erteleme kapsamında diger suclara bişi yok pakette bilgilerinize…umutlanmayın

 670. gülşen diyor ki:

  niye kimse yorum bişey yazmıyor artık.3.yargı paketi 4. yargı paketi hakkında bilgisi olanlar yokmu arkadaşlar.12 ay cezam kesinleşti.10 temmuza kadar erteleme aldım.günüm yaklaşıyo.kimse bişey de söylemiyor.içimize bir su serpin lütfen bilgisi olan varsa

 671. gülşen diyor ki:

  arkadaşlar 3.yargı paketi cumartesi meclisdeymiş.tatilegirmeden önce görüşülecek demekmidir bu

 672. fatos diyor ki:

  ne olur basbakanımız genel af cıkartın artık herkes sevdigine kavussun esimi geri verin bana. ben onsuz nefes alamıyorum yasayamıyorum ne olur affffffffffffffffffffffffffffffffffff

 673. gülşen diyor ki:

  HANDAN HANIM NERDESİNİZ….

 674. asil diyor ki:

  meclis tatile girmeden yasa çıkıcak inş. muhaleftlede anlaşılırsa ve örneğn 10 sene ceza aldı bi kişi 5 sene yatıcak 5 senesi kalınca denetimldien yararlancak. 5 seneye kdr olanalr da direk denetimldien yararlancak. sabredin gelecek günler yakında inş.

 675. bekır unyay diyor ki:

  aslı kardesım coh coh tesekkur ederım ıy haber yazmysyn ınsallah kavusarys gozumuz yolda

 676. gülşen diyor ki:

  sayın asil bu beş yıl denetimli serbestlikden herkesz faydalanabilecekmi.yosa sadece basın yayın suçlarından ceza alanlar içinmi çıkarılmış bir yasadır.benim cezam taksirli ölümden 12 ay kesinleşti.ertelemem temmuzda bitiyo.farklı yorumlar var.ilgilendirirseniz çok mutlu olacağım.tşk

 677. dilek diyor ki:

  handan hanım nerelerdesiiz avukattınız ya bi açıklama yapın

 678. asil diyor ki:

  bu 5 sene denetimli mevzusu yarın meclise sunulcak inşallah kabul olur.. ööle duyumlar aldım arkdaşlarım herkesi kapsıcak sabıkalı sabıkasız vb. gibi şeyler aranmıcak die biliorum.
  dediğim gibi ben böyle duydum inşallah öölede olur
  dua ile..

 679. BaHar diyor ki:

  Handan Hanım yorumlarımın hemen hemen hepsine SABRET diye yazmıştın.66 Gün yatar cezası İnfaz edilir Demiştin ama buqün 67 oldu : ) Demekki çok bilip konuşmak değil az bilip yerinde konusmakta fayda var…

 680. AV.HANDAN diyor ki:

  BAHAR hanım bana sorulan soruları tek tek geriye doğru inceledim ve 17,05,2012 tarihli saat 01,31 de sorunuzda nişanlınız askere geç gittiği için izin tecavüzü suçundan 3 ay 10 gün ceza aldığını sormuşsunuz eğer bu cezayı sivil mahkemeden almış ise evet 66 gün toplamda infaz edilmesi gerekir yani aldığı cezanın 3 te ikisini cezaevinde geçirir şayet bu cezayı askeri mahkemeden almış ise tamamını yatırırlar yasa gereği ben burada insanlara sordukları soru doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyorum çünkü bu insanların durumunu çok iyi biliyorum ve yardımcı olurken aydınlatırken bu insanlardan hiçbir beklentim yok madem ki diyosunuz ki bana sen bu işi bilmiyorsun boşuna hukuk eğitimi almışsın sorma kardeşim o zaman bana soru falan zaten arada çıkıyo senin gibiler iyilik yapmamak lazım sen gibilere insanın biraz saygısı olur tmm sen her şeyi biliyosun sen cevapla bu insanların sorusunu işgüzar

 681. AV.HANDAN diyor ki:

  BAHAR hanım evet tek tek bana yazılan soruları inceledim bana 1 soru sormuş cvp almışsınız ben size sabır et fala bir şey yazmamışım sen diyosunki hepsinde sabır et dedin bana beni neden yalancılıkla suçluyosun anlamıyorum keşke sen nişanlının mahkemesine girip savunsaydın sen bu zihniyet ve palavralarınla kesin beraat ettirirdin nişanlını

 682. gülşen diyor ki:

  peki teşekkürler sayın asil.sabır ve dua edicez.

 683. BaHar diyor ki:

  AV.HANDAN diyor ki:

  22 Mayıs 2012, 09:59

  BAHAR hnm nişanlınız 3 ay ceza almış 1 aydır yatıyormuş sabır 1 ay daha yatar çıkar bu ne sabırsızlık çok seviyosun ama sabır et biraz

  Demek sizi yalancılık ile suçladım alın yazdığınız yorum yukarıda.Evet keşke mahkemesine girebilseydim ve haklı olan seyi Savunabilseydim. Ben siz avukatlar gibi maddi açıdan dolayı yapmazdım bunu.

 684. bahar diyor ki:

  asil 5 yıllık denetimlik nedir suc kalmıor o zaman bole bişe mumkunmu ki umarım dogrudur

 685. Betül diyor ki:

  Merhaba bana biri yardimci olurmu benim nisanlim 9 aYdir kapali cezaevinde 2.5 senesi kaldi oda bu denetimli serbestlikten yararlanabilirmi?

 686. AV.HANDAN diyor ki:

  BAHAR hanım madem öyle sende oku eğitim al yap bu işi bir doğrucu davut sen varsın herkes üç kağıtçı ben sana yardımcı olmaya çalışmışım 3 aya ne yatacak bana itimadın yoksa başkasına danış infaz 3 te 2 dir senin avukatlara karşı gıcığın var belli canım

 687. BaHar diyor ki:

  Handan Hanım 🙂
  Yeni avukatsınız sanırm.ALışın böyle yorumlara.
  Ben sizin gibi hakarette bulunmadım size işgüzar,palavracı ben oldum.Ama sizi YALANCILIK ile suclamadım.İşte yukarıda ispatı.
  İyi çalışmalar.

 688. kemal ertan diyor ki:

  basın suçları dışında kimseye 231 madde uygulanmıyor buda sayın avukatlara bir bilgi

 689. kemal ertan diyor ki:

  denetimli serbestliği bir kereye mahsus hükümlüler için 7 yıla çıkarabilirler dosyası yeni gelenler dosyasını bekliyenler 1 yıl içeride yattıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabilirler

 690. rana diyor ki:

  bahar kardeşim ben 3 yıl oldu bekliyorum eşimi 2ay çıkmadı die hıncını sana yardım etmek isteyen bir insandan alma çok biliyosan paranla avukat tut ona istediğin kadar bağır gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara engel olma

 691. AV.HANDAN diyor ki:

  BAHAR hanım ne demek istiyosunuz amacınız nedir anlayamadım bana işimimi öğretmeye çalışıyosunuz bilemiyorum ben siz gibi maddi açıdan falan diyosunuz sonra ben size bir şey demedim diyosunuz siz benim nasıl biri olduğumu biliyomusunuz ve nerden ihtimal verdiniz yeni olduğumu evet pek eskide değilim 2000 mezunuyum 4,5 sene savcılık yaptım ailevi sorunlarım dolayısı ile çocuğum için istifa ettim serbest avukatlık yapıyorum branjım ceza davaları alacak verecek borçlar kanununu pek anlamam maddi konuya gelince inanırmısın bilmem fakat elimde 15 kadar ücretsiz baktığım dosya var kadınların eşleri cezaevinde ücret almıyorum bu bayanlardan ve bu zamana kadar danışma ve dilekçe yazma yol göstermeye kuruş para teklif etmemişimdir almamışımdır ama kişiler tatlı pasta meşrubat getiriyorlar yalanım yok yalnız sanırım sen 18-20 yaşlarında toy lafının nereye geldiğini bilmeyen olmalısınki bu tür düşüncesiz konuşarak insanları kırabiliyosun ön yargılısın yani

 692. dilek diyor ki:

  arkadaslar alahtan ümıt kesılmez bakın goreceksınız afffff cıkacak hepımız sevdıklerımıze kavusacagız artık basbakanımızda bızı duysun af ıstıyoruz af sabredın arkadaslar sabrın sonu selamettır af gelecekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk affffffffffffffffffffffffff herkesın colugu cocugu aılesı var ya ınsan genclıgınde bı hata yapmıs herkesın bı cahılıgı olabılır yeterın artık afffffffffffffffffffff ıstıyoruz affffffffffffffffffffffff

 693. dilek diyor ki:

  arkadaslar sabredın af gelecekkkkkkkkkkkk

 694. bahar diyor ki:

  arkadaslar denetimli serbestlik zaten son bir yılı kalasıya degilmiydi simdi ise 1 yıldan az suresi kalana dior genişleyecegine bu sure daralmıs buynların yapacagı buydu dilerim allahtan yüzleri gülmesin hiç

 695. asil diyor ki:

  dilek hanım aldğnız bir duyummu var acaba. af gelecek te hani gelemedi bi turlu

 696. asil diyor ki:

  merhabalar handan hanım
  eskiden denetimlide 6 ay şartı vardı şimdi bu şart kalkıyor inşallah.eğer yasalaşırsa 1 yıldan az cezası kalanlar çıkabilcek. benim nişanlım biliosunuz öncedende bahsetmiştm 2007de 2 ay yattı çıktı geçtğmz martta tekrar onanıp geldi cezasını erteletti. yani erteleme aldığı için ve şuan ceza evinde bulunmadığı için yararlanamazmı yoksa ztn nişanlım mahkum ve hükümlü sıfatına girdiği için yararlanabilirmi?

  emeğinize sağlık
  saygılar

 697. bekır unyay diyor ki:

  arkadaslar ne zaman af cykajak yoruldum artyk sabrym bıtdı ne olur bılen varmy yenı haberlerden

 698. Hasan Alamış diyor ki:

  arkadşlar net bilgisi olan varsa aydınlatırsa iyi olur

 699. AV.HANDAN diyor ki:

  ASİL erkekmisin bayanmısın bilmiyorum kusura bakma isminle hitap ettim bundan sonra her hangi bir açıklama yapmıyacağım rahatsız olan arkadaşlar var bahar hanım bundan böyle yardımcı olacak

 700. Hasan Alamış diyor ki:

  handan hanım pireye kızıpta yorgan yakmayın sizin bilgilerinize ihtiyacımız var

 701. asil diyor ki:

  estafurullah handan hanım.bayanım. ya lütfen böyle yapmayın bir kişinin lafına bakıpta bizleri yarı yolda bırakmayın lütfen.tek umudum sizsiniz. erteleme alan yararlanırmı biliosanız cvp verin lütfen

 702. gülşen diyor ki:

  handan hanım bu sitedeki bir kişi hariç herkez sizden yardım bekliyo.bizim sizin bilgilerinize ihtiyacımız var.nolur yrdımcı olun bilgilendirin bizi.teşekkür ederim

 703. Betul diyor ki:

  Merhaba handan hanim lutfen size saygisizlik yapan bir insan yuzunden bizi bilgilerinizden mahrum birakmayin buraya onca kisi eminim benim gibi sirf sizin cvplariniz icin giriyordur. Benim size sorun su benim nisanlim 10 aydir kapali ceza evinde 2.5 senesi kaldi bir yasa dan yararlanabilirmi veya nisanlima vuracak bir yasa cikacakmi tatilden sonra?

 704. asil diyor ki:

  HANDAN HANIM LÜTFEN AMA SİZE İHTİYACIMIZ VAR

 705. kuzey diyor ki:

  merhaba benim abim 2 sene ceza aldı ve aranıyor suan da abımde af cıkar dıe teslım olmadı ne olucak bu abimin işi avukat hanım lutfen bna bır cewap verebilickmısınız ;(

 706. AV.HANDAN diyor ki:

  ASİL hanım 3,yargı paketi çok açık aslında okunduğu zaman kimin yararlanıp yararlanmayacağı ortada ama buradan yazmayacağım fakat msn verirsen seni dinler yardımcı olmaya çalışırım eğer istersen.

 707. asil diyor ki:

  HANDAN HANIM
  ÇOK teşekkür edeirm sizin burda bizlere verdiğniz bu emeği nasıl öderiz bilmiorum Allah razı olsun sizden gönlünüzden ne geçiosa nasip etsin
  Hakkınızı helal edin çok saolun.Aylardir bizleri dinleyip yardımcı oluosunuz.
  Lakin tek mail kullanıorum burdan mail adreis veremicem mağlum herkesin görebildği bir sayfa.oyüzden beni bağışlayın
  sizleri tekrar burda görmekten onu duyucaz.lütfen bir kişinin lafına bakıp bizleri yarı yoldabırakmayın
  sizi çok seviyoruz
  herşey gönlünzce olsun
  sonsuz saygılar efendim

 708. dilek diyor ki:

  HANDAN HANIM DİKKATİNE !!!!!!!!!!
  handan hanım bende msnimi versem yardımcı olurmusunuz
  @hotmail.com

  SAYGILAR

 709. asil diyor ki:

  HANDAN HANIM
  öncedende dediğim gibi nişanlım 2 ay kapalıda yattı 2007de geçtğmiz mart cezası geldi erteletti. şuan direk açık hakkı doğuyomu. erteleme aldığı savcıya direk başvurmasımı gerekiyor.yoksa girip dilekçemi yazması lazım
  mail veremiorum lütfen handan hanım.
  başka bir soruyla rahatsız etmicem sizi

 710. gülşen diyor ki:

  handan hanım nolur yardımcı olun
  ikinici ve son kez erteleme aldım.10 ekimde bitiyor.taksirli suçdan iki yıl dört ay ceza aldım.yatarı 18 aydı.nisanda çıkan yasadan yararlandım.11 aya düştü.bu yasadan faydalanma imkanım varmı.
  yardımcı olursanız mutlu olacağım.

 711. Tolga (Insaat Muhendisi) diyor ki:

  Degerli Handan Hanim…Tekrar merhaba….Beni hatirlamissinizdir umarim…2 yil 1 ay (yargitay sureci devam eden) hapis cezam vardi…Resmi evrakta sahtecilik sucundan almis oldugum yerel mahkemenin kararini bir ust mahkemeye goturdugumu size daha once anlatmistim…Sizinle msn uzerinden konusmak istedigim konu ve paylasmak istedigim sorularim var…Lutfen benimle diyalaoga geciniz…Simdiden tskler… Msn adresim :

 712. AV.HANDAN diyor ki:

  TOLGA BEY site iletişim adresi v.s yayınlamıyor ne sıkıntınız varsa yazın madem buradan size yardımcı olayım özel değilse şayet

 713. AV.HANDAN diyor ki:

  ASL hanım sizde suç tarihi-suç türü ve ceza miktarını yazın

 714. AV.HANDAN diyor ki:

  GÜLŞEN hnm peki sen bu dosyadan tutklumu kaldın 11 aya düşütü demişsin tutkluluk süren net nedir

 715. AV.HANDAN diyor ki:

  DİLEK hnm sizde ne ise sorununuz buyrun ………….?

 716. Burcu diyor ki:

  Avukat Handan hanım bende birşey sorabilirmiyim size daha önceden de yazmıştım.3.yargı pakedinde 3 yıl cezalara ceza erteleme varmıs benım kardesim,nde yatarı 2.sene 2 ay 6 aydır içeride kamudan 20 ayı kaldı bu yasadan yararlanırmı?Teşekkürler

 717. AV.HANDAN diyor ki:

  yaptığım açıklamalar kaldırılıyı site yöneticisi tarafından neden bilmiyorum

 718. emine diyor ki:

  GÖRÜYORUMKİ HERKES MAHKUM,HERKES İSYANDA,İNSANOĞLU NEYLESİN ÇARESİZ AMA DEMİŞLER YAAA GİRERKEN HAN KAPISI ÇIKARKEN İĞNE DELİĞİ OLURMUŞ ,BEN KARDEŞİMİN ÇIKIŞINI BEKLEMEYEN VE İSYAN ETMEYEN BİR HÜKÜMLÜ KARDEŞİYİM CANI SAĞ OLSUN ORDA OLSUN DİYEN BİR BACIYIM KADERDE YAŞANIR EDİLENDE ÇEKİLİR KARDEŞLER SUÇU GELİN ETMİŞLER KİMSE OLMAMIŞ

 719. cem diyor ki:

  Handan Hanım; Adli para cezalarına da af gelir mi ?

 720. ilyas diyor ki:

  mrb handan hanım benim 6 ay 20 gün cezam kesilmiş fakat teslim olmadım bu denetimli yasadan faydalanabilirmiyim bu saatten sonra sorduğumda senin hakkın geçti dediler yasa çıkmadan girseydin olur dediler çok üzüldüm sizden bilgi alabilirmiyim cevabınızı bekliyorum şimdiden çok tşk ederim

 721. gülşen diyor ki:

  arkadaşlar artık yazdıklarımız çıkmıyo neden

 722. gülşen diyor ki:

  evet handan hanım cevaplıyor.site yayınlamıyor. neden ama.biz içimize bi su serpilsin istiyoruz.yapmayın nolur.sizde çok çok sağolun handan hanım çabalıyosunuz ama napalı eilimiz mahkum bekliyoz

 723. zafer özkan diyor ki:

  rahsan hanim benim sorunu 4-5 aylarda paylasmistim tahminen bu 3.yargi p.yararlana bilirmiyim.yurtdisindan caglayan savcilka dilekce yolladim bugün.positiv haber alabilirmiyim sizce-slmr-syglr

 724. elif diyor ki:

  handan hanım mrb..benim kardeşim yaralama suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldı 4 ay 15 gün yatarı var 2 aydır cezaevinde…bu yargı paketinden yararlanabilirmi bizim avukat ilgilenmiyor hiç ne olur yardımcı olun …burada cvp vermeme kararı almışsınız msn ne olur yardım edin..saygılar

 725. zafer diyor ki:

  2012 af yasası temide olanlar yaralancakmı

 726. Burcu diyor ki:

  3.yargı pakedinden bahsedebilirsin cinayetten yatanlar tahliye oldular yararlandılar bu paketten benm kardesim 2 sene cezası var hala orada gazetelerde bile cıktı dün örtülü af diye ama nedense bizlere vurmadı

 727. kemal ertan diyor ki:

  HANDAN HANIM 231 yasa 5 yıla çıkacak demiştiniz bir açıklama lütfen

 728. buğra diyor ki:

  elif hanım suç tarihi 2005 öncesimi sonrasımı yazasanız cvp verebiliriim.tlim

 729. elif diyor ki:

  slm suç tarihi 2008

 730. Emine diyor ki:

  Handan hanım Babam 10 aydır cezaevinde.5 yıl ceza aldı.bu yargı paketlerinden yararlanma sansı varmı_?Dosyamızı temyize gonderdik ama halen gelmedi.Yasadan faydalanabilmek için ne yapabiliriz_?Bir yol gösterirseniz çok sevinirim.Ne olur yardımcı olun

 731. asil diyor ki:

  buğra bey ceza ertelemesi alan biri 3.yargı paketinden yararlanabilirmi. yatarı 10 ay

 732. elifff diyor ki:

  handan hanım mrb..benim kardeşim yaralama suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldı 4 ay 15 gün yatarı var 2 aydır cezaevinde…bu yargı paketinden yararlanabilirmi bizim avukat ilgilenmiyor hiç ne olur yardımcı olun …burada cvp vermeme kararı almışsınız msn ne olur yardım edin..saygılar neolur banada cvp verin avukatlar 8 ay yatar diyorlar suçun 5 te 2 sini çekecek demiş yargıtay …ne kadar yatar neolur cvp

 733. bekır unyay diyor ki:

  arkadaslar yenı denetımlı serbeslıkden 14 bın 118 kısı hukumlı tahlıe olajakmys oyle bır sey duydunuzmu

 734. gülşen diyor ki:

  handan hanım küsütünüzmü bizlere.nolur bişeyler yazında rahatlayalım

 735. sıdıka diyor ki:

  af istiyoruz artık adalet bakanlığına sesleniyorum lütfen af çıksın

 736. mehmet diyor ki:

  MAHKUMLAR İÇİN GENEL AF İSTİYORUZ AKP PARTİNİN DİKKATİNE

 737. hacer diyor ki:

  arkadaşlar afla ilgili herhangi bir haberiniz olursa bizimlede paylaşırmısınız allah rızası için

 738. gülşen diyor ki:

  taksirli suçlarda 3.yargı paketinde 180 gün af gelmiş

 739. asil diyor ki:

  arkadaşlar 4.yargı pakretinde denetimli serbestlikle ilgili birşey varmı? bilgisi olanlar varmı?

 740. Gul diyor ki:

  Handan hanim bu 3 yillik yasa benim oglumuda kapsiyomi dosyayisi temizde bide cocuk yasa si ne oldu biliyomusunuz ben cok zor durumdayim bana yardimci olun oglumda bulanima girmis simdideden tsk Ler iy geceler

 741. gülşen diyor ki:

  handan hanım allah rızası için birkere daha bizleri bilgilendirin nolur

 742. mustafa diyor ki:

  3- 6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi halli hükümlülerin talepleri halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir”yasa yürürlüge girmedeninfaz ertelemem var,2 yıl 1 ay hapis cezası aldım kamudacalışmaktayım,6 aydan önce tahliye olabilirsem işimden atılmayabilirim,sanık lehine olan infaz hükümlerinden yararlanmam sözkonusumudur,handan hanımyorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim,saygılarımısunarım…

 743. burcin duman diyor ki:

  ne olur 5.6 senelıklere af verın evım yuvam duzenım bozuldu sayın basbakanım sesmizi duyun yalvarıyoruz artık sadece affffff hersey herkez harappp yıllar gecmiyorr allah peygamber askına ne olurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:(((

 744. kemal diyor ki:

  slm benim arkadaşım 2 sene 4 ay oldu yatıyor uyuşturucudan 5 senesi kaldı hiç bir yasa vurmadı temiz gönderdi 2 sene oldu gelmedi millete 1 sene 7 ayda temiz i geliyor onun ki gelmedi neden?

 745. gülşen diyor ki:

  benimki 5 sene oldu temiz de gelmedii

 746. aykut diyor ki:

  Dag fare dogurdu sadece 18 ay alti cezasi olanlara af cikti. 12-18 ay arasi 1 gun acik cezaevine girip cikacak. Bir yil ve alti girmeden denetimli serbestlikten faydalanacak. Anayasa mahkemesi 5 yila kadar olan basin yoluyla islenmis suclari esitlik ilkesine aykiri bulup iptal ederse ki 2000 yilda etmisti bu sefer 5 yil alti cezalara af cikacak Dava varsa ertelnecek. Savciliktaysa sorusturma ertelenecek.

 747. ebru diyor ki:

  yeter artık içerde bir sürü suçsuz günahsız insan var devlet varsayımlarla delilsiz ıspatsız hayatlar kararıyor nerede adaletin başbakan sevindir artık bu milleti sevindir beni ve 3 yaşındaki kızımı aff ver ne olur hayatımız ocağımız söndü af ver

 748. Hacer diyor ki:

  Yeter artık sevdiğimi beklemekten yoruldum onsuz yapamıyorum vicdan varsa bizi biraz anlarsınız

 749. hasgül diyor ki:

  af çıksın artıkk.3.yı 9 ay cezam var.çolum çoçuğum var geride onları bırakım.gitmek istemiyorum.suçsuzum.delilim yok olduğu için büyük ceza aldım.yalancı şahitler yaktı beni.içeri girersem daha çok kinlencem.ülkemden vatanımdan ayırmayın ne olur af

  • ASLAN diyor ki:

   kardeş çıktı daha nasıl çıkcak dosya yargıtayda mı cevap gelince adli kontrol verilcek girmezsin içeri

 750. erdo diyor ki:

  Af istiyoruz aaaaaaaaaaafffffffffffffffffffffffffffffff ALLAH aşkına af afa af af af af af af af af af af af af af af AF AF AF AF AF

 751. turgay diyor ki:

  af çıksın artık

 752. kemal diyor ki:

  denetimli serbestlik ya 2 yıl olsun yada 5 yıl kakar verin artık nasıl adalet nasıl kanun bu yha bir türlü çıkaramadılar su yasayı nedense nolursunuz çıkarın arık yha feryadlar dursun artıkk zaten denetimliye tabi olanlar sanki serbesmi kalıyor oda sonuçta cezasını dısardan çekiyor yani insan düzenli gelip gittimi imzaya işine nolucak ki cezayı ölede çekiyor bölede sonuçta hiçmi calışmıyo bu insanların kafası anlamam yanii

 753. ahmet gözütok diyor ki:

  kaçak sigradan cezaevinde binlerce mahkum yatıyor
  devlete karsı işlenmiş suçlar hakkında bi defa olsun af istiyoruz

 754. Mehtap diyor ki:

  Hani ön senede bir af çıkar yeter artık şu gecikmeli afedersin çıksın artık ya lütfen ne olur ikinci bir şans daha verin sayın Cumhurbaşkanım Size sesleniyorum lütfen çıkardın şu genel affı


Siyaset    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,hava durumu 1 aylık,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,timurtaş hoca hangi cemaatten,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler nevşehirde uçan balon fiyatları,Thalia napiyor simdi,bursa\da su kesintisi son dakika,ozge cansin cesedi,trafik ceza affı 2016,acıbadem hastanesinde hasta kabul ne iş yapar,Konya\da son yaşanan olaylar,tuzla\da trafik kazasi,kapalı kaşar,survivor haftalık ücret 2016,istanbulda 11 kattan düşen cocuk,hem calisan usta ogreticiye yeni yasada kadro varmi,ssk öncesi doğum borçlanması ali tezel,sigorta oncesi dogum borclanmasi 2016 mayıs,kabeye kac kisi sigar,Konyaorosbuları,izmir torbali subasida trafik kazasi,yatağımı nasıl temizlerim,van sosyal meskenler toki,dün hangi ünlü öldü,yeni anayasada ceza indirimi varmı 2016,ankara sevgi evleri is ilanlari 2016,5 yıl ceza indirimi,bilal tavlak kimdir,buğday desteklemeleri 2016
88